- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0, bodu=10, $$\frac{8 + 5}{4 + 6 - 4}=\textcolor{white}{2\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "kT9ajD_0419_2039", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{13}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{1}{6}", ["x"] = 2, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 + 6 - 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{8 + 5}{4 + 6 - 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.01, bodu=10, $$\frac{9 - 2}{9} - 5=\textcolor{white}{-4\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "UdGxt7_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["float"] = -4.2222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-38}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{2}{9}", ["x"] = -4, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 - 2}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 - 2}{9} - 5", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.02, bodu=10, $$7 - \frac{8}{7 - 6}=\textcolor{white}{-1}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "4htBFh_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-1}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1", ["x"] = -1 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{8}{7 - 6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{8}{7 - 6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.03, bodu=11, $$(7 \cdot \frac{6}{6})^2=\textcolor{white}{49}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "3oExRP_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{49}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "49", ["x"] = 49 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.03", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{6}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 \\cdot \\frac{6}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.04, bodu=10, $$-8 + 5 + \frac{-3}{8}=\textcolor{white}{-3{,}375}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "2Zodgm_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -3.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-27}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "-3{,}375", ["x"] = -3, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 + \\frac{-3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-8 + 5 + \\frac{-3}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.05, bodu=14, $$\frac{7 - (2 \cdot -7)^2}{10}=\textcolor{white}{-18{,}9}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "32JCJI_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.1288, ["reseni"] = { ["float"] = -18.9, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -189, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-189}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18\\frac{9}{10}", ["tex_float"] = "-18{,}9", ["x"] = -18, ["y"] = 9, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2 \\cdot -7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - (2 \\cdot -7)^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 - (2 \\cdot -7)^2}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.06, bodu=11, $$\frac{4 \cdot 8}{7}=\textcolor{white}{4\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "xTO5J3_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["float"] = 4.5714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{32}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{4}{7}", ["x"] = 4, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 \\cdot 8}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.07, bodu=11, $$\frac{5 \cdot 8}{4}=\textcolor{white}{10}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "bZ4Dsj_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{40}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10", ["tex_float"] = "10", ["x"] = 10 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 \\cdot 8}{4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.08, bodu=12, $$(\frac{6}{(9 + (-10))^4 + (-6 - (-8))})^3=\textcolor{white}{8}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "agvigg_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.0844, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{8}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8", ["tex_float"] = "8", ["x"] = 8 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.08", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 + (-10))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 + (-10))^4 + (-6 - (-8))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6}{(9 + (-10))^4 + (-6 - (-8))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{6}{(9 + (-10))^4 + (-6 - (-8))})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.09, bodu=6, $$2 \cdot 6 \cdot 8=\textcolor{white}{96}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "W70X8X_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 96, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{96}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "96", ["x"] = 96 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 6 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.1, bodu=30, $$6 - 2\frac{2}{6} - (\frac{-10}{8})^3=\textcolor{white}{5\frac{119}{192}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "NIPf83_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.3756, ["reseni"] = { ["float"] = 5.6197916666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1079, ["jmenovatel"] = 192 }, ["render"] = "\\frac{1079}{192}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{119}{192}", ["x"] = 5, ["y"] = 119, ["z"] = 192 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-10}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 - 2\\frac{2}{6} - (\\frac{-10}{8})^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.11, bodu=13, $$7 - \frac{-7}{10} + 7=\textcolor{white}{14{,}7}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "KPpwxa_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["float"] = 14.7, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 147, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{147}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{7}{10}", ["tex_float"] = "14{,}7", ["x"] = 14, ["y"] = 7, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{-7}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - \\frac{-7}{10} + 7", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.12, bodu=6, $$9 \cdot 8 \cdot 8=\textcolor{white}{576}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "nqfDLx_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 576, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{576}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "576", ["x"] = 576 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.13, bodu=29, $$(2\frac{3}{4} + 4) \cdot (6 - (-4) + (-7))^4=\textcolor{white}{546{,}75}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "2QIfr8_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.3628, ["reseni"] = { ["float"] = 546.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2187, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{2187}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "546\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "546{,}75", ["x"] = 546, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{4} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{4} + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - (-4) + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(6 - (-4) + (-7))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{4} + 4) \\cdot (6 - (-4) + (-7))^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.14, bodu=27, $$\frac{1\frac{4}{10}}{9 \cdot 7}=\textcolor{white}{\frac{1}{45}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "6kWvhd_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.022222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{7}{315}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{45}", ["y"] = 1, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{10}}{9 \\cdot 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.15, bodu=7, $$((11 - 7)^2 + 8) \cdot -9=\textcolor{white}{-216}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "6Wpzzl_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.1568, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -216, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-216}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-216", ["x"] = -216 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 - 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 - 7)^2 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((11 - 7)^2 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((11 - 7)^2 + 8) \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.16, bodu=10, $$9 - ((3 + (-9))^3 - 6)=\textcolor{white}{231}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "N8vVz3_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.2468, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 231, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{231}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "231", ["x"] = 231 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(3 + (-9))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 + (-9))^3 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((3 + (-9))^3 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - ((3 + (-9))^3 - 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.17, bodu=8, $$8 - (-11) + 5 \cdot -8=\textcolor{white}{-21}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "hCfzLs_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-21}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21", ["tex_float"] = "-21", ["x"] = -21 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - (-11) + 5 \\cdot -8", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.18, bodu=23, $$(\frac{8 + 5}{10})^2 - 5=\textcolor{white}{-3{,}31}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "7cRnZ9_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.2876, ["reseni"] = { ["float"] = -3.31, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -331, ["jmenovatel"] = 100 }, ["render"] = "\\frac{-331}{100}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{31}{100}", ["tex_float"] = "-3{,}31", ["x"] = -3, ["y"] = 31, ["z"] = 100 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 + 5}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8 + 5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{8 + 5}{10})^2 - 5", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.19, bodu=17, $$9 - 11 - \frac{10}{12}=\textcolor{white}{-2\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "5pEryZ_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["float"] = -2.8333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-17}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{5}{6}", ["x"] = -2, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - 11 - \\frac{10}{12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.2, bodu=9, $$11 \cdot -7 \cdot (-5 + 7)^4=\textcolor{white}{-1232}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "RvL369_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.2068, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1232, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-1232}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1232", ["tex_float"] = "-1232", ["x"] = -1232 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-5 + 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "11 \\cdot -7 \\cdot (-5 + 7)^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.21, bodu=9, $$(10 + 11) \cdot 5 - (9 - 8)=\textcolor{white}{104}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "CDAJ0K_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 104, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{104}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "104", ["x"] = 104 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 + 11) \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(10 + 11) \\cdot 5 - (9 - 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.22, bodu=19, $$\frac{\frac{7}{-12} - (-11)}{10}=\textcolor{white}{1\frac{1}{24}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "r1z8EC_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0416666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{125}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{24}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-12} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{7}{-12} - (-11)}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.23, bodu=9, $$7 - (12 \cdot 12 - 9)=\textcolor{white}{-128}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "z1eUeM_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -128, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-128}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-128", ["x"] = -128 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 12 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 \\cdot 12 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (12 \\cdot 12 - 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.24, bodu=10, $$(-14 + 10 + (-14)) \cdot 11 - 13=\textcolor{white}{-211}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "IHruGj_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -211, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-211}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-211", ["tex_float"] = "-211", ["x"] = -211 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-14 + 10 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + 10 + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-14 + 10 + (-14)) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-14 + 10 + (-14)) \\cdot 11 - 13", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.25, bodu=37, $$\frac{-7}{9} \cdot 5 \cdot 3\frac{3}{8}=\textcolor{white}{-13{,}125}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "YZH2Zk_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = -13.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -105, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-945}{72}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "-13{,}125", ["x"] = -13, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{9} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{9} \\cdot 5 \\cdot 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.26, bodu=34, $$\frac{(\frac{7}{4})^3}{11} \cdot 5=\textcolor{white}{2\frac{307}{704}}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "pyJrvt_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.4228, ["reseni"] = { ["float"] = 2.4360795454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1715, ["jmenovatel"] = 704 }, ["render"] = "\\frac{1715}{704}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{307}{704}", ["x"] = 2, ["y"] = 307, ["z"] = 704 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{7}{4})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{4})^3}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{4})^3}{11} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.27, bodu=59, $$\frac{-9}{\frac{12}{2\frac{3}{5}} + 1\frac{4}{6}}=\textcolor{white}{-1\frac{106}{245}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "SD1xMu_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -1.4326530612245, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -351, ["jmenovatel"] = 245 }, ["render"] = "\\frac{-351}{245}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{106}{245}", ["x"] = -1, ["y"] = 106, ["z"] = 245 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{2\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{2\\frac{3}{5}} + 1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{\\frac{12}{2\\frac{3}{5}} + 1\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.28, bodu=26, $$(9 - (-10) + (-9))^2 \cdot \frac{6}{11}=\textcolor{white}{54\frac{6}{11}}$$return { ["body"] = 26, ["id"] = "SWP0bd_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.3204, ["reseni"] = { ["float"] = 54.545454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 600, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{600}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "54\\frac{6}{11}", ["x"] = 54, ["y"] = 6, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-10) + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 - (-10) + (-9))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(9 - (-10) + (-9))^2 \\cdot \\frac{6}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.29, bodu=24, $$\frac{5}{(8 + (-7)) \cdot -9}=\textcolor{white}{-\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "BGSvEY_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = -0.55555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{5}{-9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5}{9}", ["y"] = -5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + (-7)) \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5}{(8 + (-7)) \\cdot -9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.3, bodu=28, $$\frac{6}{-8} \cdot (6 + (9 - 10)^3)^3=\textcolor{white}{-93{,}75}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "RmO7SE_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.3512, ["reseni"] = { ["float"] = -93.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -375, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-375}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-93\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-93{,}75", ["x"] = -93, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 - 10)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + (9 - 10)^3", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 + (9 - 10)^3)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{6}{-8} \\cdot (6 + (9 - 10)^3)^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.31, bodu=12, $$8 + (6 - (-8)) \cdot 11 + 9=\textcolor{white}{171}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "2BbxsD_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 171, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{171}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "171", ["tex_float"] = "171", ["x"] = 171 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - (-8)) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 + (6 - (-8)) \\cdot 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (6 - (-8)) \\cdot 11 + 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.32, bodu=43, $$\frac{8 - 3\frac{2}{6} + \frac{12}{-4}}{10}=\textcolor{white}{\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "Cxt8Uo_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = 0.16666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{5}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{6}", ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 - 3\\frac{2}{6} + \\frac{12}{-4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 - 3\\frac{2}{6} + \\frac{12}{-4}}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.33, bodu=13, $$-10 \cdot 13 \cdot 9 \cdot 12=\textcolor{white}{-14040}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "9d0ebR_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14040, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-14040}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14040", ["tex_float"] = "-14040", ["x"] = -14040 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 13 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 13 \\cdot 9 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.34, bodu=13, $$10 \cdot 5 + (-7 \cdot -6)=\textcolor{white}{92}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "VQMSJX_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 92, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{92}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "92", ["x"] = 92 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot 5 + (-7 \\cdot -6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.35, bodu=68, $$4\frac{3}{7} \cdot (10 - 6 - 2\frac{4}{11})=\textcolor{white}{7\frac{19}{77}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "ZimQQr_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 7.2467532467532, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 558, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{558}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{19}{77}", ["x"] = 7, ["y"] = 19, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 6 - 2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 6 - 2\\frac{4}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot (10 - 6 - 2\\frac{4}{11})", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.36, bodu=14, $$-9 \cdot 7 \cdot 4 \cdot -6=\textcolor{white}{1512}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "uPK7AP_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1512, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1512}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1512", ["tex_float"] = "1512", ["x"] = 1512 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-9 \\cdot 7 \\cdot 4 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.37, bodu=36, $$\frac{(\frac{5}{-3 - 9})^2}{-11 + 15}=\textcolor{white}{\frac{25}{576}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "jFpDOO_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.4376, ["reseni"] = { ["float"] = 0.043402777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 576 }, ["render"] = "\\frac{25}{576}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{25}{576}", ["y"] = 25, ["z"] = 576 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{5}{-3 - 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{5}{-3 - 9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{5}{-3 - 9})^2}{-11 + 15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.38, bodu=49, $$\frac{3\frac{3}{5} \cdot 8}{5} + (-9)=\textcolor{white}{-3{,}24}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "sMGJip_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -3.24, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -81, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{-81}{25}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{6}{25}", ["tex_float"] = "-3{,}24", ["x"] = -3, ["y"] = 6, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{5} \\cdot 8}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{5} \\cdot 8}{5} + (-9)", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.39, bodu=31, $$10 \cdot -3 \cdot \frac{6}{7}=\textcolor{white}{-25\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "XgXen4_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["float"] = -25.714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -180, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-180}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-25\\frac{5}{7}", ["x"] = -25, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot -3 \\cdot \\frac{6}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.4, bodu=16, $$10 + 8 \cdot (13 - 11)^3 + 2 + (-5)=\textcolor{white}{71}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "pxWp3i_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.4036, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 71, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{71}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "71", ["tex_float"] = "71", ["x"] = 71 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(13 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 \\cdot (13 - 11)^3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot (13 - 11)^3 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "10 + 8 \\cdot (13 - 11)^3 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 8 \\cdot (13 - 11)^3 + 2 + (-5)", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.41, bodu=52, $$-9 \cdot -15 - (4\frac{5}{9} - \frac{12}{17})=\textcolor{white}{131\frac{23}{153}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "QWOJxy_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = 131.15032679739, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20066, ["jmenovatel"] = 153 }, ["render"] = "\\frac{20066}{153}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "131\\frac{23}{153}", ["x"] = 131, ["y"] = 23, ["z"] = 153 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - \\frac{12}{17}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{9} - \\frac{12}{17})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 \\cdot -15 - (4\\frac{5}{9} - \\frac{12}{17})", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.42, bodu=34, $$\frac{12}{-5} - 5 - \frac{7}{7}=\textcolor{white}{-8{,}4}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "KbXe5S_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = -8.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -42, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-42}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-8{,}4", ["x"] = -8, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-5} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12}{-5} - 5 - \\frac{7}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.43, bodu=35, $$\frac{\frac{-9}{15}}{-4} - 2 - 15=\textcolor{white}{-16{,}85}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "QsAheK_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = -16.85, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -337, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{-337}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{17}{20}", ["tex_float"] = "-16{,}85", ["x"] = -16, ["y"] = 17, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-9}{15}}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-9}{15}}{-4} - 2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-9}{15}}{-4} - 2 - 15", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.44, bodu=36, $$\frac{14 \cdot 13}{8} \cdot 10=\textcolor{white}{227{,}5}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "3LncXl_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 227.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 455, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{910}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "227\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "227{,}5", ["x"] = 227, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 13}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 13}{8} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.45, bodu=80, $$(3\frac{4}{8} - 14 + 4) \cdot (2\frac{5}{10} \cdot 15 + (-12))=\textcolor{white}{-165{,}75}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "4HaqtL_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.85, ["reseni"] = { ["float"] = -165.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -663, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-663}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-165\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-165{,}75", ["x"] = -165, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} - 14 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} - 14 + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot 15 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{10} \\cdot 15 + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} - 14 + 4) \\cdot (2\\frac{5}{10} \\cdot 15 + (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.46, bodu=81, $$10 + 7 - 2\frac{1}{3} \cdot 2\frac{4}{7} \cdot 16=\textcolor{white}{-79}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "EjywAN_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.86, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -79, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-79}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-79", ["x"] = -79 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} \\cdot 2\\frac{4}{7} \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + 7 - 2\\frac{1}{3} \\cdot 2\\frac{4}{7} \\cdot 16", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.47, bodu=38, $$(12 - \frac{13}{-5 \cdot 15}) \cdot 11=\textcolor{white}{133\frac{68}{75}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "Dc71dQ_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = 133.90666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10043, ["jmenovatel"] = 75 }, ["render"] = "\\frac{10043}{75}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "133\\frac{68}{75}", ["x"] = 133, ["y"] = 68, ["z"] = 75 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{13}{-5 \\cdot 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 - \\frac{13}{-5 \\cdot 15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - \\frac{13}{-5 \\cdot 15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - \\frac{13}{-5 \\cdot 15}) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.48, bodu=84, $$2\frac{3}{6} \cdot (15 - 16)^3 + \frac{3\frac{5}{9}}{8}=\textcolor{white}{-2\frac{1}{18}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "H1R3dz_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.8808, ["reseni"] = { ["float"] = -2.0555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -37, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-37}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{1}{18}", ["x"] = -2, ["y"] = 1, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(15 - 16)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} \\cdot (15 - 16)^3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{9}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} \\cdot (15 - 16)^3 + \\frac{3\\frac{5}{9}}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.49, bodu=61, $$\frac{15}{\frac{12}{2\frac{2}{4} \cdot -13}}=\textcolor{white}{-40{,}625}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "224mdF_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.69, ["reseni"] = { ["float"] = -40.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -325, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{975}{-24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-40\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "-40{,}625", ["x"] = -40, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{12}{2\\frac{2}{4} \\cdot -13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{15}{\\frac{12}{2\\frac{2}{4} \\cdot -13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.5, bodu=62, $$4 + (-10 + \frac{10}{\frac{15}{3\frac{5}{7}}})=\textcolor{white}{-3\frac{11}{21}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "2O41Bn_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = -3.5238095238095, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -74, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-74}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{11}{21}", ["x"] = -3, ["y"] = 11, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{3\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{10}{\\frac{15}{3\\frac{5}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 + \\frac{10}{\\frac{15}{3\\frac{5}{7}}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4 + (-10 + \\frac{10}{\\frac{15}{3\\frac{5}{7}}})", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.51, bodu=21, $$-11 \cdot 5 \cdot -12 + 13 - (-6)=\textcolor{white}{679}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "dSpqp6_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 679, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{679}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "679", ["tex_float"] = "679", ["x"] = 679 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 5 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 5 \\cdot -12 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 5 \\cdot -12 + 13 - (-6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.52, bodu=77, $$\frac{11}{(8 - (5 - 13))^2 - 1\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{\frac{6}{139}}$$return { ["body"] = 77, ["id"] = "UMSf06_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.8228, ["reseni"] = { ["float"] = 0.043165467625899, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 139 }, ["render"] = "\\frac{66}{1529}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{6}{139}", ["y"] = 6, ["z"] = 139 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 - (5 - 13)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 - (5 - 13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 - (5 - 13))^2 - 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{11}{(8 - (5 - 13))^2 - 1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.53, bodu=148, $$4\frac{5}{9} - 16 + 6 - (1\frac{1}{4} + 4\frac{4}{8}) \cdot 1\frac{1}{4}=\textcolor{white}{-12\frac{91}{144}}$$return { ["body"] = 148, ["id"] = "6Xnuvy_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.33, ["reseni"] = { ["float"] = -12.631944444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1819, ["jmenovatel"] = 144 }, ["render"] = "\\frac{-1819}{144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{91}{144}", ["x"] = -12, ["y"] = 91, ["z"] = 144 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 16", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 16 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{4} + 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{4} + 4\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{4} + 4\\frac{4}{8}) \\cdot 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 16 + 6 - (1\\frac{1}{4} + 4\\frac{4}{8}) \\cdot 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.54, bodu=67, $$\frac{\frac{-15}{-8}}{-14 \cdot 4\frac{5}{6}}=\textcolor{white}{-\frac{45}{1624}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "3kMHW5_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.74, ["reseni"] = { ["float"] = -0.027709359605911, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -45, ["jmenovatel"] = 1624 }, ["render"] = "\\frac{45}{-1624}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{45}{1624}", ["y"] = -45, ["z"] = 1624 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-15}{-8}}{-14 \\cdot 4\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.55, bodu=120, $$\frac{9 + 3\frac{5}{11} + 4\frac{4}{10} - 13}{2\frac{5}{10} + 16}=\textcolor{white}{\frac{424}{2035}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "sRUFUJ_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = 0.20835380835381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 424, ["jmenovatel"] = 2035 }, ["render"] = "\\frac{424}{2035}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{424}{2035}", ["y"] = 424, ["z"] = 2035 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "9 + 3\\frac{5}{11} + 4\\frac{4}{10} - 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} + 16", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9 + 3\\frac{5}{11} + 4\\frac{4}{10} - 13}{2\\frac{5}{10} + 16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.56, bodu=69, $$(12 + 3\frac{1}{8}) \cdot \frac{17}{14 \cdot 8}=\textcolor{white}{2\frac{265}{896}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "OwzcdC_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = 2.2957589285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2057, ["jmenovatel"] = 896 }, ["render"] = "\\frac{2057}{896}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{265}{896}", ["x"] = 2, ["y"] = 265, ["z"] = 896 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 3\\frac{1}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{17}{14 \\cdot 8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(12 + 3\\frac{1}{8}) \\cdot \\frac{17}{14 \\cdot 8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.57, bodu=134, $$\frac{(\frac{1\frac{5}{11}}{2})^2}{\frac{4\frac{4}{9}}{10 + 2\frac{1}{2}}}=\textcolor{white}{1\frac{59}{121}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "O7oFcC_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.244, ["reseni"] = { ["float"] = 1.4876033057851, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 180, ["jmenovatel"] = 121 }, ["render"] = "\\frac{2880}{1936}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{59}{121}", ["x"] = 1, ["y"] = 59, ["z"] = 121 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{11}}{2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{11}}{2})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9}}{10 + 2\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{1\\frac{5}{11}}{2})^2}{\\frac{4\\frac{4}{9}}{10 + 2\\frac{1}{2}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.58, bodu=71, $$15 \cdot 14 \cdot (2\frac{4}{6} - (-5)) + 10=\textcolor{white}{1620}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "YMnznA_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1620, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1620}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1620", ["x"] = 1620 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot 14 \\cdot (2\\frac{4}{6} - (-5))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 14 \\cdot (2\\frac{4}{6} - (-5)) + 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.59, bodu=157, $$\frac{1\frac{1}{7} + (2\frac{3}{9} - (-5))^2 - (-11)}{2\frac{2}{10}}=\textcolor{white}{29\frac{668}{693}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "AliMdH_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.3872, ["reseni"] = { ["float"] = 29.963924963925, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20765, ["jmenovatel"] = 693 }, ["render"] = "\\frac{20765}{693}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{668}{693}", ["x"] = 29, ["y"] = 668, ["z"] = 693 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2\\frac{3}{9} - (-5))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{9} - (-5))^2 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{1}{7} + (2\\frac{3}{9} - (-5))^2 - (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7} + (2\\frac{3}{9} - (-5))^2 - (-11)}{2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.6, bodu=100, $$-10 + 5 - 4\frac{5}{14} \cdot 5 - (3\frac{5}{9} - 16)=\textcolor{white}{-14\frac{43}{126}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "irpdrm_0419_2039", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = -14.34126984127, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1807, ["jmenovatel"] = 126 }, ["render"] = "\\frac{-1807}{126}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14\\frac{43}{126}", ["x"] = -14, ["y"] = 43, ["z"] = 126 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 + 5 - 4\\frac{5}{14} \\cdot 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} - 16", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{9} - 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 + 5 - 4\\frac{5}{14} \\cdot 5 - (3\\frac{5}{9} - 16)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.61, bodu=75, $$\frac{13 \cdot -7}{-10 \cdot -10 - (1\frac{5}{10} + (-11))}=\textcolor{white}{-\frac{182}{219}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "2ckZ6O_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = -0.8310502283105, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -182, ["jmenovatel"] = 219 }, ["render"] = "\\frac{-182}{219}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{182}{219}", ["y"] = -182, ["z"] = 219 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{10} + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot -10 - (1\\frac{5}{10} + (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{13 \\cdot -7}{-10 \\cdot -10 - (1\\frac{5}{10} + (-11))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.62, bodu=76, $$(4\frac{5}{12} - (-16) - (-15)) \cdot (\frac{-10}{10})^2=\textcolor{white}{35\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "VVYZTf_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.8208, ["reseni"] = { ["float"] = 35.416666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 425, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{425}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "35\\frac{5}{12}", ["x"] = 35, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} - (-16) - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{12} - (-16) - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{12} - (-16) - (-15)) \\cdot (\\frac{-10}{10})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.63, bodu=78, $$-20 - \frac{-12 + 2\frac{4}{11}}{\frac{12 + 6}{12}}=\textcolor{white}{-13\frac{19}{33}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "I5PnAa_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = -13.575757575758, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -448, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-448}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{19}{33}", ["x"] = -13, ["y"] = 19, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 + 6}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-12 + 2\\frac{4}{11}}{\\frac{12 + 6}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-20 - \\frac{-12 + 2\\frac{4}{11}}{\\frac{12 + 6}{12}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.64, bodu=79, $$\frac{\frac{\frac{-11 - 4}{-14}}{-13}}{1\frac{2}{6}}=\textcolor{white}{-\frac{45}{728}}$$return { ["body"] = 79, ["id"] = "m7IdEN_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.84, ["reseni"] = { ["float"] = -0.061813186813187, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -45, ["jmenovatel"] = 728 }, ["render"] = "\\frac{-45}{728}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{45}{728}", ["y"] = -45, ["z"] = 728 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 - 4}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-11 - 4}{-14}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{-11 - 4}{-14}}{-13}}{1\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.65, bodu=167, $$\frac{3\frac{3}{10}}{\frac{3}{4\frac{1}{7} + 2\frac{3}{9} - 6 - 2\frac{4}{5}}}=\textcolor{white}{-2\frac{292}{525}}$$return { ["body"] = 167, ["id"] = "eMI3RQ_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.45, ["reseni"] = { ["float"] = -2.5561904761905, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1342, ["jmenovatel"] = 525 }, ["render"] = "\\frac{8052}{-3150}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{292}{525}", ["x"] = -2, ["y"] = 292, ["z"] = 525 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - 6 - 2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} + 2\\frac{3}{9} - 6 - 2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3}{4\\frac{1}{7} + 2\\frac{3}{9} - 6 - 2\\frac{4}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{10}}{\\frac{3}{4\\frac{1}{7} + 2\\frac{3}{9} - 6 - 2\\frac{4}{5}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.66, bodu=121, $$(10 - \frac{(-14 + (-13))^2}{7}) \cdot 12 \cdot 2\frac{1}{9}=\textcolor{white}{-2384\frac{20}{21}}$$return { ["body"] = 121, ["id"] = "uIfQTI_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.152, ["reseni"] = { ["float"] = -2384.9523809524, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -50084, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-150252}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2384\\frac{20}{21}", ["x"] = -2384, ["y"] = 20, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-14 + (-13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-14 + (-13))^2}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 - \\frac{(-14 + (-13))^2}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - \\frac{(-14 + (-13))^2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - \\frac{(-14 + (-13))^2}{7}) \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - \\frac{(-14 + (-13))^2}{7}) \\cdot 12 \\cdot 2\\frac{1}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.67, bodu=170, $$\frac{\frac{4\frac{2}{9}}{2\frac{4}{11}} + (-10 \cdot 6)}{3\frac{1}{6} + 2\frac{1}{7}}=\textcolor{white}{-10\frac{8384}{8697}}$$return { ["body"] = 170, ["id"] = "kSUeY2_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.47, ["reseni"] = { ["float"] = -10.96401057836, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -95354, ["jmenovatel"] = 8697 }, ["render"] = "\\frac{-286062}{26091}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{8384}{8697}", ["x"] = -10, ["y"] = 8384, ["z"] = 8697 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{9}}{2\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{9}}{2\\frac{4}{11}} + (-10 \\cdot 6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} + 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{2}{9}}{2\\frac{4}{11}} + (-10 \\cdot 6)}{3\\frac{1}{6} + 2\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.68, bodu=111, $$15 \cdot 11 - 8 + (-20 - (4\frac{2}{5} + 3\frac{3}{8}))=\textcolor{white}{129{,}225}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "EMwlrg_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = 129.225, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5169, ["jmenovatel"] = 40 }, ["render"] = "\\frac{5169}{40}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "129\\frac{9}{40}", ["tex_float"] = "129{,}225", ["x"] = 129, ["y"] = 9, ["z"] = 40 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 11 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{5} + 3\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-20 - (4\\frac{2}{5} + 3\\frac{3}{8})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "15 \\cdot 11 - 8 + (-20 - (4\\frac{2}{5} + 3\\frac{3}{8}))", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.69, bodu=141, $$\frac{4\frac{5}{10} - 2\frac{4}{9}}{(3\frac{1}{10} - 11) \cdot -16}=\textcolor{white}{\frac{185}{11376}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "VRVZZL_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 0.016262306610408, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 185, ["jmenovatel"] = 11376 }, ["render"] = "\\frac{185}{11376}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{185}{11376}", ["y"] = 185, ["z"] = 11376 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} - 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{10} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{10} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{10} - 11) \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{10} - 2\\frac{4}{9}}{(3\\frac{1}{10} - 11) \\cdot -16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.7, bodu=89, $$(\frac{-11}{-11 - (-17) + (-14) + 3\frac{2}{7}})^2 - 3=\textcolor{white}{2\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "KMn1wg_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.9232, ["reseni"] = { ["float"] = 2.4444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{22}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{4}{9}", ["x"] = 2, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-17) + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-17) + (-14) + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-11 - (-17) + (-14) + 3\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-11}{-11 - (-17) + (-14) + 3\\frac{2}{7}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-11}{-11 - (-17) + (-14) + 3\\frac{2}{7}})^2 - 3", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.71, bodu=115, $$\frac{3\frac{4}{8} - \frac{18 - 3\frac{4}{7}}{15}}{-12}=\textcolor{white}{-\frac{533}{2520}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "53gWzy_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = -0.21150793650794, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -533, ["jmenovatel"] = 2520 }, ["render"] = "\\frac{533}{-2520}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{533}{2520}", ["y"] = -533, ["z"] = 2520 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18 - 3\\frac{4}{7}}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} - \\frac{18 - 3\\frac{4}{7}}{15}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8} - \\frac{18 - 3\\frac{4}{7}}{15}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.72, bodu=89, $$-8 \cdot -14 \cdot 3\frac{4}{9} \cdot (21 + 17)=\textcolor{white}{14659\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "qU1W5k_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["float"] = 14659.555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 131936, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{131936}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14659\\frac{5}{9}", ["x"] = 14659, ["y"] = 5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(21 + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} \\cdot (21 + 17)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 \\cdot -14 \\cdot 3\\frac{4}{9} \\cdot (21 + 17)", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.73, bodu=120, $$\frac{15}{-10} \cdot (-14 - (-17 \cdot (4\frac{5}{8} + (-5))^3))=\textcolor{white}{22\frac{353}{1024}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "HicZrj_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.1456, ["reseni"] = { ["float"] = 22.3447265625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22881, ["jmenovatel"] = 1024 }, ["render"] = "\\frac{22881}{1024}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "22\\frac{353}{1024}", ["x"] = 22, ["y"] = 353, ["z"] = 1024 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{8} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(4\\frac{5}{8} + (-5))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-17 \\cdot (4\\frac{5}{8} + (-5))^3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-14 - (-17 \\cdot (4\\frac{5}{8} + (-5))^3)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-14 - (-17 \\cdot (4\\frac{5}{8} + (-5))^3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{15}{-10} \\cdot (-14 - (-17 \\cdot (4\\frac{5}{8} + (-5))^3))", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.74, bodu=184, $$1\frac{4}{10} - (\frac{1\frac{5}{11}}{(\frac{-18}{12})^3} + 2\frac{5}{12} - 1\frac{5}{9})=\textcolor{white}{\frac{5761}{5940}}$$return { ["body"] = 184, ["id"] = "78VtAg_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.554, ["reseni"] = { ["float"] = 0.96986531986532, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5761, ["jmenovatel"] = 5940 }, ["render"] = "\\frac{5761}{5940}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5761}{5940}", ["y"] = 5761, ["z"] = 5940 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-18}{12})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{11}}{(\\frac{-18}{12})^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{12} - 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{11}}{(\\frac{-18}{12})^3} + 2\\frac{5}{12} - 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{11}}{(\\frac{-18}{12})^3} + 2\\frac{5}{12} - 1\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{10} - (\\frac{1\\frac{5}{11}}{(\\frac{-18}{12})^3} + 2\\frac{5}{12} - 1\\frac{5}{9})", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.75, bodu=120, $$\frac{-12}{\frac{1\frac{5}{12} - 19}{-12 \cdot 3\frac{4}{13}}}=\textcolor{white}{-27\frac{243}{2743}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "KN7re3_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = -27.088589135983, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -74304, ["jmenovatel"] = 2743 }, ["render"] = "\\frac{-74304}{2743}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{243}{2743}", ["x"] = -27, ["y"] = 243, ["z"] = 2743 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - 19", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 3\\frac{4}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{12} - 19}{-12 \\cdot 3\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-12}{\\frac{1\\frac{5}{12} - 19}{-12 \\cdot 3\\frac{4}{13}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.76, bodu=94, $$17 - \frac{-6 \cdot -8 - 7}{3\frac{2}{5}}=\textcolor{white}{4\frac{16}{17}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "ZO2CKR_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = 4.9411764705882, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 84, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{84}{17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{16}{17}", ["x"] = 4, ["y"] = 16, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -8 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 \\cdot -8 - 7}{3\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 - \\frac{-6 \\cdot -8 - 7}{3\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.77, bodu=99, $$\frac{(-16 + 12)^3 - 3\frac{4}{10}}{\frac{10 \cdot -19}{-7}}=\textcolor{white}{-2\frac{459}{950}}$$return { ["body"] = 99, ["id"] = "HPQxcT_0419_2039", ["obtiznost"] = 0.996, ["reseni"] = { ["float"] = -2.4831578947368, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2359, ["jmenovatel"] = 950 }, ["render"] = "\\frac{-2359}{950}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{459}{950}", ["x"] = -2, ["y"] = 459, ["z"] = 950 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-16 + 12)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-16 + 12)^3 - 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -19", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot -19}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(-16 + 12)^3 - 3\\frac{4}{10}}{\\frac{10 \\cdot -19}{-7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.78, bodu=160, $$\frac{(8 - (-16))^2}{\frac{2\frac{5}{7}}{\frac{8}{3\frac{1}{6}}}}=\textcolor{white}{536\frac{40}{361}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "NxOxNC_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.4108, ["reseni"] = { ["float"] = 536.1108033241, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 193536, ["jmenovatel"] = 361 }, ["render"] = "\\frac{193536}{361}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "536\\frac{40}{361}", ["x"] = 536, ["y"] = 40, ["z"] = 361 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 - (-16))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{3\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{7}}{\\frac{8}{3\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(8 - (-16))^2}{\\frac{2\\frac{5}{7}}{\\frac{8}{3\\frac{1}{6}}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.79, bodu=157, $$1\frac{4}{12} \cdot 2\frac{5}{13} + \frac{14 + (-7)}{-12} - 2\frac{3}{7}=\textcolor{white}{\frac{61}{364}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "uEXQet_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 0.16758241758242, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 364 }, ["render"] = "\\frac{61}{364}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{61}{364}", ["y"] = 61, ["z"] = 364 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{12} \\cdot 2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 + (-7)}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{4}{12} \\cdot 2\\frac{5}{13} + \\frac{14 + (-7)}{-12}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{12} \\cdot 2\\frac{5}{13} + \\frac{14 + (-7)}{-12} - 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.8, bodu=227, $$\frac{2\frac{5}{7}}{\frac{2\frac{1}{6}}{4\frac{4}{10} + 1\frac{4}{10}} - \frac{1\frac{4}{12}}{-10}}=\textcolor{white}{5\frac{365}{1029}}$$return { ["body"] = 227, ["id"] = "z3954k_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.8, ["reseni"] = { ["float"] = 5.354713313897, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5510, ["jmenovatel"] = 1029 }, ["render"] = "\\frac{5510}{1029}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{365}{1029}", ["x"] = 5, ["y"] = 365, ["z"] = 1029 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} + 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{6}}{4\\frac{4}{10} + 1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{12}}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{6}}{4\\frac{4}{10} + 1\\frac{4}{10}} - \\frac{1\\frac{4}{12}}{-10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{7}}{\\frac{2\\frac{1}{6}}{4\\frac{4}{10} + 1\\frac{4}{10}} - \\frac{1\\frac{4}{12}}{-10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.81, bodu=160, $$\frac{14}{4} - \frac{2\frac{2}{9}}{4\frac{3}{5}} - (-13 + 2\frac{2}{6})=\textcolor{white}{13\frac{283}{414}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "QaRXPh_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = 13.683574879227, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5665, ["jmenovatel"] = 414 }, ["render"] = "\\frac{16995}{1242}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{283}{414}", ["x"] = 13, ["y"] = 283, ["z"] = 414 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{9}}{4\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{14}{4} - \\frac{2\\frac{2}{9}}{4\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 + 2\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{14}{4} - \\frac{2\\frac{2}{9}}{4\\frac{3}{5}} - (-13 + 2\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.82, bodu=131, $$\frac{3\frac{3}{8}}{15} \cdot (2\frac{3}{8} + 14 + (-7)) \cdot 14=\textcolor{white}{29\frac{17}{32}}$$return { ["body"] = 131, ["id"] = "dMt7y8_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.22, ["reseni"] = { ["float"] = 29.53125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 945, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{1890}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{17}{32}", ["x"] = 29, ["y"] = 17, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8}}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} + 14", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} + 14 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + 14 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8}}{15} \\cdot (2\\frac{3}{8} + 14 + (-7))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8}}{15} \\cdot (2\\frac{3}{8} + 14 + (-7)) \\cdot 14", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.83, bodu=132, $$16 \cdot 16 \cdot (1\frac{4}{8} - \frac{-13}{1\frac{1}{2}} + (-8))=\textcolor{white}{554\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "graWy5_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["float"] = 554.66666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1664, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{3328}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "554\\frac{2}{3}", ["x"] = 554, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{1\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} - \\frac{-13}{1\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} - \\frac{-13}{1\\frac{1}{2}} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{8} - \\frac{-13}{1\\frac{1}{2}} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 \\cdot 16 \\cdot (1\\frac{4}{8} - \\frac{-13}{1\\frac{1}{2}} + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.84, bodu=199, $$(4\frac{1}{5} - (1\frac{4}{9} - 2\frac{1}{10}) \cdot -9) \cdot \frac{13}{1\frac{3}{4}}=\textcolor{white}{-12\frac{22}{35}}$$return { ["body"] = 199, ["id"] = "ZJDy0g_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.64, ["reseni"] = { ["float"] = -12.628571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -442, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-884}{70}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{22}{35}", ["x"] = -12, ["y"] = 22, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10}) \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{5} - (1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10}) \\cdot -9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{5} - (1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10}) \\cdot -9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{1\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{5} - (1\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{10}) \\cdot -9) \\cdot \\frac{13}{1\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.85, bodu=182, $$2\frac{2}{7} - (-5) - (11 + (-12))^3 \cdot (4\frac{4}{6} + (4\frac{2}{4} - 12)^2)=\textcolor{white}{68\frac{17}{84}}$$return { ["body"] = 182, ["id"] = "nuGioY_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.5424, ["reseni"] = { ["float"] = 68.202380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5729, ["jmenovatel"] = 84 }, ["render"] = "\\frac{5729}{84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "68\\frac{17}{84}", ["x"] = 68, ["y"] = 17, ["z"] = 84 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(11 + (-12))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{4} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{2}{4} - 12)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} + (4\\frac{2}{4} - 12)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} + (4\\frac{2}{4} - 12)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 + (-12))^3 \\cdot (4\\frac{4}{6} + (4\\frac{2}{4} - 12)^2)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - (-5) - (11 + (-12))^3 \\cdot (4\\frac{4}{6} + (4\\frac{2}{4} - 12)^2)", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.86, bodu=202, $$\frac{1\frac{1}{7}}{1\frac{5}{10}} \cdot (\frac{2\frac{3}{7}}{10} + 4\frac{2}{10} - 19)=\textcolor{white}{-11\frac{67}{735}}$$return { ["body"] = 202, ["id"] = "y8no8W_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.66, ["reseni"] = { ["float"] = -11.091156462585, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8152, ["jmenovatel"] = 735 }, ["render"] = "\\frac{-16304}{1470}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{67}{735}", ["x"] = -11, ["y"] = 67, ["z"] = 735 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7}}{1\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{10} + 4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{10} + 4\\frac{2}{10} - 19", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{3}{7}}{10} + 4\\frac{2}{10} - 19)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7}}{1\\frac{5}{10}} \\cdot (\\frac{2\\frac{3}{7}}{10} + 4\\frac{2}{10} - 19)", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.87, bodu=169, $$\frac{(\frac{21}{11})^2}{(\frac{\frac{20}{4\frac{3}{4}}}{10})^2}=\textcolor{white}{20\frac{4321}{7744}}$$return { ["body"] = 169, ["id"] = "BZ9VP3_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.4648, ["reseni"] = { ["float"] = 20.557980371901, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 159201, ["jmenovatel"] = 7744 }, ["render"] = "\\frac{159201}{7744}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "20\\frac{4321}{7744}", ["x"] = 20, ["y"] = 4321, ["z"] = 7744 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{21}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{21}{11})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20}{4\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{20}{4\\frac{3}{4}}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{\\frac{20}{4\\frac{3}{4}}}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{21}{11})^2}{(\\frac{\\frac{20}{4\\frac{3}{4}}}{10})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.88, bodu=140, $$2\frac{2}{11} \cdot -10 \cdot 4\frac{3}{9} \cdot -11 \cdot 16=\textcolor{white}{16640}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "uO9TPV_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16640, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{549120}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16640", ["tex_float"] = "16640", ["x"] = 16640 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 \\cdot 4\\frac{3}{9} \\cdot -11 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} \\cdot -10 \\cdot 4\\frac{3}{9} \\cdot -11 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.89, bodu=173, $$(2\frac{4}{6} + 4\frac{2}{7} - 1\frac{2}{10} + (-11)) \cdot 9 \cdot \frac{-15}{-8}=\textcolor{white}{-88\frac{31}{56}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "Ff8WC7_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.49, ["reseni"] = { ["float"] = -88.553571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4959, ["jmenovatel"] = 56 }, ["render"] = "\\frac{-24795}{280}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-88\\frac{31}{56}", ["x"] = -88, ["y"] = 31, ["z"] = 56 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7} - 1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7} - 1\\frac{2}{10} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7} - 1\\frac{2}{10} + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7} - 1\\frac{2}{10} + (-11)) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} + 4\\frac{2}{7} - 1\\frac{2}{10} + (-11)) \\cdot 9 \\cdot \\frac{-15}{-8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.9, bodu=209, $$(6 + 2\frac{3}{11} \cdot 3\frac{2}{4} + 2\frac{5}{11}) \cdot \frac{-22}{3\frac{5}{11} + (-7)}=\textcolor{white}{101\frac{32}{39}}$$return { ["body"] = 209, ["id"] = "SX8OFj_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.7, ["reseni"] = { ["float"] = 101.82051282051, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3971, ["jmenovatel"] = 39 }, ["render"] = "\\frac{87362}{858}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "101\\frac{32}{39}", ["x"] = 101, ["y"] = 32, ["z"] = 39 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 + 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{2}{4} + 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{2}{4} + 2\\frac{5}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-22}{3\\frac{5}{11} + (-7)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(6 + 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{2}{4} + 2\\frac{5}{11}) \\cdot \\frac{-22}{3\\frac{5}{11} + (-7)}", ["typ"] = "krat" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.91, bodu=144, $$12 - \frac{2\frac{3}{4}}{-12} + \frac{17}{3\frac{3}{11}} \cdot 13=\textcolor{white}{79\frac{109}{144}}$$return { ["body"] = 144, ["id"] = "oHhq28_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.31, ["reseni"] = { ["float"] = 79.756944444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11485, ["jmenovatel"] = 144 }, ["render"] = "\\frac{137820}{1728}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "79\\frac{109}{144}", ["x"] = 79, ["y"] = 109, ["z"] = 144 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{4}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 - \\frac{2\\frac{3}{4}}{-12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{3\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{3\\frac{3}{11}} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 - \\frac{2\\frac{3}{4}}{-12} + \\frac{17}{3\\frac{3}{11}} \\cdot 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.92, bodu=211, $$\frac{(-11 + (-11))^2 - 4\frac{2}{11} \cdot (4\frac{5}{11} - 4\frac{3}{10})}{-16}=\textcolor{white}{-30\frac{2029}{9680}}$$return { ["body"] = 211, ["id"] = "PV7lt4_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.714, ["reseni"] = { ["float"] = -30.209607438017, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -292429, ["jmenovatel"] = 9680 }, ["render"] = "\\frac{292429}{-9680}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-30\\frac{2029}{9680}", ["x"] = -30, ["y"] = 2029, ["z"] = 9680 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-11 + (-11))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 46, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{11} - 4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{11} - 4\\frac{3}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{11} \\cdot (4\\frac{5}{11} - 4\\frac{3}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-11 + (-11))^2 - 4\\frac{2}{11} \\cdot (4\\frac{5}{11} - 4\\frac{3}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-11 + (-11))^2 - 4\\frac{2}{11} \\cdot (4\\frac{5}{11} - 4\\frac{3}{10})}{-16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.93, bodu=289, $$-6 + 4\frac{3}{7} - \frac{4\frac{5}{16}}{4\frac{5}{13} + 3\frac{5}{11} + (-6) + 2\frac{2}{9} + 1\frac{2}{8}}=\textcolor{white}{-2\frac{293505}{765604}}$$return { ["body"] = 289, ["id"] = "PFQUM1_0419_2039", ["obtiznost"] = 2.13, ["reseni"] = { ["float"] = -2.3833639845142, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1824713, ["jmenovatel"] = 765604 }, ["render"] = "\\frac{-1824713}{765604}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{293505}{765604}", ["x"] = -2, ["y"] = 293505, ["z"] = 765604 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 69, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "4\\frac{5}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9} + 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} + 3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9} + 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{16}}{4\\frac{5}{13} + 3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9} + 1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} - \\frac{4\\frac{5}{16}}{4\\frac{5}{13} + 3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9} + 1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-6 + 4\\frac{3}{7} - \\frac{4\\frac{5}{16}}{4\\frac{5}{13} + 3\\frac{5}{11} + (-6) + 2\\frac{2}{9} + 1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.94, bodu=153, $$\frac{\frac{15}{3\frac{1}{9}} - 12 + (-17 + 13)^3}{13 \cdot 4\frac{3}{6}}=\textcolor{white}{-1\frac{355}{1638}}$$return { ["body"] = 153, ["id"] = "I1Vhi4_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.366, ["reseni"] = { ["float"] = -1.2167277167277, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1993, ["jmenovatel"] = 1638 }, ["render"] = "\\frac{-3986}{3276}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{355}{1638}", ["x"] = -1, ["y"] = 355, ["z"] = 1638 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{3\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{3\\frac{1}{9}} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-17 + 13)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{15}{3\\frac{1}{9}} - 12 + (-17 + 13)^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{15}{3\\frac{1}{9}} - 12 + (-17 + 13)^3}{13 \\cdot 4\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.95, bodu=151, $$(3\frac{2}{9} + 17) \cdot 14 + (-12) - \frac{2\frac{1}{11} - 14}{-8}=\textcolor{white}{269\frac{493}{792}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "YFP44l_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = 269.62247474747, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 213541, ["jmenovatel"] = 792 }, ["render"] = "\\frac{213541}{792}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "269\\frac{493}{792}", ["x"] = 269, ["y"] = 493, ["z"] = 792 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{9} + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{9} + 17) \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{9} + 17) \\cdot 14 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{11} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{11} - 14}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{9} + 17) \\cdot 14 + (-12) - \\frac{2\\frac{1}{11} - 14}{-8}", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.96, bodu=359, $$\frac{(1\frac{4}{10} + 3\frac{4}{8} + 4\frac{3}{8}) \cdot ((\frac{12}{3\frac{1}{9}})^2 + 1\frac{1}{3})}{3\frac{2}{9}}=\textcolor{white}{46\frac{5377}{8120}}$$return { ["body"] = 359, ["id"] = "K0mcaY_0419_2039", ["obtiznost"] = 2.4712, ["reseni"] = { ["float"] = 46.662192118227, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 378897, ["jmenovatel"] = 8120 }, ["render"] = "\\frac{1136691}{24360}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "46\\frac{5377}{8120}", ["x"] = 46, ["y"] = 5377, ["z"] = 8120 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{10} + 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{10} + 3\\frac{4}{8} + 4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{10} + 3\\frac{4}{8} + 4\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{3\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{12}{3\\frac{1}{9}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{12}{3\\frac{1}{9}})^2 + 1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{12}{3\\frac{1}{9}})^2 + 1\\frac{1}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{10} + 3\\frac{4}{8} + 4\\frac{3}{8}) \\cdot ((\\frac{12}{3\\frac{1}{9}})^2 + 1\\frac{1}{3})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{4}{10} + 3\\frac{4}{8} + 4\\frac{3}{8}) \\cdot ((\\frac{12}{3\\frac{1}{9}})^2 + 1\\frac{1}{3})}{3\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.97, bodu=221, $$3\frac{5}{11} - (\frac{2\frac{4}{8}}{9} - \frac{-7}{2\frac{2}{4}} + 3\frac{4}{7})=\textcolor{white}{-3\frac{1349}{6930}}$$return { ["body"] = 221, ["id"] = "xbFsMk_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.77, ["reseni"] = { ["float"] = -3.1946608946609, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22139, ["jmenovatel"] = 6930 }, ["render"] = "\\frac{-22139}{6930}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{1349}{6930}", ["x"] = -3, ["y"] = 1349, ["z"] = 6930 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8}}{9} - \\frac{-7}{2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8}}{9} - \\frac{-7}{2\\frac{2}{4}} + 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{4}{8}}{9} - \\frac{-7}{2\\frac{2}{4}} + 3\\frac{4}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} - (\\frac{2\\frac{4}{8}}{9} - \\frac{-7}{2\\frac{2}{4}} + 3\\frac{4}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.98, bodu=251, $$\frac{3\frac{3}{8} + \frac{(\frac{9}{1\frac{1}{11} + 12})^2}{2\frac{4}{6}}}{1\frac{4}{12}}=\textcolor{white}{2\frac{5441}{8192}}$$return { ["body"] = 251, ["id"] = "ls3CDx_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.9308, ["reseni"] = { ["float"] = 2.6641845703125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21825, ["jmenovatel"] = 8192 }, ["render"] = "\\frac{21825}{8192}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{5441}{8192}", ["x"] = 2, ["y"] = 5441, ["z"] = 8192 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{11} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{1\\frac{1}{11} + 12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{1\\frac{1}{11} + 12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{9}{1\\frac{1}{11} + 12})^2}{2\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{8} + \\frac{(\\frac{9}{1\\frac{1}{11} + 12})^2}{2\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8} + \\frac{(\\frac{9}{1\\frac{1}{11} + 12})^2}{2\\frac{4}{6}}}{1\\frac{4}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.99, bodu=126, $$1\frac{2}{10} - (-15 - (-13 - (-14))) - \frac{7}{22}=\textcolor{white}{16\frac{97}{110}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "HBcjMG_0419_2039", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = 16.881818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1857, ["jmenovatel"] = 110 }, ["render"] = "\\frac{1857}{110}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{97}{110}", ["x"] = 16, ["y"] = 97, ["z"] = 110 }, ["seed"] = "GMoTjqyvBdtaQViX8wJv_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 - (-13 - (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - (-13 - (-14)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} - (-15 - (-13 - (-14)))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{22}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} - (-15 - (-13 - (-14))) - \\frac{7}{22}", ["typ"] = "minus" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: