- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0, bodu=18, $$\frac{5}{(8 \cdot (5 - 6)^4)^3}=\textcolor{white}{\frac{5}{512}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "GVoWlg_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.206, ["reseni"] = { ["float"] = 0.009765625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 512 }, ["render"] = "\\frac{5}{512}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5}{512}", ["y"] = 5, ["z"] = 512 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(5 - 6)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 \\cdot (5 - 6)^4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(8 \\cdot (5 - 6)^4)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5}{(8 \\cdot (5 - 6)^4)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.01, bodu=5, $$7 + 4 + 2 + 7 - 7=\textcolor{white}{13}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "JvtllC_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{13}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13", ["tex_float"] = "13", ["x"] = 13 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 4 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 4 + 2 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 4 + 2 + 7 - 7", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.02, bodu=10, $$\frac{4 + 8 \cdot 7}{6}=\textcolor{white}{10}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "hiZqVv_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{60}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10", ["tex_float"] = "10", ["x"] = 10 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4 + 8 \\cdot 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 + 8 \\cdot 7}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.03, bodu=13, $$(11 + 5 - 7)^3 + 8 - 5=\textcolor{white}{732}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "4xcIU8_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.322, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 732, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{732}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "732", ["tex_float"] = "732", ["x"] = 732 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "11 + 5 - 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(11 + 5 - 7)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + 5 - 7)^3 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + 5 - 7)^3 + 8 - 5", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.04, bodu=10, $$\frac{11}{7} - (7 + 8)=\textcolor{white}{-13\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "AYhwCM_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -13.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -94, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-94}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{3}{7}", ["x"] = -13, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{11}{7} - (7 + 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.05, bodu=6, $$7 \cdot (5 + 6)^2 - 7=\textcolor{white}{840}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "YtrpM1_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.0988, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 840, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{840}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "840", ["x"] = 840 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 + 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 \\cdot (5 + 6)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot (5 + 6)^2 - 7", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.06, bodu=5, $$4 - 7 + 4 - 5=\textcolor{white}{-4}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "OCEzwF_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-4}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4", ["x"] = -4 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 7 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 7 + 4 - 5", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.07, bodu=22, $$\frac{8 - 1\frac{3}{6}}{7 - 9}=\textcolor{white}{-3{,}25}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "8zNNfa_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = -3.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{13}{-4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-3{,}25", ["x"] = -3, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{8 - 1\\frac{3}{6}}{7 - 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.08, bodu=6, $$5 + 2 + 7 + 6 - 6=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "PSU6bR_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["tex_float"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + 7 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "5 + 2 + 7 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 2 + 7 + 6 - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.09, bodu=6, $$-4 - 6 - 6 \cdot 9=\textcolor{white}{-64}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "Ne1fQ2_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-64}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64", ["x"] = -64 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 - 6 - 6 \\cdot 9", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.1, bodu=24, $$(-8 - (5 + 12)) \cdot 2\frac{2}{6}=\textcolor{white}{-58\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "M7gFCy_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = -58.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -175, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-175}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-58\\frac{1}{3}", ["x"] = -58, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 - (5 + 12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-8 - (5 + 12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 - (5 + 12)) \\cdot 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.11, bodu=6, $$-4 \cdot (8 - (7 + (-8))^2)=\textcolor{white}{-28}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "b36kS9_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.1108, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -28, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-28}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-28", ["x"] = -28 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 + (-8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (7 + (-8))^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - (7 + (-8))^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-4 \\cdot (8 - (7 + (-8))^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.12, bodu=6, $$6 \cdot 6 - (8 + 9)=\textcolor{white}{19}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "bcSWjK_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{19}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "19", ["tex_float"] = "19", ["x"] = 19 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot 6 - (8 + 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.13, bodu=14, $$6 + \frac{9}{8} - (-12)=\textcolor{white}{19{,}125}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "biqh57_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["float"] = 19.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 153, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{153}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "19\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "19{,}125", ["x"] = 19, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 + \\frac{9}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + \\frac{9}{8} - (-12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.14, bodu=7, $$7 - 11 - 9 \cdot 8=\textcolor{white}{-76}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "hXx7ln_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -76, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-76}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-76", ["x"] = -76 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 - 11 - 9 \\cdot 8", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.15, bodu=28, $$\frac{-9}{3\frac{3}{6}} \cdot (12 - 6)=\textcolor{white}{-15\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "rdFqEX_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["float"] = -15.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -108, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-108}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{3}{7}", ["x"] = -15, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-9}{3\\frac{3}{6}} \\cdot (12 - 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.16, bodu=15, $$5 + 5 + \frac{7}{-6}=\textcolor{white}{8\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "cMsP8G_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["float"] = 8.8333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{53}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{5}{6}", ["x"] = 8, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 + \\frac{7}{-6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "5 + 5 + \\frac{7}{-6}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.17, bodu=16, $$\frac{5 + 5}{6 \cdot 4}=\textcolor{white}{\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "r8dzil_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["float"] = 0.41666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{10}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5}{12}", ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 + 5}{6 \\cdot 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.18, bodu=42, $$12 \cdot (3 + 1\frac{1}{4})^2 \cdot 9=\textcolor{white}{1950{,}75}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "1yQdg4_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.502, ["reseni"] = { ["float"] = 1950.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7803, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{7803}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1950\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "1950{,}75", ["x"] = 1950, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 + 1\\frac{1}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 \\cdot (3 + 1\\frac{1}{4})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot (3 + 1\\frac{1}{4})^2 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.19, bodu=31, $$-6 \cdot 5 + 8 + 1\frac{3}{6}=\textcolor{white}{-20{,}5}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "ofhiL2_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["float"] = -20.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -41, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-41}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-20{,}5", ["x"] = -20, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 5 + 8 + 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.2, bodu=57, $$\frac{11}{\frac{(\frac{6}{2\frac{2}{5}})^4}{7}}=\textcolor{white}{1\frac{607}{625}}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "dcqvCz_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.6564, ["reseni"] = { ["float"] = 1.9712, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1232, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{1232}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{607}{625}", ["x"] = 1, ["y"] = 607, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{2\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{6}{2\\frac{2}{5}})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{6}{2\\frac{2}{5}})^4}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{\\frac{(\\frac{6}{2\\frac{2}{5}})^4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.21, bodu=38, $$\frac{(\frac{9}{-7})^2}{4\frac{4}{7} - 11}=\textcolor{white}{-\frac{9}{35}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "isAPa3_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.462, ["reseni"] = { ["float"] = -0.25714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{567}{-2205}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{35}", ["y"] = -9, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{-7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{9}{-7})^2}{4\\frac{4}{7} - 11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.22, bodu=19, $$\frac{\frac{14}{7}}{7} \cdot 11=\textcolor{white}{3\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "Rko6G8_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 3.1428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{22}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1}{7}", ["x"] = 3, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{14}{7}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{14}{7}}{7} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.23, bodu=35, $$3\frac{3}{5} \cdot 6 \cdot 10 + 13=\textcolor{white}{229}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "ujfJv6_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 229, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{229}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "229", ["tex_float"] = "229", ["x"] = 229 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} \\cdot 6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} \\cdot 6 \\cdot 10 + 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.24, bodu=56, $$\frac{2\frac{5}{7} \cdot 4}{\frac{4\frac{2}{7}}{13}}=\textcolor{white}{32\frac{14}{15}}$$return { ["body"] = 56, ["id"] = "fJXD90_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.64, ["reseni"] = { ["float"] = 32.933333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 494, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{6916}{210}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{14}{15}", ["x"] = 32, ["y"] = 14, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{7} \\cdot 4}{\\frac{4\\frac{2}{7}}{13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.25, bodu=50, $$13 \cdot ((\frac{7}{8})^3 + 7)=\textcolor{white}{99\frac{363}{512}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "Ya6BRj_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.592, ["reseni"] = { ["float"] = 99.708984375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 51051, ["jmenovatel"] = 512 }, ["render"] = "\\frac{51051}{512}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "99\\frac{363}{512}", ["x"] = 99, ["y"] = 363, ["z"] = 512 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{7}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{7}{8})^3 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{7}{8})^3 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 \\cdot ((\\frac{7}{8})^3 + 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.26, bodu=10, $$5 - 10 - (-5 \cdot 12)=\textcolor{white}{55}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "n3mRQI_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{55}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "55", ["x"] = 55 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 - 10 - (-5 \\cdot 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.27, bodu=22, $$\frac{4 \cdot 9}{-2} + 4=\textcolor{white}{-14}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "6fpoQi_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14", ["x"] = -14 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 \\cdot 9}{-2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 \\cdot 9}{-2} + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.28, bodu=39, $$-10 - (-13) + (-6 \cdot (1\frac{1}{6} + 4))=\textcolor{white}{-28}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "gEZmgz_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -28, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-28}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-28", ["x"] = -28 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{6} + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 \\cdot (1\\frac{1}{6} + 4)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 - (-13) + (-6 \\cdot (1\\frac{1}{6} + 4))", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.29, bodu=24, $$\frac{(-6 - (-9))^3 + 8}{\frac{-14}{10}}=\textcolor{white}{-25}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "lnFMy9_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.3012, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -25, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{175}{-7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-25", ["tex_float"] = "-25", ["x"] = -25 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-6 - (-9))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 - (-9))^3 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(-6 - (-9))^3 + 8}{\\frac{-14}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.3, bodu=24, $$(8 + 10) \cdot (\frac{10}{7} + 7)=\textcolor{white}{151\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "1uSpHe_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = 151.71428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1062, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{1062}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "151\\frac{5}{7}", ["x"] = 151, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{7} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{10}{7} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(8 + 10) \\cdot (\\frac{10}{7} + 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.31, bodu=13, $$12 - (13 - (6 + 11))^2 - 9=\textcolor{white}{-13}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "AirMXz_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.3168, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-13}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13", ["x"] = -13 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 - (6 + 11)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(13 - (6 + 11))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 - (13 - (6 + 11))^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (13 - (6 + 11))^2 - 9", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.32, bodu=43, $$1\frac{4}{9} + (-9 + (-12) - (9 - 8)^4)=\textcolor{white}{-20\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "OPXqSc_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.5208, ["reseni"] = { ["float"] = -20.555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -185, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-185}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{5}{9}", ["x"] = -20, ["y"] = 5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-9 + (-12) - (9 - 8)^4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} + (-9 + (-12) - (9 - 8)^4)", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.33, bodu=13, $$10 \cdot -6 + 12 - (-3 + 3)=\textcolor{white}{-48}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "xWgkjF_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -48, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-48}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-48", ["x"] = -48 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -6 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-3 + 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot -6 + 12 - (-3 + 3)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.34, bodu=27, $$(-8 + 11)^2 \cdot ((6 - 3 + 6)^3 + 6)=\textcolor{white}{6615}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "3yDLZf_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.636, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6615, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{6615}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6615", ["x"] = 6615 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 + 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 3 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - 3 + 6)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 3 + 6)^3 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((6 - 3 + 6)^3 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-8 + 11)^2 \\cdot ((6 - 3 + 6)^3 + 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.35, bodu=28, $$\frac{\frac{-5}{14}}{\frac{11}{13}}=\textcolor{white}{-\frac{65}{154}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "pQMqfc_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["float"] = -0.42207792207792, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 154 }, ["render"] = "\\frac{-65}{154}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{65}{154}", ["y"] = -65, ["z"] = 154 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-5}{14}}{\\frac{11}{13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.36, bodu=47, $$(14 \cdot 11 + 3\frac{5}{10} - (-6)) \cdot 9=\textcolor{white}{1471{,}5}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "LNTVFZ_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.56, ["reseni"] = { ["float"] = 1471.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2943, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{2943}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1471\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "1471{,}5", ["x"] = 1471, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 \\cdot 11 + 3\\frac{5}{10} - (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 \\cdot 11 + 3\\frac{5}{10} - (-6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 \\cdot 11 + 3\\frac{5}{10} - (-6)) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.37, bodu=53, $$-8 + (\frac{-7}{2 \cdot 12})^2=\textcolor{white}{-7\frac{527}{576}}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "4ptv5E_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["float"] = -7.9149305555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4559, ["jmenovatel"] = 576 }, ["render"] = "\\frac{-4559}{576}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{527}{576}", ["x"] = -7, ["y"] = 527, ["z"] = 576 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-7}{2 \\cdot 12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-7}{2 \\cdot 12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-8 + (\\frac{-7}{2 \\cdot 12})^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.38, bodu=55, $$\frac{6}{-4 + (5 - 10)^4 \cdot 5}=\textcolor{white}{\frac{6}{3121}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "aiVIge_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.6304, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0019224607497597, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 3121 }, ["render"] = "\\frac{6}{3121}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{6}{3121}", ["y"] = 6, ["z"] = 3121 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(5 - 10)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 - 10)^4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 + (5 - 10)^4 \\cdot 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6}{-4 + (5 - 10)^4 \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.39, bodu=50, $$\frac{2\frac{2}{4} + (-4 - 9) \cdot -12}{5}=\textcolor{white}{31{,}7}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "TtXl6e_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = 31.7, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 317, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{317}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "31\\frac{7}{10}", ["tex_float"] = "31{,}7", ["x"] = 31, ["y"] = 7, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 - 9) \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + (-4 - 9) \\cdot -12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{4} + (-4 - 9) \\cdot -12}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.4, bodu=51, $$\frac{-5 - 3\frac{4}{7}}{6} \cdot 12 \cdot 6=\textcolor{white}{-102\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "hMlxeq_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["float"] = -102.85714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -720, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-720}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-102\\frac{6}{7}", ["x"] = -102, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5 - 3\\frac{4}{7}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-5 - 3\\frac{4}{7}}{6} \\cdot 12 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.41, bodu=52, $$(13 + 13 \cdot -10) \cdot 2\frac{2}{8} \cdot 12=\textcolor{white}{-3159}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "oLAfi1_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3159, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-3159}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3159", ["tex_float"] = "-3159", ["x"] = -3159 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 + 13 \\cdot -10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 13 \\cdot -10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(13 + 13 \\cdot -10) \\cdot 2\\frac{2}{8} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.42, bodu=47, $$\frac{-10}{(\frac{\frac{-10}{-6}}{-6})^2}=\textcolor{white}{-129{,}6}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "ZcAOun_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.5596, ["reseni"] = { ["float"] = -129.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -648, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-3240}{25}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-129\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "-129{,}6", ["x"] = -129, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{-6}}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{\\frac{-10}{-6}}{-6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10}{(\\frac{\\frac{-10}{-6}}{-6})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.43, bodu=17, $$-9 \cdot 15 \cdot 12 \cdot 10=\textcolor{white}{-16200}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "aQbkxe_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16200, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-16200}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16200", ["tex_float"] = "-16200", ["x"] = -16200 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 12 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-9 \\cdot 15 \\cdot 12 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.44, bodu=105, $$9 - 3\frac{2}{6} \cdot 3\frac{2}{6} + \frac{13}{2\frac{4}{7}}=\textcolor{white}{2\frac{17}{18}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "Cv6LQz_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = 2.9444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{477}{162}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{17}{18}", ["x"] = 2, ["y"] = 17, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 - 3\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - 3\\frac{2}{6} \\cdot 3\\frac{2}{6} + \\frac{13}{2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.45, bodu=58, $$(\frac{7 - 4}{\frac{8}{14} \cdot -14})^3=\textcolor{white}{-\frac{27}{512}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "1maovM_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.6656, ["reseni"] = { ["float"] = -0.052734375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -27, ["jmenovatel"] = 512 }, ["render"] = "\\frac{-27}{512}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{27}{512}", ["y"] = -27, ["z"] = 512 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.45", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{14} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7 - 4}{\\frac{8}{14} \\cdot -14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{7 - 4}{\\frac{8}{14} \\cdot -14})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.46, bodu=78, $$((6 \cdot 3\frac{2}{4})^2 - (11 + (-12))) \cdot (11 + 8)=\textcolor{white}{8398}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "GB7b6b_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.8368, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8398, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{8398}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8398", ["x"] = 8398 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 \\cdot 3\\frac{2}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(6 \\cdot 3\\frac{2}{4})^2 - (11 + (-12))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((6 \\cdot 3\\frac{2}{4})^2 - (11 + (-12)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "((6 \\cdot 3\\frac{2}{4})^2 - (11 + (-12))) \\cdot (11 + 8)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.47, bodu=38, $$\frac{-7}{(11 - 3) \cdot (-9 + (-7))}=\textcolor{white}{\frac{7}{128}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "GE1fLz_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0546875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 128 }, ["render"] = "\\frac{-7}{-128}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{128}", ["y"] = 7, ["z"] = 128 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 - 3) \\cdot (-9 + (-7))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-7}{(11 - 3) \\cdot (-9 + (-7))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.48, bodu=60, $$\frac{\frac{-14 \cdot 8}{15 + 1\frac{5}{8}}}{14}=\textcolor{white}{-\frac{64}{133}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "2woQDt_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = -0.4812030075188, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 133 }, ["render"] = "\\frac{-128}{266}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{64}{133}", ["y"] = -64, ["z"] = 133 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot 8}{15 + 1\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-14 \\cdot 8}{15 + 1\\frac{5}{8}}}{14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.49, bodu=33, $$(12 - (-10) + (5 - 6)^3 + (-5) + 9)^2=\textcolor{white}{625}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "HoQKo5_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.7412, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 625, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{625}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "625", ["tex_float"] = "625", ["x"] = 625 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.49", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(5 - 6)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 - (-10) + (5 - 6)^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-10) + (5 - 6)^3 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-10) + (5 - 6)^3 + (-5) + 9", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 - (-10) + (5 - 6)^3 + (-5) + 9)^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.5, bodu=86, $$\frac{-4}{4} + \frac{3\frac{2}{7}}{12} + 1\frac{3}{10}=\textcolor{white}{\frac{241}{420}}$$return { ["body"] = 86, ["id"] = "FB0sjr_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.9, ["reseni"] = { ["float"] = 0.57380952380952, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 241, ["jmenovatel"] = 420 }, ["render"] = "\\frac{241}{420}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{241}{420}", ["y"] = 241, ["z"] = 420 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{7}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{7}}{12} + 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-4}{4} + \\frac{3\\frac{2}{7}}{12} + 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.51, bodu=22, $$(-10 + 13 + (-11))^2 \cdot 4 + (9 - 8)^4=\textcolor{white}{257}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "xMf3wH_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.5368, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 257, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{257}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "257", ["x"] = 257 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 13 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-10 + 13 + (-11))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 + 13 + (-11))^2 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(-10 + 13 + (-11))^2 \\cdot 4 + (9 - 8)^4", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.52, bodu=68, $$4\frac{4}{8} - (9 + 6 \cdot 7 + (8 + (-11))^4)=\textcolor{white}{-127{,}5}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "FKCv5n_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.7528, ["reseni"] = { ["float"] = -127.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -255, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-255}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-127\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-127{,}5", ["x"] = -127, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 + 6 \\cdot 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(8 + (-11))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 + 6 \\cdot 7 + (8 + (-11))^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 6 \\cdot 7 + (8 + (-11))^4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} - (9 + 6 \\cdot 7 + (8 + (-11))^4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.53, bodu=118, $$2\frac{3}{5} + 5 - (1\frac{3}{6} \cdot 4\frac{5}{7} + 10) + (-10)=\textcolor{white}{-19\frac{33}{70}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "o26IvO_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.13, ["reseni"] = { ["float"] = -19.471428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1363, ["jmenovatel"] = 70 }, ["render"] = "\\frac{-1363}{70}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-19\\frac{33}{70}", ["x"] = -19, ["y"] = 33, ["z"] = 70 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} \\cdot 4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} \\cdot 4\\frac{5}{7} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{6} \\cdot 4\\frac{5}{7} + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + 5 - (1\\frac{3}{6} \\cdot 4\\frac{5}{7} + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + 5 - (1\\frac{3}{6} \\cdot 4\\frac{5}{7} + 10) + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.54, bodu=67, $$-13 - 9 + \frac{-8}{-16} - 4\frac{5}{7}=\textcolor{white}{-26\frac{3}{14}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "8AlKIi_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.74, ["reseni"] = { ["float"] = -26.214285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -367, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{-367}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{3}{14}", ["x"] = -26, ["y"] = 3, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-13 - 9 + \\frac{-8}{-16}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 9 + \\frac{-8}{-16} - 4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.55, bodu=68, $$\frac{-7}{-15 \cdot \frac{16}{4\frac{2}{5}}}=\textcolor{white}{\frac{77}{600}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "RCvhf5_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 0.12833333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 77, ["jmenovatel"] = 600 }, ["render"] = "\\frac{-77}{-600}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{77}{600}", ["y"] = 77, ["z"] = 600 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{4\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 \\cdot \\frac{16}{4\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-7}{-15 \\cdot \\frac{16}{4\\frac{2}{5}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.56, bodu=52, $$-8 - \frac{4 + (-12)}{(15 - 10)^3}=\textcolor{white}{-7{,}936}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "9T15PX_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.6104, ["reseni"] = { ["float"] = -7.936, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -992, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-992}{125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{117}{125}", ["tex_float"] = "-7{,}936", ["x"] = -7, ["y"] = 117, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(15 - 10)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{4 + (-12)}{(15 - 10)^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 - \\frac{4 + (-12)}{(15 - 10)^3}", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.57, bodu=95, $$(10 + \frac{9}{4\frac{2}{6}}) \cdot 12 \cdot 2\frac{5}{7}=\textcolor{white}{393\frac{33}{91}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "9LPCON_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = 393.36263736264, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35796, ["jmenovatel"] = 91 }, ["render"] = "\\frac{35796}{91}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "393\\frac{33}{91}", ["x"] = 393, ["y"] = 33, ["z"] = 91 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + \\frac{9}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + \\frac{9}{4\\frac{2}{6}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 + \\frac{9}{4\\frac{2}{6}}) \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 + \\frac{9}{4\\frac{2}{6}}) \\cdot 12 \\cdot 2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.58, bodu=128, $$5 \cdot \frac{(15 - 3\frac{1}{4} \cdot 3\frac{1}{5})^2}{11}=\textcolor{white}{9\frac{34}{55}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "zbB8LA_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.2016, ["reseni"] = { ["float"] = 9.6181818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 529, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{2645}{275}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{34}{55}", ["x"] = 9, ["y"] = 34, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} \\cdot 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(15 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 3\\frac{1}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(15 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 3\\frac{1}{5})^2}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 \\cdot \\frac{(15 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 3\\frac{1}{5})^2}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.59, bodu=77, $$\frac{(-14 + 10)^2}{(9 + (-13))^3 \cdot 3\frac{4}{6} + (-13)}=\textcolor{white}{-\frac{48}{743}}$$return { ["body"] = 77, ["id"] = "FcAAtD_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.8228, ["reseni"] = { ["float"] = -0.064602960969044, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -48, ["jmenovatel"] = 743 }, ["render"] = "\\frac{48}{-743}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{48}{743}", ["y"] = -48, ["z"] = 743 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-14 + 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 + (-13))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + (-13))^3 \\cdot 3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + (-13))^3 \\cdot 3\\frac{4}{6} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(-14 + 10)^2}{(9 + (-13))^3 \\cdot 3\\frac{4}{6} + (-13)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.6, bodu=100, $$(2\frac{4}{9} - (-10)) \cdot (\frac{3\frac{5}{11}}{19} - 4)=\textcolor{white}{-47\frac{17}{33}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "CC6ReH_1216_0342", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = -47.515151515152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1568, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-4704}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-47\\frac{17}{33}", ["x"] = -47, ["y"] = 17, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{9} - (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{11}}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{11}}{19} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{5}{11}}{19} - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{9} - (-10)) \\cdot (\\frac{3\\frac{5}{11}}{19} - 4)", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.61, bodu=26, $$-6 \cdot (14 - (-17 + (-4))) + 11 - (-5)=\textcolor{white}{-194}$$return { ["body"] = 26, ["id"] = "flzJBc_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -194, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-194}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-194", ["tex_float"] = "-194", ["x"] = -194 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-17 + (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 - (-17 + (-4))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 - (-17 + (-4)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 \\cdot (14 - (-17 + (-4)))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot (14 - (-17 + (-4))) + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot (14 - (-17 + (-4))) + 11 - (-5)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.62, bodu=118, $$(3 - (-11)) \cdot 3\frac{2}{6} + (15 + 13)^2 - 12=\textcolor{white}{818\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "XWeDi5_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.134, ["reseni"] = { ["float"] = 818.66666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2456, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{2456}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "818\\frac{2}{3}", ["x"] = 818, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 - (-11)) \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(15 + 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + 13)^2 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3 - (-11)) \\cdot 3\\frac{2}{6} + (15 + 13)^2 - 12", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.63, bodu=104, $$4\frac{3}{8} \cdot -12 - (-15 + \frac{2 + 1\frac{3}{8}}{-9})=\textcolor{white}{-37{,}125}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "WBoGEH_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = -37.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -297, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-594}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-37\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "-37{,}125", ["x"] = -37, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2 + 1\\frac{3}{8}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 + \\frac{2 + 1\\frac{3}{8}}{-9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + \\frac{2 + 1\\frac{3}{8}}{-9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot -12 - (-15 + \\frac{2 + 1\\frac{3}{8}}{-9})", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.64, bodu=105, $$(3\frac{2}{7} - \frac{-16}{12 - (-3)}) \cdot 3\frac{2}{11}=\textcolor{white}{13\frac{28}{33}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "n5N2gJ_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = 13.848484848485, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 457, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{15995}{1155}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{28}{33}", ["x"] = 13, ["y"] = 28, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-3)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-16}{12 - (-3)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{2}{7} - \\frac{-16}{12 - (-3)}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{7} - \\frac{-16}{12 - (-3)})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{7} - \\frac{-16}{12 - (-3)}) \\cdot 3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.65, bodu=135, $$10 \cdot (1\frac{3}{11} + 3\frac{1}{4}) - (11 - (11 - 4\frac{2}{6}))=\textcolor{white}{40\frac{59}{66}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "Fyw3g9_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = 40.893939393939, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2699, ["jmenovatel"] = 66 }, ["render"] = "\\frac{2699}{66}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "40\\frac{59}{66}", ["x"] = 40, ["y"] = 59, ["z"] = 66 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{11} + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{11} + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (1\\frac{3}{11} + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 4\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (11 - 4\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (11 - 4\\frac{2}{6}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (1\\frac{3}{11} + 3\\frac{1}{4}) - (11 - (11 - 4\\frac{2}{6}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.66, bodu=81, $$\frac{12}{\frac{-10 - 1\frac{5}{8}}{(\frac{-11}{-11})^4}}=\textcolor{white}{-1\frac{1}{31}}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "hQcgjQ_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.8608, ["reseni"] = { ["float"] = -1.0322580645161, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -32, ["jmenovatel"] = 31 }, ["render"] = "\\frac{96}{-93}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{1}{31}", ["x"] = -1, ["y"] = 1, ["z"] = 31 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{-11}{-11})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10 - 1\\frac{5}{8}}{(\\frac{-11}{-11})^4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12}{\\frac{-10 - 1\\frac{5}{8}}{(\\frac{-11}{-11})^4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.67, bodu=170, $$\frac{1\frac{4}{7}}{-16 + 16 - 2\frac{2}{9}} + 2\frac{1}{4} - 1\frac{5}{13}=\textcolor{white}{\frac{72}{455}}$$return { ["body"] = 170, ["id"] = "0iC9dG_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.47, ["reseni"] = { ["float"] = 0.15824175824176, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 72, ["jmenovatel"] = 455 }, ["render"] = "\\frac{1152}{7280}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{72}{455}", ["y"] = 72, ["z"] = 455 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 16 - 2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{7}}{-16 + 16 - 2\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} - 1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{7}}{-16 + 16 - 2\\frac{2}{9}} + 2\\frac{1}{4} - 1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.68, bodu=111, $$\frac{5 + 2\frac{3}{5}}{(13 - (-10 \cdot 8)) \cdot 1\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{\frac{76}{1085}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "66F4yi_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = 0.070046082949309, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 76, ["jmenovatel"] = 1085 }, ["render"] = "\\frac{76}{1085}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{76}{1085}", ["y"] = 76, ["z"] = 1085 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 - (-10 \\cdot 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-10 \\cdot 8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 - (-10 \\cdot 8)) \\cdot 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 + 2\\frac{3}{5}}{(13 - (-10 \\cdot 8)) \\cdot 1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.69, bodu=112, $$\frac{14}{-19} - 11 \cdot 4\frac{3}{8} \cdot 1\frac{4}{9}=\textcolor{white}{-70\frac{343}{1368}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "Um3RLg_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = -70.250730994152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -96103, ["jmenovatel"] = 1368 }, ["render"] = "\\frac{-96103}{1368}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-70\\frac{343}{1368}", ["x"] = -70, ["y"] = 343, ["z"] = 1368 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{-19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "11 \\cdot 4\\frac{3}{8} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{14}{-19} - 11 \\cdot 4\\frac{3}{8} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.7, bodu=86, $$3\frac{4}{6} - (11 \cdot 14 - (18 - 8 - 9)^4)=\textcolor{white}{-149\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 86, ["id"] = "OSHOf9_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.9008, ["reseni"] = { ["float"] = -149.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -448, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-448}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-149\\frac{1}{3}", ["x"] = -149, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 8 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(18 - 8 - 9)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "11 \\cdot 14 - (18 - 8 - 9)^4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 \\cdot 14 - (18 - 8 - 9)^4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} - (11 \\cdot 14 - (18 - 8 - 9)^4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.71, bodu=88, $$\frac{11 \cdot -8}{\frac{3\frac{5}{12} - 12}{-11} + (-12)}=\textcolor{white}{7\frac{1249}{1481}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "FvWMsL_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 7.8433490884537, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11616, ["jmenovatel"] = 1481 }, ["render"] = "\\frac{-11616}{-1481}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{1249}{1481}", ["x"] = 7, ["y"] = 1249, ["z"] = 1481 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{12} - 12}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{12} - 12}{-11} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11 \\cdot -8}{\\frac{3\\frac{5}{12} - 12}{-11} + (-12)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.72, bodu=124, $$\frac{10}{\frac{(14 - (2\frac{1}{4} - (-9)))^2}{2\frac{3}{9}}}=\textcolor{white}{3\frac{31}{363}}$$return { ["body"] = 124, ["id"] = "2CQPt5_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.1748, ["reseni"] = { ["float"] = 3.0853994490358, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1120, ["jmenovatel"] = 363 }, ["render"] = "\\frac{1120}{363}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{31}{363}", ["x"] = 3, ["y"] = 31, ["z"] = 363 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{4} - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 - (2\\frac{1}{4} - (-9))", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(14 - (2\\frac{1}{4} - (-9)))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(14 - (2\\frac{1}{4} - (-9)))^2}{2\\frac{3}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{10}{\\frac{(14 - (2\\frac{1}{4} - (-9)))^2}{2\\frac{3}{9}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.73, bodu=148, $$-2 \cdot 4\frac{3}{10} + 2\frac{1}{5} - (2\frac{1}{4} - 15) + (-9)=\textcolor{white}{-2{,}65}$$return { ["body"] = 148, ["id"] = "PS5xn9_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.33, ["reseni"] = { ["float"] = -2.65, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -53, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{-265}{100}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{13}{20}", ["tex_float"] = "-2{,}65", ["x"] = -2, ["y"] = 13, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-2 \\cdot 4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{4} - 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} - (2\\frac{1}{4} - 15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} - (2\\frac{1}{4} - 15) + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-2 \\cdot 4\\frac{3}{10} + 2\\frac{1}{5} - (2\\frac{1}{4} - 15) + (-9)", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.74, bodu=149, $$4\frac{4}{9} \cdot 1\frac{5}{11} \cdot (-18 \cdot 15 - 4\frac{2}{4})=\textcolor{white}{-1774\frac{6}{11}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "9aeBJn_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = -1774.5454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19520, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-175680}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1774\\frac{6}{11}", ["x"] = -1774, ["y"] = 6, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 \\cdot 15 - 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-18 \\cdot 15 - 4\\frac{2}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} \\cdot (-18 \\cdot 15 - 4\\frac{2}{4})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} \\cdot 1\\frac{5}{11} \\cdot (-18 \\cdot 15 - 4\\frac{2}{4})", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.75, bodu=134, $$\frac{2\frac{1}{7} - \frac{16}{-15}}{4 + (20 - (-7))^2}=\textcolor{white}{\frac{337}{76965}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "gjJmQC_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.242, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0043786136555577, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 337, ["jmenovatel"] = 76965 }, ["render"] = "\\frac{337}{76965}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{337}{76965}", ["y"] = 337, ["z"] = 76965 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} - \\frac{16}{-15}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(20 - (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4 + (20 - (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{7} - \\frac{16}{-15}}{4 + (20 - (-7))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.76, bodu=152, $$10 + (1\frac{5}{12} + 1\frac{5}{11} - 3\frac{5}{12} \cdot -12) \cdot -18=\textcolor{white}{-779\frac{15}{22}}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "OG4eu1_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.36, ["reseni"] = { ["float"] = -779.68181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17153, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{-17153}{22}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-779\\frac{15}{22}", ["x"] = -779, ["y"] = 15, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} - 3\\frac{5}{12} \\cdot -12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} + 1\\frac{5}{11} - 3\\frac{5}{12} \\cdot -12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{12} + 1\\frac{5}{11} - 3\\frac{5}{12} \\cdot -12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{12} + 1\\frac{5}{11} - 3\\frac{5}{12} \\cdot -12) \\cdot -18", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + (1\\frac{5}{12} + 1\\frac{5}{11} - 3\\frac{5}{12} \\cdot -12) \\cdot -18", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.77, bodu=123, $$8 \cdot (-10 + 3\frac{1}{4}) - (-12 - 13) \cdot 3\frac{5}{14}=\textcolor{white}{29\frac{13}{14}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "8IAaDe_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = 29.928571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 419, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{419}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{13}{14}", ["x"] = 29, ["y"] = 13, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (-10 + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 - 13) \\cdot 3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot (-10 + 3\\frac{1}{4}) - (-12 - 13) \\cdot 3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.78, bodu=97, $$(\frac{20 - 1\frac{3}{10}}{13} \cdot -12 + 17) \cdot -6=\textcolor{white}{1\frac{37}{65}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "p8lC6N_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = 1.5692307692308, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 102, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{102}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{37}{65}", ["x"] = 1, ["y"] = 37, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20 - 1\\frac{3}{10}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20 - 1\\frac{3}{10}}{13} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20 - 1\\frac{3}{10}}{13} \\cdot -12 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{20 - 1\\frac{3}{10}}{13} \\cdot -12 + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{20 - 1\\frac{3}{10}}{13} \\cdot -12 + 17) \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.79, bodu=190, $$(4\frac{2}{7} + (-13 + (-8) + 2\frac{2}{3})) \cdot 10 \cdot (2\frac{2}{4} + 1\frac{2}{10})=\textcolor{white}{-519\frac{16}{21}}$$return { ["body"] = 190, ["id"] = "nbXs9o_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.59, ["reseni"] = { ["float"] = -519.7619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10915, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-10915}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-519\\frac{16}{21}", ["x"] = -519, ["y"] = 16, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-8) + 2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{7} + (-13 + (-8) + 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{7} + (-13 + (-8) + 2\\frac{2}{3}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + 1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{4} + 1\\frac{2}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (2\\frac{2}{4} + 1\\frac{2}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{7} + (-13 + (-8) + 2\\frac{2}{3})) \\cdot 10 \\cdot (2\\frac{2}{4} + 1\\frac{2}{10})", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.8, bodu=96, $$-15 + (\frac{-9}{-19})^2 \cdot \frac{(-19 + 20)^4}{-9}=\textcolor{white}{-15\frac{9}{361}}$$return { ["body"] = 96, ["id"] = "SBhesD_1216_0342", ["obtiznost"] = 0.9776, ["reseni"] = { ["float"] = -15.024930747922, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5424, ["jmenovatel"] = 361 }, ["render"] = "\\frac{-5424}{361}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{9}{361}", ["x"] = -15, ["y"] = 9, ["z"] = 361 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-9}{-19})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 + 20", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-19 + 20)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-19 + 20)^4}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{-9}{-19})^2 \\cdot \\frac{(-19 + 20)^4}{-9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 + (\\frac{-9}{-19})^2 \\cdot \\frac{(-19 + 20)^4}{-9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.81, bodu=130, $$(-2 - 10 - (-9))^2 - (-8 + \frac{1\frac{5}{8}}{15} + 1\frac{5}{10})=\textcolor{white}{15\frac{47}{120}}$$return { ["body"] = 130, ["id"] = "yGOQE7_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.214, ["reseni"] = { ["float"] = 15.391666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1847, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{1847}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{47}{120}", ["x"] = 15, ["y"] = 47, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-2 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-2 - 10 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-2 - 10 - (-9))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8}}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8}}{15} + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-8 + \\frac{1\\frac{5}{8}}{15} + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-8 + \\frac{1\\frac{5}{8}}{15} + 1\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-2 - 10 - (-9))^2 - (-8 + \\frac{1\\frac{5}{8}}{15} + 1\\frac{5}{10})", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.82, bodu=162, $$(1\frac{5}{10} \cdot 4\frac{1}{8} + 4 - 1\frac{5}{11}) \cdot (-11 - (-15))=\textcolor{white}{34\frac{41}{44}}$$return { ["body"] = 162, ["id"] = "nr1wZ9_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.42, ["reseni"] = { ["float"] = 34.931818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1537, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{6148}{176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "34\\frac{41}{44}", ["x"] = 34, ["y"] = 41, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} \\cdot 4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} \\cdot 4\\frac{1}{8} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} \\cdot 4\\frac{1}{8} + 4 - 1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{10} \\cdot 4\\frac{1}{8} + 4 - 1\\frac{5}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{10} \\cdot 4\\frac{1}{8} + 4 - 1\\frac{5}{11}) \\cdot (-11 - (-15))", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.83, bodu=141, $$(\frac{-13 + (-9)}{-8})^2 + 21 + 4\frac{3}{7} + \frac{11}{3\frac{4}{7}}=\textcolor{white}{36\frac{199}{2800}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "fuu6eH_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.2848, ["reseni"] = { ["float"] = 36.071071428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 100999, ["jmenovatel"] = 2800 }, ["render"] = "\\frac{100999}{2800}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "36\\frac{199}{2800}", ["x"] = 36, ["y"] = 199, ["z"] = 2800 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13 + (-9)}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-13 + (-9)}{-8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 + 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-13 + (-9)}{-8})^2 + 21 + 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{3\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{-13 + (-9)}{-8})^2 + 21 + 4\\frac{3}{7} + \\frac{11}{3\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.84, bodu=237, $$\frac{4\frac{2}{8}}{(-11 + 3\frac{2}{6})^2 \cdot \frac{2\frac{4}{10} \cdot -14}{1\frac{4}{13}}}=\textcolor{white}{-\frac{4335}{1540448}}$$return { ["body"] = 237, ["id"] = "rO5XHU_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.8552, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0028141164128877, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4335, ["jmenovatel"] = 1540448 }, ["render"] = "\\frac{4335}{-1540448}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{4335}{1540448}", ["y"] = -4335, ["z"] = 1540448 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{2}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{10} \\cdot -14}{1\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{2}{6})^2 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{10} \\cdot -14}{1\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{8}}{(-11 + 3\\frac{2}{6})^2 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{10} \\cdot -14}{1\\frac{4}{13}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.85, bodu=106, $$\frac{\frac{-11 - 17 + 2\frac{3}{7}}{\frac{5}{-7} + (-9)}}{-2}=\textcolor{white}{-1\frac{43}{136}}$$return { ["body"] = 106, ["id"] = "8bCcfc_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.05, ["reseni"] = { ["float"] = -1.3161764705882, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -179, ["jmenovatel"] = 136 }, ["render"] = "\\frac{179}{-136}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{43}{136}", ["x"] = -1, ["y"] = 43, ["z"] = 136 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 17", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 17 + 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-7} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-11 - 17 + 2\\frac{3}{7}}{\\frac{5}{-7} + (-9)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-11 - 17 + 2\\frac{3}{7}}{\\frac{5}{-7} + (-9)}}{-2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.86, bodu=137, $$-11 + 22 \cdot 3\frac{2}{4} - \frac{8 \cdot 4\frac{2}{7}}{10}=\textcolor{white}{62\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "va2R2n_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = 62.571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 438, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{438}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "62\\frac{4}{7}", ["x"] = 62, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "22 \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 + 22 \\cdot 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 \\cdot 4\\frac{2}{7}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-11 + 22 \\cdot 3\\frac{2}{4} - \\frac{8 \\cdot 4\\frac{2}{7}}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.87, bodu=109, $$\frac{-13}{-8 - (10 - (-16 - (18 - 2\frac{1}{7})))}=\textcolor{white}{\frac{91}{349}}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "qDZuso_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.07, ["reseni"] = { ["float"] = 0.26074498567335, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 91, ["jmenovatel"] = 349 }, ["render"] = "\\frac{-91}{-349}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{91}{349}", ["y"] = 91, ["z"] = 349 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(18 - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-16 - (18 - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-16 - (18 - 2\\frac{1}{7}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (-16 - (18 - 2\\frac{1}{7}))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (-16 - (18 - 2\\frac{1}{7})))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 - (10 - (-16 - (18 - 2\\frac{1}{7})))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-8 - (10 - (-16 - (18 - 2\\frac{1}{7})))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.88, bodu=205, $$\frac{12 \cdot 2\frac{5}{8}}{\frac{4\frac{4}{11}}{2\frac{5}{10}} - 4\frac{3}{13}} + (-5)=\textcolor{white}{-17\frac{2397}{3554}}$$return { ["body"] = 205, ["id"] = "J9S82n_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.68, ["reseni"] = { ["float"] = -17.674451322454, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -62815, ["jmenovatel"] = 3554 }, ["render"] = "\\frac{-62815}{3554}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-17\\frac{2397}{3554}", ["x"] = -17, ["y"] = 2397, ["z"] = 3554 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{11}}{2\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{11}}{2\\frac{5}{10}} - 4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 2\\frac{5}{8}}{\\frac{4\\frac{4}{11}}{2\\frac{5}{10}} - 4\\frac{3}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 2\\frac{5}{8}}{\\frac{4\\frac{4}{11}}{2\\frac{5}{10}} - 4\\frac{3}{13}} + (-5)", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.89, bodu=112, $$5 - ((18 + (-18)) \cdot 1\frac{5}{10} + (-15 - (-19) - 14))=\textcolor{white}{15}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "JdIvPT_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{15}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15", ["tex_float"] = "15", ["x"] = 15 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(18 + (-18))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(18 + (-18)) \\cdot 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-19) - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(18 + (-18)) \\cdot 1\\frac{5}{10} + (-15 - (-19) - 14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((18 + (-18)) \\cdot 1\\frac{5}{10} + (-15 - (-19) - 14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - ((18 + (-18)) \\cdot 1\\frac{5}{10} + (-15 - (-19) - 14))", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.9, bodu=143, $$7 - 4\frac{5}{14} + \frac{2\frac{5}{10} + 16}{-18} - (19 - (-7))=\textcolor{white}{-24\frac{97}{252}}$$return { ["body"] = 143, ["id"] = "E1eCal_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.3, ["reseni"] = { ["float"] = -24.384920634921, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6145, ["jmenovatel"] = 252 }, ["render"] = "\\frac{-12290}{504}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-24\\frac{97}{252}", ["x"] = -24, ["y"] = 97, ["z"] = 252 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} + 16", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{10} + 16}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(19 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{10} + 16}{-18} - (19 - (-7))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 - 4\\frac{5}{14} + \\frac{2\\frac{5}{10} + 16}{-18} - (19 - (-7))", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.91, bodu=144, $$\frac{\frac{-10}{4\frac{3}{13} - 10}}{1\frac{1}{5} + 11} - 14=\textcolor{white}{-13\frac{157}{183}}$$return { ["body"] = 144, ["id"] = "6ve3Xy_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.31, ["reseni"] = { ["float"] = -13.857923497268, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2536, ["jmenovatel"] = 183 }, ["render"] = "\\frac{-2536}{183}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{157}{183}", ["x"] = -13, ["y"] = 157, ["z"] = 183 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{13} - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-10}{4\\frac{3}{13} - 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{4\\frac{3}{13} - 10}}{1\\frac{1}{5} + 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{4\\frac{3}{13} - 10}}{1\\frac{1}{5} + 11} - 14", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.92, bodu=213, $$(6 + 3\frac{3}{8}) \cdot -10 \cdot (\frac{1\frac{4}{12}}{1\frac{1}{9} + 13} - 3\frac{5}{12})=\textcolor{white}{311\frac{923}{2032}}$$return { ["body"] = 213, ["id"] = "rcHg0q_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.72, ["reseni"] = { ["float"] = 311.45423228346, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 632875, ["jmenovatel"] = 2032 }, ["render"] = "\\frac{1898625}{6096}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "311\\frac{923}{2032}", ["x"] = 311, ["y"] = 923, ["z"] = 2032 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 3\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 + 3\\frac{3}{8}) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{9} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{12}}{1\\frac{1}{9} + 13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{12}}{1\\frac{1}{9} + 13} - 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{4}{12}}{1\\frac{1}{9} + 13} - 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(6 + 3\\frac{3}{8}) \\cdot -10 \\cdot (\\frac{1\\frac{4}{12}}{1\\frac{1}{9} + 13} - 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.93, bodu=150, $$\frac{4\frac{5}{14} - \frac{-13}{(19 + (-13))^2}}{23 \cdot 2\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{\frac{1189}{14490}}$$return { ["body"] = 150, ["id"] = "Z7TAEs_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.3448, ["reseni"] = { ["float"] = 0.082056590752243, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1189, ["jmenovatel"] = 14490 }, ["render"] = "\\frac{2378}{28980}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1189}{14490}", ["y"] = 1189, ["z"] = 14490 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(19 + (-13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-13}{(19 + (-13))^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} - \\frac{-13}{(19 + (-13))^2}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "23 \\cdot 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{14} - \\frac{-13}{(19 + (-13))^2}}{23 \\cdot 2\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.94, bodu=152, $$-18 \cdot (\frac{10}{-21})^2 - 23 \cdot (4\frac{5}{8} - (-15))=\textcolor{white}{-455\frac{179}{392}}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "TLAXOb_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.3564, ["reseni"] = { ["float"] = -455.45663265306, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -178539, ["jmenovatel"] = 392 }, ["render"] = "\\frac{-178539}{392}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-455\\frac{179}{392}", ["x"] = -455, ["y"] = 179, ["z"] = 392 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-21}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{-21})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-18 \\cdot (\\frac{10}{-21})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{8} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{8} - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "23 \\cdot (4\\frac{5}{8} - (-15))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-18 \\cdot (\\frac{10}{-21})^2 - 23 \\cdot (4\\frac{5}{8} - (-15))", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.95, bodu=228, $$\frac{2\frac{5}{14}}{11} - (1\frac{4}{11} + 7) - (2\frac{2}{10} \cdot 1\frac{3}{12})^2=\textcolor{white}{-15\frac{877}{1232}}$$return { ["body"] = 228, ["id"] = "NcbUMi_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.8048, ["reseni"] = { ["float"] = -15.711850649351, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19357, ["jmenovatel"] = 1232 }, ["render"] = "\\frac{-38714}{2464}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{877}{1232}", ["x"] = -15, ["y"] = 877, ["z"] = 1232 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{14}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{11} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{14}}{11} - (1\\frac{4}{11} + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{10} \\cdot 1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2\\frac{2}{10} \\cdot 1\\frac{3}{12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{14}}{11} - (1\\frac{4}{11} + 7) - (2\\frac{2}{10} \\cdot 1\\frac{3}{12})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.96, bodu=256, $$4\frac{1}{7} - 2\frac{2}{11} - (3\frac{5}{12} + 4\frac{3}{8} \cdot \frac{9}{23} + 1\frac{5}{15})=\textcolor{white}{-4\frac{7097}{14168}}$$return { ["body"] = 256, ["id"] = "cOEIEk_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.96, ["reseni"] = { ["float"] = -4.5009175607002, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -63769, ["jmenovatel"] = 14168 }, ["render"] = "\\frac{-63769}{14168}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{7097}{14168}", ["x"] = -4, ["y"] = 7097, ["z"] = 14168 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} - 2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{23}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{9}{23}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{9}{23}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{9}{23} + 1\\frac{5}{15}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{9}{23} + 1\\frac{5}{15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} - 2\\frac{2}{11} - (3\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{9}{23} + 1\\frac{5}{15})", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.97, bodu=188, $$(\frac{-8}{-24})^3 \cdot \frac{2\frac{3}{10}}{4\frac{3}{7}} + 3\frac{4}{10} + (-15)=\textcolor{white}{-11\frac{4861}{8370}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "JE2yMn_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.5812, ["reseni"] = { ["float"] = -11.580764635603, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -96931, ["jmenovatel"] = 8370 }, ["render"] = "\\frac{-484655}{41850}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{4861}{8370}", ["x"] = -11, ["y"] = 4861, ["z"] = 8370 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-24", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-24}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-8}{-24})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10}}{4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{-8}{-24})^3 \\cdot \\frac{2\\frac{3}{10}}{4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-8}{-24})^3 \\cdot \\frac{2\\frac{3}{10}}{4\\frac{3}{7}} + 3\\frac{4}{10} + (-15)", ["typ"] = "plus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.98, bodu=244, $$(20 + (-11 - (-19)))^2 - (3\frac{3}{11} - 2\frac{5}{15}) - (2\frac{1}{7} + (-18))=\textcolor{white}{798\frac{212}{231}}$$return { ["body"] = 244, ["id"] = "oN7N1l_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.894, ["reseni"] = { ["float"] = 798.91774891775, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 184550, ["jmenovatel"] = 231 }, ["render"] = "\\frac{184550}{231}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "798\\frac{212}{231}", ["x"] = 798, ["y"] = 212, ["z"] = 231 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "20 + (-11 - (-19))", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(20 + (-11 - (-19)))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{11} - 2\\frac{5}{15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{11} - 2\\frac{5}{15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(20 + (-11 - (-19)))^2 - (3\\frac{3}{11} - 2\\frac{5}{15})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{7} + (-18))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(20 + (-11 - (-19)))^2 - (3\\frac{3}{11} - 2\\frac{5}{15}) - (2\\frac{1}{7} + (-18))", ["typ"] = "minus" } }

seed: NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.99, bodu=157, $$\frac{17 - 2\frac{2}{11} - (-13)}{13 \cdot \frac{19}{3\frac{4}{13}}}=\textcolor{white}{\frac{13158}{35321}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "PbGHap_1216_0342", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 0.37252625916594, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13158, ["jmenovatel"] = 35321 }, ["render"] = "\\frac{13158}{35321}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13158}{35321}", ["y"] = 13158, ["z"] = 35321 }, ["seed"] = "NG9XzGWuvWo4Qw48jZyn_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 2\\frac{2}{11} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{3\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 \\cdot \\frac{19}{3\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{17 - 2\\frac{2}{11} - (-13)}{13 \\cdot \\frac{19}{3\\frac{4}{13}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: