155C5454B19FAC9B1734CD3ACCDC31016E878DC6E01003433E71C38F5F4B5413

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

ED79D0DD387E0EF5AAEF795E64863A4044E29EDA1BC31DCFFA1195304F02710E

Pravděpodobně v tomto okamžiku neukazujete prstem na číslo 4, takže ho přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.