- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0, bodu=5, $$(11 + (7 - 7)^4)^2 - 4=\textcolor{white}{117}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "05ykj7_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.0492, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 117, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{117}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "117", ["tex_float"] = "117", ["x"] = 117 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(7 - 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "11 + (7 - 7)^4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 + (7 - 7)^4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + (7 - 7)^4)^2 - 4", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.01, bodu=10, $$5 \cdot \frac{4}{6}=\textcolor{white}{3\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "Bz3AH2_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["float"] = 3.3333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{10}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1}{3}", ["x"] = 3, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 \\cdot \\frac{4}{6}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.02, bodu=5, $$7 - (9 + (6 - 5)^2)=\textcolor{white}{-3}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "sZh2L7_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.0208, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-3}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3", ["tex_float"] = "-3", ["x"] = -3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 - 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 + (6 - 5)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + (6 - 5)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (9 + (6 - 5)^2)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.03, bodu=10, $$\frac{6}{\frac{10}{-7}}=\textcolor{white}{-4{,}2}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "5nH37X_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["float"] = -4.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{42}{-10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-4{,}2", ["x"] = -4, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{6}{\\frac{10}{-7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.04, bodu=10, $$\frac{9}{8} - (3 + 9)=\textcolor{white}{-10{,}875}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "4FkU5l_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -10.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -87, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-87}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-10{,}875", ["x"] = -10, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{9}{8} - (3 + 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.05, bodu=5, $$6 \cdot 4 \cdot 4=\textcolor{white}{96}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "LJPZqq_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 96, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{96}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "96", ["x"] = 96 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 \\cdot 4 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.06, bodu=11, $$\frac{7 \cdot 6}{9}=\textcolor{white}{4\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "vAkBr3_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["float"] = 4.6666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{42}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{2}{3}", ["x"] = 4, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot 6}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.07, bodu=11, $$\frac{7 \cdot 8}{5}=\textcolor{white}{11{,}2}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "1kEd5p_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = 11.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{56}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "11{,}2", ["x"] = 11, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot 8}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.08, bodu=6, $$(9 - 7) \cdot (3 - 2)^2=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "wMU70J_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.0808, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 2", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 - 2)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(9 - 7) \\cdot (3 - 2)^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.09, bodu=6, $$(-6 + 8) \cdot -8 \cdot 8=\textcolor{white}{-128}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "str8G1_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -128, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-128}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-128", ["x"] = -128 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 8) \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 8) \\cdot -8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.1, bodu=24, $$\frac{1\frac{5}{9}}{-8} \cdot 8=\textcolor{white}{-1\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "NPEt55_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = -1.5555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-56}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{5}{9}", ["x"] = -1, ["y"] = 5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{9}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{9}}{-8} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.11, bodu=8, $$9 - (9 + (7 - 5)^2)^2=\textcolor{white}{-160}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "YuggJy_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -160, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-160}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-160", ["tex_float"] = "-160", ["x"] = -160 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 - 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 + (7 - 5)^2", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 + (7 - 5)^2)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 - (9 + (7 - 5)^2)^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.12, bodu=6, $$(7 + (-9 + 6)) \cdot 5=\textcolor{white}{20}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "685C5a_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{20}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "20", ["x"] = 20 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + (-9 + 6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + (-9 + 6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 + (-9 + 6)) \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.13, bodu=51, $$2\frac{1}{6} + (4\frac{2}{5} - (-7) - 9)^2=\textcolor{white}{7\frac{139}{150}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "RIsEhK_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.5976, ["reseni"] = { ["float"] = 7.9266666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1189, ["jmenovatel"] = 150 }, ["render"] = "\\frac{1189}{150}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{139}{150}", ["x"] = 7, ["y"] = 139, ["z"] = 150 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} - (-7) - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{2}{5} - (-7) - 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{1}{6} + (4\\frac{2}{5} - (-7) - 9)^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.14, bodu=7, $$7 \cdot -7 \cdot (8 + 6)=\textcolor{white}{-686}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "0DGYvn_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -686, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-686}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-686", ["x"] = -686 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 \\cdot (8 + 6)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 \\cdot -7 \\cdot (8 + 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.15, bodu=15, $$\frac{11}{\frac{-9}{4}}=\textcolor{white}{-4\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "Ekne7r_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["float"] = -4.8888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -44, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{44}{-9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{8}{9}", ["x"] = -4, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{\\frac{-9}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.16, bodu=7, $$-7 \cdot 6 \cdot 7=\textcolor{white}{-294}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "7s5nfQ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -294, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-294}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-294", ["tex_float"] = "-294", ["x"] = -294 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 \\cdot 6 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.17, bodu=17, $$10 + (7 + (\frac{-8}{8})^4)^2=\textcolor{white}{74}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "Joxm64_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.1968, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 74, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{74}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "74", ["x"] = 74 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{-8}{8})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 + (\\frac{-8}{8})^4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 + (\\frac{-8}{8})^4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + (7 + (\\frac{-8}{8})^4)^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.18, bodu=17, $$\frac{4}{8 - (-7 + 11)^2}=\textcolor{white}{-0{,}5}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "3wJLKk_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.1868, ["reseni"] = { ["float"] = -0.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{4}{-8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-0{,}5", ["y"] = -1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-7 + 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (-7 + 11)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4}{8 - (-7 + 11)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.19, bodu=8, $$13 - (-9) + (-3 - 7)=\textcolor{white}{12}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "v66TwX_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{12}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "12", ["x"] = 12 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "13 - (-9) + (-3 - 7)", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.2, bodu=31, $$5 - (\frac{5}{7} \cdot -4)^2=\textcolor{white}{-3\frac{8}{49}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "jiyslp_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.3796, ["reseni"] = { ["float"] = -3.1632653061224, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -155, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{-155}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{8}{49}", ["x"] = -3, ["y"] = 8, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{7} \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{5}{7} \\cdot -4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "5 - (\\frac{5}{7} \\cdot -4)^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.21, bodu=9, $$(8 + 5) \cdot 12 - (11 + 9)=\textcolor{white}{136}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "rYJe5g_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 136, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{136}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "136", ["x"] = 136 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 5) \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(8 + 5) \\cdot 12 - (11 + 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.22, bodu=76, $$\frac{7 + 4\frac{2}{7} + 2\frac{4}{6}}{4\frac{3}{7}} \cdot 7=\textcolor{white}{22\frac{5}{93}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "Jd47iJ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.82, ["reseni"] = { ["float"] = 22.05376344086, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2051, ["jmenovatel"] = 93 }, ["render"] = "\\frac{2051}{93}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "22\\frac{5}{93}", ["x"] = 22, ["y"] = 5, ["z"] = 93 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{7} + 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 4\\frac{2}{7} + 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 + 4\\frac{2}{7} + 2\\frac{4}{6}}{4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 + 4\\frac{2}{7} + 2\\frac{4}{6}}{4\\frac{3}{7}} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.23, bodu=35, $$\frac{6}{\frac{4\frac{5}{7}}{10} \cdot 9}=\textcolor{white}{1\frac{41}{99}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "bYBd3R_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = 1.4141414141414, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 140, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{420}{297}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{41}{99}", ["x"] = 1, ["y"] = 41, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{7}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{7}}{10} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6}{\\frac{4\\frac{5}{7}}{10} \\cdot 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.24, bodu=10, $$10 + 9 \cdot 8 \cdot -11=\textcolor{white}{-782}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "SJrROc_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -782, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-782}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-782", ["x"] = -782 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 8 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + 9 \\cdot 8 \\cdot -11", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.25, bodu=80, $$2\frac{2}{7} - 3\frac{3}{9} + 2\frac{4}{7} \cdot (8 + 9)=\textcolor{white}{42\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "Zo0oMJ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.85, ["reseni"] = { ["float"] = 42.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 128, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{6272}{147}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "42\\frac{2}{3}", ["x"] = 42, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot (8 + 9)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - 3\\frac{3}{9} + 2\\frac{4}{7} \\cdot (8 + 9)", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.26, bodu=38, $$\frac{\frac{3\frac{2}{8}}{-11}}{-10 + (-10)}=\textcolor{white}{\frac{13}{880}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "6Eo9N0_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = 0.014772727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 880 }, ["render"] = "\\frac{-13}{-880}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13}{880}", ["y"] = 13, ["z"] = 880 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{8}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{2}{8}}{-11}}{-10 + (-10)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.27, bodu=22, $$\frac{-9}{-11 - (-12 \cdot 8)}=\textcolor{white}{-\frac{9}{85}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "q3G8iR_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = -0.10588235294118, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 85 }, ["render"] = "\\frac{-9}{85}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{85}", ["y"] = -9, ["z"] = 85 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 - (-12 \\cdot 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-11 - (-12 \\cdot 8)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.28, bodu=23, $$-12 - \frac{\frac{8}{7}}{4}=\textcolor{white}{-12\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "qXUZU5_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = -12.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -86, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-86}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{2}{7}", ["x"] = -12, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{8}{7}}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{\\frac{8}{7}}{4}", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.29, bodu=12, $$5 \cdot (4 + (-8 + 5)^2 \cdot 12)=\textcolor{white}{560}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "LZsPjQ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.294, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 560, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{560}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "560", ["tex_float"] = "560", ["x"] = 560 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 + 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 + 5)^2 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4 + (-8 + 5)^2 \\cdot 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + (-8 + 5)^2 \\cdot 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (4 + (-8 + 5)^2 \\cdot 12)", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.3, bodu=62, $$\frac{3\frac{5}{8}}{9 + 4\frac{4}{7} - \frac{12}{11}}=\textcolor{white}{\frac{2233}{7688}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "3hMmbT_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = 0.29045265348595, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2233, ["jmenovatel"] = 7688 }, ["render"] = "\\frac{2233}{7688}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2233}{7688}", ["y"] = 2233, ["z"] = 7688 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} - \\frac{12}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "9 + 4\\frac{4}{7} - \\frac{12}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{8}}{9 + 4\\frac{4}{7} - \\frac{12}{11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.31, bodu=63, $$3\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3\frac{2}{5} + (-8)=\textcolor{white}{87{,}2}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "Qfg31z_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.71, ["reseni"] = { ["float"] = 87.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 436, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{436}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "87\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "87{,}2", ["x"] = 87, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{1}{2} \\cdot 8 \\cdot 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{2} \\cdot 8 \\cdot 3\\frac{2}{5} + (-8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.32, bodu=43, $$10 \cdot \frac{\frac{9}{12}}{3\frac{1}{5}}=\textcolor{white}{2\frac{11}{32}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "v21ojA_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = 2.34375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 75, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{150}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{11}{32}", ["x"] = 2, ["y"] = 11, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{9}{12}}{3\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot \\frac{\\frac{9}{12}}{3\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.33, bodu=27, $$11 - (\frac{-10}{11} - 3)=\textcolor{white}{14\frac{10}{11}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "bIf2uD_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["float"] = 14.909090909091, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 164, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{164}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{10}{11}", ["x"] = 14, ["y"] = 10, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{11} - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{-10}{11} - 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (\\frac{-10}{11} - 3)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.34, bodu=45, $$9 \cdot \frac{5}{3\frac{1}{5} - 11}=\textcolor{white}{-5\frac{10}{13}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "CFNCg0_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = -5.7692307692308, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -75, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{-225}{39}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{10}{13}", ["x"] = -5, ["y"] = 10, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{5} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{5}{3\\frac{1}{5} - 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot \\frac{5}{3\\frac{1}{5} - 11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.35, bodu=28, $$\frac{-10}{5} \cdot 8 \cdot 6=\textcolor{white}{-96}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "fwJWdU_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -96, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-96}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-96", ["tex_float"] = "-96", ["x"] = -96 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-10}{5} \\cdot 8 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.36, bodu=80, $$((10 + 3\frac{2}{4})^2 + (-7)) \cdot 8 + 4=\textcolor{white}{1406}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "wSXNxr_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.8532, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1406, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1406}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1406", ["tex_float"] = "1406", ["x"] = 1406 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + 3\\frac{2}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 + 3\\frac{2}{4})^2 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((10 + 3\\frac{2}{4})^2 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((10 + 3\\frac{2}{4})^2 + (-7)) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((10 + 3\\frac{2}{4})^2 + (-7)) \\cdot 8 + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.37, bodu=15, $$(9 + 11 + (-11)) \cdot (9 - 7)=\textcolor{white}{18}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "Uw8TEx_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{18}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18", ["tex_float"] = "18", ["x"] = 18 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 11 + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(9 + 11 + (-11)) \\cdot (9 - 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.38, bodu=49, $$4 \cdot -10 - (9 - 3\frac{4}{10})=\textcolor{white}{-45{,}6}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "RErdbc_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -45.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -228, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-228}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-45\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "-45{,}6", ["x"] = -45, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 3\\frac{4}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot -10 - (9 - 3\\frac{4}{10})", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.39, bodu=50, $$9 - (3\frac{1}{4} + 11 + 9 \cdot 4)=\textcolor{white}{-41{,}25}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "ZzYAPB_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = -41.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -165, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-165}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-41{,}25", ["x"] = -41, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} + 11 + 9 \\cdot 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{4} + 11 + 9 \\cdot 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (3\\frac{1}{4} + 11 + 9 \\cdot 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.4, bodu=34, $$\frac{(\frac{6}{-5})^2}{\frac{9}{12 - 15}}=\textcolor{white}{-0{,}48}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "vwvvo1_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.4244, ["reseni"] = { ["float"] = -0.48, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{36}{-75}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{12}{25}", ["tex_float"] = "-0{,}48", ["y"] = -12, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{-5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{9}{12 - 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{6}{-5})^2}{\\frac{9}{12 - 15}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.41, bodu=52, $$\frac{11}{-9} - (4\frac{4}{6} - (-12 + 10))=\textcolor{white}{-7\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "lVOYoL_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = -7.8888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -71, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-213}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{8}{9}", ["x"] = -7, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} - (-12 + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} - (-12 + 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{11}{-9} - (4\\frac{4}{6} - (-12 + 10))", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.42, bodu=53, $$\frac{1\frac{2}{5} \cdot 7}{\frac{10}{7}}=\textcolor{white}{6{,}86}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "Mz72qA_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["float"] = 6.86, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 343, ["jmenovatel"] = 50 }, ["render"] = "\\frac{343}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6\\frac{43}{50}", ["tex_float"] = "6{,}86", ["x"] = 6, ["y"] = 43, ["z"] = 50 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{5} \\cdot 7}{\\frac{10}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.43, bodu=59, $$\frac{(13 - (-8)) \cdot 13 + 2\frac{5}{9}}{(-3 + 13)^2}=\textcolor{white}{2\frac{34}{45}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "4ngdR1_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.6704, ["reseni"] = { ["float"] = 2.7555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 124, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{2480}{900}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{34}{45}", ["x"] = 2, ["y"] = 34, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 - (-8)) \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 - (-8)) \\cdot 13 + 2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-3 + 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(13 - (-8)) \\cdot 13 + 2\\frac{5}{9}}{(-3 + 13)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.44, bodu=36, $$-9 \cdot \frac{-7 + 11}{13} + (-10)=\textcolor{white}{-12\frac{10}{13}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "61qOr6_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = -12.769230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -166, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{-166}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{10}{13}", ["x"] = -12, ["y"] = 10, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 + 11}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 \\cdot \\frac{-7 + 11}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot \\frac{-7 + 11}{13} + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.45, bodu=47, $$\frac{-10 - 10}{(\frac{(6 + (-3))^2}{-13})^2}=\textcolor{white}{-41\frac{59}{81}}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "DD3hyZ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.554, ["reseni"] = { ["float"] = -41.728395061728, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3380, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{-3380}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{59}{81}", ["x"] = -41, ["y"] = 59, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 + (-3))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(6 + (-3))^2}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{(6 + (-3))^2}{-13})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10 - 10}{(\\frac{(6 + (-3))^2}{-13})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.46, bodu=81, $$15 \cdot 11 \cdot (2\frac{1}{4} + (-11 - 2\frac{5}{9}))=\textcolor{white}{-1865\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "Pl4PKh_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.86, ["reseni"] = { ["float"] = -1865.4166666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22385, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-67155}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1865\\frac{5}{12}", ["x"] = -1865, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} + (-11 - 2\\frac{5}{9})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{4} + (-11 - 2\\frac{5}{9}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot 11 \\cdot (2\\frac{1}{4} + (-11 - 2\\frac{5}{9}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.47, bodu=59, $$15 \cdot (10 - 2\frac{1}{5}) \cdot (-11 - (-6))=\textcolor{white}{-585}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "6Kz6wQ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -585, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-585}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-585", ["tex_float"] = "-585", ["x"] = -585 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (10 - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - (-6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (10 - 2\\frac{1}{5}) \\cdot (-11 - (-6))", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.48, bodu=60, $$8 \cdot 13 \cdot (1\frac{2}{5} + (-4) + 10 + 8)=\textcolor{white}{1601{,}6}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "P0Ou9i_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = 1601.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8008, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{8008}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1601\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "1601{,}6", ["x"] = 1601, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} + (-4) + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} + (-4) + 10 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{5} + (-4) + 10 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot 13 \\cdot (1\\frac{2}{5} + (-4) + 10 + 8)", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.49, bodu=85, $$(-11 - 6) \cdot 8 \cdot (3\frac{4}{12} + 3\frac{5}{11})=\textcolor{white}{-923\frac{5}{33}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "bAGdbs_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = -923.15151515152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -30464, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-30464}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-923\\frac{5}{33}", ["x"] = -923, ["y"] = 5, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} + 3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{12} + 3\\frac{5}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (3\\frac{4}{12} + 3\\frac{5}{11})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-11 - 6) \\cdot 8 \\cdot (3\\frac{4}{12} + 3\\frac{5}{11})", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.5, bodu=88, $$\frac{\frac{-8}{(10 + 13)^2}}{6} + 3\frac{5}{10}=\textcolor{white}{3\frac{1579}{3174}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "rDrLJj_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.912, ["reseni"] = { ["float"] = 3.497479521109, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11101, ["jmenovatel"] = 3174 }, ["render"] = "\\frac{11101}{3174}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1579}{3174}", ["x"] = 3, ["y"] = 1579, ["z"] = 3174 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-8}{(10 + 13)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{(10 + 13)^2}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{(10 + 13)^2}}{6} + 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.51, bodu=153, $$-9 + (4\frac{3}{6} - 7)^4 + 4\frac{4}{8} + (-5 - 4\frac{3}{6})=\textcolor{white}{25\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 153, ["id"] = "W1lKTy_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.3664, ["reseni"] = { ["float"] = 25.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 401, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{802}{32}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "25\\frac{1}{16}", ["x"] = 25, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{6} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(4\\frac{3}{6} - 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{6} - 7)^4 + 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-9 + (4\\frac{3}{6} - 7)^4 + 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + (4\\frac{3}{6} - 7)^4 + 4\\frac{4}{8} + (-5 - 4\\frac{3}{6})", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.52, bodu=43, $$\frac{-8}{-4} \cdot -12 \cdot 7=\textcolor{white}{-168}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "XJmhtL_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -168, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-168}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-168", ["x"] = -168 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-4} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-4} \\cdot -12 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.53, bodu=69, $$-6 + (-10) + \frac{14}{(\frac{3\frac{3}{9}}{10})^4}=\textcolor{white}{1118}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "NdF7wg_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.7628, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1118, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1118}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1118", ["tex_float"] = "1118", ["x"] = 1118 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{9}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{9}}{10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{14}{(\\frac{3\\frac{3}{9}}{10})^4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-6 + (-10) + \\frac{14}{(\\frac{3\\frac{3}{9}}{10})^4}", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.54, bodu=92, $$(-7 + (-18 - (-13))) \cdot (9 - 3\frac{2}{9} - 3\frac{1}{2})=\textcolor{white}{-27\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "9Axxyo_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -27.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -82, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-492}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{1}{3}", ["x"] = -27, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-7 + (-18 - (-13))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + (-18 - (-13)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 3\\frac{2}{9} - 3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 3\\frac{2}{9} - 3\\frac{1}{2})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-7 + (-18 - (-13))) \\cdot (9 - 3\\frac{2}{9} - 3\\frac{1}{2})", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.55, bodu=46, $$9 - (\frac{-6}{\frac{11}{12}} + 8)=\textcolor{white}{7\frac{6}{11}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "tDZxfw_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.55, ["reseni"] = { ["float"] = 7.5454545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 83, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{83}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{6}{11}", ["x"] = 7, ["y"] = 6, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-6}{\\frac{11}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{\\frac{11}{12}} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{\\frac{11}{12}} + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (\\frac{-6}{\\frac{11}{12}} + 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.56, bodu=94, $$4\frac{4}{10} - \frac{-13 + (-9)}{3\frac{3}{9} - 6}=\textcolor{white}{-3{,}85}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "jitPFX_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = -3.85, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -77, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{-77}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{17}{20}", ["tex_float"] = "-3{,}85", ["x"] = -3, ["y"] = 17, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{9} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-13 + (-9)}{3\\frac{3}{9} - 6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} - \\frac{-13 + (-9)}{3\\frac{3}{9} - 6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.57, bodu=95, $$6 - (13 \cdot 2\frac{3}{8} - 3\frac{4}{8} \cdot -6)=\textcolor{white}{-45{,}875}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "EWsZ59_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = -45.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -367, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-367}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-45\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-45{,}875", ["x"] = -45, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 \\cdot 2\\frac{3}{8} - 3\\frac{4}{8} \\cdot -6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 \\cdot 2\\frac{3}{8} - 3\\frac{4}{8} \\cdot -6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (13 \\cdot 2\\frac{3}{8} - 3\\frac{4}{8} \\cdot -6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.58, bodu=71, $$\frac{\frac{4\frac{1}{7}}{13}}{-11 \cdot 5}=\textcolor{white}{-\frac{29}{5005}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "2ViOLX_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0057942057942058, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 5005 }, ["render"] = "\\frac{29}{-5005}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{29}{5005}", ["y"] = -29, ["z"] = 5005 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{7}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{1}{7}}{13}}{-11 \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.59, bodu=98, $$(-9 + (-15)) \cdot (1\frac{5}{10} + 2\frac{4}{9}) \cdot -16=\textcolor{white}{1514\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "Im3Hjw_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = 1514.6666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4544, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{13632}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1514\\frac{2}{3}", ["x"] = 1514, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} + 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{10} + 2\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{10} + 2\\frac{4}{9}) \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-9 + (-15)) \\cdot (1\\frac{5}{10} + 2\\frac{4}{9}) \\cdot -16", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.6, bodu=80, $$16 \cdot 7 \cdot \frac{9}{(3\frac{1}{5} - 3)^3}=\textcolor{white}{126000}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "U5mRpd_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.8504, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 126000, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{126000}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "126000", ["tex_float"] = "126000", ["x"] = 126000 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{5} - 3", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(3\\frac{1}{5} - 3)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{9}{(3\\frac{1}{5} - 3)^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "16 \\cdot 7 \\cdot \\frac{9}{(3\\frac{1}{5} - 3)^3}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.61, bodu=75, $$\frac{12 + \frac{13}{-10}}{\frac{11}{7 - 3\frac{3}{5}}}=\textcolor{white}{3\frac{169}{550}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "q0Cp1F_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = 3.3072727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1819, ["jmenovatel"] = 550 }, ["render"] = "\\frac{1819}{550}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{169}{550}", ["x"] = 3, ["y"] = 169, ["z"] = 550 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 + \\frac{13}{-10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{11}{7 - 3\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12 + \\frac{13}{-10}}{\\frac{11}{7 - 3\\frac{3}{5}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.62, bodu=185, $$\frac{\frac{2\frac{4}{9}}{(-16 + 1\frac{5}{10})^2}}{\frac{1\frac{4}{9}}{-9}}=\textcolor{white}{-\frac{792}{10933}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "NBxbJK_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.558, ["reseni"] = { ["float"] = -0.07244123296442, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -792, ["jmenovatel"] = 10933 }, ["render"] = "\\frac{7128}{-98397}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{792}{10933}", ["y"] = -792, ["z"] = 10933 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-16 + 1\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{9}}{(-16 + 1\\frac{5}{10})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{4}{9}}{(-16 + 1\\frac{5}{10})^2}}{\\frac{1\\frac{4}{9}}{-9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.63, bodu=104, $$17 - \frac{9}{-18 + 3\frac{4}{10} - (-11) + 2\frac{5}{12}}=\textcolor{white}{24\frac{43}{71}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "wKNJ6T_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = 24.605633802817, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1747, ["jmenovatel"] = 71 }, ["render"] = "\\frac{1747}{71}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "24\\frac{43}{71}", ["x"] = 24, ["y"] = 43, ["z"] = 71 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-18 + 3\\frac{4}{10} - (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 3\\frac{4}{10} - (-11) + 2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{-18 + 3\\frac{4}{10} - (-11) + 2\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 - \\frac{9}{-18 + 3\\frac{4}{10} - (-11) + 2\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.64, bodu=67, $$\frac{(10 + 6)^2}{-6 \cdot (-14 - 16 + (-9)) + 9}=\textcolor{white}{1\frac{13}{243}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "DF8cqh_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.7428, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0534979423868, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 256, ["jmenovatel"] = 243 }, ["render"] = "\\frac{256}{243}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{13}{243}", ["x"] = 1, ["y"] = 13, ["z"] = 243 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - 16 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 - 16 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 \\cdot (-14 - 16 + (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot (-14 - 16 + (-9)) + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(10 + 6)^2}{-6 \\cdot (-14 - 16 + (-9)) + 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.65, bodu=135, $$(\frac{4\frac{4}{9}}{16} - 2\frac{2}{3}) \cdot (-13 + 12 + 1\frac{4}{6})=\textcolor{white}{-1\frac{16}{27}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "ur3hoh_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -1.5925925925926, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -43, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{-86}{54}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{16}{27}", ["x"] = -1, ["y"] = 16, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9}}{16} - 2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{4}{9}}{16} - 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 12 + 1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 + 12 + 1\\frac{4}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{4}{9}}{16} - 2\\frac{2}{3}) \\cdot (-13 + 12 + 1\\frac{4}{6})", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.66, bodu=168, $$\frac{2\frac{3}{11} + 1\frac{4}{7}}{4\frac{3}{7} \cdot 5} + 2\frac{2}{3} - 8=\textcolor{white}{-5\frac{817}{5115}}$$return { ["body"] = 168, ["id"] = "A9XLBl_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.46, ["reseni"] = { ["float"] = -5.1597262952102, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -26392, ["jmenovatel"] = 5115 }, ["render"] = "\\frac{-26392}{5115}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{817}{5115}", ["x"] = -5, ["y"] = 817, ["z"] = 5115 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{11} + 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{11} + 1\\frac{4}{7}}{4\\frac{3}{7} \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{3} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{11} + 1\\frac{4}{7}}{4\\frac{3}{7} \\cdot 5} + 2\\frac{2}{3} - 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.67, bodu=59, $$\frac{12}{9 + (13 + 11) \cdot \frac{8}{-17}}=\textcolor{white}{-5\frac{3}{13}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "vJLwKF_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -5.2307692307692, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -68, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{204}{-39}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{3}{13}", ["x"] = -5, ["y"] = 3, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(13 + 11) \\cdot \\frac{8}{-17}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 + (13 + 11) \\cdot \\frac{8}{-17}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12}{9 + (13 + 11) \\cdot \\frac{8}{-17}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.68, bodu=140, $$\frac{4\frac{5}{8} \cdot (\frac{8}{4\frac{1}{4}} + (-3)) - 3\frac{4}{9}}{8}=\textcolor{white}{-1\frac{751}{9792}}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "YE5jsi_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["float"] = -1.0766952614379, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10543, ["jmenovatel"] = 9792 }, ["render"] = "\\frac{-10543}{9792}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{751}{9792}", ["x"] = -1, ["y"] = 751, ["z"] = 9792 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{4\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{4\\frac{1}{4}} + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{8}{4\\frac{1}{4}} + (-3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{8} \\cdot (\\frac{8}{4\\frac{1}{4}} + (-3))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{8} \\cdot (\\frac{8}{4\\frac{1}{4}} + (-3)) - 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{8} \\cdot (\\frac{8}{4\\frac{1}{4}} + (-3)) - 3\\frac{4}{9}}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.69, bodu=85, $$\frac{13}{\frac{5 - 12}{13 \cdot 3\frac{5}{10}}}=\textcolor{white}{-84{,}5}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "IFYPSv_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = -84.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -169, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{169}{-2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-84\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-84{,}5", ["x"] = -84, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 - 12}{13 \\cdot 3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{13}{\\frac{5 - 12}{13 \\cdot 3\\frac{5}{10}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.7, bodu=143, $$2\frac{5}{6} \cdot \frac{3\frac{5}{10}}{1\frac{5}{9}} - \frac{12}{13}=\textcolor{white}{5\frac{47}{104}}$$return { ["body"] = 143, ["id"] = "ZqyV7c_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.3, ["reseni"] = { ["float"] = 5.4519230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 567, ["jmenovatel"] = 104 }, ["render"] = "\\frac{567}{104}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{47}{104}", ["x"] = 5, ["y"] = 47, ["z"] = 104 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{1\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{5}{6} \\cdot \\frac{3\\frac{5}{10}}{1\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{5}{6} \\cdot \\frac{3\\frac{5}{10}}{1\\frac{5}{9}} - \\frac{12}{13}", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.71, bodu=88, $$\frac{-6 + (-15 - \frac{1\frac{1}{6}}{-12})}{14 - 4}=\textcolor{white}{-2\frac{13}{144}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "JTENrQ_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = -2.0902777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -301, ["jmenovatel"] = 144 }, ["render"] = "\\frac{-1505}{720}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{13}{144}", ["x"] = -2, ["y"] = 13, ["z"] = 144 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{6}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 - \\frac{1\\frac{1}{6}}{-12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-6 + (-15 - \\frac{1\\frac{1}{6}}{-12})", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-6 + (-15 - \\frac{1\\frac{1}{6}}{-12})}{14 - 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.72, bodu=150, $$\frac{(\frac{-6}{1\frac{4}{8}})^3}{4\frac{4}{8} + (-11) + (-14)} \cdot 4\frac{3}{9}=\textcolor{white}{13\frac{65}{123}}$$return { ["body"] = 150, ["id"] = "tlmNMr_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.346, ["reseni"] = { ["float"] = 13.528455284553, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1664, ["jmenovatel"] = 123 }, ["render"] = "\\frac{1664}{123}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{65}{123}", ["x"] = 13, ["y"] = 65, ["z"] = 123 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-6}{1\\frac{4}{8}})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} + (-11) + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-6}{1\\frac{4}{8}})^3}{4\\frac{4}{8} + (-11) + (-14)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-6}{1\\frac{4}{8}})^3}{4\\frac{4}{8} + (-11) + (-14)} \\cdot 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.73, bodu=180, $$\frac{\frac{3\frac{4}{7}}{3\frac{5}{10}}}{2\frac{3}{9}} \cdot 4\frac{3}{4} \cdot -9=\textcolor{white}{-18\frac{477}{686}}$$return { ["body"] = 180, ["id"] = "Tkqk7M_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.53, ["reseni"] = { ["float"] = -18.695335276968, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12825, ["jmenovatel"] = 686 }, ["render"] = "\\frac{-25650}{1372}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18\\frac{477}{686}", ["x"] = -18, ["y"] = 477, ["z"] = 686 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{5}{10}}}{2\\frac{3}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{4} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{5}{10}}}{2\\frac{3}{9}} \\cdot 4\\frac{3}{4} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.74, bodu=149, $$\frac{15 + 3\frac{1}{5}}{1\frac{3}{10} - 14 \cdot 3\frac{4}{12} + 12}=\textcolor{white}{-\frac{6}{11}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "3qfDED_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = -0.54545454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{2730}{-5005}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{6}{11}", ["y"] = -6, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - 14 \\cdot 3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - 14 \\cdot 3\\frac{4}{12} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{15 + 3\\frac{1}{5}}{1\\frac{3}{10} - 14 \\cdot 3\\frac{4}{12} + 12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.75, bodu=93, $$14 \cdot 6 \cdot \frac{10 + 3\frac{2}{7}}{-11}=\textcolor{white}{-101\frac{5}{11}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "y03YRX_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = -101.45454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1116, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-7812}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-101\\frac{5}{11}", ["x"] = -101, ["y"] = 5, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 + 3\\frac{2}{7}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "14 \\cdot 6 \\cdot \\frac{10 + 3\\frac{2}{7}}{-11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.76, bodu=152, $$1\frac{3}{9} \cdot (-13 - 1\frac{2}{7} - (-7 \cdot 1\frac{1}{4}))=\textcolor{white}{-7\frac{8}{21}}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "afNgIt_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.36, ["reseni"] = { ["float"] = -7.3809523809524, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -155, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-620}{84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{8}{21}", ["x"] = -7, ["y"] = 8, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-13 - 1\\frac{2}{7} - (-7 \\cdot 1\\frac{1}{4})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - 1\\frac{2}{7} - (-7 \\cdot 1\\frac{1}{4}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} \\cdot (-13 - 1\\frac{2}{7} - (-7 \\cdot 1\\frac{1}{4}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.77, bodu=154, $$4\frac{5}{11} + (-10) + \frac{9 - 2\frac{4}{9}}{\frac{15}{2\frac{5}{8}}}=\textcolor{white}{-4\frac{1577}{3960}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "cP0Vop_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -4.3982323232323, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17417, ["jmenovatel"] = 3960 }, ["render"] = "\\frac{-17417}{3960}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{1577}{3960}", ["x"] = -4, ["y"] = 1577, ["z"] = 3960 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{11} + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{2\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9 - 2\\frac{4}{9}}{\\frac{15}{2\\frac{5}{8}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{11} + (-10) + \\frac{9 - 2\\frac{4}{9}}{\\frac{15}{2\\frac{5}{8}}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.78, bodu=76, $$(\frac{-12}{8})^4 - (-6 \cdot -9 \cdot -15)=\textcolor{white}{815\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "tCs8a9_0515_2307", ["obtiznost"] = 0.8188, ["reseni"] = { ["float"] = 815.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13041, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{13041}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "815\\frac{1}{16}", ["x"] = 815, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{-12}{8})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 \\cdot -9 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{-12}{8})^4 - (-6 \\cdot -9 \\cdot -15)", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.79, bodu=190, $$(\frac{1\frac{5}{10} - 1\frac{1}{8}}{12} + 8 + 19 + 3\frac{5}{10}) \cdot 4\frac{3}{8}=\textcolor{white}{133\frac{147}{256}}$$return { ["body"] = 190, ["id"] = "1ZmARD_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.59, ["reseni"] = { ["float"] = 133.57421875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34195, ["jmenovatel"] = 256 }, ["render"] = "\\frac{34195}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "133\\frac{147}{256}", ["x"] = 133, ["y"] = 147, ["z"] = 256 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} - 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{10} - 1\\frac{1}{8}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 19", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 19 + 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{10} - 1\\frac{1}{8}}{12} + 8 + 19 + 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{10} - 1\\frac{1}{8}}{12} + 8 + 19 + 3\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{10} - 1\\frac{1}{8}}{12} + 8 + 19 + 3\\frac{5}{10}) \\cdot 4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.8, bodu=128, $$\frac{(-14 + 2\frac{3}{10}) \cdot (2\frac{3}{10} - (-13)) \cdot -10}{16}=\textcolor{white}{111\frac{141}{160}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "s6sXq5_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.2, ["reseni"] = { ["float"] = 111.88125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17901, ["jmenovatel"] = 160 }, ["render"] = "\\frac{17901}{160}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "111\\frac{141}{160}", ["x"] = 111, ["y"] = 141, ["z"] = 160 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + 2\\frac{3}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{10} - (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{10} - (-13)) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-14 + 2\\frac{3}{10}) \\cdot (2\\frac{3}{10} - (-13)) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-14 + 2\\frac{3}{10}) \\cdot (2\\frac{3}{10} - (-13)) \\cdot -10}{16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.81, bodu=193, $$\frac{1\frac{3}{13}}{3\frac{1}{8}} - (-4 + (-14) + 8 \cdot 2\frac{2}{7}) - 1\frac{4}{11}=\textcolor{white}{-1\frac{6394}{25025}}$$return { ["body"] = 193, ["id"] = "7TbDFf_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.61, ["reseni"] = { ["float"] = -1.2555044955045, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -31419, ["jmenovatel"] = 25025 }, ["render"] = "\\frac{-31419}{25025}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{6394}{25025}", ["x"] = -1, ["y"] = 6394, ["z"] = 25025 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{13}}{3\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 + (-14) + 8 \\cdot 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + (-14) + 8 \\cdot 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{13}}{3\\frac{1}{8}} - (-4 + (-14) + 8 \\cdot 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{13}}{3\\frac{1}{8}} - (-4 + (-14) + 8 \\cdot 2\\frac{2}{7}) - 1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.82, bodu=195, $$3\frac{1}{7} - 4\frac{3}{12} + 2\frac{3}{10} \cdot \frac{14}{\frac{2\frac{3}{8}}{14}}=\textcolor{white}{188\frac{1871}{2660}}$$return { ["body"] = 195, ["id"] = "A97UNP_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.62, ["reseni"] = { ["float"] = 188.70338345865, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 501951, ["jmenovatel"] = 2660 }, ["render"] = "\\frac{501951}{2660}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "188\\frac{1871}{2660}", ["x"] = 188, ["y"] = 1871, ["z"] = 2660 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} - 4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{8}}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{14}{\\frac{2\\frac{3}{8}}{14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} \\cdot \\frac{14}{\\frac{2\\frac{3}{8}}{14}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} - 4\\frac{3}{12} + 2\\frac{3}{10} \\cdot \\frac{14}{\\frac{2\\frac{3}{8}}{14}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.83, bodu=163, $$\frac{-21 + 11 \cdot 3\frac{3}{9}}{(15 - 2\frac{4}{12}) \cdot (-18 + 4\frac{3}{7})}=\textcolor{white}{-\frac{329}{3610}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "LBh9ix_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = -0.091135734072022, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -329, ["jmenovatel"] = 3610 }, ["render"] = "\\frac{987}{-10830}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{329}{3610}", ["y"] = -329, ["z"] = 3610 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-21 + 11 \\cdot 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(15 - 2\\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-18 + 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(15 - 2\\frac{4}{12}) \\cdot (-18 + 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-21 + 11 \\cdot 3\\frac{3}{9}}{(15 - 2\\frac{4}{12}) \\cdot (-18 + 4\\frac{3}{7})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.84, bodu=199, $$\frac{-11}{(-8 - (3\frac{1}{11} - 2\frac{5}{8})) \cdot (3\frac{5}{11} - 3\frac{3}{7})}=\textcolor{white}{50\frac{18}{745}}$$return { ["body"] = 199, ["id"] = "EC5bV4_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.64, ["reseni"] = { ["float"] = 50.024161073826, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37268, ["jmenovatel"] = 745 }, ["render"] = "\\frac{-37268}{-745}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "50\\frac{18}{745}", ["x"] = 50, ["y"] = 18, ["z"] = 745 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 - (3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-8 - (3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} - 3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{11} - 3\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-8 - (3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8})) \\cdot (3\\frac{5}{11} - 3\\frac{3}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{(-8 - (3\\frac{1}{11} - 2\\frac{5}{8})) \\cdot (3\\frac{5}{11} - 3\\frac{3}{7})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.85, bodu=264, $$1\frac{2}{6} - (-4) + (16 - 3\frac{5}{10}) \cdot (3\frac{2}{8} + 1\frac{5}{10})^2 + 3\frac{2}{9}=\textcolor{white}{290\frac{169}{288}}$$return { ["body"] = 264, ["id"] = "r9c0oR_0515_2307", ["obtiznost"] = 2.0008, ["reseni"] = { ["float"] = 290.58680555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 83689, ["jmenovatel"] = 288 }, ["render"] = "\\frac{251067}{864}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "290\\frac{169}{288}", ["x"] = 290, ["y"] = 169, ["z"] = 288 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 - 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(16 - 3\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{8} + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{2}{8} + 1\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(16 - 3\\frac{5}{10}) \\cdot (3\\frac{2}{8} + 1\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(16 - 3\\frac{5}{10}) \\cdot (3\\frac{2}{8} + 1\\frac{5}{10})^2 + 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} - (-4) + (16 - 3\\frac{5}{10}) \\cdot (3\\frac{2}{8} + 1\\frac{5}{10})^2 + 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.86, bodu=137, $$\frac{3\frac{2}{3} + (-23) - 4\frac{2}{10}}{\frac{18}{21 \cdot 14}}=\textcolor{white}{-384\frac{17}{45}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "vUirGn_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = -384.37777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17297, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{-17297}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-384\\frac{17}{45}", ["x"] = -384, ["y"] = 17, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} + (-23)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} + (-23) - 4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{18}{21 \\cdot 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{3} + (-23) - 4\\frac{2}{10}}{\\frac{18}{21 \\cdot 14}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.87, bodu=110, $$\frac{-15 - (-13 - (-11))^3 \cdot 13 + 15}{3\frac{5}{10}}=\textcolor{white}{29\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 110, ["id"] = "n680hm_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.0736, ["reseni"] = { ["float"] = 29.714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 208, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{208}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{5}{7}", ["x"] = 29, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-13 - (-11))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-13 - (-11))^3 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 - (-13 - (-11))^3 \\cdot 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-13 - (-11))^3 \\cdot 13 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15 - (-13 - (-11))^3 \\cdot 13 + 15}{3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.88, bodu=172, $$(-15 \cdot 2\frac{3}{8} - (3\frac{1}{8} - 1\frac{2}{9} - 9)) \cdot 24=\textcolor{white}{-684\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "dtXpba_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = -684.66666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2054, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-24648}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-684\\frac{2}{3}", ["x"] = -684, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9} - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9} - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot 2\\frac{3}{8} - (3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9} - 9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 \\cdot 2\\frac{3}{8} - (3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9} - 9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "24", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-15 \\cdot 2\\frac{3}{8} - (3\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{9} - 9)) \\cdot 24", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.89, bodu=207, $$(-14 \cdot 3\frac{2}{4} + \frac{4\frac{3}{11}}{-12}) \cdot \frac{3\frac{2}{9}}{4\frac{5}{11}}=\textcolor{white}{-35\frac{3715}{5292}}$$return { ["body"] = 207, ["id"] = "JM9a9x_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.69, ["reseni"] = { ["float"] = -35.702003023432, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -188935, ["jmenovatel"] = 5292 }, ["render"] = "\\frac{-2078285}{58212}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-35\\frac{3715}{5292}", ["x"] = -35, ["y"] = 3715, ["z"] = 5292 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{11}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 \\cdot 3\\frac{2}{4} + \\frac{4\\frac{3}{11}}{-12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 \\cdot 3\\frac{2}{4} + \\frac{4\\frac{3}{11}}{-12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-14 \\cdot 3\\frac{2}{4} + \\frac{4\\frac{3}{11}}{-12}) \\cdot \\frac{3\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.9, bodu=239, $$\frac{\frac{3\frac{1}{7}}{3\frac{2}{10}}}{(\frac{7 \cdot 3\frac{4}{7}}{17})^2}=\textcolor{white}{\frac{3179}{7000}}$$return { ["body"] = 239, ["id"] = "zgM8HZ_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.8656, ["reseni"] = { ["float"] = 0.45414285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3179, ["jmenovatel"] = 7000 }, ["render"] = "\\frac{15895}{35000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3179}{7000}", ["y"] = 3179, ["z"] = 7000 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{7}}{3\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot 3\\frac{4}{7}}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7 \\cdot 3\\frac{4}{7}}{17})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{1}{7}}{3\\frac{2}{10}}}{(\\frac{7 \\cdot 3\\frac{4}{7}}{17})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.91, bodu=211, $$\frac{1\frac{3}{8} - 11}{(2\frac{3}{8} - (-12)) \cdot \frac{4\frac{3}{12}}{2\frac{2}{11}}}=\textcolor{white}{-\frac{672}{1955}}$$return { ["body"] = 211, ["id"] = "fUeo2R_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.71, ["reseni"] = { ["float"] = -0.34373401534527, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -672, ["jmenovatel"] = 1955 }, ["render"] = "\\frac{-59136}{172040}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{672}{1955}", ["y"] = -672, ["z"] = 1955 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{12}}{2\\frac{2}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} - (-12)) \\cdot \\frac{4\\frac{3}{12}}{2\\frac{2}{11}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{8} - 11}{(2\\frac{3}{8} - (-12)) \\cdot \\frac{4\\frac{3}{12}}{2\\frac{2}{11}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.92, bodu=178, $$\frac{(-15 \cdot \frac{2\frac{2}{8}}{-14} - 4\frac{4}{9}) \cdot 1\frac{4}{10}}{-11}=\textcolor{white}{\frac{205}{792}}$$return { ["body"] = 178, ["id"] = "i2fXWb_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.52, ["reseni"] = { ["float"] = 0.25883838383838, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 205, ["jmenovatel"] = 792 }, ["render"] = "\\frac{-205}{-792}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{205}{792}", ["y"] = 205, ["z"] = 792 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{8}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{8}}{-14}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{8}}{-14} - 4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{8}}{-14} - 4\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-15 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{8}}{-14} - 4\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-15 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{8}}{-14} - 4\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{4}{10}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.93, bodu=289, $$\frac{4\frac{4}{13}}{(\frac{1\frac{5}{15}}{6} \cdot 3\frac{2}{8})^2 - 1\frac{3}{6} \cdot 2\frac{4}{7}}=\textcolor{white}{-1\frac{28663}{98345}}$$return { ["body"] = 289, ["id"] = "YisKMj_0515_2307", ["obtiznost"] = 2.1272, ["reseni"] = { ["float"] = -1.2914535563577, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -127008, ["jmenovatel"] = 98345 }, ["render"] = "\\frac{127008}{-98345}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{28663}{98345}", ["x"] = -1, ["y"] = 28663, ["z"] = 98345 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{15}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{15}}{6} \\cdot 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{15}}{6} \\cdot 3\\frac{2}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} \\cdot 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{15}}{6} \\cdot 3\\frac{2}{8})^2 - 1\\frac{3}{6} \\cdot 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{13}}{(\\frac{1\\frac{5}{15}}{6} \\cdot 3\\frac{2}{8})^2 - 1\\frac{3}{6} \\cdot 2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.94, bodu=228, $$\frac{4\frac{4}{9} + 14 - 6}{(-3 + 4\frac{4}{7})^2} - (1\frac{3}{11} - 4\frac{4}{12})=\textcolor{white}{8\frac{109}{1089}}$$return { ["body"] = 228, ["id"] = "vuo6mR_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.808, ["reseni"] = { ["float"] = 8.1000918273646, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8821, ["jmenovatel"] = 1089 }, ["render"] = "\\frac{291093}{35937}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{109}{1089}", ["x"] = 8, ["y"] = 109, ["z"] = 1089 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} + 14", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} + 14 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-3 + 4\\frac{4}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9} + 14 - 6}{(-3 + 4\\frac{4}{7})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{11} - 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{11} - 4\\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9} + 14 - 6}{(-3 + 4\\frac{4}{7})^2} - (1\\frac{3}{11} - 4\\frac{4}{12})", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.95, bodu=293, $$23 + (-9) - ((3\frac{3}{8} + 2\frac{3}{7}) \cdot 1\frac{2}{10} + 3\frac{1}{7} - 3\frac{3}{10} + 4\frac{2}{6})=\textcolor{white}{2\frac{361}{420}}$$return { ["body"] = 293, ["id"] = "xz4mEt_0515_2307", ["obtiznost"] = 2.15, ["reseni"] = { ["float"] = 2.8595238095238, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1201, ["jmenovatel"] = 420 }, ["render"] = "\\frac{1201}{420}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{361}{420}", ["x"] = 2, ["y"] = 361, ["z"] = 420 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "23 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10} + 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10} + 3\\frac{1}{7} - 3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10} + 3\\frac{1}{7} - 3\\frac{3}{10} + 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10} + 3\\frac{1}{7} - 3\\frac{3}{10} + 4\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "23 + (-9) - ((3\\frac{3}{8} + 2\\frac{3}{7}) \\cdot 1\\frac{2}{10} + 3\\frac{1}{7} - 3\\frac{3}{10} + 4\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.96, bodu=220, $$\frac{-12 + 2\frac{5}{16}}{1\frac{5}{10} \cdot (2\frac{3}{12} - (-11) - 4\frac{4}{7})}=\textcolor{white}{-\frac{1085}{1458}}$$return { ["body"] = 220, ["id"] = "VoYQU9_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.76, ["reseni"] = { ["float"] = -0.74417009602195, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1085, ["jmenovatel"] = 1458 }, ["render"] = "\\frac{-8680}{11664}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1085}{1458}", ["y"] = -1085, ["z"] = 1458 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "2\\frac{5}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 2\\frac{5}{16}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{12} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{12} - (-11) - 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{12} - (-11) - 4\\frac{4}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} \\cdot (2\\frac{3}{12} - (-11) - 4\\frac{4}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12 + 2\\frac{5}{16}}{1\\frac{5}{10} \\cdot (2\\frac{3}{12} - (-11) - 4\\frac{4}{7})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.97, bodu=154, $$\frac{-14}{-14} - \frac{3\frac{3}{12}}{3\frac{3}{10} \cdot -17} - 22=\textcolor{white}{-20\frac{1057}{1122}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "z91zIT_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -20.942067736185, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23497, ["jmenovatel"] = 1122 }, ["render"] = "\\frac{-23497}{1122}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{1057}{1122}", ["x"] = -20, ["y"] = 1057, ["z"] = 1122 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{12}}{3\\frac{3}{10} \\cdot -17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-14}{-14} - \\frac{3\\frac{3}{12}}{3\\frac{3}{10} \\cdot -17}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{-14} - \\frac{3\\frac{3}{12}}{3\\frac{3}{10} \\cdot -17} - 22", ["typ"] = "minus" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.98, bodu=260, $$21 \cdot 3\frac{2}{5} \cdot (\frac{16}{4\frac{1}{12}} + 4\frac{1}{6} - 4\frac{5}{14} + 3\frac{3}{9})=\textcolor{white}{504\frac{6}{35}}$$return { ["body"] = 260, ["id"] = "Syje2p_0515_2307", ["obtiznost"] = 1.98, ["reseni"] = { ["float"] = 504.17142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17646, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{123522}{245}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "504\\frac{6}{35}", ["x"] = 504, ["y"] = 6, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 \\cdot 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{1}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{4\\frac{1}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{14} + 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{16}{4\\frac{1}{12}} + 4\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{14} + 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{16}{4\\frac{1}{12}} + 4\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{14} + 3\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "21 \\cdot 3\\frac{2}{5} \\cdot (\\frac{16}{4\\frac{1}{12}} + 4\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{14} + 3\\frac{3}{9})", ["typ"] = "krat" } }

seed: szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.99, bodu=301, $$\frac{3\frac{1}{7}}{(13 + 4\frac{3}{9}) \cdot (1\frac{1}{8} + 4\frac{4}{12} + 4\frac{4}{8} \cdot 4\frac{5}{12})}=\textcolor{white}{\frac{99}{13832}}$$return { ["body"] = 301, ["id"] = "KktTer_0515_2307", ["obtiznost"] = 2.19, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0071573163678427, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 99, ["jmenovatel"] = 13832 }, ["render"] = "\\frac{198}{27664}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{99}{13832}", ["y"] = 99, ["z"] = 13832 }, ["seed"] = "szt3ZiHVyR8bqL0udml8_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 4\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} + 4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{12} + 4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{12} + 4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(13 + 4\\frac{3}{9}) \\cdot (1\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{12} + 4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{7}}{(13 + 4\\frac{3}{9}) \\cdot (1\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{12} + 4\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{5}{12})}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: