- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0, bodu=5, $$6 - (-5 - 7 - (-4))=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "dWXGHo_0418_1526", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 7 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-5 - 7 - (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (-5 - 7 - (-4))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.01, bodu=10, $$\frac{(4 + 6 - (5 + 8))^2}{6}=\textcolor{white}{1{,}5}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "y2wdOL_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.014, ["reseni"] = { ["float"] = 1.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{9}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "1{,}5", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (5 + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 + 6 - (5 + 8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4 + 6 - (5 + 8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(4 + 6 - (5 + 8))^2}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.02, bodu=10, $$\frac{9 \cdot (-10 - (-4))^2}{3}=\textcolor{white}{108}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "lgSexl_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.0348, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 108, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{324}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "108", ["tex_float"] = "108", ["x"] = 108 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-10 - (-4))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 \\cdot (-10 - (-4))^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 \\cdot (-10 - (-4))^2}{3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.03, bodu=10, $$3 - 9 - \frac{7}{6}=\textcolor{white}{-7\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "YoPNF1_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["float"] = -7.1666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -43, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-43}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{1}{6}", ["x"] = -7, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3 - 9 - \\frac{7}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.04, bodu=24, $$\frac{\frac{-4}{(8 + 4)^2}}{1\frac{5}{7}}=\textcolor{white}{-\frac{7}{432}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "hCnSpC_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.298, ["reseni"] = { ["float"] = -0.016203703703704, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 432 }, ["render"] = "\\frac{-7}{432}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{432}", ["y"] = -7, ["z"] = 432 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 + 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-4}{(8 + 4)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-4}{(8 + 4)^2}}{1\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.05, bodu=12, $$(7 - 2)^4 - (-7 - 9)=\textcolor{white}{641}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "ep1OCv_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.3004, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 641, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{641}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "641", ["x"] = 641 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 2", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(7 - 2)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(7 - 2)^4 - (-7 - 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.06, bodu=5, $$8 - (-6 + 6) \cdot 4=\textcolor{white}{8}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "2Q3EgU_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{8}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8", ["tex_float"] = "8", ["x"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 6) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - (-6 + 6) \\cdot 4", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.07, bodu=5, $$(10 - 5) \cdot (5 - 7)=\textcolor{white}{-10}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "yKOUJj_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-10}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10", ["tex_float"] = "-10", ["x"] = -10 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(10 - 5) \\cdot (5 - 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.08, bodu=23, $$1\frac{3}{5} \cdot -3 + 7 - 9=\textcolor{white}{-6{,}8}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "xGUKOY_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = -6.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -34, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-34}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "-6{,}8", ["x"] = -6, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} \\cdot -3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} \\cdot -3 + 7 - 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.09, bodu=12, $$\frac{7}{8} + 9 + 6=\textcolor{white}{15{,}875}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "43yNVs_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["float"] = 15.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 127, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{127}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "15{,}875", ["x"] = 15, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8} + 9 + 6", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.1, bodu=12, $$(\frac{-4}{9} \cdot (5 - 5))^3=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "yw5eYr_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.1004, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.1", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-4}{9} \\cdot (5 - 5)", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-4}{9} \\cdot (5 - 5))^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.11, bodu=25, $$(9 - \frac{2\frac{4}{8}}{8}) \cdot -3=\textcolor{white}{-26\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "PcGApZ_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["float"] = -26.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -417, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{-417}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{1}{16}", ["x"] = -26, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - \\frac{2\\frac{4}{8}}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - \\frac{2\\frac{4}{8}}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - \\frac{2\\frac{4}{8}}{8}) \\cdot -3", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.12, bodu=6, $$(-9 - 10) \cdot 10 \cdot -5=\textcolor{white}{950}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "TA6Vpq_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 950, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{950}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "950", ["tex_float"] = "950", ["x"] = 950 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-9 - 10) \\cdot 10 \\cdot -5", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.13, bodu=14, $$\frac{5 + (-9)}{(-9 + 7)^3}=\textcolor{white}{0{,}5}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "eAsvhN_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.1336, ["reseni"] = { ["float"] = 0.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-4}{-8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "0{,}5", ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-9 + 7)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5 + (-9)}{(-9 + 7)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.14, bodu=27, $$7 \cdot 6 \cdot 3\frac{2}{5}=\textcolor{white}{142{,}8}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "Y9aklr_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 142.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 714, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{714}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "142\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "142{,}8", ["x"] = 142, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 6 \\cdot 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.15, bodu=28, $$\frac{2\frac{4}{7} - (6 - 10)}{11}=\textcolor{white}{\frac{46}{77}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "5BuhVq_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["float"] = 0.5974025974026, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 46, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{46}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{46}{77}", ["y"] = 46, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} - (6 - 10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{7} - (6 - 10)}{11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.16, bodu=55, $$\frac{(\frac{10}{3\frac{1}{5}})^2}{9}=\textcolor{white}{1\frac{49}{576}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "8MItjo_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.6356, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0850694444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 625, ["jmenovatel"] = 576 }, ["render"] = "\\frac{625}{576}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{49}{576}", ["x"] = 1, ["y"] = 49, ["z"] = 576 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{3\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{3\\frac{1}{5}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{10}{3\\frac{1}{5}})^2}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.17, bodu=30, $$\frac{-9 - 10}{8 + 3\frac{1}{4}}=\textcolor{white}{-1\frac{31}{45}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "5EWzAt_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["float"] = -1.6888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -76, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{-76}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{31}{45}", ["x"] = -1, ["y"] = 31, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9 - 10}{8 + 3\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.18, bodu=8, $$-13 - 9 + 6 - 7=\textcolor{white}{-23}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "9aKcmx_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-23}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-23", ["tex_float"] = "-23", ["x"] = -23 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-13 - 9 + 6 - 7", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.19, bodu=8, $$5 \cdot (8 + 6 + (-8))=\textcolor{white}{30}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "cANdlT_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{30}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "30", ["x"] = 30 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 6 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 6 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (8 + 6 + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.2, bodu=18, $$(3 + 11) \cdot ((\frac{-10}{5})^2 - 9)=\textcolor{white}{-70}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "q3BDqa_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.202, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -70, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-70}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-70", ["x"] = -70 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-10}{5})^2 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{-10}{5})^2 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3 + 11) \\cdot ((\\frac{-10}{5})^2 - 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.21, bodu=9, $$(6 \cdot 10 - 8) \cdot 8=\textcolor{white}{416}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "miDIuK_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 416, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{416}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "416", ["tex_float"] = "416", ["x"] = 416 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 \\cdot 10 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 \\cdot 10 - 8) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.22, bodu=34, $$12 - 5 - 4\frac{4}{9} \cdot -7=\textcolor{white}{38\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "1CNE6Z_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = 38.111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 343, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{343}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "38\\frac{1}{9}", ["x"] = 38, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 - 5 - 4\\frac{4}{9} \\cdot -7", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.23, bodu=9, $$-8 \cdot (12 - 8) \cdot 10=\textcolor{white}{-320}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "EH8XhL_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -320, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-320}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-320", ["x"] = -320 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - 8) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 \\cdot (12 - 8) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.24, bodu=30, $$(\frac{-6}{-5})^3 - 13 - 9=\textcolor{white}{-20{,}272}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "GPKXkV_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.3764, ["reseni"] = { ["float"] = -20.272, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2534, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-2534}{125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{34}{125}", ["tex_float"] = "-20{,}272", ["x"] = -20, ["y"] = 34, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-6}{-5})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{-5})^3 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{-5})^3 - 13 - 9", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.25, bodu=21, $$(\frac{9 + 3}{8 + 8 + 8})^3=\textcolor{white}{0{,}125}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "Rj8Dgd_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.2536, ["reseni"] = { ["float"] = 0.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "0{,}125", ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.25", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 8 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9 + 3}{8 + 8 + 8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{9 + 3}{8 + 8 + 8})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.26, bodu=38, $$4\frac{4}{8} - 7 + (-10 - 6 + (-10))=\textcolor{white}{-28{,}5}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "vXvtq2_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = -28.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -57, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-57}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-28\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-28{,}5", ["x"] = -28, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 6 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} - 7 + (-10 - 6 + (-10))", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.27, bodu=22, $$\frac{5 \cdot 11}{(9 + (-10))^2}=\textcolor{white}{55}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "uvTgmH_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.2708, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{55}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "55", ["tex_float"] = "55", ["x"] = 55 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 + (-10))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5 \\cdot 11}{(9 + (-10))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.28, bodu=39, $$\frac{5 \cdot 4\frac{3}{6}}{12 \cdot 8}=\textcolor{white}{\frac{15}{64}}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "pmQ35E_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = 0.234375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{45}{192}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{15}{64}", ["y"] = 15, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 \\cdot 4\\frac{3}{6}}{12 \\cdot 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.29, bodu=40, $$(2\frac{4}{10} - 7 - (-9 - 11)) \cdot 8=\textcolor{white}{123{,}2}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "H09rTs_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = 123.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 616, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{616}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "123\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "123{,}2", ["x"] = 123, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} - 7 - (-9 - 11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} - 7 - (-9 - 11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} - 7 - (-9 - 11)) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.3, bodu=41, $$-3 + 12 \cdot 3 \cdot 4\frac{3}{9}=\textcolor{white}{153}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "YuPNoi_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 153, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{153}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "153", ["x"] = 153 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 3 \\cdot 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-3 + 12 \\cdot 3 \\cdot 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.31, bodu=46, $$\frac{1\frac{1}{5} + 10}{(\frac{-6}{8})^3}=\textcolor{white}{-26\frac{74}{135}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "JJhTzp_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.5464, ["reseni"] = { ["float"] = -26.548148148148, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3584, ["jmenovatel"] = 135 }, ["render"] = "\\frac{3584}{-135}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{74}{135}", ["x"] = -26, ["y"] = 74, ["z"] = 135 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-6}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{5} + 10}{(\\frac{-6}{8})^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.32, bodu=64, $$10 \cdot 3\frac{4}{8} + 2\frac{3}{7} + 9 + 4=\textcolor{white}{50\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "Whk58T_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.72, ["reseni"] = { ["float"] = 50.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 353, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{353}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "50\\frac{3}{7}", ["x"] = 50, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} + 9 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{4}{8} + 2\\frac{3}{7} + 9 + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.33, bodu=48, $$((-5 + 8) \cdot \frac{14}{4\frac{1}{5}})^2=\textcolor{white}{100}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "SgdPWg_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.5704, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 100, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{100}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "100", ["x"] = 100 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.33", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-5 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{4\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-5 + 8) \\cdot \\frac{14}{4\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "((-5 + 8) \\cdot \\frac{14}{4\\frac{1}{5}})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.34, bodu=36, $$(12 + 4)^2 \cdot \frac{4}{13}=\textcolor{white}{78\frac{10}{13}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "GqUITM_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.4428, ["reseni"] = { ["float"] = 78.769230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1024, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{1024}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "78\\frac{10}{13}", ["x"] = 78, ["y"] = 10, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 + 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(12 + 4)^2 \\cdot \\frac{4}{13}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.35, bodu=68, $$(4 \cdot 13 + 3\frac{1}{3} - 1\frac{3}{6}) \cdot 6=\textcolor{white}{323}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "b0sFMQ_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 323, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1938}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "323", ["x"] = 323 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 \\cdot 13 + 3\\frac{1}{3} - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 \\cdot 13 + 3\\frac{1}{3} - 1\\frac{3}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4 \\cdot 13 + 3\\frac{1}{3} - 1\\frac{3}{6}) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.36, bodu=31, $$8 - (\frac{7}{7 - 4})^2=\textcolor{white}{2\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "jKfom6_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.3832, ["reseni"] = { ["float"] = 2.5555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{23}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{5}{9}", ["x"] = 2, ["y"] = 5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7}{7 - 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{7 - 4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (\\frac{7}{7 - 4})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.37, bodu=48, $$-14 \cdot 3\frac{4}{8} \cdot (10 - (-12))=\textcolor{white}{-1078}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "q6JGrJ_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1078, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-1078}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1078", ["x"] = -1078 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot (10 - (-12))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-14 \\cdot 3\\frac{4}{8} \\cdot (10 - (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.38, bodu=49, $$\frac{15 - 1\frac{5}{8}}{5 \cdot 5}=\textcolor{white}{0{,}535}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "a5l81b_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = 0.535, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 107, ["jmenovatel"] = 200 }, ["render"] = "\\frac{107}{200}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{107}{200}", ["tex_float"] = "0{,}535", ["y"] = 107, ["z"] = 200 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{15 - 1\\frac{5}{8}}{5 \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.39, bodu=73, $$\frac{4\frac{5}{12} - (-5)}{1\frac{2}{8}} \cdot 10=\textcolor{white}{75\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "VyK98A_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 75.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 226, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{1130}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "75\\frac{1}{3}", ["x"] = 75, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{12} - (-5)}{1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{12} - (-5)}{1\\frac{2}{8}} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.4, bodu=123, $$4\frac{3}{8} \cdot (3\frac{1}{2} \cdot 8)^2 \cdot (6 - 11)^3=\textcolor{white}{-428750}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "k4TfFg_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.1644, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -428750, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-428750}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-428750", ["tex_float"] = "-428750", ["x"] = -428750 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{2} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{1}{2} \\cdot 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot (3\\frac{1}{2} \\cdot 8)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot (3\\frac{1}{2} \\cdot 8)^2 \\cdot (6 - 11)^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.41, bodu=33, $$6 - \frac{-11}{9} + (-10 \cdot -11)=\textcolor{white}{117\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "KI2OLn_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["float"] = 117.22222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1055, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{1055}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "117\\frac{2}{9}", ["x"] = 117, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 - \\frac{-11}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 - \\frac{-11}{9} + (-10 \\cdot -11)", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.42, bodu=63, $$(11 + 4)^2 \cdot (-5 + (-10 + 15 + 4\frac{4}{8}))=\textcolor{white}{1012{,}5}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "1oHQeD_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.7104, ["reseni"] = { ["float"] = 1012.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2025, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{2025}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1012\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "1012{,}5", ["x"] = 1012, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 + 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-10 + 15 + 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-5 + (-10 + 15 + 4\\frac{4}{8})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-5 + (-10 + 15 + 4\\frac{4}{8}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 + 4)^2 \\cdot (-5 + (-10 + 15 + 4\\frac{4}{8}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.43, bodu=17, $$7 \cdot 10 \cdot -11 \cdot 12=\textcolor{white}{-9240}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "k2vCAD_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9240, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-9240}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-9240", ["x"] = -9240 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -11 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 \\cdot 10 \\cdot -11 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.44, bodu=36, $$(-7 - \frac{11}{\frac{2}{9}}) \cdot 5=\textcolor{white}{-282{,}5}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "bWJGsi_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = -282.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -565, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-565}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-282\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-282{,}5", ["x"] = -282, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 - \\frac{11}{\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - \\frac{11}{\\frac{2}{9}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-7 - \\frac{11}{\\frac{2}{9}}) \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.45, bodu=60, $$1\frac{1}{3} \cdot (7 - 15)^2 - (-10) + 16=\textcolor{white}{111\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "awSEsZ_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.676, ["reseni"] = { ["float"] = 111.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 334, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{334}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "111\\frac{1}{3}", ["x"] = 111, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 - 15)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "1\\frac{1}{3} \\cdot (7 - 15)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{3} \\cdot (7 - 15)^2 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{3} \\cdot (7 - 15)^2 - (-10) + 16", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.46, bodu=58, $$10 \cdot (9 + 2\frac{3}{7}) \cdot -8 + 4=\textcolor{white}{-910\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "bWc3j8_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = -910.28571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6372, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-6372}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-910\\frac{2}{7}", ["x"] = -910, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 2\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 2\\frac{3}{7}) \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot (9 + 2\\frac{3}{7}) \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot (9 + 2\\frac{3}{7}) \\cdot -8 + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.47, bodu=59, $$-7 \cdot \frac{3\frac{1}{5}}{12} \cdot -9=\textcolor{white}{16{,}8}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "PcCkwr_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = 16.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 84, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{252}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "16{,}8", ["x"] = 16, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{5}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 \\cdot \\frac{3\\frac{1}{5}}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot \\frac{3\\frac{1}{5}}{12} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.48, bodu=60, $$\frac{-12}{-12} - 13 \cdot (4\frac{4}{8} - (-17))=\textcolor{white}{-278{,}5}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "TB8bGq_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = -278.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -557, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-557}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-278\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-278{,}5", ["x"] = -278, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{8} - (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 \\cdot (4\\frac{4}{8} - (-17))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-12} - 13 \\cdot (4\\frac{4}{8} - (-17))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.49, bodu=61, $$\frac{6}{11} \cdot (4\frac{2}{6} + 10 \cdot -11)=\textcolor{white}{-57\frac{7}{11}}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "krmPXl_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.69, ["reseni"] = { ["float"] = -57.636363636364, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -634, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-1902}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-57\\frac{7}{11}", ["x"] = -57, ["y"] = 7, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} + 10 \\cdot -11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{6} + 10 \\cdot -11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{6}{11} \\cdot (4\\frac{2}{6} + 10 \\cdot -11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.5, bodu=62, $$\frac{14}{3\frac{1}{5}} \cdot -9 \cdot 5=\textcolor{white}{-196{,}875}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "HE235g_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = -196.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1575, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-1575}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-196\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-196{,}875", ["x"] = -196, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{1}{5}} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{1}{5}} \\cdot -9 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.51, bodu=80, $$(\frac{(-4 + 12) \cdot -7}{8})^3 - 2\frac{5}{10}=\textcolor{white}{-345{,}5}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "Lq3b5Q_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.8476, ["reseni"] = { ["float"] = -345.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -691, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-691}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-345\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-345{,}5", ["x"] = -345, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 + 12) \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-4 + 12) \\cdot -7}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{(-4 + 12) \\cdot -7}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{(-4 + 12) \\cdot -7}{8})^3 - 2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.52, bodu=89, $$(\frac{3\frac{2}{6}}{-5} + \frac{13 + (-12)}{1\frac{4}{8}})^3=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "Bb7xii_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.9204, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["tex_float"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.52", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 + (-12)}{1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{-5} + \\frac{13 + (-12)}{1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{6}}{-5} + \\frac{13 + (-12)}{1\\frac{4}{8}})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.53, bodu=66, $$(-13 - 1\frac{2}{3}) \cdot -5 \cdot \frac{-12}{11}=\textcolor{white}{-80}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "BgQj9X_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -80, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-2640}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-80", ["x"] = -80 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - 1\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-5 \\cdot \\frac{-12}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-13 - 1\\frac{2}{3}) \\cdot -5 \\cdot \\frac{-12}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.54, bodu=82, $$\frac{5 + (\frac{7}{-10} \cdot 8)^2}{10}=\textcolor{white}{3{,}636}$$return { ["body"] = 82, ["id"] = "xyjUc2_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.8636, ["reseni"] = { ["float"] = 3.636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 909, ["jmenovatel"] = 250 }, ["render"] = "\\frac{909}{250}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{159}{250}", ["tex_float"] = "3{,}636", ["x"] = 3, ["y"] = 159, ["z"] = 250 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-10} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{-10} \\cdot 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "5 + (\\frac{7}{-10} \\cdot 8)^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 + (\\frac{7}{-10} \\cdot 8)^2}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.55, bodu=68, $$6 \cdot (15 + 11) \cdot (1\frac{2}{8} + 14)=\textcolor{white}{2379}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "XxHH1o_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2379, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{9516}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2379", ["tex_float"] = "2379", ["x"] = 2379 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot (15 + 11)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{8} + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{8} + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot (15 + 11) \\cdot (1\\frac{2}{8} + 14)", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.56, bodu=95, $$\frac{-8}{2\frac{3}{8} - (4\frac{2}{6} + 7 - 11)^2}=\textcolor{white}{-3\frac{87}{163}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "zvi5Vt_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.964, ["reseni"] = { ["float"] = -3.5337423312883, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -576, ["jmenovatel"] = 163 }, ["render"] = "\\frac{-576}{163}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{87}{163}", ["x"] = -3, ["y"] = 87, ["z"] = 163 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} + 7 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{2}{6} + 7 - 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} - (4\\frac{2}{6} + 7 - 11)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-8}{2\\frac{3}{8} - (4\\frac{2}{6} + 7 - 11)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.57, bodu=95, $$\frac{-5}{-5} + \frac{1\frac{4}{11}}{1\frac{1}{3}} - 12=\textcolor{white}{-9\frac{43}{44}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "pRQWKN_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = -9.9772727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -439, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{-439}{44}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-9\\frac{43}{44}", ["x"] = -9, ["y"] = 43, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{11}}{1\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-5}{-5} + \\frac{1\\frac{4}{11}}{1\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{-5} + \\frac{1\\frac{4}{11}}{1\\frac{1}{3}} - 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.58, bodu=97, $$\frac{-11 \cdot -4}{-6 - (2\frac{5}{7} + 2\frac{2}{3})}=\textcolor{white}{-3\frac{207}{239}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "mp49Dv_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = -3.8661087866109, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -924, ["jmenovatel"] = 239 }, ["render"] = "\\frac{924}{-239}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{207}{239}", ["x"] = -3, ["y"] = 207, ["z"] = 239 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} + 2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{7} + 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - (2\\frac{5}{7} + 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-11 \\cdot -4}{-6 - (2\\frac{5}{7} + 2\\frac{2}{3})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.59, bodu=73, $$5 + 11 \cdot 8 + 2\frac{5}{8} - 10 + (-10)=\textcolor{white}{75{,}625}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "s1mDxI_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 75.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 605, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{605}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "75\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "75{,}625", ["x"] = 75, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 + 11 \\cdot 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} - 10 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "5 + 11 \\cdot 8 + 2\\frac{5}{8} - 10 + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.6, bodu=159, $$\frac{3\frac{4}{10} + \frac{-15}{2\frac{5}{7}}}{4\frac{3}{5}} + 4\frac{3}{8} + 14=\textcolor{white}{17\frac{3191}{3496}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "VMEJG8_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.4, ["reseni"] = { ["float"] = 17.912757437071, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 62623, ["jmenovatel"] = 3496 }, ["render"] = "\\frac{62623}{3496}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "17\\frac{3191}{3496}", ["x"] = 17, ["y"] = 3191, ["z"] = 3496 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15}{2\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} + \\frac{-15}{2\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{10} + \\frac{-15}{2\\frac{5}{7}}}{4\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{10} + \\frac{-15}{2\\frac{5}{7}}}{4\\frac{3}{5}} + 4\\frac{3}{8} + 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.61, bodu=75, $$\frac{18 \cdot 1\frac{2}{7} + 9}{(-18 + 16)^2 \cdot 16}=\textcolor{white}{\frac{225}{448}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "kxFG4k_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.812, ["reseni"] = { ["float"] = 0.50223214285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 225, ["jmenovatel"] = 448 }, ["render"] = "\\frac{225}{448}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{225}{448}", ["y"] = 225, ["z"] = 448 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot 1\\frac{2}{7} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-18 + 16)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-18 + 16)^2 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{18 \\cdot 1\\frac{2}{7} + 9}{(-18 + 16)^2 \\cdot 16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.62, bodu=135, $$(15 - 2\frac{3}{8}) \cdot (-8 \cdot (2\frac{4}{8} - 1\frac{2}{4})^4)^2=\textcolor{white}{808}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "XozxMZ_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.2468, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 808, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{6464}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "808", ["x"] = 808 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(15 - 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(2\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{4})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-8 \\cdot (2\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{4})^4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 \\cdot (2\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{4})^4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(15 - 2\\frac{3}{8}) \\cdot (-8 \\cdot (2\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{4})^4)^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.63, bodu=132, $$(9 + 1\frac{5}{8}) \cdot -9 \cdot (\frac{1\frac{2}{10}}{1\frac{1}{5}})^4=\textcolor{white}{-95{,}625}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "YbGz0p_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.2308, ["reseni"] = { ["float"] = -95.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -765, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-765}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-95\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "-95{,}625", ["x"] = -95, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 1\\frac{5}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 1\\frac{5}{8}) \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{10}}{1\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{2}{10}}{1\\frac{1}{5}})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(9 + 1\\frac{5}{8}) \\cdot -9 \\cdot (\\frac{1\\frac{2}{10}}{1\\frac{1}{5}})^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.64, bodu=28, $$12 \cdot -10 \cdot (-2 + (-10 + 6 \cdot 10))=\textcolor{white}{-5760}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "A97Uyj_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.64, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5760, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-5760}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5760", ["x"] = -5760 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 + 6 \\cdot 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-2 + (-10 + 6 \\cdot 10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-2 + (-10 + 6 \\cdot 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 \\cdot -10 \\cdot (-2 + (-10 + 6 \\cdot 10))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.65, bodu=134, $$\frac{(7 + 15)^2}{(-10 - 3\frac{2}{4} - 3\frac{5}{12}) \cdot -10}=\textcolor{white}{2\frac{874}{1015}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "1Y7vyu_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.244, ["reseni"] = { ["float"] = 2.8610837438424, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2904, ["jmenovatel"] = 1015 }, ["render"] = "\\frac{2904}{1015}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{874}{1015}", ["x"] = 2, ["y"] = 874, ["z"] = 1015 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 + 15)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 3\\frac{2}{4} - 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - 3\\frac{2}{4} - 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 - 3\\frac{2}{4} - 3\\frac{5}{12}) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(7 + 15)^2}{(-10 - 3\\frac{2}{4} - 3\\frac{5}{12}) \\cdot -10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.66, bodu=108, $$16 \cdot 6 - (1\frac{5}{7} + \frac{-7}{-10}) + 2\frac{4}{10}=\textcolor{white}{95\frac{69}{70}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "LhTmrc_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = 95.985714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6719, ["jmenovatel"] = 70 }, ["render"] = "\\frac{33595}{350}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "95\\frac{69}{70}", ["x"] = 95, ["y"] = 69, ["z"] = 70 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} + \\frac{-7}{-10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{7} + \\frac{-7}{-10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 \\cdot 6 - (1\\frac{5}{7} + \\frac{-7}{-10})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 6 - (1\\frac{5}{7} + \\frac{-7}{-10}) + 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.67, bodu=170, $$3\frac{5}{7} - 3\frac{4}{10} + 3\frac{2}{10} + 11 - \frac{1\frac{3}{8}}{16}=\textcolor{white}{14\frac{1919}{4480}}$$return { ["body"] = 170, ["id"] = "6H4r5a_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.47, ["reseni"] = { ["float"] = 14.428348214286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 64639, ["jmenovatel"] = 4480 }, ["render"] = "\\frac{323195}{22400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{1919}{4480}", ["x"] = 14, ["y"] = 1919, ["z"] = 4480 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} - 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{8}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 - \\frac{1\\frac{3}{8}}{16}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{2}{10} + 11 - \\frac{1\\frac{3}{8}}{16}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} - 3\\frac{4}{10} + 3\\frac{2}{10} + 11 - \\frac{1\\frac{3}{8}}{16}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.68, bodu=140, $$\frac{6 \cdot -13}{1\frac{2}{5} \cdot \frac{1\frac{5}{9}}{1\frac{5}{6}}}=\textcolor{white}{-65\frac{65}{98}}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "8qPOyI_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["float"] = -65.663265306122, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6435, ["jmenovatel"] = 98 }, ["render"] = "\\frac{-12870}{196}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-65\\frac{65}{98}", ["x"] = -65, ["y"] = 65, ["z"] = 98 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{9}}{1\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} \\cdot \\frac{1\\frac{5}{9}}{1\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6 \\cdot -13}{1\\frac{2}{5} \\cdot \\frac{1\\frac{5}{9}}{1\\frac{5}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.69, bodu=141, $$8 - (-6) + \frac{4\frac{1}{5}}{-10 - 2\frac{5}{13}} + 3\frac{2}{5}=\textcolor{white}{17\frac{7}{115}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "lUquE8_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 17.060869565217, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1962, ["jmenovatel"] = 115 }, ["render"] = "\\frac{1962}{115}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "17\\frac{7}{115}", ["x"] = 17, ["y"] = 7, ["z"] = 115 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{5}}{-10 - 2\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{5}}{-10 - 2\\frac{5}{13}} + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "8 - (-6) + \\frac{4\\frac{1}{5}}{-10 - 2\\frac{5}{13}} + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.7, bodu=83, $$-9 \cdot ((-8 - 13)^2 + \frac{\frac{14}{-13}}{11})=\textcolor{white}{-3968\frac{17}{143}}$$return { ["body"] = 83, ["id"] = "LSZqOf_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.8768, ["reseni"] = { ["float"] = -3968.1188811189, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -567441, ["jmenovatel"] = 143 }, ["render"] = "\\frac{-567441}{143}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3968\\frac{17}{143}", ["x"] = -3968, ["y"] = 17, ["z"] = 143 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 - 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{14}{-13}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-8 - 13)^2 + \\frac{\\frac{14}{-13}}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((-8 - 13)^2 + \\frac{\\frac{14}{-13}}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 \\cdot ((-8 - 13)^2 + \\frac{\\frac{14}{-13}}{11})", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.71, bodu=115, $$\frac{11}{8} - \frac{4\frac{3}{11}}{18 \cdot 4\frac{1}{8}}=\textcolor{white}{1\frac{8297}{26136}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "5WJdnj_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = 1.3174548515458, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34433, ["jmenovatel"] = 26136 }, ["render"] = "\\frac{34433}{26136}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{8297}{26136}", ["x"] = 1, ["y"] = 8297, ["z"] = 26136 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot 4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{11}}{18 \\cdot 4\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{8} - \\frac{4\\frac{3}{11}}{18 \\cdot 4\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.72, bodu=89, $$-8 \cdot 10 \cdot 14 \cdot (2\frac{5}{8} + (-7))=\textcolor{white}{4900}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "wmoXGJ_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4900, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{9800}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4900", ["x"] = 4900 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{8} + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot 14 \\cdot (2\\frac{5}{8} + (-7))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 \\cdot 10 \\cdot 14 \\cdot (2\\frac{5}{8} + (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.73, bodu=148, $$3\frac{3}{8} - \frac{8}{2\frac{1}{7}} \cdot \frac{3\frac{5}{9}}{16}=\textcolor{white}{2\frac{589}{1080}}$$return { ["body"] = 148, ["id"] = "0fQj8F_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.33, ["reseni"] = { ["float"] = 2.5453703703704, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2749, ["jmenovatel"] = 1080 }, ["render"] = "\\frac{2749}{1080}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{589}{1080}", ["x"] = 2, ["y"] = 589, ["z"] = 1080 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{2\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{9}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{8}{2\\frac{1}{7}} \\cdot \\frac{3\\frac{5}{9}}{16}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{8} - \\frac{8}{2\\frac{1}{7}} \\cdot \\frac{3\\frac{5}{9}}{16}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.74, bodu=92, $$\frac{22 - 16}{14} \cdot -9 + (-17 + 2\frac{4}{9})=\textcolor{white}{-18\frac{26}{63}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "oPkzVc_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -18.412698412698, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1160, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{-1160}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18\\frac{26}{63}", ["x"] = -18, ["y"] = 26, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "22 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{22 - 16}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{22 - 16}{14} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{22 - 16}{14} \\cdot -9 + (-17 + 2\\frac{4}{9})", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.75, bodu=120, $$\frac{\frac{1\frac{4}{4}}{1\frac{5}{8}}}{6 - 8 \cdot 2\frac{5}{7}}=\textcolor{white}{-\frac{56}{715}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "3OmeSW_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = -0.078321678321678, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -56, ["jmenovatel"] = 715 }, ["render"] = "\\frac{112}{-1430}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{56}{715}", ["y"] = -56, ["z"] = 715 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{4}}{1\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 - 8 \\cdot 2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{4}{4}}{1\\frac{5}{8}}}{6 - 8 \\cdot 2\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.76, bodu=122, $$-4 - 4\frac{3}{11} - (1\frac{1}{9} - (15 \cdot 8 + (-11)))=\textcolor{white}{99\frac{61}{99}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "bE4RAM_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = 99.616161616162, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9862, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{9862}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "99\\frac{61}{99}", ["x"] = 99, ["y"] = 61, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 8 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 \\cdot 8 + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{1}{9} - (15 \\cdot 8 + (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{9} - (15 \\cdot 8 + (-11)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-4 - 4\\frac{3}{11} - (1\\frac{1}{9} - (15 \\cdot 8 + (-11)))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.77, bodu=95, $$(3\frac{4}{10} - 12) \cdot \frac{11}{16 \cdot 14}=\textcolor{white}{-\frac{473}{1120}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "IV9zu4_0418_1526", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = -0.42232142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -473, ["jmenovatel"] = 1120 }, ["render"] = "\\frac{-473}{1120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{473}{1120}", ["y"] = -473, ["z"] = 1120 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{11}{16 \\cdot 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - 12) \\cdot \\frac{11}{16 \\cdot 14}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.78, bodu=125, $$11 \cdot (-17 + (-8 \cdot 2\frac{5}{11} \cdot (3\frac{2}{8} - 16)))=\textcolor{white}{2567}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "hgFOkr_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2567, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{28237}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2567", ["x"] = 2567 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{8} - 16", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{8} - 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 \\cdot 2\\frac{5}{11} \\cdot (3\\frac{2}{8} - 16)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-17 + (-8 \\cdot 2\\frac{5}{11} \\cdot (3\\frac{2}{8} - 16))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-17 + (-8 \\cdot 2\\frac{5}{11} \\cdot (3\\frac{2}{8} - 16)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 \\cdot (-17 + (-8 \\cdot 2\\frac{5}{11} \\cdot (3\\frac{2}{8} - 16)))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.79, bodu=190, $$3\frac{1}{9} - (2\frac{2}{5} + (-16 \cdot -13)) - (3\frac{3}{5} + 3\frac{3}{9} + (-8))=\textcolor{white}{-206\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 190, ["id"] = "Y88EGc_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.59, ["reseni"] = { ["float"] = -206.22222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1856, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-139200}{675}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-206\\frac{2}{9}", ["x"] = -206, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} + (-16 \\cdot -13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{5} + (-16 \\cdot -13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} - (2\\frac{2}{5} + (-16 \\cdot -13))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + 3\\frac{3}{9} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{5} + 3\\frac{3}{9} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} - (2\\frac{2}{5} + (-16 \\cdot -13)) - (3\\frac{3}{5} + 3\\frac{3}{9} + (-8))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.8, bodu=227, $$\frac{3\frac{5}{7}}{1\frac{5}{9} \cdot 1\frac{3}{5}} \cdot (4\frac{5}{8} - \frac{4\frac{2}{7}}{17})=\textcolor{white}{6\frac{196251}{373184}}$$return { ["body"] = 227, ["id"] = "LxEHxl_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.8, ["reseni"] = { ["float"] = 6.5258826744984, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2435355, ["jmenovatel"] = 373184 }, ["render"] = "\\frac{2435355}{373184}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6\\frac{196251}{373184}", ["x"] = 6, ["y"] = 196251, ["z"] = 373184 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{7}}{1\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{8} - \\frac{4\\frac{2}{7}}{17}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{8} - \\frac{4\\frac{2}{7}}{17})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{7}}{1\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{3}{5}} \\cdot (4\\frac{5}{8} - \\frac{4\\frac{2}{7}}{17})", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.81, bodu=160, $$14 - (12 \cdot 8 + (-9) - (4\frac{3}{10} + 1\frac{5}{11} - 1\frac{4}{14}))=\textcolor{white}{-68\frac{409}{770}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "lSs8iv_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = -68.531168831169, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -52769, ["jmenovatel"] = 770 }, ["render"] = "\\frac{-52769}{770}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-68\\frac{409}{770}", ["x"] = -68, ["y"] = 409, ["z"] = 770 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 8 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{10} + 1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{10} + 1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 \\cdot 8 + (-9) - (4\\frac{3}{10} + 1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 \\cdot 8 + (-9) - (4\\frac{3}{10} + 1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 - (12 \\cdot 8 + (-9) - (4\\frac{3}{10} + 1\\frac{5}{11} - 1\\frac{4}{14}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.82, bodu=102, $$\frac{-11}{14} - \frac{3\frac{5}{8}}{17} - 5 \cdot 10=\textcolor{white}{-50\frac{951}{952}}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "xF9j7n_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.02, ["reseni"] = { ["float"] = -50.998949579832, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -48551, ["jmenovatel"] = 952 }, ["render"] = "\\frac{-48551}{952}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-50\\frac{951}{952}", ["x"] = -50, ["y"] = 951, ["z"] = 952 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{8}}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-11}{14} - \\frac{3\\frac{5}{8}}{17}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{14} - \\frac{3\\frac{5}{8}}{17} - 5 \\cdot 10", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.83, bodu=163, $$-10 \cdot \frac{17}{1\frac{5}{13}} \cdot (2\frac{2}{5} - (4\frac{3}{7} - 17))=\textcolor{white}{-1838\frac{10}{63}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "VSOJLJ_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = -1838.1587301587, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -115804, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{-579020}{315}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1838\\frac{10}{63}", ["x"] = -1838, ["y"] = 10, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} - 17", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} - 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} - (4\\frac{3}{7} - 17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{5} - (4\\frac{3}{7} - 17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{17}{1\\frac{5}{13}} \\cdot (2\\frac{2}{5} - (4\\frac{3}{7} - 17))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 \\cdot \\frac{17}{1\\frac{5}{13}} \\cdot (2\\frac{2}{5} - (4\\frac{3}{7} - 17))", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.84, bodu=134, $$(4\frac{5}{13} + (-9) + (-17)) \cdot \frac{1\frac{4}{4} + 2\frac{1}{10}}{16 + 14}=\textcolor{white}{-2\frac{3721}{3900}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "2SgROw_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.24, ["reseni"] = { ["float"] = -2.9541025641026, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11521, ["jmenovatel"] = 3900 }, ["render"] = "\\frac{-11521}{3900}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{3721}{3900}", ["x"] = -2, ["y"] = 3721, ["z"] = 3900 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} + (-9) + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{13} + (-9) + (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{4} + 2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{4} + 2\\frac{1}{10}}{16 + 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{13} + (-9) + (-17)) \\cdot \\frac{1\\frac{4}{4} + 2\\frac{1}{10}}{16 + 14}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.85, bodu=135, $$\frac{\frac{2\frac{3}{9} - (-11) + 20 - 7}{2\frac{2}{3}}}{-15}=\textcolor{white}{-\frac{79}{120}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "JCKMV0_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -0.65833333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -79, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{79}{-120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{79}{120}", ["y"] = -79, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - (-11) + 20 - 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9} - (-11) + 20 - 7}{2\\frac{2}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{3}{9} - (-11) + 20 - 7}{2\\frac{2}{3}}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.86, bodu=276, $$(14 + 4\frac{4}{8} + 1\frac{3}{9}) \cdot 2\frac{4}{9} + 1\frac{2}{8} + 3\frac{2}{5} + 2\frac{3}{8} - (-17)=\textcolor{white}{72\frac{547}{1080}}$$return { ["body"] = 276, ["id"] = "b2RiqW_0418_1526", ["obtiznost"] = 2.06, ["reseni"] = { ["float"] = 72.506481481481, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 78307, ["jmenovatel"] = 1080 }, ["render"] = "\\frac{313228}{4320}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "72\\frac{547}{1080}", ["x"] = 72, ["y"] = 547, ["z"] = 1080 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "14 + 4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + 4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 + 4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9}) \\cdot 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 + 4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9}) \\cdot 2\\frac{4}{9} + 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{2}{5} + 2\\frac{3}{8} - (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + 4\\frac{4}{8} + 1\\frac{3}{9}) \\cdot 2\\frac{4}{9} + 1\\frac{2}{8} + 3\\frac{2}{5} + 2\\frac{3}{8} - (-17)", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.87, bodu=109, $$3 - (-15 - (3\frac{1}{7} + \frac{18}{(\frac{16}{16})^3}))=\textcolor{white}{39\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "HflV6d_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.0708, ["reseni"] = { ["float"] = 39.142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 274, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{274}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "39\\frac{1}{7}", ["x"] = 39, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{16}{16})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} + \\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{7} + \\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 - (3\\frac{1}{7} + \\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - (3\\frac{1}{7} + \\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 - (-15 - (3\\frac{1}{7} + \\frac{18}{(\\frac{16}{16})^3}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.88, bodu=111, $$\frac{12 \cdot 7}{15} + \frac{4}{9} - 3\frac{3}{6}=\textcolor{white}{2\frac{49}{90}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "NhWiX8_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = 2.5444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 229, ["jmenovatel"] = 90 }, ["render"] = "\\frac{229}{90}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{49}{90}", ["x"] = 2, ["y"] = 49, ["z"] = 90 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 7}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{9} - 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 7}{15} + \\frac{4}{9} - 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.89, bodu=141, $$\frac{-12}{15} + (\frac{18}{2\frac{2}{4}} - (-18)) \cdot 1\frac{2}{8}=\textcolor{white}{30{,}7}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "iOvOft_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 30.7, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 307, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{307}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "30\\frac{7}{10}", ["tex_float"] = "30{,}7", ["x"] = 30, ["y"] = 7, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18}{2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18}{2\\frac{2}{4}} - (-18)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{18}{2\\frac{2}{4}} - (-18))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{18}{2\\frac{2}{4}} - (-18)) \\cdot 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12}{15} + (\\frac{18}{2\\frac{2}{4}} - (-18)) \\cdot 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.9, bodu=143, $$-10 \cdot (3\frac{2}{7} + 10) \cdot \frac{-15}{\frac{2\frac{5}{13}}{-14}}=\textcolor{white}{-11700}$$return { ["body"] = 143, ["id"] = "N89JQS_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.3, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11700, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-2538900}{217}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11700", ["tex_float"] = "-11700", ["x"] = -11700 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{7} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{7} + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot (3\\frac{2}{7} + 10)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{13}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-15}{\\frac{2\\frac{5}{13}}{-14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 \\cdot (3\\frac{2}{7} + 10) \\cdot \\frac{-15}{\\frac{2\\frac{5}{13}}{-14}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.91, bodu=176, $$3\frac{1}{7} \cdot (13 - 3\frac{4}{10}) + \frac{13 - 4\frac{3}{12}}{-20}=\textcolor{white}{29\frac{411}{560}}$$return { ["body"] = 176, ["id"] = "2CUmVc_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.51, ["reseni"] = { ["float"] = 29.733928571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16651, ["jmenovatel"] = 560 }, ["render"] = "\\frac{16651}{560}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{411}{560}", ["x"] = 29, ["y"] = 411, ["z"] = 560 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - 3\\frac{4}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} \\cdot (13 - 3\\frac{4}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 - 4\\frac{3}{12}}{-20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} \\cdot (13 - 3\\frac{4}{10}) + \\frac{13 - 4\\frac{3}{12}}{-20}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.92, bodu=146, $$\frac{-16 \cdot 13}{\frac{18}{4\frac{1}{6}}} \cdot 4\frac{2}{10}=\textcolor{white}{-202\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 146, ["id"] = "FHQcMx_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.32, ["reseni"] = { ["float"] = -202.22222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1820, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-27300}{135}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-202\\frac{2}{9}", ["x"] = -202, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18}{4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-16 \\cdot 13}{\\frac{18}{4\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16 \\cdot 13}{\\frac{18}{4\\frac{1}{6}}} \\cdot 4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.93, bodu=214, $$3\frac{4}{11} + \frac{-14 \cdot \frac{2\frac{2}{11}}{3\frac{4}{15}}}{11} - 1\frac{1}{9}=\textcolor{white}{1\frac{3068}{7623}}$$return { ["body"] = 214, ["id"] = "Eww45X_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.73, ["reseni"] = { ["float"] = 1.402466220648, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10691, ["jmenovatel"] = 7623 }, ["render"] = "\\frac{117601}{83853}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{3068}{7623}", ["x"] = 1, ["y"] = 3068, ["z"] = 7623 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "3\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{11}}{3\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{11}}{3\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{11}}{3\\frac{4}{15}}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{11}}{3\\frac{4}{15}}}{11} - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{4}{11} + \\frac{-14 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{11}}{3\\frac{4}{15}}}{11} - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.94, bodu=149, $$\frac{3\frac{1}{5}}{-12 - (-14 \cdot (2\frac{3}{8} + (-5)))} - (-15)=\textcolor{white}{14\frac{911}{975}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "WJoQSW_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = 14.934358974359, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14561, ["jmenovatel"] = 975 }, ["render"] = "\\frac{14561}{975}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{911}{975}", ["x"] = 14, ["y"] = 911, ["z"] = 975 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-14 \\cdot (2\\frac{3}{8} + (-5))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 - (-14 \\cdot (2\\frac{3}{8} + (-5)))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{5}}{-12 - (-14 \\cdot (2\\frac{3}{8} + (-5)))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{5}}{-12 - (-14 \\cdot (2\\frac{3}{8} + (-5)))} - (-15)", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.95, bodu=218, $$3\frac{1}{3} + \frac{19}{13} - 18 + 4\frac{3}{9} + 1\frac{3}{7} - 3\frac{1}{7}=\textcolor{white}{-10\frac{160}{273}}$$return { ["body"] = 218, ["id"] = "T5v0JD_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.75, ["reseni"] = { ["float"] = -10.586080586081, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2890, ["jmenovatel"] = 273 }, ["render"] = "\\frac{-20230}{1911}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{160}{273}", ["x"] = -10, ["y"] = 160, ["z"] = 273 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{13} - 18", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} + \\frac{19}{13} - 18", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} + \\frac{19}{13} - 18 + 4\\frac{3}{9} + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} + \\frac{19}{13} - 18 + 4\\frac{3}{9} + 1\\frac{3}{7} - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.96, bodu=295, $$4\frac{2}{5} \cdot 2\frac{3}{9} + \frac{2\frac{3}{7} - 2\frac{1}{4}}{1\frac{5}{12} - 4\frac{5}{10}}=\textcolor{white}{10\frac{811}{3885}}$$return { ["body"] = 295, ["id"] = "sp0iGx_0418_1526", ["obtiznost"] = 2.16, ["reseni"] = { ["float"] = 10.208751608752, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 39661, ["jmenovatel"] = 3885 }, ["render"] = "\\frac{39661}{3885}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{811}{3885}", ["x"] = 10, ["y"] = 811, ["z"] = 3885 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot 2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} - 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7} - 2\\frac{1}{4}}{1\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot 2\\frac{3}{9} + \\frac{2\\frac{3}{7} - 2\\frac{1}{4}}{1\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.97, bodu=123, $$10 \cdot -18 - \frac{13}{-21 - (4\frac{3}{11} - (-13))}=\textcolor{white}{-179\frac{278}{421}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "nMbGM1_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = -179.66033254157, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -75637, ["jmenovatel"] = 421 }, ["render"] = "\\frac{-75637}{421}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-179\\frac{278}{421}", ["x"] = -179, ["y"] = 278, ["z"] = 421 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{11} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{11} - (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-21 - (4\\frac{3}{11} - (-13))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{13}{-21 - (4\\frac{3}{11} - (-13))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot -18 - \\frac{13}{-21 - (4\\frac{3}{11} - (-13))}", ["typ"] = "minus" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.98, bodu=223, $$\frac{2\frac{5}{7} + 4\frac{1}{7} + 13}{19 \cdot \frac{15 - 2\frac{4}{12}}{2\frac{2}{10}}}=\textcolor{white}{\frac{4587}{25270}}$$return { ["body"] = 223, ["id"] = "1n1a02_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.78, ["reseni"] = { ["float"] = 0.1815195884448, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4587, ["jmenovatel"] = 25270 }, ["render"] = "\\frac{4587}{25270}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4587}{25270}", ["y"] = 4587, ["z"] = 25270 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} + 4\\frac{1}{7} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 2\\frac{4}{12}}{2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "19 \\cdot \\frac{15 - 2\\frac{4}{12}}{2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{7} + 4\\frac{1}{7} + 13}{19 \\cdot \\frac{15 - 2\\frac{4}{12}}{2\\frac{2}{10}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.99, bodu=225, $$\frac{\frac{4\frac{2}{11}}{3\frac{3}{13}}}{2\frac{2}{9}} - (3\frac{5}{11} \cdot -12 + (-14))=\textcolor{white}{56\frac{57}{1540}}$$return { ["body"] = 225, ["id"] = "DCK9L3_0418_1526", ["obtiznost"] = 1.79, ["reseni"] = { ["float"] = 56.037012987013, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 86297, ["jmenovatel"] = 1540 }, ["render"] = "\\frac{949267}{16940}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "56\\frac{57}{1540}", ["x"] = 56, ["y"] = 57, ["z"] = 1540 }, ["seed"] = "rLx79YG3Rw8RY2OyRflI_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 46, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 42, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{11}}{3\\frac{3}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{2}{11}}{3\\frac{3}{13}}}{2\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} \\cdot -12 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{11} \\cdot -12 + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{2}{11}}{3\\frac{3}{13}}}{2\\frac{2}{9}} - (3\\frac{5}{11} \\cdot -12 + (-14))", ["typ"] = "minus" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: