- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0, bodu=10, $$\frac{\frac{5}{8}}{5}=\textcolor{white}{0{,}125}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "HOPzQq_0221_2207", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["float"] = 0.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{5}{40}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "0{,}125", ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{5}{8}}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.01, bodu=10, $$\frac{7}{8 \cdot 8}=\textcolor{white}{\frac{7}{64}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "RpdhBO_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["float"] = 0.109375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{7}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{64}", ["y"] = 7, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{8 \\cdot 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.02, bodu=5, $$5 \cdot 4 \cdot 7=\textcolor{white}{140}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "J4xhoK_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 140, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{140}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "140", ["x"] = 140 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot 4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.03, bodu=14, $$(10 \cdot 4 + (-3 + (-9)))^2=\textcolor{white}{784}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "O2DSTk_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.344, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 784, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{784}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "784", ["x"] = 784 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.03", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "10 \\cdot 4 + (-3 + (-9))", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 \\cdot 4 + (-3 + (-9)))^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.04, bodu=10, $$\frac{3 + 5}{-6 - 8}=\textcolor{white}{-\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "iL1iti_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -0.57142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{8}{-14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{4}{7}", ["y"] = -4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3 + 5}{-6 - 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.05, bodu=5, $$6 + 8 - (8 - 8)^4=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "FMcJtg_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.0504, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(8 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + 8 - (8 - 8)^4", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.06, bodu=10, $$(6 + 10 - (-5))^2 - 3=\textcolor{white}{438}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "v7Pq1t_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.2368, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 438, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{438}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "438", ["x"] = 438 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 + 10 - (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 + 10 - (-5))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 + 10 - (-5))^2 - 3", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.07, bodu=11, $$\frac{3}{8 \cdot (10 - 8)^3}=\textcolor{white}{\frac{3}{64}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "SGbSxa_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.0736, ["reseni"] = { ["float"] = 0.046875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{3}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3}{64}", ["y"] = 3, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(10 - 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 \\cdot (10 - 8)^3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3}{8 \\cdot (10 - 8)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.08, bodu=6, $$8 + (3 + 5) \cdot 6=\textcolor{white}{56}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "bYX4L0_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{56}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "56", ["tex_float"] = "56", ["x"] = 56 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 + 5) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 + (3 + 5) \\cdot 6", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.09, bodu=6, $$5 - 11 - (-10 + 7 + (-5))=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "bZwyww_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-10 + 7 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + 7 + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - 11 - (-10 + 7 + (-5))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.1, bodu=6, $$10 \cdot 10 - (9 - 4)=\textcolor{white}{95}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "8CZcdi_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 95, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{95}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "95", ["x"] = 95 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot 10 - (9 - 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.11, bodu=8, $$9 \cdot (-7 + 5 + 8)^3=\textcolor{white}{1944}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "p3yaeG_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.1968, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1944, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1944}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1944", ["x"] = 1944 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-7 + 5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-7 + 5 + 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 \\cdot (-7 + 5 + 8)^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.12, bodu=29, $$(\frac{2\frac{2}{5}}{8})^2 \cdot -2=\textcolor{white}{-0{,}18}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "BYEJG9_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.3636, ["reseni"] = { ["float"] = -0.18, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 50 }, ["render"] = "\\frac{-18}{100}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{50}", ["tex_float"] = "-0{,}18", ["y"] = -9, ["z"] = 50 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{5}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{5}}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{5}}{8})^2 \\cdot -2", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.13, bodu=14, $$\frac{12}{\frac{(8 - 6)^2}{7}}=\textcolor{white}{21}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "RJCVwQ_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.132, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{84}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "21", ["tex_float"] = "21", ["x"] = 21 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(8 - 6)^2}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12}{\\frac{(8 - 6)^2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.14, bodu=7, $$(12 - (-6 - 7)) \cdot 8=\textcolor{white}{200}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "oAS8fX_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 200, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{200}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "200", ["tex_float"] = "200", ["x"] = 200 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-6 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (-6 - 7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - (-6 - 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (-6 - 7)) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.15, bodu=15, $$\frac{6}{\frac{-7}{5}}=\textcolor{white}{-4\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "XPuveI_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["float"] = -4.2857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{30}{-7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{2}{7}", ["x"] = -4, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{6}{\\frac{-7}{5}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.16, bodu=29, $$\frac{4 \cdot -7}{4\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{-6\frac{8}{15}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "AZur8I_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["float"] = -6.5333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -98, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{-196}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6\\frac{8}{15}", ["x"] = -6, ["y"] = 8, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 \\cdot -7}{4\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.17, bodu=17, $$(\frac{10}{8 \cdot 10})^2=\textcolor{white}{\frac{1}{64}}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "vYhA9Y_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.196, ["reseni"] = { ["float"] = 0.015625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{1}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{64}", ["y"] = 1, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.17", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10}{8 \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{8 \\cdot 10})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.18, bodu=22, $$(\frac{6 - 10 - 9}{7})^2=\textcolor{white}{3\frac{22}{49}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "jXcb7R_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.2672, ["reseni"] = { ["float"] = 3.4489795918367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 169, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{169}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{22}{49}", ["x"] = 3, ["y"] = 22, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.18", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6 - 10 - 9}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6 - 10 - 9}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.19, bodu=50, $$\frac{4\frac{3}{6} + 1\frac{2}{3} - 12}{5 + 5}=\textcolor{white}{-\frac{7}{12}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "M7jovc_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = -0.58333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-35}{60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{12}", ["y"] = -7, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{3} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{6} + 1\\frac{2}{3} - 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{6} + 1\\frac{2}{3} - 12}{5 + 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.2, bodu=9, $$11 + (-10 - 9 - (-11 - 11))=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "VuoJQ4_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 - 9 - (-11 - 11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "11 + (-10 - 9 - (-11 - 11))", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.21, bodu=9, $$(10 + 8) \cdot (-11 + 5 \cdot 6)=\textcolor{white}{342}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "HH4BOy_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 342, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{342}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "342", ["x"] = 342 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 + 5 \\cdot 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + 5 \\cdot 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(10 + 8) \\cdot (-11 + 5 \\cdot 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.22, bodu=45, $$\frac{5}{10} - (10 - 4\frac{1}{3})^2=\textcolor{white}{-31\frac{11}{18}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "oOX18c_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.5392, ["reseni"] = { ["float"] = -31.611111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -569, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-569}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-31\\frac{11}{18}", ["x"] = -31, ["y"] = 11, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 - 4\\frac{1}{3})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5}{10} - (10 - 4\\frac{1}{3})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.23, bodu=35, $$(8 + 9 - (-9)) \cdot 3\frac{1}{5} \cdot -5=\textcolor{white}{-416}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "n35Sgz_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -416, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-2080}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-416", ["x"] = -416 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 9 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 + 9 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 9 - (-9)) \\cdot 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 9 - (-9)) \\cdot 3\\frac{1}{5} \\cdot -5", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.24, bodu=36, $$-8 + \frac{8}{2\frac{5}{6}} + 9 - 9=\textcolor{white}{-5\frac{3}{17}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "pmVY9L_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = -5.1764705882353, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -88, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{-88}{17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{3}{17}", ["x"] = -5, ["y"] = 3, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{2\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 + \\frac{8}{2\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-8 + \\frac{8}{2\\frac{5}{6}} + 9 - 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.25, bodu=10, $$(7 - 6 \cdot 10) \cdot 8=\textcolor{white}{-424}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "rcBq39_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -424, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-424}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-424", ["tex_float"] = "-424", ["x"] = -424 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 - 6 \\cdot 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 6 \\cdot 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 - 6 \\cdot 10) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.26, bodu=42, $$(\frac{7}{8})^2 \cdot (1\frac{3}{6} + 11)=\textcolor{white}{9\frac{73}{128}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "0t76Zm_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.5052, ["reseni"] = { ["float"] = 9.5703125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1225, ["jmenovatel"] = 128 }, ["render"] = "\\frac{1225}{128}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{73}{128}", ["x"] = 9, ["y"] = 73, ["z"] = 128 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{6} + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{7}{8})^2 \\cdot (1\\frac{3}{6} + 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.27, bodu=17, $$(-4 - 15)^2 \cdot -13 \cdot -6=\textcolor{white}{28158}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "GYUvFr_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.4148, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28158, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{28158}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "28158", ["x"] = 28158 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-4 - 15)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-4 - 15)^2 \\cdot -13 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.28, bodu=11, $$(13 - 15)^4 \cdot (7 - 11)=\textcolor{white}{-64}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "h3mPCk_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.2868, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-64}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64", ["tex_float"] = "-64", ["x"] = -64 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(13 - 15)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(13 - 15)^4 \\cdot (7 - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.29, bodu=41, $$8 + (-8) - 4\frac{1}{3} - (\frac{6}{-9})^2=\textcolor{white}{-4\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "Fbfa4c_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.4952, ["reseni"] = { ["float"] = -4.7777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -43, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-129}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{7}{9}", ["x"] = -4, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-8) - 4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{-9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (-8) - 4\\frac{1}{3} - (\\frac{6}{-9})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.3, bodu=12, $$9 \cdot (11 + 7) - (7 - 6)=\textcolor{white}{161}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "3xMViZ_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 161, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{161}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "161", ["tex_float"] = "161", ["x"] = 161 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (11 + 7)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (11 + 7) - (7 - 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.31, bodu=63, $$\frac{7 + \frac{1\frac{3}{7}}{6}}{3 - 1\frac{1}{7}}=\textcolor{white}{3\frac{35}{39}}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "9dRd5J_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.71, ["reseni"] = { ["float"] = 3.8974358974359, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 152, ["jmenovatel"] = 39 }, ["render"] = "\\frac{1064}{273}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{35}{39}", ["x"] = 3, ["y"] = 35, ["z"] = 39 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 + \\frac{1\\frac{3}{7}}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7 + \\frac{1\\frac{3}{7}}{6}}{3 - 1\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.32, bodu=55, $$(\frac{-4}{(11 - 14) \cdot -3})^3=\textcolor{white}{-\frac{64}{729}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "0pgCyL_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.6372, ["reseni"] = { ["float"] = -0.087791495198903, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 729 }, ["render"] = "\\frac{-64}{729}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{64}{729}", ["y"] = -64, ["z"] = 729 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.32", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 - 14) \\cdot -3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-4}{(11 - 14) \\cdot -3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-4}{(11 - 14) \\cdot -3})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.33, bodu=64, $$-6 + 1\frac{4}{5} + (\frac{7}{5})^3 + (-10)=\textcolor{white}{-11{,}456}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "wjJQ3O_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.7172, ["reseni"] = { ["float"] = -11.456, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1432, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-1432}{125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{57}{125}", ["tex_float"] = "-11{,}456", ["x"] = -11, ["y"] = 57, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{7}{5})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "1\\frac{4}{5} + (\\frac{7}{5})^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{5} + (\\frac{7}{5})^3 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-6 + 1\\frac{4}{5} + (\\frac{7}{5})^3 + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.34, bodu=27, $$\frac{4}{\frac{16}{11 + 7} + 5}=\textcolor{white}{\frac{36}{53}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "VQtcZT_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.67924528301887, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 53 }, ["render"] = "\\frac{36}{53}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{36}{53}", ["y"] = 36, ["z"] = 53 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{16}{11 + 7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{11 + 7} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{16}{11 + 7} + 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.35, bodu=28, $$\frac{4}{6} \cdot \frac{-3}{-2}=\textcolor{white}{1}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "Iugi6p_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{6}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1", ["x"] = 1 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{-2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4}{6} \\cdot \\frac{-3}{-2}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.36, bodu=29, $$\frac{8 \cdot 4 \cdot 7}{9}=\textcolor{white}{24\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "ycPxaS_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["float"] = 24.888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 224, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{224}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "24\\frac{8}{9}", ["x"] = 24, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot 4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 \\cdot 4 \\cdot 7}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.37, bodu=15, $$8 - (10 - (-9)) \cdot 15=\textcolor{white}{-277}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "mkqcNT_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -277, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-277}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-277", ["tex_float"] = "-277", ["x"] = -277 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - (-9)) \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - (10 - (-9)) \\cdot 15", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.38, bodu=49, $$\frac{4\frac{4}{10}}{-9} + \frac{-8}{-5}=\textcolor{white}{1\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "W45kWQ_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{250}{225}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{9}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{10}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{10}}{-9} + \\frac{-8}{-5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.39, bodu=50, $$\frac{3\frac{3}{7}}{-11 - 5 \cdot 13}=\textcolor{white}{-\frac{6}{133}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "HrOvcx_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = -0.045112781954887, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 133 }, ["render"] = "\\frac{24}{-532}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{6}{133}", ["y"] = -6, ["z"] = 133 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 - 5 \\cdot 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{7}}{-11 - 5 \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.4, bodu=100, $$\frac{7 - 4\frac{1}{6} \cdot 4\frac{4}{10}}{4\frac{4}{8} \cdot 7}=\textcolor{white}{-\frac{68}{189}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "ZeeguP_0221_2207", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = -0.35978835978836, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -68, ["jmenovatel"] = 189 }, ["render"] = "\\frac{-68}{189}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{68}{189}", ["y"] = -68, ["z"] = 189 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} \\cdot 4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 - 4\\frac{1}{6} \\cdot 4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7 - 4\\frac{1}{6} \\cdot 4\\frac{4}{10}}{4\\frac{4}{8} \\cdot 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.41, bodu=101, $$\frac{-11 \cdot 3\frac{3}{4}}{4\frac{4}{9}} - (4 - 2\frac{5}{7})=\textcolor{white}{-10\frac{127}{224}}$$return { ["body"] = 101, ["id"] = "J42ppV_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.01, ["reseni"] = { ["float"] = -10.566964285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2367, ["jmenovatel"] = 224 }, ["render"] = "\\frac{-2367}{224}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{127}{224}", ["x"] = -10, ["y"] = 127, ["z"] = 224 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 \\cdot 3\\frac{3}{4}}{4\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4 - 2\\frac{5}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-11 \\cdot 3\\frac{3}{4}}{4\\frac{4}{9}} - (4 - 2\\frac{5}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.42, bodu=76, $$12 + 4\frac{4}{6} + 10 + \frac{13}{3\frac{2}{3}} + 11=\textcolor{white}{41\frac{7}{33}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "iTGy0L_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.82, ["reseni"] = { ["float"] = 41.212121212121, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1360, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{1360}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "41\\frac{7}{33}", ["x"] = 41, ["y"] = 7, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{6} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{2}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{2}{3}} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{6} + 10 + \\frac{13}{3\\frac{2}{3}} + 11", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.43, bodu=57, $$\frac{(\frac{7}{4})^2}{-9 \cdot (-7 - 4\frac{3}{5})}=\textcolor{white}{\frac{245}{8352}}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "Frlu3T_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.656, ["reseni"] = { ["float"] = 0.029334291187739, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 245, ["jmenovatel"] = 8352 }, ["render"] = "\\frac{245}{8352}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{245}{8352}", ["y"] = 245, ["z"] = 8352 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - 4\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 \\cdot (-7 - 4\\frac{3}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{4})^2}{-9 \\cdot (-7 - 4\\frac{3}{5})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.44, bodu=33, $$(6 + (-14) + (-10 + 5)^3) \cdot (11 - 16)^4=\textcolor{white}{-83125}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "Xn2UnD_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.7408, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -83125, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-83125}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-83125", ["tex_float"] = "-83125", ["x"] = -83125 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-10 + 5)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + (-14) + (-10 + 5)^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + (-14) + (-10 + 5)^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(11 - 16)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(6 + (-14) + (-10 + 5)^3) \\cdot (11 - 16)^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.45, bodu=57, $$(6 - 14) \cdot (-14 \cdot 2\frac{4}{10} - 4)=\textcolor{white}{300{,}8}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "j0FxXj_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.65, ["reseni"] = { ["float"] = 300.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1504, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{1504}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "300\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "300{,}8", ["x"] = 300, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 2\\frac{4}{10} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-14 \\cdot 2\\frac{4}{10} - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(6 - 14) \\cdot (-14 \\cdot 2\\frac{4}{10} - 4)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.46, bodu=58, $$5 - (11 - \frac{-12}{-5 \cdot 3\frac{1}{6}})=\textcolor{white}{-5\frac{23}{95}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "PR7egz_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = -5.2421052631579, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -498, ["jmenovatel"] = 95 }, ["render"] = "\\frac{-498}{95}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{23}{95}", ["x"] = -5, ["y"] = 23, ["z"] = 95 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-5 \\cdot 3\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 - \\frac{-12}{-5 \\cdot 3\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - \\frac{-12}{-5 \\cdot 3\\frac{1}{6}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (11 - \\frac{-12}{-5 \\cdot 3\\frac{1}{6}})", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.47, bodu=38, $$\frac{4}{\frac{15 - 6}{5} \cdot 13}=\textcolor{white}{\frac{20}{117}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "oVA0Dc_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = 0.17094017094017, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 117 }, ["render"] = "\\frac{20}{117}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{20}{117}", ["y"] = 20, ["z"] = 117 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 6}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 6}{5} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{15 - 6}{5} \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.48, bodu=39, $$13 - (-12) + \frac{8}{4 + 9 + (-8)}=\textcolor{white}{26{,}6}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "21oB0r_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = 26.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 133, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{133}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "26\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "26{,}6", ["x"] = 26, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 9 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{8}{4 + 9 + (-8)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 - (-12) + \\frac{8}{4 + 9 + (-8)}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.49, bodu=95, $$\frac{5}{(3 - 8 + 2\frac{2}{5})^2} \cdot 2\frac{3}{7}=\textcolor{white}{1\frac{942}{1183}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "8NH1fS_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.9676, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7962806424345, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2125, ["jmenovatel"] = 1183 }, ["render"] = "\\frac{2125}{1183}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{942}{1183}", ["x"] = 1, ["y"] = 942, ["z"] = 1183 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 8 + 2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 - 8 + 2\\frac{2}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5}{(3 - 8 + 2\\frac{2}{5})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{(3 - 8 + 2\\frac{2}{5})^2} \\cdot 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.5, bodu=41, $$-3 \cdot ((\frac{10}{-10})^4 - (-13 - 5))=\textcolor{white}{-57}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "Pt4nhK_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.5008, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -57, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-57}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-57", ["x"] = -57 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{10}{-10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{10}{-10})^4 - (-13 - 5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{10}{-10})^4 - (-13 - 5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-3 \\cdot ((\\frac{10}{-10})^4 - (-13 - 5))", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.51, bodu=51, $$(9 - 9) \cdot (\frac{-13 + 11}{-12})^3=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "yfAy2d_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.5968, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{216}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13 + 11}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-13 + 11}{-12})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(9 - 9) \\cdot (\\frac{-13 + 11}{-12})^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.52, bodu=64, $$16 \cdot (-12 - (-13)) \cdot \frac{16}{2\frac{4}{9}}=\textcolor{white}{104\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "CS2Maz_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.72, ["reseni"] = { ["float"] = 104.72727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1152, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{1152}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "104\\frac{8}{11}", ["x"] = 104, ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 \\cdot (-12 - (-13))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{2\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "16 \\cdot (-12 - (-13)) \\cdot \\frac{16}{2\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.53, bodu=85, $$(\frac{8}{10})^4 \cdot (10 + (9 + (-14))^2)=\textcolor{white}{14{,}336}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "IAVjiI_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.8928, ["reseni"] = { ["float"] = 14.336, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1792, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{8960}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{42}{125}", ["tex_float"] = "14{,}336", ["x"] = 14, ["y"] = 42, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{8}{10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 + (-14))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + (9 + (-14))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + (9 + (-14))^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{8}{10})^4 \\cdot (10 + (9 + (-14))^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.54, bodu=119, $$3\frac{1}{7} \cdot 10 + \frac{4\frac{4}{9}}{1\frac{2}{6}} + (-10)=\textcolor{white}{24\frac{16}{21}}$$return { ["body"] = 119, ["id"] = "8pOCRA_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.14, ["reseni"] = { ["float"] = 24.761904761905, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 520, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{520}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "24\\frac{16}{21}", ["x"] = 24, ["y"] = 16, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9}}{1\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} \\cdot 10 + \\frac{4\\frac{4}{9}}{1\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} \\cdot 10 + \\frac{4\\frac{4}{9}}{1\\frac{2}{6}} + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.55, bodu=68, $$\frac{14}{\frac{1\frac{5}{10}}{\frac{-13}{10}}}=\textcolor{white}{-12\frac{2}{15}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "VUcy5b_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = -12.133333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -182, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{182}{-15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{2}{15}", ["x"] = -12, ["y"] = 2, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{10}}{\\frac{-13}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{14}{\\frac{1\\frac{5}{10}}{\\frac{-13}{10}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.56, bodu=69, $$\frac{9}{\frac{7}{2\frac{3}{7}}} \cdot 16=\textcolor{white}{49\frac{47}{49}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "ylBo6L_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = 49.959183673469, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2448, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{2448}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "49\\frac{47}{49}", ["x"] = 49, ["y"] = 47, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9}{\\frac{7}{2\\frac{3}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{\\frac{7}{2\\frac{3}{7}}} \\cdot 16", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.57, bodu=70, $$-15 \cdot \frac{\frac{13}{4\frac{5}{11}}}{-14}=\textcolor{white}{3\frac{87}{686}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "U2uX8t_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = 3.1268221574344, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2145, ["jmenovatel"] = 686 }, ["render"] = "\\frac{2145}{686}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{87}{686}", ["x"] = 3, ["y"] = 87, ["z"] = 686 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{4\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{13}{4\\frac{5}{11}}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 \\cdot \\frac{\\frac{13}{4\\frac{5}{11}}}{-14}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.58, bodu=77, $$-12 + (\frac{-10}{-18})^2 + 2\frac{3}{7} \cdot -11=\textcolor{white}{-38\frac{230}{567}}$$return { ["body"] = 77, ["id"] = "rQ4UIc_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.8224, ["reseni"] = { ["float"] = -38.405643738977, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21776, ["jmenovatel"] = 567 }, ["render"] = "\\frac{-21776}{567}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-38\\frac{230}{567}", ["x"] = -38, ["y"] = 230, ["z"] = 567 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{-18})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-12 + (\\frac{-10}{-18})^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 + (\\frac{-10}{-18})^2 + 2\\frac{3}{7} \\cdot -11", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.59, bodu=126, $$\frac{1\frac{5}{9} \cdot 2\frac{3}{7}}{4\frac{2}{6} - 8 + (-13)}=\textcolor{white}{-\frac{17}{75}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "ZqqZq1_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -0.22666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 75 }, ["render"] = "\\frac{102}{-450}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{17}{75}", ["y"] = -17, ["z"] = 75 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} \\cdot 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} - 8 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{9} \\cdot 2\\frac{3}{7}}{4\\frac{2}{6} - 8 + (-13)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.6, bodu=51, $$\frac{7 \cdot -17}{\frac{\frac{7}{-16}}{-11}}=\textcolor{white}{-2992}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "CjHGmY_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2992, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-20944}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2992", ["x"] = -2992 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{7}{-16}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot -17}{\\frac{\\frac{7}{-16}}{-11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.61, bodu=129, $$(-3 + 2\frac{1}{5}) \cdot \frac{19}{\frac{3\frac{2}{3} + (-13)}{1\frac{4}{6}}}=\textcolor{white}{2\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "WxrvpR_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = 2.7142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{380}{140}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{5}{7}", ["x"] = 2, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-3 + 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{3} + (-13)}{1\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{19}{\\frac{3\\frac{2}{3} + (-13)}{1\\frac{4}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-3 + 2\\frac{1}{5}) \\cdot \\frac{19}{\\frac{3\\frac{2}{3} + (-13)}{1\\frac{4}{6}}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.62, bodu=102, $$13 - \frac{2\frac{5}{10}}{\frac{1\frac{1}{4}}{-16} + (-12 + (-9))}=\textcolor{white}{13\frac{160}{1349}}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "byykjM_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.02, ["reseni"] = { ["float"] = 13.118606375093, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17697, ["jmenovatel"] = 1349 }, ["render"] = "\\frac{17697}{1349}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{160}{1349}", ["x"] = 13, ["y"] = 160, ["z"] = 1349 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{-16} + (-12 + (-9))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{10}}{\\frac{1\\frac{1}{4}}{-16} + (-12 + (-9))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 - \\frac{2\\frac{5}{10}}{\\frac{1\\frac{1}{4}}{-16} + (-12 + (-9))}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.63, bodu=104, $$\frac{-9}{\frac{-11}{-9 - 6} - (3\frac{2}{6} - 3\frac{1}{3})}=\textcolor{white}{-12\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "y3vwbn_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = -12.272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -135, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-135}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{3}{11}", ["x"] = -12, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-9 - 6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} - 3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{6} - 3\\frac{1}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-9 - 6} - (3\\frac{2}{6} - 3\\frac{1}{3})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{\\frac{-11}{-9 - 6} - (3\\frac{2}{6} - 3\\frac{1}{3})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.64, bodu=56, $$\frac{19}{11 - (-11)} \cdot 13 \cdot 10=\textcolor{white}{112\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 56, ["id"] = "yMmqng_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.64, ["reseni"] = { ["float"] = 112.27272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1235, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{2470}{22}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "112\\frac{3}{11}", ["x"] = 112, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{19}{11 - (-11)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{19}{11 - (-11)} \\cdot 13 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.65, bodu=135, $$\frac{-15}{4\frac{4}{12}} + \frac{4\frac{4}{9}}{14 \cdot 2\frac{3}{7}}=\textcolor{white}{-3\frac{658}{1989}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "sCdNXo_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -3.3308195072901, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6625, ["jmenovatel"] = 1989 }, ["render"] = "\\frac{-6625}{1989}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{658}{1989}", ["x"] = -3, ["y"] = 658, ["z"] = 1989 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15}{4\\frac{4}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{9}}{14 \\cdot 2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-15}{4\\frac{4}{12}} + \\frac{4\\frac{4}{9}}{14 \\cdot 2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.66, bodu=168, $$3\frac{5}{11} - (4\frac{4}{9} + \frac{3\frac{1}{9}}{18 - 1\frac{5}{13}} + 11)=\textcolor{white}{-12\frac{947}{5346}}$$return { ["body"] = 168, ["id"] = "cGNEWw_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.46, ["reseni"] = { ["float"] = -12.177141788253, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65099, ["jmenovatel"] = 5346 }, ["render"] = "\\frac{-65099}{5346}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{947}{5346}", ["x"] = -12, ["y"] = 947, ["z"] = 5346 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{9}}{18 - 1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{9}}{18 - 1\\frac{5}{13}} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} + \\frac{3\\frac{1}{9}}{18 - 1\\frac{5}{13}} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{9} + \\frac{3\\frac{1}{9}}{18 - 1\\frac{5}{13}} + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} - (4\\frac{4}{9} + \\frac{3\\frac{1}{9}}{18 - 1\\frac{5}{13}} + 11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.67, bodu=138, $$1\frac{2}{6} \cdot 3\frac{2}{10} + 11 \cdot -12 + 1\frac{3}{8} - 4=\textcolor{white}{-130\frac{43}{120}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "jipErj_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = -130.35833333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15643, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{-15643}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-130\\frac{43}{120}", ["x"] = -130, ["y"] = 43, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{10} + 11 \\cdot -12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{10} + 11 \\cdot -12 + 1\\frac{3}{8} - 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.68, bodu=97, $$\frac{15}{17 \cdot 2\frac{2}{6}} \cdot (15 + (-17 + 13)^4)=\textcolor{white}{102\frac{57}{119}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "e3MMD0_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.9828, ["reseni"] = { ["float"] = 102.47899159664, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12195, ["jmenovatel"] = 119 }, ["render"] = "\\frac{12195}{119}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "102\\frac{57}{119}", ["x"] = 102, ["y"] = 57, ["z"] = 119 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 \\cdot 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{15}{17 \\cdot 2\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-17 + 13)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "15 + (-17 + 13)^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + (-17 + 13)^4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{15}{17 \\cdot 2\\frac{2}{6}} \\cdot (15 + (-17 + 13)^4)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.69, bodu=112, $$10 + (-13) - \frac{7 - 12}{1\frac{5}{9} + 2\frac{5}{13}}=\textcolor{white}{-1\frac{337}{461}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "YH4X2e_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = -1.7310195227766, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -798, ["jmenovatel"] = 461 }, ["render"] = "\\frac{-798}{461}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{337}{461}", ["x"] = -1, ["y"] = 337, ["z"] = 461 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7 - 12}{1\\frac{5}{9} + 2\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + (-13) - \\frac{7 - 12}{1\\frac{5}{9} + 2\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.7, bodu=113, $$(4\frac{2}{8} - (-17)) \cdot 5 \cdot -9 \cdot 2\frac{5}{8}=\textcolor{white}{-2510\frac{5}{32}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "da8fqp_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = -2510.15625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -80325, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{-80325}{32}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2510\\frac{5}{32}", ["x"] = -2510, ["y"] = 5, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - (-17)) \\cdot 5 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - (-17)) \\cdot 5 \\cdot -9 \\cdot 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.71, bodu=142, $$\frac{2\frac{1}{6}}{-10} \cdot 3\frac{3}{6} \cdot (\frac{-14}{-10})^3=\textcolor{white}{-2\frac{1213}{15000}}$$return { ["body"] = 142, ["id"] = "bABpTp_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.2972, ["reseni"] = { ["float"] = -2.0808666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -31213, ["jmenovatel"] = 15000 }, ["render"] = "\\frac{-31213}{15000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{1213}{15000}", ["x"] = -2, ["y"] = 1213, ["z"] = 15000 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{6}}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{6}}{-10} \\cdot 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-14}{-10})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{6}}{-10} \\cdot 3\\frac{3}{6} \\cdot (\\frac{-14}{-10})^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.72, bodu=116, $$-15 \cdot \frac{8}{-5} \cdot (1\frac{5}{11} + 4\frac{1}{5})=\textcolor{white}{135\frac{39}{55}}$$return { ["body"] = 116, ["id"] = "EkRQgE_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.12, ["reseni"] = { ["float"] = 135.70909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7464, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{37320}{275}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "135\\frac{39}{55}", ["x"] = 135, ["y"] = 39, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} + 4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{11} + 4\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{8}{-5} \\cdot (1\\frac{5}{11} + 4\\frac{1}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 \\cdot \\frac{8}{-5} \\cdot (1\\frac{5}{11} + 4\\frac{1}{5})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.73, bodu=66, $$\frac{-11}{-10 - 9} - 5 \cdot 15=\textcolor{white}{-74\frac{8}{19}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "gkot76_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = -74.421052631579, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1414, ["jmenovatel"] = 19 }, ["render"] = "\\frac{-1414}{19}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-74\\frac{8}{19}", ["x"] = -74, ["y"] = 8, ["z"] = 19 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-10 - 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-10 - 9} - 5 \\cdot 15", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.74, bodu=92, $$(-14 \cdot (-12 - (-17 \cdot 13)) + (-16)) \cdot 2\frac{1}{8}=\textcolor{white}{-6251{,}75}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "hkz17n_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -6251.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -25007, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-50014}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6251\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-6251{,}75", ["x"] = -6251, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 - (-17 \\cdot 13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - (-17 \\cdot 13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-14 \\cdot (-12 - (-17 \\cdot 13))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot (-12 - (-17 \\cdot 13)) + (-16)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 \\cdot (-12 - (-17 \\cdot 13)) + (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-14 \\cdot (-12 - (-17 \\cdot 13)) + (-16)) \\cdot 2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.75, bodu=105, $$(3\frac{5}{10} + (16 + (-14))^2)^2 - (5 - (-12)) \cdot 10=\textcolor{white}{-113{,}75}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "7TRigV_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.0436, ["reseni"] = { ["float"] = -113.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -455, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-455}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-113\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-113{,}75", ["x"] = -113, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(16 + (-14))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} + (16 + (-14))^2", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{5}{10} + (16 + (-14))^2)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 - (-12)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{10} + (16 + (-14))^2)^2 - (5 - (-12)) \\cdot 10", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.76, bodu=152, $$\frac{4\frac{5}{10}}{\frac{3\frac{4}{11}}{16} - \frac{15}{1\frac{1}{3}}}=\textcolor{white}{-\frac{792}{1943}}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "OZe96v_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.36, ["reseni"] = { ["float"] = -0.4076170869789, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -792, ["jmenovatel"] = 1943 }, ["render"] = "\\frac{1584}{-3886}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{792}{1943}", ["y"] = -792, ["z"] = 1943 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{11}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{1\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{11}}{16} - \\frac{15}{1\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{10}}{\\frac{3\\frac{4}{11}}{16} - \\frac{15}{1\\frac{1}{3}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.77, bodu=70, $$(13 - \frac{-11}{6}) \cdot (11 - (-21) - 9)=\textcolor{white}{341\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "fBTrn0_0221_2207", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = 341.16666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2047, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{2047}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "341\\frac{1}{6}", ["x"] = 341, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 - \\frac{-11}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - \\frac{-11}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-21)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-21) - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (-21) - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(13 - \\frac{-11}{6}) \\cdot (11 - (-21) - 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.78, bodu=125, $$(-13 \cdot (-12 - \frac{13}{12}) + 1\frac{2}{5}) \cdot 2\frac{1}{6}=\textcolor{white}{371\frac{197}{360}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "CasjM7_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["float"] = 371.54722222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 133757, ["jmenovatel"] = 360 }, ["render"] = "\\frac{133757}{360}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "371\\frac{197}{360}", ["x"] = 371, ["y"] = 197, ["z"] = 360 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{13}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - \\frac{13}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 \\cdot (-12 - \\frac{13}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot (-12 - \\frac{13}{12}) + 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 \\cdot (-12 - \\frac{13}{12}) + 1\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-13 \\cdot (-12 - \\frac{13}{12}) + 1\\frac{2}{5}) \\cdot 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.79, bodu=118, $$-9 - 11 - \frac{2\frac{2}{8} - (-8)}{(9 - (-10))^2}=\textcolor{white}{-20\frac{41}{1444}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "2fPyWN_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.1348, ["reseni"] = { ["float"] = -20.028393351801, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -28921, ["jmenovatel"] = 1444 }, ["render"] = "\\frac{-28921}{1444}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{41}{1444}", ["x"] = -20, ["y"] = 41, ["z"] = 1444 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 - (-10))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{8} - (-8)}{(9 - (-10))^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 - 11 - \\frac{2\\frac{2}{8} - (-8)}{(9 - (-10))^2}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.8, bodu=128, $$\frac{\frac{-23}{2\frac{3}{7}}}{\frac{15 - 4\frac{3}{12} \cdot 5}{-18}}=\textcolor{white}{-27\frac{117}{425}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "BL1c6c_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.2, ["reseni"] = { ["float"] = -27.275294117647, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11592, ["jmenovatel"] = 425 }, ["render"] = "\\frac{-11592}{425}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{117}{425}", ["x"] = -27, ["y"] = 117, ["z"] = 425 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-23}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{12} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 - 4\\frac{3}{12} \\cdot 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 4\\frac{3}{12} \\cdot 5}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-23}{2\\frac{3}{7}}}{\\frac{15 - 4\\frac{3}{12} \\cdot 5}{-18}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.81, bodu=129, $$\frac{-18}{19} \cdot \frac{19}{2\frac{2}{6}} \cdot 2\frac{5}{8}=\textcolor{white}{-20{,}25}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "JVekaj_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = -20.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -81, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-3078}{152}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-20{,}25", ["x"] = -20, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{2\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{2\\frac{2}{6}} \\cdot 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-18}{19} \\cdot \\frac{19}{2\\frac{2}{6}} \\cdot 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.82, bodu=230, $$-20 \cdot (3\frac{5}{12} \cdot \frac{1\frac{3}{6}}{3\frac{4}{10}} - 1\frac{1}{8} + 3\frac{5}{11})=\textcolor{white}{-76\frac{138}{187}}$$return { ["body"] = 230, ["id"] = "KwSCYh_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.82, ["reseni"] = { ["float"] = -76.737967914438, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14350, ["jmenovatel"] = 187 }, ["render"] = "\\frac{-28700}{374}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-76\\frac{138}{187}", ["x"] = -76, ["y"] = 138, ["z"] = 187 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}} - 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}} - 1\\frac{1}{8} + 3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}} - 1\\frac{1}{8} + 3\\frac{5}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-20 \\cdot (3\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{3\\frac{4}{10}} - 1\\frac{1}{8} + 3\\frac{5}{11})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.83, bodu=163, $$\frac{(-15 - 3\frac{1}{10}) \cdot (9 \cdot -3 - 3\frac{3}{5})}{3\frac{1}{8}}=\textcolor{white}{177\frac{147}{625}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "w2QEj4_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = 177.2352, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 110772, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{221544}{1250}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "177\\frac{147}{625}", ["x"] = 177, ["y"] = 147, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - 3\\frac{1}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -3 - 3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 \\cdot -3 - 3\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-15 - 3\\frac{1}{10}) \\cdot (9 \\cdot -3 - 3\\frac{3}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-15 - 3\\frac{1}{10}) \\cdot (9 \\cdot -3 - 3\\frac{3}{5})}{3\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.84, bodu=138, $$\frac{(\frac{7}{4})^2}{2\frac{2}{5} \cdot -19} \cdot 1\frac{2}{5}=\textcolor{white}{-\frac{343}{3648}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "38a22Y_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.266, ["reseni"] = { ["float"] = -0.094024122807018, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -343, ["jmenovatel"] = 3648 }, ["render"] = "\\frac{-1715}{18240}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{343}{3648}", ["y"] = -343, ["z"] = 3648 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} \\cdot -19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{4})^2}{2\\frac{2}{5} \\cdot -19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{4})^2}{2\\frac{2}{5} \\cdot -19} \\cdot 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.85, bodu=135, $$\frac{\frac{11 - (-9)}{16} - (-7)}{4\frac{2}{11} + 14 + 1\frac{3}{5}}=\textcolor{white}{\frac{1815}{4352}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "8dF39P_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = 0.41704963235294, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1815, ["jmenovatel"] = 4352 }, ["render"] = "\\frac{1815}{4352}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1815}{4352}", ["y"] = 1815, ["z"] = 4352 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 - (-9)}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 - (-9)}{16} - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 46, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{11} + 14 + 1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{11 - (-9)}{16} - (-7)}{4\\frac{2}{11} + 14 + 1\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.86, bodu=137, $$2\frac{2}{6} \cdot \frac{17 \cdot -19 \cdot -16}{3\frac{2}{6}}=\textcolor{white}{3617{,}6}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "O9z2fx_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = 3617.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18088, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{54264}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3617\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "3617{,}6", ["x"] = 3617, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "17 \\cdot -19 \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 \\cdot -19 \\cdot -16}{3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} \\cdot \\frac{17 \\cdot -19 \\cdot -16}{3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.87, bodu=138, $$14 + 3\frac{1}{8} + (-18 - (15 + 4\frac{2}{6} + (-13 + (-18))) \cdot 18)=\textcolor{white}{209{,}125}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "AuQyKl_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = 209.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1673, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{1673}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "209\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "209{,}125", ["x"] = 209, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "15 + 4\\frac{2}{6} + (-13 + (-18))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + 4\\frac{2}{6} + (-13 + (-18)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + 4\\frac{2}{6} + (-13 + (-18))) \\cdot 18", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-18 - (15 + 4\\frac{2}{6} + (-13 + (-18))) \\cdot 18", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 + 3\\frac{1}{8} + (-18 - (15 + 4\\frac{2}{6} + (-13 + (-18))) \\cdot 18)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.88, bodu=205, $$2\frac{1}{3} \cdot (-4 + 2\frac{2}{11} \cdot 4\frac{3}{13}) + 4\frac{2}{10} - (11 + 17)=\textcolor{white}{-11\frac{116}{195}}$$return { ["body"] = 205, ["id"] = "OwzrGI_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.68, ["reseni"] = { ["float"] = -11.594871794872, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2261, ["jmenovatel"] = 195 }, ["render"] = "\\frac{-2261}{195}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{116}{195}", ["x"] = -11, ["y"] = 116, ["z"] = 195 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} \\cdot 4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 + 2\\frac{2}{11} \\cdot 4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + 2\\frac{2}{11} \\cdot 4\\frac{3}{13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} \\cdot (-4 + 2\\frac{2}{11} \\cdot 4\\frac{3}{13})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} - (11 + 17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} \\cdot (-4 + 2\\frac{2}{11} \\cdot 4\\frac{3}{13}) + 4\\frac{2}{10} - (11 + 17)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.89, bodu=141, $$\frac{-19 \cdot (11 + 23)}{12 + 4\frac{4}{15} - (4\frac{1}{3} + 7) + 19}=\textcolor{white}{-26\frac{356}{359}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "LO615V_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = -26.991643454039, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9690, ["jmenovatel"] = 359 }, ["render"] = "\\frac{-9690}{359}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{356}{359}", ["x"] = -26, ["y"] = 356, ["z"] = 359 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 23", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 23)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-19 \\cdot (11 + 23)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 64, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "4\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{15}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{3} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{3} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{15} - (4\\frac{1}{3} + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{4}{15} - (4\\frac{1}{3} + 7) + 19", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-19 \\cdot (11 + 23)}{12 + 4\\frac{4}{15} - (4\\frac{1}{3} + 7) + 19}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.9, bodu=113, $$\frac{\frac{14 - (-8)}{9}}{-20 - 13 \cdot 2\frac{4}{15}}=\textcolor{white}{-\frac{55}{1113}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "rdwnMr_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = -0.049415992812219, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -55, ["jmenovatel"] = 1113 }, ["render"] = "\\frac{330}{-6678}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{55}{1113}", ["y"] = -55, ["z"] = 1113 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 - (-8)}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-20 - 13 \\cdot 2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{14 - (-8)}{9}}{-20 - 13 \\cdot 2\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.91, bodu=115, $$\frac{\frac{15 - 10 - (-14)}{13}}{8 + 2\frac{1}{12}}=\textcolor{white}{\frac{228}{1573}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "SpC6qG_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = 0.14494596312778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 228, ["jmenovatel"] = 1573 }, ["render"] = "\\frac{228}{1573}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{228}{1573}", ["y"] = 228, ["z"] = 1573 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 10 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 10 - (-14)}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{1}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 2\\frac{1}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{15 - 10 - (-14)}{13}}{8 + 2\\frac{1}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.92, bodu=146, $$3\frac{5}{8} \cdot -21 \cdot -17 - \frac{2\frac{1}{4}}{6 + 20}=\textcolor{white}{1294\frac{1}{26}}$$return { ["body"] = 146, ["id"] = "OeSokn_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.32, ["reseni"] = { ["float"] = 1294.0384615385, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33645, ["jmenovatel"] = 26 }, ["render"] = "\\frac{1076640}{832}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1294\\frac{1}{26}", ["x"] = 1294, ["y"] = 1, ["z"] = 26 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} \\cdot -21 \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 20", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{4}}{6 + 20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} \\cdot -21 \\cdot -17 - \\frac{2\\frac{1}{4}}{6 + 20}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.93, bodu=180, $$\frac{\frac{-18}{2\frac{4}{9}} + (-14)}{\frac{2\frac{2}{11} - (-4)}{4\frac{5}{12}}}=\textcolor{white}{-15\frac{215}{816}}$$return { ["body"] = 180, ["id"] = "lB8gDs_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.53, ["reseni"] = { ["float"] = -15.263480392157, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12455, ["jmenovatel"] = 816 }, ["render"] = "\\frac{-137005}{8976}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{215}{816}", ["x"] = -15, ["y"] = 215, ["z"] = 816 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{2\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{2\\frac{4}{9}} + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{11} - (-4)}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-18}{2\\frac{4}{9}} + (-14)}{\\frac{2\\frac{2}{11} - (-4)}{4\\frac{5}{12}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.94, bodu=216, $$\frac{3\frac{5}{8} - (1\frac{4}{11} - 4\frac{2}{12})}{4\frac{5}{10}} + \frac{19}{19}=\textcolor{white}{2\frac{509}{1188}}$$return { ["body"] = 216, ["id"] = "Sn75u0_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.74, ["reseni"] = { ["float"] = 2.4284511784512, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2885, ["jmenovatel"] = 1188 }, ["render"] = "\\frac{2885}{1188}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{509}{1188}", ["x"] = 2, ["y"] = 509, ["z"] = 1188 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} - 4\\frac{2}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{11} - 4\\frac{2}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} - (1\\frac{4}{11} - 4\\frac{2}{12})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{8} - (1\\frac{4}{11} - 4\\frac{2}{12})}{4\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{8} - (1\\frac{4}{11} - 4\\frac{2}{12})}{4\\frac{5}{10}} + \\frac{19}{19}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.95, bodu=183, $$-14 \cdot \frac{-12}{4\frac{2}{4}} + 1\frac{5}{7} \cdot 18 + 4\frac{5}{13}=\textcolor{white}{72\frac{157}{273}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "tabZc8_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = 72.575091575092, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19813, ["jmenovatel"] = 273 }, ["render"] = "\\frac{19813}{273}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "72\\frac{157}{273}", ["x"] = 72, ["y"] = 157, ["z"] = 273 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{4\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 \\cdot \\frac{-12}{4\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot 18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot 18 + 4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-14 \\cdot \\frac{-12}{4\\frac{2}{4}} + 1\\frac{5}{7} \\cdot 18 + 4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.96, bodu=185, $$\frac{4\frac{1}{8}}{\frac{3\frac{3}{8}}{16} + 15 - \frac{-14}{2\frac{5}{14}}}=\textcolor{white}{\frac{17424}{89339}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "XBFVry_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = 0.1950324046609, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17424, ["jmenovatel"] = 89339 }, ["render"] = "\\frac{139392}{714712}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{17424}{89339}", ["y"] = 17424, ["z"] = 89339 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{2\\frac{5}{14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "15 - \\frac{-14}{2\\frac{5}{14}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{8}}{16} + 15 - \\frac{-14}{2\\frac{5}{14}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{8}}{\\frac{3\\frac{3}{8}}{16} + 15 - \\frac{-14}{2\\frac{5}{14}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.97, bodu=187, $$(2\frac{2}{8} \cdot 3\frac{5}{7} + 21 + 3\frac{2}{9}) \cdot 9 \cdot -14=\textcolor{white}{-4105}$$return { ["body"] = 187, ["id"] = "rJ82Q9_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.57, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4105, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-517230}{126}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4105", ["x"] = -4105 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 + 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot 3\\frac{5}{7} + 21 + 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{8} \\cdot 3\\frac{5}{7} + 21 + 3\\frac{2}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{8} \\cdot 3\\frac{5}{7} + 21 + 3\\frac{2}{9}) \\cdot 9 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.98, bodu=188, $$(3\frac{4}{10} - (1\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21))) \cdot 1\frac{5}{10} - (-23)=\textcolor{white}{41{,}225}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "gUgXXy_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = 41.225, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1649, ["jmenovatel"] = 40 }, ["render"] = "\\frac{1649}{40}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "41\\frac{9}{40}", ["tex_float"] = "41{,}225", ["x"] = 41, ["y"] = 9, ["z"] = 40 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{12} - (-18)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 21", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 21)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} - (1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - (1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - (1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21))) \\cdot 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - (1\\frac{3}{12} - (-18) - (7 + 21))) \\cdot 1\\frac{5}{10} - (-23)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.99, bodu=169, $$3\frac{5}{8} \cdot \frac{(\frac{16}{20})^3}{3\frac{3}{10}} \cdot -13=\textcolor{white}{-7\frac{257}{825}}$$return { ["body"] = 169, ["id"] = "u7SXBr_0221_2207", ["obtiznost"] = 1.4656, ["reseni"] = { ["float"] = -7.3115151515152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6032, ["jmenovatel"] = 825 }, ["render"] = "\\frac{-6032}{825}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{257}{825}", ["x"] = -7, ["y"] = 257, ["z"] = 825 }, ["seed"] = "8wEKoP9FSj3i1oc8HxAb_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{16}{20})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{16}{20})^3}{3\\frac{3}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} \\cdot \\frac{(\\frac{16}{20})^3}{3\\frac{3}{10}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} \\cdot \\frac{(\\frac{16}{20})^3}{3\\frac{3}{10}} \\cdot -13", ["typ"] = "krat" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: