4E7DF1A2043B0CED61A8B21082CC8F9BE48FA5431DF747FDBEDFBC758626B476

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

0E1F1EC626D52CDF39DBA29A96E818351D42B61850CC15A42EF8D27B73DE6820

Dobře...

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.