- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0, bodu=21, $$(\frac{7 + (-10)}{5 + 10})^4=\textcolor{white}{\frac{1}{625}}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "sQelhZ_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.2504, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0016, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{1}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{625}", ["y"] = 1, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7 + (-10)}{5 + 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{7 + (-10)}{5 + 10})^4", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.01, bodu=11, $$\frac{(\frac{8}{9})^2}{6 - (-6)}=\textcolor{white}{\frac{16}{243}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "fFYpLW_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.068, ["reseni"] = { ["float"] = 0.065843621399177, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 243 }, ["render"] = "\\frac{64}{972}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{16}{243}", ["y"] = 16, ["z"] = 243 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{8}{9})^2}{6 - (-6)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.02, bodu=12, $$\frac{(\frac{6}{11})^2}{6}=\textcolor{white}{\frac{6}{121}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "OUdUTo_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.0828, ["reseni"] = { ["float"] = 0.049586776859504, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 121 }, ["render"] = "\\frac{36}{726}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{6}{121}", ["y"] = 6, ["z"] = 121 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{11})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{6}{11})^2}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.03, bodu=12, $$\frac{5}{(\frac{9}{7})^2}=\textcolor{white}{3\frac{2}{81}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "2xplYl_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.082, ["reseni"] = { ["float"] = 3.0246913580247, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 245, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{245}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{2}{81}", ["x"] = 3, ["y"] = 2, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5}{(\\frac{9}{7})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.04, bodu=5, $$10 \cdot 4 \cdot 3=\textcolor{white}{120}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "yWslVi_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 120, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{120}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "120", ["tex_float"] = "120", ["x"] = 120 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 4 \\cdot 3", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.05, bodu=5, $$5 \cdot (8 + (-10 - 7))=\textcolor{white}{-45}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "CgGN4n_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -45, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-45}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-45", ["tex_float"] = "-45", ["x"] = -45 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "8 + (-10 - 7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + (-10 - 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (8 + (-10 - 7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.06, bodu=5, $$3 \cdot 4 \cdot 10=\textcolor{white}{120}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "GgOiP2_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 120, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{120}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "120", ["x"] = 120 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3 \\cdot 4 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.07, bodu=11, $$\frac{6}{-6 \cdot -10}=\textcolor{white}{0{,}1}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "IcRnA9_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = 0.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{6}{60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "0{,}1", ["y"] = 1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6 \\cdot -10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.08, bodu=6, $$6 \cdot -10 \cdot (7 - 8)=\textcolor{white}{60}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "ccBBOu_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 60, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{60}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "60", ["x"] = 60 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot -10 \\cdot (7 - 8)", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.09, bodu=12, $$\frac{9}{8} - (9 - 5)=\textcolor{white}{-2{,}875}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "15ppcP_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["float"] = -2.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-23}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-2{,}875", ["x"] = -2, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{9}{8} - (9 - 5)", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.1, bodu=10, $$(2 - 5)^4 \cdot (7 + (12 + 4)^2)=\textcolor{white}{21303}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "PG6NnF_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.2356, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21303, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{21303}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "21303", ["x"] = 21303 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(2 - 5)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 + 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 + (12 + 4)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + (12 + 4)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2 - 5)^4 \\cdot (7 + (12 + 4)^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.11, bodu=13, $$-10 + (\frac{(7 - 9)^3}{4})^2=\textcolor{white}{-6}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "5AWgHx_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.1156, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-6}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6", ["tex_float"] = "-6", ["x"] = -6 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(7 - 9)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(7 - 9)^3}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{(7 - 9)^3}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-10 + (\\frac{(7 - 9)^3}{4})^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.12, bodu=13, $$9 - (\frac{2\frac{4}{4}}{7} - 8)=\textcolor{white}{16\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "KQZCxA_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["float"] = 16.571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 116, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{116}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{4}{7}", ["x"] = 16, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{4}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{4}}{7} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{4}{4}}{7} - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (\\frac{2\\frac{4}{4}}{7} - 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.13, bodu=27, $$\frac{7 - 3\frac{5}{7}}{10 - (-6)}=\textcolor{white}{\frac{23}{112}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "lVlcBP_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["float"] = 0.20535714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 112 }, ["render"] = "\\frac{23}{112}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{23}{112}", ["y"] = 23, ["z"] = 112 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7 - 3\\frac{5}{7}}{10 - (-6)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.14, bodu=14, $$\frac{-5 \cdot 7}{9}=\textcolor{white}{-3\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "8pQN9Y_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["float"] = -3.8888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -35, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-35}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{8}{9}", ["x"] = -3, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5 \\cdot 7}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.15, bodu=7, $$(4 + 8 + (-4 + 7)) \cdot 10=\textcolor{white}{150}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "cdUPr5_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 150, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{150}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "150", ["x"] = 150 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4 + 8 + (-4 + 7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + 8 + (-4 + 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4 + 8 + (-4 + 7)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.16, bodu=7, $$4 - (-7 + 2 \cdot 8)=\textcolor{white}{-5}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "dfV589_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-5}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5", ["tex_float"] = "-5", ["x"] = -5 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 + 2 \\cdot 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + 2 \\cdot 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 - (-7 + 2 \\cdot 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.17, bodu=16, $$(\frac{4}{6} + 5) \cdot -6=\textcolor{white}{-34}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "BVTx9P_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -34, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-102}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-34", ["tex_float"] = "-34", ["x"] = -34 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{6} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{4}{6} + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{4}{6} + 5) \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.18, bodu=16, $$5 + 8 - \frac{-12}{10}=\textcolor{white}{14{,}2}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "V8ksoe_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["float"] = 14.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 71, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{71}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "14{,}2", ["x"] = 14, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 + 8 - \\frac{-12}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.19, bodu=8, $$12 \cdot 10 \cdot (7 - 8)^4=\textcolor{white}{120}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "8zk9qL_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.1908, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 120, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{120}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "120", ["tex_float"] = "120", ["x"] = 120 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(7 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 \\cdot 10 \\cdot (7 - 8)^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.2, bodu=27, $$3 \cdot \frac{12 + 4}{(-8 - 10)^2}=\textcolor{white}{\frac{4}{27}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "CznTXy_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["float"] = 0.14814814814815, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{12}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{27}", ["y"] = 4, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 - 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{12 + 4}{(-8 - 10)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3 \\cdot \\frac{12 + 4}{(-8 - 10)^2}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.21, bodu=53, $$\frac{5}{(\frac{4\frac{2}{4}}{9})^4 + 3\frac{1}{4}}=\textcolor{white}{1\frac{27}{53}}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "Hzfrhu_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.6168, ["reseni"] = { ["float"] = 1.5094339622642, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 80, ["jmenovatel"] = 53 }, ["render"] = "\\frac{80}{53}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{27}{53}", ["x"] = 1, ["y"] = 27, ["z"] = 53 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{4}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{4}}{9})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{4}}{9})^4 + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{5}{(\\frac{4\\frac{2}{4}}{9})^4 + 3\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.22, bodu=19, $$\frac{7}{10 + 10 \cdot 11}=\textcolor{white}{\frac{7}{120}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "raAKrf_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 0.058333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{7}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{120}", ["y"] = 7, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + 10 \\cdot 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{10 + 10 \\cdot 11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.23, bodu=9, $$9 + 7 - 10 + (-5) - 8=\textcolor{white}{-7}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "6Z2Tdf_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7", ["x"] = -7 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 10 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 10 + (-5) - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "9 + 7 - 10 + (-5) - 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.24, bodu=20, $$\frac{-8 + \frac{13}{8}}{-7}=\textcolor{white}{\frac{51}{56}}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "5pQQlm_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["float"] = 0.91071428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 51, ["jmenovatel"] = 56 }, ["render"] = "\\frac{-51}{-56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{51}{56}", ["y"] = 51, ["z"] = 56 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 + \\frac{13}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 + \\frac{13}{8}}{-7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.25, bodu=74, $$7 - 4\frac{5}{8} - (\frac{8}{10})^4=\textcolor{white}{1\frac{4827}{5000}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "7pF2s0_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.8024, ["reseni"] = { ["float"] = 1.9654, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9827, ["jmenovatel"] = 5000 }, ["render"] = "\\frac{9827}{5000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{4827}{5000}", ["x"] = 1, ["y"] = 4827, ["z"] = 5000 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{8}{10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - 4\\frac{5}{8} - (\\frac{8}{10})^4", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.26, bodu=38, $$-6 - 1\frac{3}{4} - 4 \cdot -3=\textcolor{white}{4{,}25}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "3ZGdLQ_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = 4.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{17}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "4{,}25", ["x"] = 4, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot -3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 - 1\\frac{3}{4} - 4 \\cdot -3", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.27, bodu=38, $$8 \cdot (\frac{2\frac{2}{7}}{-3} - 13)=\textcolor{white}{-110\frac{2}{21}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "CcrBn4_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = -110.09523809524, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2312, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-2312}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-110\\frac{2}{21}", ["x"] = -110, ["y"] = 2, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{7}}{-3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{7}}{-3} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{7}}{-3} - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (\\frac{2\\frac{2}{7}}{-3} - 13)", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.28, bodu=39, $$\frac{\frac{7 - 5}{9}}{11 + 3\frac{5}{11}}=\textcolor{white}{\frac{22}{1431}}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "nyOGtb_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = 0.015373864430468, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1431 }, ["render"] = "\\frac{22}{1431}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{22}{1431}", ["y"] = 22, ["z"] = 1431 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 - 5}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{7 - 5}{9}}{11 + 3\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.29, bodu=12, $$6 \cdot 10 \cdot 11 - 12=\textcolor{white}{648}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "TIL5AA_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 648, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{648}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "648", ["x"] = 648 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 \\cdot 10 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10 \\cdot 11 - 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.3, bodu=41, $$\frac{7}{9} - (12 - 3\frac{4}{9})=\textcolor{white}{-7\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "udXspT_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -7.7777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -70, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-70}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{7}{9}", ["x"] = -7, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 3\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{7}{9} - (12 - 3\\frac{4}{9})", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.31, bodu=25, $$\frac{-11}{12} \cdot (4 + (-4 - (-7)))=\textcolor{white}{-6\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "wIJizz_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["float"] = -6.4166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -77, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-77}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6\\frac{5}{12}", ["x"] = -6, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 + (-4 - (-7))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + (-4 - (-7)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-11}{12} \\cdot (4 + (-4 - (-7)))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.32, bodu=71, $$(4\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9})^4 + 9=\textcolor{white}{48\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "VIVwbA_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.7764, ["reseni"] = { ["float"] = 48.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 769, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{769}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "48\\frac{1}{16}", ["x"] = 48, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} \\cdot \\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(4\\frac{5}{10} \\cdot \\frac{5}{9})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{10} \\cdot \\frac{5}{9})^4 + 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.33, bodu=27, $$10 - \frac{3 - 9}{-13}=\textcolor{white}{9\frac{7}{13}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "TErDJY_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["float"] = 9.5384615384615, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 124, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{124}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{7}{13}", ["x"] = 9, ["y"] = 7, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3 - 9}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 - \\frac{3 - 9}{-13}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.34, bodu=45, $$\frac{-11}{-9} \cdot 1\frac{5}{7} \cdot -13=\textcolor{white}{-27\frac{5}{21}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "X0JA0q_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = -27.238095238095, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -572, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-1716}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{5}{21}", ["x"] = -27, ["y"] = 5, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-9} \\cdot 1\\frac{5}{7} \\cdot -13", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.35, bodu=72, $$2\frac{5}{9} \cdot (-6 \cdot 4)^2 + (-13)=\textcolor{white}{1459}$$return { ["body"] = 72, ["id"] = "eZsZyM_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.7808, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1459, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1459}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1459", ["tex_float"] = "1459", ["x"] = 1459 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-6 \\cdot 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} \\cdot (-6 \\cdot 4)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} \\cdot (-6 \\cdot 4)^2 + (-13)", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.36, bodu=14, $$(3 - (-7)) \cdot (5 + 6 + 5)=\textcolor{white}{160}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "IoulOf_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 160, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{160}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "160", ["tex_float"] = "160", ["x"] = 160 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 6 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 6 + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3 - (-7)) \\cdot (5 + 6 + 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.37, bodu=48, $$-9 \cdot (3\frac{4}{9} - (10 + 10)) + 8=\textcolor{white}{157}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "rHxWkf_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 157, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{157}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "157", ["tex_float"] = "157", ["x"] = 157 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} - (10 + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{9} - (10 + 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 \\cdot (3\\frac{4}{9} - (10 + 10))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot (3\\frac{4}{9} - (10 + 10)) + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.38, bodu=49, $$1\frac{3}{7} + 8 + (-9 + \frac{-9}{13})=\textcolor{white}{-\frac{24}{91}}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "ft7c59_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -0.26373626373626, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24, ["jmenovatel"] = 91 }, ["render"] = "\\frac{-24}{91}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{24}{91}", ["y"] = -24, ["z"] = 91 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 + \\frac{-9}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} + 8 + (-9 + \\frac{-9}{13})", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.39, bodu=31, $$\frac{8}{8 + 15 + 14} \cdot 10=\textcolor{white}{2\frac{6}{37}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "wyUwIm_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1621621621622, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 80, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{80}{37}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{6}{37}", ["x"] = 2, ["y"] = 6, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 15 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{8}{8 + 15 + 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8 + 15 + 14} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.4, bodu=51, $$8 - 3\frac{1}{4} \cdot 9 + (-10 - (-6))=\textcolor{white}{-25{,}25}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "H0oSa7_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["float"] = -25.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -101, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-101}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-25\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-25{,}25", ["x"] = -25, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "8 - 3\\frac{1}{4} \\cdot 9 + (-10 - (-6))", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.41, bodu=75, $$3\frac{4}{6} - (17 + 3\frac{3}{10} - (-11 \cdot -2))=\textcolor{white}{5\frac{11}{30}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "0r4kdt_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = 5.3666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 161, ["jmenovatel"] = 30 }, ["render"] = "\\frac{161}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{11}{30}", ["x"] = 5, ["y"] = 11, ["z"] = 30 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 + 3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot -2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "17 + 3\\frac{3}{10} - (-11 \\cdot -2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(17 + 3\\frac{3}{10} - (-11 \\cdot -2))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} - (17 + 3\\frac{3}{10} - (-11 \\cdot -2))", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.42, bodu=34, $$\frac{(\frac{7}{10} + (-9)) \cdot -14}{14}=\textcolor{white}{8{,}3}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "4n4YeV_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = 8.3, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 83, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{581}{70}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{3}{10}", ["tex_float"] = "8{,}3", ["x"] = 8, ["y"] = 3, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{10} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{7}{10} + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{7}{10} + (-9)) \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{7}{10} + (-9)) \\cdot -14}{14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.43, bodu=55, $$\frac{5 + 7}{4\frac{4}{7}} \cdot -12 \cdot 16=\textcolor{white}{-504}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "RwVaJe_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -504, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-4032}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-504", ["x"] = -504 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 + 7}{4\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 + 7}{4\\frac{4}{7}} \\cdot -12 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.44, bodu=42, $$\frac{(9 + 4)^2 + (-13)}{11 - (-8)} + (-8)=\textcolor{white}{\frac{4}{19}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "JuCSTB_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.508, ["reseni"] = { ["float"] = 0.21052631578947, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 19 }, ["render"] = "\\frac{4}{19}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{19}", ["y"] = 4, ["z"] = 19 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 + 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 4)^2 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(9 + 4)^2 + (-13)}{11 - (-8)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(9 + 4)^2 + (-13)}{11 - (-8)} + (-8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.45, bodu=68, $$6 \cdot \frac{(\frac{-3}{4\frac{2}{6}})^2}{7}=\textcolor{white}{\frac{486}{1183}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "974b08_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 0.41081994928149, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 486, ["jmenovatel"] = 1183 }, ["render"] = "\\frac{486}{1183}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{486}{1183}", ["y"] = 486, ["z"] = 1183 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-3}{4\\frac{2}{6}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-3}{4\\frac{2}{6}})^2}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 \\cdot \\frac{(\\frac{-3}{4\\frac{2}{6}})^2}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.46, bodu=19, $$-7 - (-11 - 9 \cdot 13 \cdot 13)=\textcolor{white}{1525}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "fddGbe_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1525, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1525}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1525", ["tex_float"] = "1525", ["x"] = 1525 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 13 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 - 9 \\cdot 13 \\cdot 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - 9 \\cdot 13 \\cdot 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 - (-11 - 9 \\cdot 13 \\cdot 13)", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.47, bodu=59, $$(7 - (13 + 8 - 2\frac{3}{8})) \cdot 18=\textcolor{white}{-209{,}25}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "l1pqsy_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -209.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -837, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-1674}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-209\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-209{,}25", ["x"] = -209, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 8 - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 + 8 - 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (13 + 8 - 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - (13 + 8 - 2\\frac{3}{8}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 - (13 + 8 - 2\\frac{3}{8})) \\cdot 18", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.48, bodu=69, $$\frac{-10 - 2\frac{1}{6}}{(10 + (11 - 13)^2)^2}=\textcolor{white}{-\frac{73}{1176}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "hSaJ2Y_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.7608, ["reseni"] = { ["float"] = -0.062074829931973, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -73, ["jmenovatel"] = 1176 }, ["render"] = "\\frac{-73}{1176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{73}{1176}", ["y"] = -73, ["z"] = 1176 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 - 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + (11 - 13)^2", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + (11 - 13)^2)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10 - 2\\frac{1}{6}}{(10 + (11 - 13)^2)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.49, bodu=112, $$\frac{9}{2\frac{5}{10}} \cdot (14 + 2\frac{4}{9}) + 3\frac{1}{7}=\textcolor{white}{62\frac{12}{35}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "pY9XjQ_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = 62.342857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2182, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{2182}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "62\\frac{12}{35}", ["x"] = 62, ["y"] = 12, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{2\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + 2\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{9}{2\\frac{5}{10}} \\cdot (14 + 2\\frac{4}{9})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{2\\frac{5}{10}} \\cdot (14 + 2\\frac{4}{9}) + 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.5, bodu=41, $$(2 + (-12)) \cdot (14 + \frac{17}{8})=\textcolor{white}{-161{,}25}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "irPvOY_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -161.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -645, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-1290}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-161\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-161{,}25", ["x"] = -161, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2 + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "14 + \\frac{17}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + \\frac{17}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2 + (-12)) \\cdot (14 + \\frac{17}{8})", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.51, bodu=115, $$(4\frac{3}{7} + 17 - (4\frac{4}{7} + 8)) \cdot \frac{10}{3\frac{4}{10}}=\textcolor{white}{26\frac{6}{119}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "6i3WD0_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = 26.050420168067, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3100, ["jmenovatel"] = 119 }, ["render"] = "\\frac{3100}{119}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "26\\frac{6}{119}", ["x"] = 26, ["y"] = 6, ["z"] = 119 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} + 17", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{7} + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} + 17 - (4\\frac{4}{7} + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} + 17 - (4\\frac{4}{7} + 8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{3\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} + 17 - (4\\frac{4}{7} + 8)) \\cdot \\frac{10}{3\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.52, bodu=44, $$\frac{-9}{\frac{12}{(\frac{5}{-15})^3}}=\textcolor{white}{\frac{1}{36}}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "iEjtog_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.5312, ["reseni"] = { ["float"] = 0.027777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{-9}{-324}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{36}", ["y"] = 1, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{5}{-15})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{12}{(\\frac{5}{-15})^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-9}{\\frac{12}{(\\frac{5}{-15})^3}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.53, bodu=69, $$\frac{6}{-6} \cdot 1\frac{3}{8} \cdot (12 + (-8))^3=\textcolor{white}{-88}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "bXoMFf_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.756, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -88, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-704}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-88", ["tex_float"] = "-88", ["x"] = -88 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6} \\cdot 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(12 + (-8))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6} \\cdot 1\\frac{3}{8} \\cdot (12 + (-8))^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.54, bodu=22, $$-4 \cdot 11 \cdot 18 \cdot -10=\textcolor{white}{7920}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "5ajZah_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7920, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{7920}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7920", ["tex_float"] = "7920", ["x"] = 7920 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "11 \\cdot 18 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 \\cdot 11 \\cdot 18 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.55, bodu=120, $$\frac{\frac{-10}{-7}}{\frac{3\frac{5}{7} + 3\frac{4}{6}}{1\frac{1}{5}}}=\textcolor{white}{\frac{36}{155}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "oozar5_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = 0.23225806451613, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 155 }, ["render"] = "\\frac{1260}{5425}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{36}{155}", ["y"] = 36, ["z"] = 155 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} + 3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{7} + 3\\frac{4}{6}}{1\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{-7}}{\\frac{3\\frac{5}{7} + 3\\frac{4}{6}}{1\\frac{1}{5}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.56, bodu=69, $$\frac{2\frac{4}{9}}{-10} \cdot 11 \cdot -9=\textcolor{white}{24{,}2}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "t9zg8y_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = 24.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 121, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{1089}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "24\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "24{,}2", ["x"] = 24, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{9}}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{9}}{-10} \\cdot 11 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.57, bodu=154, $$\frac{3\frac{3}{11} - (13 + 3\frac{4}{9} + 1\frac{3}{9})}{14 - 1\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{-1\frac{331}{2541}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "EpCU8G_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1302636757182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2872, ["jmenovatel"] = 2541 }, ["render"] = "\\frac{-8616}{7623}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{331}{2541}", ["x"] = -1, ["y"] = 331, ["z"] = 2541 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 3\\frac{4}{9} + 1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 3\\frac{4}{9} + 1\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{3}{11} - (13 + 3\\frac{4}{9} + 1\\frac{3}{9})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{11} - (13 + 3\\frac{4}{9} + 1\\frac{3}{9})}{14 - 1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.58, bodu=71, $$7 - 15 - (-9 - 13 \cdot 3\frac{1}{7})=\textcolor{white}{41\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "4036BF_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = 41.857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 293, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{293}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "41\\frac{6}{7}", ["x"] = 41, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-9 - 13 \\cdot 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - 13 \\cdot 3\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - 15 - (-9 - 13 \\cdot 3\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.59, bodu=98, $$10 \cdot 17 - \frac{-9}{2\frac{5}{12}} - 3\frac{2}{5}=\textcolor{white}{170\frac{47}{145}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "OC1pJL_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = 170.32413793103, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24697, ["jmenovatel"] = 145 }, ["render"] = "\\frac{24697}{145}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "170\\frac{47}{145}", ["x"] = 170, ["y"] = 47, ["z"] = 145 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{2\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot 17 - \\frac{-9}{2\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 17 - \\frac{-9}{2\\frac{5}{12}} - 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.6, bodu=100, $$2\frac{5}{8} \cdot -8 \cdot (-13 \cdot (1\frac{5}{9} - (-14)) + (-15))=\textcolor{white}{4561\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "gLRgYJ_1002_0006", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = 4561.6666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13685, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{41055}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4561\\frac{2}{3}", ["x"] = 4561, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 \\cdot (1\\frac{5}{9} - (-14))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot (1\\frac{5}{9} - (-14)) + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 \\cdot (1\\frac{5}{9} - (-14)) + (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} \\cdot -8 \\cdot (-13 \\cdot (1\\frac{5}{9} - (-14)) + (-15))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.61, bodu=129, $$(14 + (-8 - 9)) \cdot \frac{1\frac{1}{9} - 2\frac{3}{8}}{2\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{1\frac{253}{384}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "2VZMun_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = 1.6588541666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 637, ["jmenovatel"] = 384 }, ["render"] = "\\frac{1911}{1152}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{253}{384}", ["x"] = 1, ["y"] = 253, ["z"] = 384 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 + (-8 - 9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + (-8 - 9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{9} - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{9} - 2\\frac{3}{8}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(14 + (-8 - 9)) \\cdot \\frac{1\\frac{1}{9} - 2\\frac{3}{8}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.62, bodu=76, $$(15 - 14)^2 \cdot -7 \cdot (2\frac{2}{6} - (-11))=\textcolor{white}{-93\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "iOT2S2_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.8208, ["reseni"] = { ["float"] = -93.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -280, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-280}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-93\\frac{1}{3}", ["x"] = -93, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(15 - 14)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 \\cdot (2\\frac{2}{6} - (-11))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(15 - 14)^2 \\cdot -7 \\cdot (2\\frac{2}{6} - (-11))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.63, bodu=55, $$\frac{12 + (-16)}{-10 \cdot -12 \cdot 15}=\textcolor{white}{-\frac{1}{450}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "p2dS2o_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0022222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 450 }, ["render"] = "\\frac{-4}{1800}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{450}", ["y"] = -1, ["z"] = 450 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-16)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -12 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{12 + (-16)}{-10 \\cdot -12 \\cdot 15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.64, bodu=111, $$\frac{2\frac{3}{10}}{(6 - 3)^2} \cdot (\frac{4\frac{2}{4}}{2})^2=\textcolor{white}{1\frac{47}{160}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "wKq1mG_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.0828, ["reseni"] = { ["float"] = 1.29375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 207, ["jmenovatel"] = 160 }, ["render"] = "\\frac{1863}{1440}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{47}{160}", ["x"] = 1, ["y"] = 47, ["z"] = 160 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 - 3)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10}}{(6 - 3)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{4}}{2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{4}}{2})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10}}{(6 - 3)^2} \\cdot (\\frac{4\\frac{2}{4}}{2})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.65, bodu=80, $$(12 - (7 + (-9))) \cdot 4 - 1\frac{3}{8} + 11=\textcolor{white}{65{,}625}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "FXepNo_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.85, ["reseni"] = { ["float"] = 65.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 525, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{525}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "65\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "65{,}625", ["x"] = 65, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (7 + (-9))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - (7 + (-9)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (7 + (-9))) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (7 + (-9))) \\cdot 4 - 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (7 + (-9))) \\cdot 4 - 1\\frac{3}{8} + 11", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.66, bodu=173, $$-12 - \frac{-11}{(\frac{-6}{2\frac{5}{11}})^2 + 2\frac{1}{4} + 3\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{-11\frac{389}{7517}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "zaNlxM_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.486, ["reseni"] = { ["float"] = -11.051749368099, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -83076, ["jmenovatel"] = 7517 }, ["render"] = "\\frac{-83076}{7517}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{389}{7517}", ["x"] = -11, ["y"] = 389, ["z"] = 7517 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{2\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-6}{2\\frac{5}{11}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{2\\frac{5}{11}})^2 + 2\\frac{1}{4} + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-11}{(\\frac{-6}{2\\frac{5}{11}})^2 + 2\\frac{1}{4} + 3\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{-11}{(\\frac{-6}{2\\frac{5}{11}})^2 + 2\\frac{1}{4} + 3\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.67, bodu=109, $$\frac{\frac{2\frac{4}{13}}{-13 - (-11)}}{\frac{16}{1\frac{1}{9}}}=\textcolor{white}{-\frac{25}{312}}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "hrEEer_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.07, ["reseni"] = { ["float"] = -0.080128205128205, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -25, ["jmenovatel"] = 312 }, ["render"] = "\\frac{-75}{936}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{25}{312}", ["y"] = -25, ["z"] = 312 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{13}}{-13 - (-11)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{1\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{4}{13}}{-13 - (-11)}}{\\frac{16}{1\\frac{1}{9}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.68, bodu=172, $$\frac{1\frac{4}{13} + 2\frac{2}{7} - (-15 \cdot 2\frac{2}{10}) - 1\frac{3}{6}}{10}=\textcolor{white}{3\frac{927}{1820}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "6lEm63_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = 3.5093406593407, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6387, ["jmenovatel"] = 1820 }, ["render"] = "\\frac{6387}{1820}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{927}{1820}", ["x"] = 3, ["y"] = 927, ["z"] = 1820 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} + 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} + 2\\frac{2}{7} - (-15 \\cdot 2\\frac{2}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} + 2\\frac{2}{7} - (-15 \\cdot 2\\frac{2}{10}) - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{13} + 2\\frac{2}{7} - (-15 \\cdot 2\\frac{2}{10}) - 1\\frac{3}{6}}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.69, bodu=114, $$\frac{(14 - 11)^3}{-10} \cdot (2\frac{2}{4} + 1\frac{4}{6} + 15)=\textcolor{white}{-51{,}75}$$return { ["body"] = 114, ["id"] = "vkIKHp_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.1012, ["reseni"] = { ["float"] = -51.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -207, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-3105}{60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-51\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-51{,}75", ["x"] = -51, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(14 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(14 - 11)^3}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{6} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + 1\\frac{4}{6} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{4} + 1\\frac{4}{6} + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{(14 - 11)^3}{-10} \\cdot (2\\frac{2}{4} + 1\\frac{4}{6} + 15)", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.7, bodu=113, $$4 \cdot ((-17 + 1\frac{4}{9}) \cdot 1\frac{2}{6} + 7 + 17 + (-14))=\textcolor{white}{-42\frac{26}{27}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "u55KXx_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = -42.962962962963, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1160, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{-1160}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-42\\frac{26}{27}", ["x"] = -42, ["y"] = 26, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-17 + 1\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-17 + 1\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 17 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-17 + 1\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{2}{6} + 7 + 17 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((-17 + 1\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{2}{6} + 7 + 17 + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot ((-17 + 1\\frac{4}{9}) \\cdot 1\\frac{2}{6} + 7 + 17 + (-14))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.71, bodu=159, $$(-11 + 3\frac{5}{10})^2 - (-12 \cdot 4\frac{3}{10} + (-11 - 4\frac{1}{6}))=\textcolor{white}{123\frac{1}{60}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "Osx46x_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.4016, ["reseni"] = { ["float"] = 123.01666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7381, ["jmenovatel"] = 60 }, ["render"] = "\\frac{14762}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "123\\frac{1}{60}", ["x"] = 123, ["y"] = 1, ["z"] = 60 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 \\cdot 4\\frac{3}{10} + (-11 - 4\\frac{1}{6})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 \\cdot 4\\frac{3}{10} + (-11 - 4\\frac{1}{6}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{5}{10})^2 - (-12 \\cdot 4\\frac{3}{10} + (-11 - 4\\frac{1}{6}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.72, bodu=69, $$\frac{-18 \cdot ((\frac{-10}{18})^2 + 15)}{-13}=\textcolor{white}{21\frac{23}{117}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "twWbd6_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.7624, ["reseni"] = { ["float"] = 21.196581196581, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2480, ["jmenovatel"] = 117 }, ["render"] = "\\frac{-2480}{-117}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "21\\frac{23}{117}", ["x"] = 21, ["y"] = 23, ["z"] = 117 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{18})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-10}{18})^2 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{-10}{18})^2 + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-18 \\cdot ((\\frac{-10}{18})^2 + 15)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18 \\cdot ((\\frac{-10}{18})^2 + 15)}{-13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.73, bodu=141, $$((-12 + (-18))^2 + 4\frac{2}{5}) \cdot -18 \cdot 5 + (-12)=\textcolor{white}{-81408}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "xRgcat_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.2904, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -81408, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-81408}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-81408", ["x"] = -81408 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 + (-18))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 + (-18))^2 + 4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((-12 + (-18))^2 + 4\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((-12 + (-18))^2 + 4\\frac{2}{5}) \\cdot -18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((-12 + (-18))^2 + 4\\frac{2}{5}) \\cdot -18 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((-12 + (-18))^2 + 4\\frac{2}{5}) \\cdot -18 \\cdot 5 + (-12)", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.74, bodu=92, $$\frac{4\frac{4}{12} \cdot -11 + (-15)}{\frac{-22}{-6}}=\textcolor{white}{-17\frac{1}{11}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "BjvSNc_1002_0006", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -17.090909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -188, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-564}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-17\\frac{1}{11}", ["x"] = -17, ["y"] = 1, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} \\cdot -11 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-22}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{12} \\cdot -11 + (-15)}{\\frac{-22}{-6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.75, bodu=151, $$\frac{2\frac{5}{14} - (1\frac{2}{7} + \frac{\frac{12}{1\frac{5}{11}}}{19})}{10}=\textcolor{white}{\frac{339}{5320}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "QPJ0Ii_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = 0.063721804511278, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 339, ["jmenovatel"] = 5320 }, ["render"] = "\\frac{339}{5320}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{339}{5320}", ["y"] = 339, ["z"] = 5320 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} + \\frac{\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}}{19}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{7} + \\frac{\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}}{19})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{14} - (1\\frac{2}{7} + \\frac{\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}}{19})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{14} - (1\\frac{2}{7} + \\frac{\\frac{12}{1\\frac{5}{11}}}{19})}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.76, bodu=122, $$\frac{-18 + 1\frac{3}{7} + 3\frac{5}{11} - (-15)}{(\frac{-10}{10})^2}=\textcolor{white}{1\frac{68}{77}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "iugyaR_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.1608, ["reseni"] = { ["float"] = 1.8831168831169, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 145, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{145}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{68}{77}", ["x"] = 1, ["y"] = 68, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{3}{7} + 3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{3}{7} + 3\\frac{5}{11} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-18 + 1\\frac{3}{7} + 3\\frac{5}{11} - (-15)}{(\\frac{-10}{10})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.77, bodu=123, $$4\frac{3}{8} + 2 \cdot 3\frac{2}{10} - (-20 \cdot (-19 - (-9)))=\textcolor{white}{-189{,}225}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "vjfoUF_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = -189.225, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7569, ["jmenovatel"] = 40 }, ["render"] = "\\frac{-7569}{40}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-189\\frac{9}{40}", ["tex_float"] = "-189{,}225", ["x"] = -189, ["y"] = 9, ["z"] = 40 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 \\cdot 3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + 2 \\cdot 3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-19 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-20 \\cdot (-19 - (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + 2 \\cdot 3\\frac{2}{10} - (-20 \\cdot (-19 - (-9)))", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.78, bodu=188, $$2\frac{5}{10} \cdot (4\frac{2}{6} \cdot -9 + 3\frac{4}{7} \cdot 4\frac{3}{7})=\textcolor{white}{-57\frac{47}{49}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "UxJg1T_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = -57.959183673469, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2840, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{-5680}{98}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-57\\frac{47}{49}", ["x"] = -57, ["y"] = 47, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{7} \\cdot 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} \\cdot -9 + 3\\frac{4}{7} \\cdot 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{6} \\cdot -9 + 3\\frac{4}{7} \\cdot 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot (4\\frac{2}{6} \\cdot -9 + 3\\frac{4}{7} \\cdot 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.79, bodu=126, $$(3\frac{5}{8} + 2\frac{5}{10} \cdot -6) \cdot -12 \cdot (6 + (-7))=\textcolor{white}{-136{,}5}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "vZig1x_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -136.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -273, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-273}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-136\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-136{,}5", ["x"] = -136, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} + 2\\frac{5}{10} \\cdot -6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{8} + 2\\frac{5}{10} \\cdot -6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{8} + 2\\frac{5}{10} \\cdot -6) \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{8} + 2\\frac{5}{10} \\cdot -6) \\cdot -12 \\cdot (6 + (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.8, bodu=159, $$2\frac{3}{10} \cdot -7 \cdot \frac{2\frac{1}{7}}{1\frac{1}{2}} \cdot -11=\textcolor{white}{253}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "yjwXTq_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.4, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 253, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{253}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "253", ["tex_float"] = "253", ["x"] = 253 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{7}}{1\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} \\cdot -7 \\cdot \\frac{2\\frac{1}{7}}{1\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} \\cdot -7 \\cdot \\frac{2\\frac{1}{7}}{1\\frac{1}{2}} \\cdot -11", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.81, bodu=112, $$15 + 11 + (\frac{4\frac{3}{9}}{-7 - (-7) + 2})^2 + 22 \cdot 17=\textcolor{white}{404\frac{25}{36}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "b47uBo_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.092, ["reseni"] = { ["float"] = 404.69444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14569, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{14569}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "404\\frac{25}{36}", ["x"] = 404, ["y"] = 25, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - (-7) + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{9}}{-7 - (-7) + 2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{3}{9}}{-7 - (-7) + 2})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "15 + 11 + (\\frac{4\\frac{3}{9}}{-7 - (-7) + 2})^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "22 \\cdot 17", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 + 11 + (\\frac{4\\frac{3}{9}}{-7 - (-7) + 2})^2 + 22 \\cdot 17", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.82, bodu=253, $$(\frac{2\frac{2}{4}}{-14})^2 \cdot (4\frac{2}{8} - (-11 - (3\frac{4}{6} - 11)^2 + 13))=\textcolor{white}{1\frac{22201}{28224}}$$return { ["body"] = 253, ["id"] = "x3qBI4_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.9408, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7866000566893, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 50425, ["jmenovatel"] = 28224 }, ["render"] = "\\frac{50425}{28224}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{22201}{28224}", ["x"] = 1, ["y"] = 22201, ["z"] = 28224 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{4}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{4}}{-14})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{4}{6} - 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2 + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - (-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2 + 13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - (-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2 + 13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{4}}{-14})^2 \\cdot (4\\frac{2}{8} - (-11 - (3\\frac{4}{6} - 11)^2 + 13))", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.83, bodu=232, $$\frac{14}{\frac{3\frac{1}{7}}{\frac{1\frac{1}{7} \cdot (3\frac{4}{11} - 2\frac{2}{6})}{4\frac{2}{4}}}}=\textcolor{white}{1\frac{541}{3267}}$$return { ["body"] = 232, ["id"] = "tMrtdw_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.83, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1655953474135, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3808, ["jmenovatel"] = 3267 }, ["render"] = "\\frac{3808}{3267}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{541}{3267}", ["x"] = 1, ["y"] = 541, ["z"] = 3267 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{1}{7} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6})}{4\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{7}}{\\frac{1\\frac{1}{7} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6})}{4\\frac{2}{4}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{14}{\\frac{3\\frac{1}{7}}{\\frac{1\\frac{1}{7} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{6})}{4\\frac{2}{4}}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.84, bodu=215, $$-12 - 4\frac{1}{11} + 4\frac{5}{14} - 2\frac{5}{12} - (-16) + (-9 + 18)^3 + 14=\textcolor{white}{744\frac{785}{924}}$$return { ["body"] = 215, ["id"] = "R7iYtq_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.732, ["reseni"] = { ["float"] = 744.84956709957, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 688241, ["jmenovatel"] = 924 }, ["render"] = "\\frac{688241}{924}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "744\\frac{785}{924}", ["x"] = 744, ["y"] = 785, ["z"] = 924 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 4\\frac{1}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} - 2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} - 2\\frac{5}{12} - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-9 + 18)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} - 2\\frac{5}{12} - (-16) + (-9 + 18)^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{14} - 2\\frac{5}{12} - (-16) + (-9 + 18)^3 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-12 - 4\\frac{1}{11} + 4\\frac{5}{14} - 2\\frac{5}{12} - (-16) + (-9 + 18)^3 + 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.85, bodu=167, $$-12 - \frac{-16 - \frac{-15}{1\frac{5}{9}}}{1\frac{4}{10} - 1\frac{3}{11}}=\textcolor{white}{37\frac{93}{98}}$$return { ["body"] = 167, ["id"] = "sVv49X_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.45, ["reseni"] = { ["float"] = 37.948979591837, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3719, ["jmenovatel"] = 98 }, ["render"] = "\\frac{3719}{98}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "37\\frac{93}{98}", ["x"] = 37, ["y"] = 93, ["z"] = 98 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15}{1\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-16 - \\frac{-15}{1\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{10} - 1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-16 - \\frac{-15}{1\\frac{5}{9}}}{1\\frac{4}{10} - 1\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{-16 - \\frac{-15}{1\\frac{5}{9}}}{1\\frac{4}{10} - 1\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.86, bodu=202, $$\frac{1\frac{2}{11}}{9} \cdot 2\frac{3}{11} \cdot 3\frac{4}{11} \cdot 1\frac{1}{7}=\textcolor{white}{1\frac{12347}{83853}}$$return { ["body"] = 202, ["id"] = "JAS9hN_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.66, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1472457753449, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 96200, ["jmenovatel"] = 83853 }, ["render"] = "\\frac{96200}{83853}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{12347}{83853}", ["x"] = 1, ["y"] = 12347, ["z"] = 83853 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{11}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{11}}{9} \\cdot 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{11}}{9} \\cdot 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{11}}{9} \\cdot 2\\frac{3}{11} \\cdot 3\\frac{4}{11} \\cdot 1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.87, bodu=170, $$-6 + (1\frac{4}{9} + 4\frac{5}{15} - (-16)) \cdot (2\frac{2}{9} + (-11)) - (-21)=\textcolor{white}{-176\frac{13}{81}}$$return { ["body"] = 170, ["id"] = "Wq8VUa_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.47, ["reseni"] = { ["float"] = -176.16049382716, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14269, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{-14269}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-176\\frac{13}{81}", ["x"] = -176, ["y"] = 13, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15} - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15} - (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{9} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{9} + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15} - (-16)) \\cdot (2\\frac{2}{9} + (-11))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 + (1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15} - (-16)) \\cdot (2\\frac{2}{9} + (-11))", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + (1\\frac{4}{9} + 4\\frac{5}{15} - (-16)) \\cdot (2\\frac{2}{9} + (-11)) - (-21)", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.88, bodu=244, $$(4\frac{2}{8} + 3\frac{5}{12})^2 - (-11) - 4\frac{1}{7} \cdot 23 \cdot 1\frac{4}{8}=\textcolor{white}{-73\frac{19}{126}}$$return { ["body"] = 244, ["id"] = "oUVmR2_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.8952, ["reseni"] = { ["float"] = -73.150793650794, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9217, ["jmenovatel"] = 126 }, ["render"] = "\\frac{-9217}{126}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-73\\frac{19}{126}", ["x"] = -73, ["y"] = 19, ["z"] = 126 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} + 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 3\\frac{5}{12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 3\\frac{5}{12})^2 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "23 \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} \\cdot 23 \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 3\\frac{5}{12})^2 - (-11) - 4\\frac{1}{7} \\cdot 23 \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.89, bodu=141, $$2\frac{1}{11} - (-16 + (-13) - 2\frac{3}{10} - (-11)) - 7 \cdot -5=\textcolor{white}{57\frac{43}{110}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "bA2MwC_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 57.390909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6313, ["jmenovatel"] = 110 }, ["render"] = "\\frac{6313}{110}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "57\\frac{43}{110}", ["x"] = 57, ["y"] = 43, ["z"] = 110 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + (-13) - 2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + (-13) - 2\\frac{3}{10} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-16 + (-13) - 2\\frac{3}{10} - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{11} - (-16 + (-13) - 2\\frac{3}{10} - (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{11} - (-16 + (-13) - 2\\frac{3}{10} - (-11)) - 7 \\cdot -5", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.9, bodu=241, $$1\frac{5}{11} \cdot (2\frac{3}{12} + \frac{(-12 - 9)^2}{4\frac{4}{11} \cdot 4\frac{4}{10}})=\textcolor{white}{36\frac{15}{22}}$$return { ["body"] = 241, ["id"] = "4GzKAn_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.8768, ["reseni"] = { ["float"] = 36.681818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 807, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{12912}{352}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "36\\frac{15}{22}", ["x"] = 36, ["y"] = 15, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 - 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{11} \\cdot 4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(-12 - 9)^2}{4\\frac{4}{11} \\cdot 4\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{12} + \\frac{(-12 - 9)^2}{4\\frac{4}{11} \\cdot 4\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{12} + \\frac{(-12 - 9)^2}{4\\frac{4}{11} \\cdot 4\\frac{4}{10}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} \\cdot (2\\frac{3}{12} + \\frac{(-12 - 9)^2}{4\\frac{4}{11} \\cdot 4\\frac{4}{10}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.91, bodu=182, $$\frac{(4\frac{1}{3} - 4\frac{3}{8})^2}{-11 \cdot 13 \cdot (-10 + 14)}=\textcolor{white}{-\frac{1}{329472}}$$return { ["body"] = 182, ["id"] = "ew1Bb6_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.5408, ["reseni"] = { ["float"] = -3.0351592851593e-06, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 329472 }, ["render"] = "\\frac{1}{-329472}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{329472}", ["y"] = -1, ["z"] = 329472 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{3} - 4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{1}{3} - 4\\frac{3}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 \\cdot (-10 + 14)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 \\cdot 13 \\cdot (-10 + 14)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(4\\frac{1}{3} - 4\\frac{3}{8})^2}{-11 \\cdot 13 \\cdot (-10 + 14)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.92, bodu=178, $$\frac{12 \cdot (4\frac{4}{13} + 7)}{\frac{1\frac{5}{6}}{4\frac{1}{6}}} \cdot -6=\textcolor{white}{-1850\frac{50}{143}}$$return { ["body"] = 178, ["id"] = "iJyi16_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.52, ["reseni"] = { ["float"] = -1850.3496503497, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -264600, ["jmenovatel"] = 143 }, ["render"] = "\\frac{-264600}{143}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1850\\frac{50}{143}", ["x"] = -1850, ["y"] = 50, ["z"] = 143 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{13} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{13} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 \\cdot (4\\frac{4}{13} + 7)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{6}}{4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot (4\\frac{4}{13} + 7)}{\\frac{1\\frac{5}{6}}{4\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot (4\\frac{4}{13} + 7)}{\\frac{1\\frac{5}{6}}{4\\frac{1}{6}}} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.93, bodu=251, $$3\frac{3}{10} + 2\frac{1}{5} + 4\frac{2}{7} + 3\frac{4}{6} - 1\frac{1}{7} - (-6 \cdot -14)=\textcolor{white}{-71\frac{29}{42}}$$return { ["body"] = 251, ["id"] = "o6uSls_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.93, ["reseni"] = { ["float"] = -71.690476190476, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3011, ["jmenovatel"] = 42 }, ["render"] = "\\frac{-75275}{1050}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-71\\frac{29}{42}", ["x"] = -71, ["y"] = 29, ["z"] = 42 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{7} + 3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} + 4\\frac{2}{7} + 3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} + 4\\frac{2}{7} + 3\\frac{4}{6} - 1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} + 4\\frac{2}{7} + 3\\frac{4}{6} - 1\\frac{1}{7} - (-6 \\cdot -14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} + 2\\frac{1}{5} + 4\\frac{2}{7} + 3\\frac{4}{6} - 1\\frac{1}{7} - (-6 \\cdot -14)", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.94, bodu=216, $$3\frac{5}{6} + 13 - (-22 + \frac{\frac{2\frac{3}{9}}{2\frac{4}{11}}}{-13 - 2\frac{2}{8}})=\textcolor{white}{38\frac{4273}{4758}}$$return { ["body"] = 216, ["id"] = "zBUNqI_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.74, ["reseni"] = { ["float"] = 38.89806641446, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 185077, ["jmenovatel"] = 4758 }, ["render"] = "\\frac{555231}{14274}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "38\\frac{4273}{4758}", ["x"] = 38, ["y"] = 4273, ["z"] = 4758 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{6} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{11}}}{-13 - 2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-22 + \\frac{\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{11}}}{-13 - 2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-22 + \\frac{\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{11}}}{-13 - 2\\frac{2}{8}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{6} + 13 - (-22 + \\frac{\\frac{2\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{11}}}{-13 - 2\\frac{2}{8}})", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.95, bodu=298, $$\frac{(3\frac{3}{12} - 1\frac{5}{10})^2}{1\frac{4}{11} + 3\frac{3}{12} - (1\frac{2}{3} + (-4 + (-11) - 1\frac{2}{11}))}=\textcolor{white}{\frac{1617}{10100}}$$return { ["body"] = 298, ["id"] = "bxocT3_1002_0006", ["obtiznost"] = 2.176, ["reseni"] = { ["float"] = 0.16009900990099, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1617, ["jmenovatel"] = 10100 }, ["render"] = "\\frac{6468}{40400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1617}{10100}", ["y"] = 1617, ["z"] = 10100 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{12} - 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{3}{12} - 1\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} + 3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + (-11) - 1\\frac{2}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{2}{3} + (-4 + (-11) - 1\\frac{2}{11})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{3} + (-4 + (-11) - 1\\frac{2}{11}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} + 3\\frac{3}{12} - (1\\frac{2}{3} + (-4 + (-11) - 1\\frac{2}{11}))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(3\\frac{3}{12} - 1\\frac{5}{10})^2}{1\\frac{4}{11} + 3\\frac{3}{12} - (1\\frac{2}{3} + (-4 + (-11) - 1\\frac{2}{11}))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.96, bodu=185, $$(-14 - (-9)) \cdot (12 + 1\frac{5}{10} \cdot 13) + 2\frac{2}{10} + 3\frac{2}{7}=\textcolor{white}{-152\frac{1}{70}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "3EsYNA_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = -152.01428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10641, ["jmenovatel"] = 70 }, ["render"] = "\\frac{-10641}{70}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-152\\frac{1}{70}", ["x"] = -152, ["y"] = 1, ["z"] = 70 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-14 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{10} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 + 1\\frac{5}{10} \\cdot 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 1\\frac{5}{10} \\cdot 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-14 - (-9)) \\cdot (12 + 1\\frac{5}{10} \\cdot 13)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{10} + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 - (-9)) \\cdot (12 + 1\\frac{5}{10} \\cdot 13) + 2\\frac{2}{10} + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.97, bodu=154, $$4\frac{1}{7} \cdot \frac{2\frac{5}{11} \cdot 19}{-6} - (13 - 16)^2=\textcolor{white}{-41\frac{31}{154}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "O7i8f2_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.374, ["reseni"] = { ["float"] = -41.201298701299, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6345, ["jmenovatel"] = 154 }, ["render"] = "\\frac{-6345}{154}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{31}{154}", ["x"] = -41, ["y"] = 31, ["z"] = 154 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{11} \\cdot 19}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} \\cdot \\frac{2\\frac{5}{11} \\cdot 19}{-6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(13 - 16)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} \\cdot \\frac{2\\frac{5}{11} \\cdot 19}{-6} - (13 - 16)^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.98, bodu=299, $$(4\frac{1}{9} - (4\frac{1}{8} - 1\frac{2}{6}) - (2\frac{5}{10} - 3\frac{2}{11})) \cdot 1\frac{1}{8}=\textcolor{white}{2\frac{177}{704}}$$return { ["body"] = 299, ["id"] = "4keXGt_1002_0006", ["obtiznost"] = 2.18, ["reseni"] = { ["float"] = 2.2514204545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1585, ["jmenovatel"] = 704 }, ["render"] = "\\frac{14265}{6336}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{177}{704}", ["x"] = 2, ["y"] = 177, ["z"] = 704 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{9} - (4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} - 3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{10} - 3\\frac{2}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{9} - (4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6}) - (2\\frac{5}{10} - 3\\frac{2}{11})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{9} - (4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6}) - (2\\frac{5}{10} - 3\\frac{2}{11}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{9} - (4\\frac{1}{8} - 1\\frac{2}{6}) - (2\\frac{5}{10} - 3\\frac{2}{11})) \\cdot 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.99, bodu=262, $$\frac{\frac{4\frac{3}{12}}{14}}{13 + \frac{4\frac{4}{11}}{3\frac{3}{9}} + 3\frac{5}{13} - 4\frac{5}{9}}=\textcolor{white}{\frac{109395}{4734464}}$$return { ["body"] = 262, ["id"] = "PZB0On_1002_0006", ["obtiznost"] = 1.99, ["reseni"] = { ["float"] = 0.023106100289283, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 109395, ["jmenovatel"] = 4734464 }, ["render"] = "\\frac{109395}{4734464}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{109395}{4734464}", ["y"] = 109395, ["z"] = 4734464 }, ["seed"] = "EmyJOnkUG9yu83z6N9gT_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{12}}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{11}}{3\\frac{3}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 + \\frac{4\\frac{4}{11}}{3\\frac{3}{9}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 44, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{13} - 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "13 + \\frac{4\\frac{4}{11}}{3\\frac{3}{9}} + 3\\frac{5}{13} - 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{3}{12}}{14}}{13 + \\frac{4\\frac{4}{11}}{3\\frac{3}{9}} + 3\\frac{5}{13} - 4\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: