- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0, bodu=10, $$\frac{\frac{5}{4}}{7}=\textcolor{white}{\frac{5}{28}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "OoDa6S_0618_0146", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["float"] = 0.17857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{5}{28}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5}{28}", ["y"] = 5, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{5}{4}}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.01, bodu=5, $$-5 + 6 \cdot (4 - (-3))=\textcolor{white}{37}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "z7mrhQ_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{37}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "37", ["x"] = 37 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - (-3)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4 - (-3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot (4 - (-3))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-5 + 6 \\cdot (4 - (-3))", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.02, bodu=5, $$(4 - 6 + 7)^2 - (-4)=\textcolor{white}{29}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "mjvhdz_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.0304, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{29}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29", ["tex_float"] = "29", ["x"] = 29 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 6 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4 - 6 + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4 - 6 + 7)^2 - (-4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.03, bodu=10, $$\frac{7}{5} \cdot -6=\textcolor{white}{-8{,}4}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "UkmmLz_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["float"] = -8.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -42, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-42}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-8{,}4", ["x"] = -8, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.04, bodu=10, $$(-7 + (-10)) \cdot \frac{8}{3}=\textcolor{white}{-45\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "9qvoDy_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -45.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -136, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-136}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-45\\frac{1}{3}", ["x"] = -45, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-7 + (-10)) \\cdot \\frac{8}{3}", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.05, bodu=5, $$6 + 4 + (6 - 7)^4 + 5=\textcolor{white}{16}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "qafDKb_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.0508, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{16}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16", ["tex_float"] = "16", ["x"] = 16 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(6 - 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + 4 + (6 - 7)^4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 4 + (6 - 7)^4 + 5", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.06, bodu=11, $$\frac{7}{-5} \cdot 4=\textcolor{white}{-5{,}6}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "GNmqS8_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["float"] = -5.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -28, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-28}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "-5{,}6", ["x"] = -5, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-5} \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.07, bodu=20, $$(\frac{6 - 9 - 11}{8})^3=\textcolor{white}{-5\frac{23}{64}}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "WZkUoh_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.2328, ["reseni"] = { ["float"] = -5.359375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -343, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{-343}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{23}{64}", ["x"] = -5, ["y"] = 23, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.07", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6 - 9 - 11}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{6 - 9 - 11}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.08, bodu=6, $$6 \cdot -6 \cdot -12=\textcolor{white}{432}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "27rHCp_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 432, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{432}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "432", ["tex_float"] = "432", ["x"] = 432 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -6 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.09, bodu=12, $$-9 \cdot \frac{6}{7}=\textcolor{white}{-7\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "xMftxP_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["float"] = -7.7142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -54, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-54}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{5}{7}", ["x"] = -7, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 \\cdot \\frac{6}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.1, bodu=6, $$-5 \cdot 5 \cdot (9 + (-6))^2=\textcolor{white}{-225}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "qkVm4Z_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.104, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -225, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-225}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-225", ["tex_float"] = "-225", ["x"] = -225 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 + (-6))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-5 \\cdot 5 \\cdot (9 + (-6))^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.11, bodu=13, $$\frac{\frac{-12}{8}}{-5}=\textcolor{white}{0{,}3}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "uAHvSa_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["float"] = 0.3, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-3}{-10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3}{10}", ["tex_float"] = "0{,}3", ["y"] = 3, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-12}{8}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.12, bodu=13, $$\frac{7}{9 + 9} + 5=\textcolor{white}{5\frac{7}{18}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "UhqwDH_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["float"] = 5.3888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 97, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{97}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{7}{18}", ["x"] = 5, ["y"] = 7, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{9 + 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{9 + 9} + 5", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.13, bodu=14, $$\frac{6 + 5}{10 + 9}=\textcolor{white}{\frac{11}{19}}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "ivrbPX_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["float"] = 0.57894736842105, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 19 }, ["render"] = "\\frac{11}{19}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{11}{19}", ["y"] = 11, ["z"] = 19 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6 + 5}{10 + 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.14, bodu=22, $$\frac{12}{(\frac{8}{6})^4}=\textcolor{white}{3\frac{51}{64}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "F7Hp00_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.2748, ["reseni"] = { ["float"] = 3.796875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 243, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{972}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{51}{64}", ["x"] = 3, ["y"] = 51, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{8}{6})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{12}{(\\frac{8}{6})^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.15, bodu=7, $$7 + (-5 - (5 - (-7)))=\textcolor{white}{-10}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "YxUeRB_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-10}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10", ["tex_float"] = "-10", ["x"] = -10 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-5 - (5 - (-7))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + (-5 - (5 - (-7)))", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.16, bodu=7, $$10 \cdot 8 \cdot (6 + 5)=\textcolor{white}{880}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "QQUIcu_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 880, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{880}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "880", ["tex_float"] = "880", ["x"] = 880 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (6 + 5)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot 8 \\cdot (6 + 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.17, bodu=20, $$(10 - (\frac{-11}{8})^2) \cdot 10=\textcolor{white}{81\frac{3}{32}}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "QSQR9r_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.244, ["reseni"] = { ["float"] = 81.09375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2595, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{5190}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "81\\frac{3}{32}", ["x"] = 81, ["y"] = 3, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-11}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 - (\\frac{-11}{8})^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (\\frac{-11}{8})^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - (\\frac{-11}{8})^2) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.18, bodu=8, $$-6 - (5 - 6)^4 + 9=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "hITHdN_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.1808, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["tex_float"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(5 - 6)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-6 - (5 - 6)^4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (5 - 6)^4 + 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.19, bodu=50, $$\frac{2\frac{3}{7}}{-7} + 3\frac{5}{8} - 6=\textcolor{white}{-2\frac{283}{392}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "9LOi3T_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = -2.7219387755102, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1067, ["jmenovatel"] = 392 }, ["render"] = "\\frac{-1067}{392}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{283}{392}", ["x"] = -2, ["y"] = 283, ["z"] = 392 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-7} + 3\\frac{5}{8} - 6", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.2, bodu=18, $$\frac{-9}{8 \cdot 4 + 10}=\textcolor{white}{-\frac{3}{14}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "jgioT1_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["float"] = -0.21428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{-9}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{3}{14}", ["y"] = -3, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 4 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{8 \\cdot 4 + 10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.21, bodu=33, $$\frac{3 + 3\frac{2}{5}}{\frac{8}{8} + (-7)}=\textcolor{white}{-1\frac{1}{15}}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "A7rCgS_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["float"] = -1.0666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{32}{-30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{1}{15}", ["x"] = -1, ["y"] = 1, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3 + 3\\frac{2}{5}}{\\frac{8}{8} + (-7)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.22, bodu=34, $$14 \cdot (-14 + 6) - (5 + 1\frac{2}{5})=\textcolor{white}{-118{,}4}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "nfGZrb_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = -118.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -592, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-592}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-118\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-118{,}4", ["x"] = -118, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (-14 + 6)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 1\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (-14 + 6) - (5 + 1\\frac{2}{5})", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.23, bodu=35, $$-12 - (4 \cdot (1\frac{3}{9} - 11) + 8)=\textcolor{white}{18\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "lASwNm_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = 18.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{56}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{2}{3}", ["x"] = 18, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{9} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot (1\\frac{3}{9} - 11)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot (1\\frac{3}{9} - 11) + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 \\cdot (1\\frac{3}{9} - 11) + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-12 - (4 \\cdot (1\\frac{3}{9} - 11) + 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.24, bodu=14, $$-13 - (10 - (7 - 13))^2 + 8=\textcolor{white}{-261}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "YJAAQE_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.3428, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -261, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-261}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-261", ["tex_float"] = "-261", ["x"] = -261 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (7 - 13)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 - (7 - 13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-13 - (10 - (7 - 13))^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (10 - (7 - 13))^2 + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.25, bodu=21, $$3 \cdot (\frac{10}{6 + (-3)} + 7)=\textcolor{white}{31}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "3AJu1C_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{93}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "31", ["x"] = 31 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{10}{6 + (-3)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{6 + (-3)} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{10}{6 + (-3)} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 \\cdot (\\frac{10}{6 + (-3)} + 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.26, bodu=21, $$\frac{-9}{-3} - (10 - (-11))=\textcolor{white}{-18}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "iYxzDD_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-18}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18", ["tex_float"] = "-18", ["x"] = -18 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-3} - (10 - (-11))", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.27, bodu=22, $$-5 + \frac{\frac{3}{10}}{-5}=\textcolor{white}{-5{,}06}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "WlKasS_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = -5.06, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -253, ["jmenovatel"] = 50 }, ["render"] = "\\frac{-253}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{3}{50}", ["tex_float"] = "-5{,}06", ["x"] = -5, ["y"] = 3, ["z"] = 50 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3}{10}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-5 + \\frac{\\frac{3}{10}}{-5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.28, bodu=23, $$6 - 13 + \frac{-7}{6 + 8}=\textcolor{white}{-7{,}5}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "5kR8RQ_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = -7.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-15}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-7{,}5", ["x"] = -7, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-7}{6 + 8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 - 13 + \\frac{-7}{6 + 8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.29, bodu=24, $$\frac{9}{5 - 9 + (-6 \cdot -11)}=\textcolor{white}{\frac{9}{62}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "G1MGM2_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = 0.14516129032258, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 62 }, ["render"] = "\\frac{9}{62}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{9}{62}", ["y"] = 9, ["z"] = 62 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 - 9 + (-6 \\cdot -11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{5 - 9 + (-6 \\cdot -11)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.3, bodu=41, $$\frac{-10 + 3\frac{2}{6}}{12 \cdot 6}=\textcolor{white}{-\frac{5}{54}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "Bikq6o_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -0.092592592592593, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 54 }, ["render"] = "\\frac{-20}{216}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5}{54}", ["y"] = -5, ["z"] = 54 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-10 + 3\\frac{2}{6}}{12 \\cdot 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.31, bodu=42, $$9 - \frac{6}{-10 - 3\frac{1}{4}}=\textcolor{white}{9\frac{24}{53}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "KReeQq_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["float"] = 9.4528301886792, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 501, ["jmenovatel"] = 53 }, ["render"] = "\\frac{501}{53}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{24}{53}", ["x"] = 9, ["y"] = 24, ["z"] = 53 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{6}{-10 - 3\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - \\frac{6}{-10 - 3\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.32, bodu=26, $$(7 \cdot \frac{8 + (-8)}{-3})^2=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 26, ["id"] = "WazqvE_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.3204, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["tex_float"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.32", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 + (-8)}{-3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{8 + (-8)}{-3}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 \\cdot \\frac{8 + (-8)}{-3})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.33, bodu=44, $$10 \cdot \frac{-5}{9 + 2\frac{2}{4}}=\textcolor{white}{-4\frac{8}{23}}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "e0Pllv_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.53, ["reseni"] = { ["float"] = -4.3478260869565, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -100, ["jmenovatel"] = 23 }, ["render"] = "\\frac{-100}{23}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{8}{23}", ["x"] = -4, ["y"] = 8, ["z"] = 23 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-5}{9 + 2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot \\frac{-5}{9 + 2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.34, bodu=13, $$-14 \cdot (-6 + 6 + (-6 - (-7))^2)^3=\textcolor{white}{-14}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "lUb8Uh_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.3416, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14", ["tex_float"] = "-14", ["x"] = -14 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-6 - (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + (-6 - (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-6 + 6 + (-6 - (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-6 + 6 + (-6 - (-7))^2)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-14 \\cdot (-6 + 6 + (-6 - (-7))^2)^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.35, bodu=46, $$\frac{4\frac{3}{4} - 12}{-5 \cdot 8}=\textcolor{white}{\frac{29}{160}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "12wypf_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.55, ["reseni"] = { ["float"] = 0.18125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 160 }, ["render"] = "\\frac{-29}{-160}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{29}{160}", ["y"] = 29, ["z"] = 160 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{4} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{4} - 12}{-5 \\cdot 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.36, bodu=14, $$(6 - 2 \cdot 13) \cdot 10=\textcolor{white}{-200}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "3FKeK7_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -200, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-200}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-200", ["x"] = -200 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 - 2 \\cdot 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 2 \\cdot 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 2 \\cdot 13) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.37, bodu=15, $$9 - 11 + (-14 + (12 - 5)^2)=\textcolor{white}{33}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "nTejTZ_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{33}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "33", ["x"] = 33 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 - 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-14 + (12 - 5)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "9 - 11 + (-14 + (12 - 5)^2)", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.38, bodu=31, $$\frac{14}{8 \cdot (9 - (8 + 7))}=\textcolor{white}{-\frac{7}{24}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "Xkzk0l_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.38, ["reseni"] = { ["float"] = -0.29166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{14}{-48}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{24}", ["y"] = -7, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (8 + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - (8 + 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (9 - (8 + 7))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{14}{8 \\cdot (9 - (8 + 7))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.39, bodu=73, $$\frac{(4 + 2\frac{4}{9}) \cdot 3\frac{2}{8}}{11}=\textcolor{white}{1\frac{179}{198}}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "Jzh6VA_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 1.9040404040404, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 377, ["jmenovatel"] = 198 }, ["render"] = "\\frac{377}{198}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{179}{198}", ["x"] = 1, ["y"] = 179, ["z"] = 198 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + 2\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4 + 2\\frac{4}{9}) \\cdot 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(4 + 2\\frac{4}{9}) \\cdot 3\\frac{2}{8}}{11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.4, bodu=51, $$\frac{(7 + 9) \cdot 2\frac{1}{7}}{(6 - 6)^4 + 1}=\textcolor{white}{34\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "0l5ToM_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.6004, ["reseni"] = { ["float"] = 34.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 240, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{240}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "34\\frac{2}{7}", ["x"] = 34, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 + 9) \\cdot 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(6 - 6)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 6)^4 + 1", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(7 + 9) \\cdot 2\\frac{1}{7}}{(6 - 6)^4 + 1}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.41, bodu=101, $$\frac{9 + 4\frac{3}{5}}{\frac{4\frac{1}{3}}{1\frac{1}{6}}} \cdot 9=\textcolor{white}{32\frac{62}{65}}$$return { ["body"] = 101, ["id"] = "RJTZVS_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.01, ["reseni"] = { ["float"] = 32.953846153846, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2142, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{2142}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{62}{65}", ["x"] = 32, ["y"] = 62, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{3}}{1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9 + 4\\frac{3}{5}}{\\frac{4\\frac{1}{3}}{1\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + 4\\frac{3}{5}}{\\frac{4\\frac{1}{3}}{1\\frac{1}{6}}} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.42, bodu=34, $$\frac{4}{\frac{3 \cdot -16}{11}}=\textcolor{white}{-\frac{11}{12}}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "EosQWt_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = -0.91666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{44}{-48}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11}{12}", ["y"] = -11, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3 \\cdot -16}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{3 \\cdot -16}{11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.43, bodu=55, $$\frac{4}{3\frac{1}{7}} - (-10 \cdot 7 + 15)=\textcolor{white}{56\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "H2K9kN_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["float"] = 56.272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 619, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{619}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "56\\frac{3}{11}", ["x"] = 56, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 7 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 \\cdot 7 + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{4}{3\\frac{1}{7}} - (-10 \\cdot 7 + 15)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.44, bodu=36, $$\frac{7 \cdot 4\frac{1}{1}}{16 \cdot 10}=\textcolor{white}{\frac{7}{32}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "1A2kWC_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 0.21875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{35}{160}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{32}", ["y"] = 7, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4\\frac{1}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 4\\frac{1}{1}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot 4\\frac{1}{1}}{16 \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.45, bodu=37, $$\frac{10}{\frac{11}{-8 \cdot 5 + 10}}=\textcolor{white}{-27\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "0UsxFt_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = -27.272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -300, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{300}{-11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{3}{11}", ["x"] = -27, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot 5 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11}{-8 \\cdot 5 + 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{10}{\\frac{11}{-8 \\cdot 5 + 10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.46, bodu=81, $$-7 \cdot (5 + \frac{3\frac{4}{7}}{1\frac{3}{8}} + (-12))=\textcolor{white}{30\frac{9}{11}}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "MsXkxe_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.86, ["reseni"] = { ["float"] = 30.818181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 339, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{2373}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "30\\frac{9}{11}", ["x"] = 30, ["y"] = 9, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{7}}{1\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{7}}{1\\frac{3}{8}} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "5 + \\frac{3\\frac{4}{7}}{1\\frac{3}{8}} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + \\frac{3\\frac{4}{7}}{1\\frac{3}{8}} + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 \\cdot (5 + \\frac{3\\frac{4}{7}}{1\\frac{3}{8}} + (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.47, bodu=83, $$\frac{17}{4\frac{3}{6} \cdot (1\frac{1}{4} - 8) - 7}=\textcolor{white}{-\frac{136}{299}}$$return { ["body"] = 83, ["id"] = "gMTPrd_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.87, ["reseni"] = { ["float"] = -0.45484949832776, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -136, ["jmenovatel"] = 299 }, ["render"] = "\\frac{136}{-299}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{136}{299}", ["y"] = -136, ["z"] = 299 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{4} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{4} - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{6} \\cdot (1\\frac{1}{4} - 8)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{6} \\cdot (1\\frac{1}{4} - 8) - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{17}{4\\frac{3}{6} \\cdot (1\\frac{1}{4} - 8) - 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.48, bodu=60, $$-14 \cdot 13 \cdot 1\frac{1}{6} \cdot 12=\textcolor{white}{-2548}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "cZPQh2_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2548, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7644}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2548", ["x"] = -2548 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 13 \\cdot 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 13 \\cdot 1\\frac{1}{6} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.49, bodu=85, $$(5 - 2\frac{5}{9} - (-12 - 13)) \cdot 4\frac{4}{7}=\textcolor{white}{125\frac{29}{63}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "lBRAV4_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = 125.46031746032, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7904, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{7904}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "125\\frac{29}{63}", ["x"] = 125, ["y"] = 29, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - 2\\frac{5}{9} - (-12 - 13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 2\\frac{5}{9} - (-12 - 13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 - 2\\frac{5}{9} - (-12 - 13)) \\cdot 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.5, bodu=86, $$\frac{13 + 10 - (-7 - (2\frac{2}{7} - (-11)))}{1\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{31\frac{37}{77}}$$return { ["body"] = 86, ["id"] = "hxyKBY_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.9, ["reseni"] = { ["float"] = 31.480519480519, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2424, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{2424}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "31\\frac{37}{77}", ["x"] = 31, ["y"] = 37, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{7} - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 - (2\\frac{2}{7} - (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - (2\\frac{2}{7} - (-11)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (-7 - (2\\frac{2}{7} - (-11)))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "13 + 10 - (-7 - (2\\frac{2}{7} - (-11)))", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 + 10 - (-7 - (2\\frac{2}{7} - (-11)))}{1\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.51, bodu=88, $$8 \cdot 14 + 1\frac{3}{7} \cdot 4\frac{4}{8} + (-7)=\textcolor{white}{111\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "DDu6NN_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 111.42857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 780, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{780}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "111\\frac{3}{7}", ["x"] = 111, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot 14 + 1\\frac{3}{7} \\cdot 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 14 + 1\\frac{3}{7} \\cdot 4\\frac{4}{8} + (-7)", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.52, bodu=64, $$2\frac{1}{5} - 15 - (7 \cdot 7 - 12)=\textcolor{white}{-49{,}8}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "aWbxqU_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.72, ["reseni"] = { ["float"] = -49.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -249, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-249}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-49\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "-49{,}8", ["x"] = -49, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 7 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 \\cdot 7 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} - 15 - (7 \\cdot 7 - 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.53, bodu=66, $$\frac{-14 - (-7)}{\frac{-7}{4\frac{5}{7}} - (-13)}=\textcolor{white}{-\frac{231}{380}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "McOoUB_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = -0.60789473684211, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -231, ["jmenovatel"] = 380 }, ["render"] = "\\frac{-231}{380}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{231}{380}", ["y"] = -231, ["z"] = 380 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{4\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{4\\frac{5}{7}} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-14 - (-7)}{\\frac{-7}{4\\frac{5}{7}} - (-13)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.54, bodu=45, $$\frac{10}{14} \cdot 11 \cdot 16=\textcolor{white}{125\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "c6hgLi_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = 125.71428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 880, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{880}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "125\\frac{5}{7}", ["x"] = 125, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10}{14} \\cdot 11 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.55, bodu=71, $$(\frac{9}{2\frac{1}{4}})^3 \cdot 13 \cdot 11=\textcolor{white}{9152}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "kTdNqt_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.776, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9152, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{9152}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9152", ["tex_float"] = "9152", ["x"] = 9152 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{2\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{9}{2\\frac{1}{4}})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{2\\frac{1}{4}})^3 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{2\\frac{1}{4}})^3 \\cdot 13 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.56, bodu=95, $$\frac{(9 - 17)^3}{4 - 10 + 1\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{110\frac{26}{37}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "mgUI3h_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.9652, ["reseni"] = { ["float"] = 110.7027027027, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4096, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{-4096}{-37}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "110\\frac{26}{37}", ["x"] = 110, ["y"] = 26, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 17", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 - 17)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 10 + 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(9 - 17)^3}{4 - 10 + 1\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.57, bodu=70, $$2\frac{4}{7} \cdot 15 - (-12 + \frac{-13}{-5})=\textcolor{white}{47\frac{34}{35}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "5qL0zP_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = 47.971428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1679, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{1679}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "47\\frac{34}{35}", ["x"] = 47, ["y"] = 34, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 + \\frac{-13}{-5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + \\frac{-13}{-5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 15 - (-12 + \\frac{-13}{-5})", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.58, bodu=71, $$(\frac{5}{7} - 8) \cdot (4\frac{5}{9} + 4)=\textcolor{white}{-62\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "At7xw4_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = -62.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -187, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-3927}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-62\\frac{1}{3}", ["x"] = -62, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{7} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{5}{7} - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{9} + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{5}{7} - 8) \\cdot (4\\frac{5}{9} + 4)", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.59, bodu=98, $$\frac{1\frac{5}{12} - 9 - (-10)}{1\frac{4}{8} + (-12)}=\textcolor{white}{-\frac{29}{126}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "K84Br7_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = -0.23015873015873, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 126 }, ["render"] = "\\frac{58}{-252}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{29}{126}", ["y"] = -29, ["z"] = 126 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - 9 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{12} - 9 - (-10)}{1\\frac{4}{8} + (-12)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.6, bodu=100, $$\frac{3\frac{2}{10}}{-11} \cdot (\frac{8}{4\frac{2}{3}} + (-12))=\textcolor{white}{2\frac{382}{385}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "iNVON4_0618_0146", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = 2.9922077922078, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1152, ["jmenovatel"] = 385 }, ["render"] = "\\frac{1152}{385}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{382}{385}", ["x"] = 2, ["y"] = 382, ["z"] = 385 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{10}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{4\\frac{2}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{4\\frac{2}{3}} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{8}{4\\frac{2}{3}} + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{10}}{-11} \\cdot (\\frac{8}{4\\frac{2}{3}} + (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.61, bodu=82, $$\frac{9}{3\frac{5}{13} \cdot -11 \cdot (\frac{-7}{-9})^2}=\textcolor{white}{-\frac{9477}{23716}}$$return { ["body"] = 82, ["id"] = "KAz14i_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.862, ["reseni"] = { ["float"] = -0.39960364311014, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9477, ["jmenovatel"] = 23716 }, ["render"] = "\\frac{9477}{-23716}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9477}{23716}", ["y"] = -9477, ["z"] = 23716 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 44, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-7}{-9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-11 \\cdot (\\frac{-7}{-9})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{13} \\cdot -11 \\cdot (\\frac{-7}{-9})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{9}{3\\frac{5}{13} \\cdot -11 \\cdot (\\frac{-7}{-9})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.62, bodu=102, $$2\frac{4}{9} + \frac{-17 - 13}{1\frac{4}{9} + (-10 \cdot -16)}=\textcolor{white}{2\frac{3382}{13077}}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "ZIUCB7_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.02, ["reseni"] = { ["float"] = 2.2586220081058, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29536, ["jmenovatel"] = 13077 }, ["render"] = "\\frac{29536}{13077}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{3382}{13077}", ["x"] = 2, ["y"] = 3382, ["z"] = 13077 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} + (-10 \\cdot -16)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-17 - 13}{1\\frac{4}{9} + (-10 \\cdot -16)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} + \\frac{-17 - 13}{1\\frac{4}{9} + (-10 \\cdot -16)}", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.63, bodu=78, $$10 \cdot (7 - (10 - 9) + 3\frac{2}{6} - (-3))=\textcolor{white}{123\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "agsXld_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = 123.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 370, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{370}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "123\\frac{1}{3}", ["x"] = 123, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (10 - 9)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} - (-3)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 - (10 - 9) + 3\\frac{2}{6} - (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 - (10 - 9) + 3\\frac{2}{6} - (-3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (7 - (10 - 9) + 3\\frac{2}{6} - (-3))", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.64, bodu=105, $$20 - (2\frac{2}{8} - (-11 \cdot 9 \cdot 1\frac{3}{10}) + 12)=\textcolor{white}{-122{,}95}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "Ozdugm_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = -122.95, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2459, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{-2459}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-122\\frac{19}{20}", ["tex_float"] = "-122{,}95", ["x"] = -122, ["y"] = 19, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 \\cdot 9 \\cdot 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} - (-11 \\cdot 9 \\cdot 1\\frac{3}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} - (-11 \\cdot 9 \\cdot 1\\frac{3}{10}) + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{8} - (-11 \\cdot 9 \\cdot 1\\frac{3}{10}) + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "20 - (2\\frac{2}{8} - (-11 \\cdot 9 \\cdot 1\\frac{3}{10}) + 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.65, bodu=135, $$\frac{-19 + 11}{\frac{1\frac{5}{9}}{3\frac{5}{9} - (-15) + 1\frac{3}{7}}}=\textcolor{white}{-102\frac{38}{49}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "gzzdRn_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -102.77551020408, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5036, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{-10072}{98}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-102\\frac{38}{49}", ["x"] = -102, ["y"] = 38, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} - (-15) + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{9}}{3\\frac{5}{9} - (-15) + 1\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-19 + 11}{\\frac{1\\frac{5}{9}}{3\\frac{5}{9} - (-15) + 1\\frac{3}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.66, bodu=81, $$\frac{\frac{\frac{-15 \cdot 7}{-11}}{-5}}{3\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{-\frac{147}{253}}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "S44m3T_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.86, ["reseni"] = { ["float"] = -0.58102766798419, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -147, ["jmenovatel"] = 253 }, ["render"] = "\\frac{-147}{253}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{147}{253}", ["y"] = -147, ["z"] = 253 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15 \\cdot 7}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-15 \\cdot 7}{-11}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{-15 \\cdot 7}{-11}}{-5}}{3\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.67, bodu=114, $$-9 + 3 - (4\frac{4}{8} + (-9 - (-6))^4 + 1\frac{2}{7} - 5)=\textcolor{white}{-87\frac{11}{14}}$$return { ["body"] = 114, ["id"] = "g1y4cV_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.1028, ["reseni"] = { ["float"] = -87.785714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1229, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{-1229}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-87\\frac{11}{14}", ["x"] = -87, ["y"] = 11, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-9 - (-6))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - (-6))^4 + 1\\frac{2}{7} - 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} + (-9 - (-6))^4 + 1\\frac{2}{7} - 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{8} + (-9 - (-6))^4 + 1\\frac{2}{7} - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 + 3 - (4\\frac{4}{8} + (-9 - (-6))^4 + 1\\frac{2}{7} - 5)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.68, bodu=111, $$\frac{10}{(4\frac{3}{7} - 13) \cdot 1\frac{4}{6} \cdot 12}=\textcolor{white}{-\frac{7}{120}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "FzA9Bf_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = -0.058333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{70}{-1200}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{120}", ["y"] = -7, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{6} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} - 13) \\cdot 1\\frac{4}{6} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10}{(4\\frac{3}{7} - 13) \\cdot 1\\frac{4}{6} \\cdot 12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.69, bodu=85, $$\frac{\frac{-13}{-8} - (12 - 18)}{4\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{1\frac{187}{240}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "lHrmva_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7791666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 427, ["jmenovatel"] = 240 }, ["render"] = "\\frac{427}{240}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{187}{240}", ["x"] = 1, ["y"] = 187, ["z"] = 240 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 18", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 18)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-8} - (12 - 18)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-13}{-8} - (12 - 18)}{4\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.7, bodu=66, $$\frac{(-14 - (-17))^4}{8 \cdot -14 \cdot -8}=\textcolor{white}{\frac{81}{896}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "VG6RrW_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.7328, ["reseni"] = { ["float"] = 0.090401785714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 81, ["jmenovatel"] = 896 }, ["render"] = "\\frac{81}{896}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{81}{896}", ["y"] = 81, ["z"] = 896 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-14 - (-17))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot -14 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(-14 - (-17))^4}{8 \\cdot -14 \\cdot -8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.71, bodu=88, $$-12 - \frac{17}{-11} + (-10 - 2\frac{3}{11}) + 18=\textcolor{white}{-4\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "klhV2g_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = -4.7272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -52, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-52}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{8}{11}", ["x"] = -4, ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{17}{-11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 - \\frac{17}{-11} + (-10 - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - \\frac{17}{-11} + (-10 - 2\\frac{3}{11}) + 18", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.72, bodu=116, $$\frac{3\frac{3}{5} - (-12 - 2\frac{1}{3} - (-7))}{\frac{12}{-9}}=\textcolor{white}{-8{,}2}$$return { ["body"] = 116, ["id"] = "lJEpgv_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.12, ["reseni"] = { ["float"] = -8.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -41, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{492}{-60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-8{,}2", ["x"] = -8, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 2\\frac{1}{3} - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 2\\frac{1}{3} - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} - (-12 - 2\\frac{1}{3} - (-7))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{5} - (-12 - 2\\frac{1}{3} - (-7))}{\\frac{12}{-9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.73, bodu=104, $$\frac{1\frac{2}{8}}{(10 - 14)^4 - 10} \cdot 10=\textcolor{white}{\frac{25}{492}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "0sLtIL_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.0328, ["reseni"] = { ["float"] = 0.050813008130081, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 492 }, ["render"] = "\\frac{50}{984}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{25}{492}", ["y"] = 25, ["z"] = 492 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(10 - 14)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - 14)^4 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{8}}{(10 - 14)^4 - 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{8}}{(10 - 14)^4 - 10} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.74, bodu=181, $$\frac{3\frac{5}{10}}{4\frac{3}{8} \cdot (4\frac{5}{13} + 3\frac{4}{12} - (-11)) + (-11)}=\textcolor{white}{\frac{546}{11059}}$$return { ["body"] = 181, ["id"] = "mfbOmF_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.54, ["reseni"] = { ["float"] = 0.049371552581608, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 546, ["jmenovatel"] = 11059 }, ["render"] = "\\frac{1092}{22118}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{546}{11059}", ["y"] = 546, ["z"] = 11059 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} + 3\\frac{4}{12} - (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{13} + 3\\frac{4}{12} - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot (4\\frac{5}{13} + 3\\frac{4}{12} - (-11))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot (4\\frac{5}{13} + 3\\frac{4}{12} - (-11)) + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{4\\frac{3}{8} \\cdot (4\\frac{5}{13} + 3\\frac{4}{12} - (-11)) + (-11)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.75, bodu=127, $$\frac{(\frac{-11}{5})^2}{(\frac{3\frac{3}{9}}{-6 + (-8)})^2}=\textcolor{white}{85\frac{236}{625}}$$return { ["body"] = 127, ["id"] = "Y9ZtaU_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.1948, ["reseni"] = { ["float"] = 85.3776, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53361, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{53361}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "85\\frac{236}{625}", ["x"] = 85, ["y"] = 236, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-11}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{9}}{-6 + (-8)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{9}}{-6 + (-8)})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-11}{5})^2}{(\\frac{3\\frac{3}{9}}{-6 + (-8)})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.76, bodu=185, $$\frac{(4\frac{1}{6} + 13 + 10) \cdot 4\frac{2}{5} + 1\frac{2}{5}}{4\frac{1}{10}}=\textcolor{white}{29\frac{61}{123}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "Wx4daT_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = 29.49593495935, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3628, ["jmenovatel"] = 123 }, ["render"] = "\\frac{18140}{615}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{61}{123}", ["x"] = 29, ["y"] = 61, ["z"] = 123 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} + 13 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{6} + 13 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{6} + 13 + 10) \\cdot 4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{6} + 13 + 10) \\cdot 4\\frac{2}{5} + 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(4\\frac{1}{6} + 13 + 10) \\cdot 4\\frac{2}{5} + 1\\frac{2}{5}}{4\\frac{1}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.77, bodu=95, $$\frac{\frac{\frac{2\frac{5}{13}}{11} + (-12)}{-18}}{19}=\textcolor{white}{\frac{1685}{48906}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "ZKJfGF_0618_0146", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = 0.034453850243324, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1685, ["jmenovatel"] = 48906 }, ["render"] = "\\frac{1685}{48906}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1685}{48906}", ["y"] = 1685, ["z"] = 48906 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{13}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{13}}{11} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{5}{13}}{11} + (-12)}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{2\\frac{5}{13}}{11} + (-12)}{-18}}{19}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.78, bodu=125, $$-11 \cdot -10 + (2\frac{2}{6} + 15 - 1\frac{5}{12}) \cdot -22=\textcolor{white}{-240\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "mo83bK_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["float"] = -240.16666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1441, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-1441}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-240\\frac{1}{6}", ["x"] = -240, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} + 15 - 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} + 15 - 1\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} + 15 - 1\\frac{5}{12}) \\cdot -22", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 \\cdot -10 + (2\\frac{2}{6} + 15 - 1\\frac{5}{12}) \\cdot -22", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.79, bodu=158, $$1\frac{3}{4} - \frac{3\frac{3}{10}}{14 + (14 + (-17))^2 + (-10 + 3\frac{5}{12})}=\textcolor{white}{1\frac{2163}{3940}}$$return { ["body"] = 158, ["id"] = "1SsGjt_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.394, ["reseni"] = { ["float"] = 1.5489847715736, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6103, ["jmenovatel"] = 3940 }, ["render"] = "\\frac{6103}{3940}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{2163}{3940}", ["x"] = 1, ["y"] = 2163, ["z"] = 3940 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(14 + (-17))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + (-17))^2 + (-10 + 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "14 + (14 + (-17))^2 + (-10 + 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{10}}{14 + (14 + (-17))^2 + (-10 + 3\\frac{5}{12})}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{4} - \\frac{3\\frac{3}{10}}{14 + (14 + (-17))^2 + (-10 + 3\\frac{5}{12})}", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.8, bodu=227, $$\frac{\frac{2\frac{3}{9}}{2\frac{1}{5}}}{\frac{\frac{17}{1\frac{3}{4}}}{2\frac{4}{6} - 4\frac{5}{8}}}=\textcolor{white}{-\frac{11515}{53856}}$$return { ["body"] = 227, ["id"] = "mH19xY_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.8, ["reseni"] = { ["float"] = -0.21381090314914, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11515, ["jmenovatel"] = 53856 }, ["render"] = "\\frac{11515}{-53856}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11515}{53856}", ["y"] = -11515, ["z"] = 53856 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{1\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} - 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{17}{1\\frac{3}{4}}}{2\\frac{4}{6} - 4\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{1}{5}}}{\\frac{\\frac{17}{1\\frac{3}{4}}}{2\\frac{4}{6} - 4\\frac{5}{8}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.81, bodu=160, $$(3\frac{1}{8} - 2\frac{2}{8}) \cdot (6 \cdot 9 + 3\frac{2}{6}) \cdot -17=\textcolor{white}{-852\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "5NKxuI_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = -852.83333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5117, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-5117}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-852\\frac{5}{6}", ["x"] = -852, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{8} - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{8} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 9 + 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 \\cdot 9 + 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{8} - 2\\frac{2}{8}) \\cdot (6 \\cdot 9 + 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{8} - 2\\frac{2}{8}) \\cdot (6 \\cdot 9 + 3\\frac{2}{6}) \\cdot -17", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.82, bodu=120, $$\frac{14 \cdot 3\frac{5}{7} - (-12)}{(7 - (-6 + (-5)))^2}=\textcolor{white}{\frac{16}{81}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "Zx4YfM_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = 0.19753086419753, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{64}{324}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{16}{81}", ["y"] = 16, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 3\\frac{5}{7} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (-6 + (-5))", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 - (-6 + (-5)))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 3\\frac{5}{7} - (-12)}{(7 - (-6 + (-5)))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.83, bodu=163, $$\frac{3\frac{1}{4}}{\frac{\frac{1\frac{4}{9} - 11}{4\frac{1}{7}}}{-8}} - (-12)=\textcolor{white}{23\frac{82}{301}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "DOdCl4_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = 23.272425249169, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7005, ["jmenovatel"] = 301 }, ["render"] = "\\frac{7005}{301}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{82}{301}", ["x"] = 23, ["y"] = 82, ["z"] = 301 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9} - 11}{4\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{4}{9} - 11}{4\\frac{1}{7}}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{4}}{\\frac{\\frac{1\\frac{4}{9} - 11}{4\\frac{1}{7}}}{-8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{4}}{\\frac{\\frac{1\\frac{4}{9} - 11}{4\\frac{1}{7}}}{-8}} - (-12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.84, bodu=261, $$(2\frac{4}{7} + 3\frac{3}{4} \cdot \frac{2\frac{1}{8}}{-19}) \cdot (4\frac{2}{10} + (-23 + 13))^2=\textcolor{white}{72\frac{41919}{106400}}$$return { ["body"] = 261, ["id"] = "y3g1Hi_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.9864, ["reseni"] = { ["float"] = 72.39397556391, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7702719, ["jmenovatel"] = 106400 }, ["render"] = "\\frac{7702719}{106400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "72\\frac{41919}{106400}", ["x"] = 72, ["y"] = 41919, ["z"] = 106400 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{8}}{-19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{4} \\cdot \\frac{2\\frac{1}{8}}{-19}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} + 3\\frac{3}{4} \\cdot \\frac{2\\frac{1}{8}}{-19}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} + 3\\frac{3}{4} \\cdot \\frac{2\\frac{1}{8}}{-19})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-23 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} + (-23 + 13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{2}{10} + (-23 + 13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} + 3\\frac{3}{4} \\cdot \\frac{2\\frac{1}{8}}{-19}) \\cdot (4\\frac{2}{10} + (-23 + 13))^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.85, bodu=236, $$-7 \cdot (4\frac{3}{11} + \frac{20}{2\frac{1}{4} - 3\frac{2}{9}}) \cdot (3\frac{4}{9} + 2\frac{4}{8})=\textcolor{white}{678\frac{41}{198}}$$return { ["body"] = 236, ["id"] = "OX3ZmK_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.85, ["reseni"] = { ["float"] = 678.20707070707, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 134285, ["jmenovatel"] = 198 }, ["render"] = "\\frac{939995}{1386}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "678\\frac{41}{198}", ["x"] = 678, ["y"] = 41, ["z"] = 198 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{20}{2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{3}{11} + \\frac{20}{2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{11} + \\frac{20}{2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} + 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{9} + 2\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{11} + \\frac{20}{2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}}) \\cdot (3\\frac{4}{9} + 2\\frac{4}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 \\cdot (4\\frac{3}{11} + \\frac{20}{2\\frac{1}{4} - 3\\frac{2}{9}}) \\cdot (3\\frac{4}{9} + 2\\frac{4}{8})", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.86, bodu=168, $$\frac{(2\frac{4}{6} - 3\frac{5}{10}) \cdot 3\frac{3}{5} \cdot 13 \cdot 15}{-17}=\textcolor{white}{34\frac{7}{17}}$$return { ["body"] = 168, ["id"] = "SknY4a_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.46, ["reseni"] = { ["float"] = 34.411764705882, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 585, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{-585}{-17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "34\\frac{7}{17}", ["x"] = 34, ["y"] = 7, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} - 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - 3\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - 3\\frac{5}{10}) \\cdot 3\\frac{3}{5} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - 3\\frac{5}{10}) \\cdot 3\\frac{3}{5} \\cdot 13 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(2\\frac{4}{6} - 3\\frac{5}{10}) \\cdot 3\\frac{3}{5} \\cdot 13 \\cdot 15}{-17}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.87, bodu=240, $$\frac{-11}{2\frac{1}{7} \cdot 2\frac{2}{10}} \cdot (4\frac{2}{3} + 3\frac{3}{8} - 2\frac{3}{10})=\textcolor{white}{-13\frac{143}{360}}$$return { ["body"] = 240, ["id"] = "ZH4QRr_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.87, ["reseni"] = { ["float"] = -13.397222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4823, ["jmenovatel"] = 360 }, ["render"] = "\\frac{-4823}{360}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{143}{360}", ["x"] = -13, ["y"] = 143, ["z"] = 360 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} \\cdot 2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{2\\frac{1}{7} \\cdot 2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{3} + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{3} + 3\\frac{3}{8} - 2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{3} + 3\\frac{3}{8} - 2\\frac{3}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-11}{2\\frac{1}{7} \\cdot 2\\frac{2}{10}} \\cdot (4\\frac{2}{3} + 3\\frac{3}{8} - 2\\frac{3}{10})", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.88, bodu=140, $$16 + 2\frac{3}{13} \cdot -14 + (-16 - (17 + 17)) + 2\frac{2}{10} + 20=\textcolor{white}{-43\frac{2}{65}}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "LqSOdq_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["float"] = -43.030769230769, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2797, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{-2797}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-43\\frac{2}{65}", ["x"] = -43, ["y"] = 2, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{13} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{3}{13} \\cdot -14", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(17 + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-16 - (17 + 17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{3}{13} \\cdot -14 + (-16 - (17 + 17))", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{10} + 20", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{3}{13} \\cdot -14 + (-16 - (17 + 17)) + 2\\frac{2}{10} + 20", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.89, bodu=173, $$\frac{3\frac{2}{3} - \frac{2\frac{4}{4}}{10 \cdot 3\frac{3}{4}}}{16 + 12 + 2\frac{3}{14}}=\textcolor{white}{\frac{3766}{31725}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "f1826p_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.49, ["reseni"] = { ["float"] = 0.11870764381403, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3766, ["jmenovatel"] = 31725 }, ["render"] = "\\frac{3766}{31725}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3766}{31725}", ["y"] = 3766, ["z"] = 31725 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{4}}{10 \\cdot 3\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} - \\frac{2\\frac{4}{4}}{10 \\cdot 3\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{3}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 2\\frac{3}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "16 + 12 + 2\\frac{3}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{3} - \\frac{2\\frac{4}{4}}{10 \\cdot 3\\frac{3}{4}}}{16 + 12 + 2\\frac{3}{14}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.9, bodu=209, $$1\frac{2}{9} + 4\frac{2}{10} + (-19) + 2\frac{1}{8} \cdot -12 - (1\frac{2}{13} + (-17 + (-19)))=\textcolor{white}{-4\frac{271}{1170}}$$return { ["body"] = 209, ["id"] = "DDkw3N_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.7, ["reseni"] = { ["float"] = -4.2316239316239, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4951, ["jmenovatel"] = 1170 }, ["render"] = "\\frac{-4951}{1170}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{271}{1170}", ["x"] = -4, ["y"] = 271, ["z"] = 1170 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 4\\frac{2}{10} + (-19)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{2}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + (-19)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{2}{13} + (-17 + (-19))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{13} + (-17 + (-19)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} \\cdot -12 - (1\\frac{2}{13} + (-17 + (-19)))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 4\\frac{2}{10} + (-19) + 2\\frac{1}{8} \\cdot -12 - (1\\frac{2}{13} + (-17 + (-19)))", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.91, bodu=176, $$\frac{4\frac{3}{7}}{2\frac{4}{9}} \cdot -12 + \frac{-13}{4\frac{2}{8}} - 17=\textcolor{white}{-41\frac{1046}{1309}}$$return { ["body"] = 176, ["id"] = "VKDHEZ_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.51, ["reseni"] = { ["float"] = -41.799083269672, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -54715, ["jmenovatel"] = 1309 }, ["render"] = "\\frac{-54715}{1309}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{1046}{1309}", ["x"] = -41, ["y"] = 1046, ["z"] = 1309 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{7}}{2\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{7}}{2\\frac{4}{9}} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{4\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{4\\frac{2}{8}} - 17", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{7}}{2\\frac{4}{9}} \\cdot -12 + \\frac{-13}{4\\frac{2}{8}} - 17", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.92, bodu=249, $$3\frac{4}{13} + \frac{-8 - 1\frac{2}{7} \cdot 3\frac{5}{12}}{1\frac{1}{6} - 4\frac{2}{9}}=\textcolor{white}{7\frac{3639}{10010}}$$return { ["body"] = 249, ["id"] = "sdbpvV_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.92, ["reseni"] = { ["float"] = 7.3635364635365, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 73709, ["jmenovatel"] = 10010 }, ["render"] = "\\frac{73709}{10010}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{3639}{10010}", ["x"] = 7, ["y"] = 3639, ["z"] = 10010 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 - 1\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - 4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-8 - 1\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}}{1\\frac{1}{6} - 4\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{13} + \\frac{-8 - 1\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}}{1\\frac{1}{6} - 4\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.93, bodu=110, $$\frac{-14 \cdot 14}{-6 + (\frac{-17}{-9})^2} - (-10)=\textcolor{white}{90\frac{116}{197}}$$return { ["body"] = 110, ["id"] = "Cqlji3_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.078, ["reseni"] = { ["float"] = 90.58883248731, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17846, ["jmenovatel"] = 197 }, ["render"] = "\\frac{17846}{197}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "90\\frac{116}{197}", ["x"] = 90, ["y"] = 116, ["z"] = 197 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-17}{-9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-6 + (\\frac{-17}{-9})^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot 14}{-6 + (\\frac{-17}{-9})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot 14}{-6 + (\\frac{-17}{-9})^2} - (-10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.94, bodu=256, $$\frac{17 + 3\frac{5}{8} - (-11 + 3\frac{3}{9})^2}{21} \cdot \frac{4\frac{3}{12}}{1\frac{5}{15}}=\textcolor{white}{-5\frac{6379}{8064}}$$return { ["body"] = 256, ["id"] = "LUhIWP_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.9552, ["reseni"] = { ["float"] = -5.7910466269841, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -46699, ["jmenovatel"] = 8064 }, ["render"] = "\\frac{-140097}{24192}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{6379}{8064}", ["x"] = -5, ["y"] = 6379, ["z"] = 8064 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{3}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} - (-11 + 3\\frac{3}{9})^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "17 + 3\\frac{5}{8} - (-11 + 3\\frac{3}{9})^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 + 3\\frac{5}{8} - (-11 + 3\\frac{3}{9})^2}{21}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{12}}{1\\frac{5}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{17 + 3\\frac{5}{8} - (-11 + 3\\frac{3}{9})^2}{21} \\cdot \\frac{4\\frac{3}{12}}{1\\frac{5}{15}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.95, bodu=183, $$\frac{4\frac{2}{4} + (-23 + 3\frac{4}{15} \cdot 13 + 1\frac{4}{14} \cdot 6)}{15}=\textcolor{white}{2\frac{353}{3150}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "6bGgUc_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1120634920635, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6653, ["jmenovatel"] = 3150 }, ["render"] = "\\frac{6653}{3150}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{353}{3150}", ["x"] = 2, ["y"] = 353, ["z"] = 3150 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "3\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{15} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{14} \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{4}{15} \\cdot 13 + 1\\frac{4}{14} \\cdot 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-23 + 3\\frac{4}{15} \\cdot 13 + 1\\frac{4}{14} \\cdot 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{4} + (-23 + 3\\frac{4}{15} \\cdot 13 + 1\\frac{4}{14} \\cdot 6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{4} + (-23 + 3\\frac{4}{15} \\cdot 13 + 1\\frac{4}{14} \\cdot 6)}{15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.96, bodu=224, $$\frac{4\frac{2}{5} + \frac{1\frac{2}{7} + (10 + (-14 + 2\frac{2}{8}))^2}{8}}{3\frac{5}{7}}=\textcolor{white}{1\frac{5507}{16640}}$$return { ["body"] = 224, ["id"] = "eDqg3X_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.786, ["reseni"] = { ["float"] = 1.3309495192308, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22147, ["jmenovatel"] = 16640 }, ["render"] = "\\frac{155029}{116480}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{5507}{16640}", ["x"] = 1, ["y"] = 5507, ["z"] = 16640 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "10 + (-14 + 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + (-14 + 2\\frac{2}{8}))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} + (10 + (-14 + 2\\frac{2}{8}))^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{7} + (10 + (-14 + 2\\frac{2}{8}))^2}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} + \\frac{1\\frac{2}{7} + (10 + (-14 + 2\\frac{2}{8}))^2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{5} + \\frac{1\\frac{2}{7} + (10 + (-14 + 2\\frac{2}{8}))^2}{8}}{3\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.97, bodu=240, $$\frac{\frac{15 \cdot 1\frac{2}{7}}{(\frac{19}{20})^2}}{3\frac{3}{10} + 1\frac{4}{9}}=\textcolor{white}{4\frac{543884}{1079029}}$$return { ["body"] = 240, ["id"] = "kwxS2b_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.8744, ["reseni"] = { ["float"] = 4.5040494741105, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4860000, ["jmenovatel"] = 1079029 }, ["render"] = "\\frac{4860000}{1079029}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{543884}{1079029}", ["x"] = 4, ["y"] = 543884, ["z"] = 1079029 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{19}{20})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{15 \\cdot 1\\frac{2}{7}}{(\\frac{19}{20})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} + 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{15 \\cdot 1\\frac{2}{7}}{(\\frac{19}{20})^2}}{3\\frac{3}{10} + 1\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.98, bodu=188, $$\frac{3\frac{5}{9} \cdot -17}{3\frac{4}{6} \cdot 3\frac{4}{8} + 9 + 12}=\textcolor{white}{-1\frac{479}{609}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "JmfUc8_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = -1.7865353037767, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1088, ["jmenovatel"] = 609 }, ["render"] = "\\frac{-3264}{1827}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{479}{609}", ["x"] = -1, ["y"] = 479, ["z"] = 609 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} \\cdot 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} \\cdot 3\\frac{4}{8} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} \\cdot 3\\frac{4}{8} + 9 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{9} \\cdot -17}{3\\frac{4}{6} \\cdot 3\\frac{4}{8} + 9 + 12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.99, bodu=190, $$\frac{11 - 3\frac{2}{6}}{-5 + (-15) + 14} \cdot (1\frac{3}{9} - 2\frac{3}{11})=\textcolor{white}{1\frac{119}{594}}$$return { ["body"] = 190, ["id"] = "kB2Jg7_0618_0146", ["obtiznost"] = 1.59, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2003367003367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 713, ["jmenovatel"] = 594 }, ["render"] = "\\frac{713}{594}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{119}{594}", ["x"] = 1, ["y"] = 119, ["z"] = 594 }, ["seed"] = "mLidUpsOXADH4SFv4r7p_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + (-15) + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11 - 3\\frac{2}{6}}{-5 + (-15) + 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} - 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{9} - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{11 - 3\\frac{2}{6}}{-5 + (-15) + 14} \\cdot (1\\frac{3}{9} - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "krat" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: