- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0, bodu=10, $$(\frac{8}{6} - (9 - 5))^2=\textcolor{white}{7\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "PNTM6f_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.0292, ["reseni"] = { ["float"] = 7.1111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 64, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{64}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{1}{9}", ["x"] = 7, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{8}{6} - (9 - 5)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8}{6} - (9 - 5))^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.01, bodu=5, $$4 \cdot (8 + (-5 - 8))=\textcolor{white}{-20}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "k5rOBS_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-20}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20", ["tex_float"] = "-20", ["x"] = -20 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "8 + (-5 - 8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + (-5 - 8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot (8 + (-5 - 8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.02, bodu=5, $$((7 - 11 + 4) \cdot 6)^2=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "5hNg8c_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.0204, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.02", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 11 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 - 11 + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 - 11 + 4) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "((7 - 11 + 4) \\cdot 6)^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.03, bodu=10, $$\frac{-3}{5} \cdot 6=\textcolor{white}{-3{,}6}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "9ellYz_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["float"] = -3.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-18}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "-3{,}6", ["x"] = -3, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{5} \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.04, bodu=10, $$\frac{7}{6 \cdot 6}=\textcolor{white}{\frac{7}{36}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "LU1MTN_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = 0.19444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{7}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{36}", ["y"] = 7, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{6 \\cdot 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.05, bodu=5, $$9 \cdot 5 \cdot (5 - 10)=\textcolor{white}{-225}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "xQeVqz_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -225, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-225}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-225", ["x"] = -225 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (5 - 10)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 5 \\cdot (5 - 10)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.06, bodu=5, $$6 \cdot -5 \cdot 6=\textcolor{white}{-180}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "vdea31_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -180, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-180}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-180", ["tex_float"] = "-180", ["x"] = -180 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -5 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.07, bodu=11, $$\frac{-3 - (7 - 8)}{7}=\textcolor{white}{-\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "nEmlJI_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = -0.28571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{2}{7}", ["y"] = -2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-3 - (7 - 8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3 - (7 - 8)}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.08, bodu=25, $$(9 - (\frac{-6}{7})^3) \cdot 5=\textcolor{white}{48\frac{51}{343}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "PN6td3_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.3036, ["reseni"] = { ["float"] = 48.148688046647, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16515, ["jmenovatel"] = 343 }, ["render"] = "\\frac{16515}{343}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "48\\frac{51}{343}", ["x"] = 48, ["y"] = 51, ["z"] = 343 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-6}{7})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 - (\\frac{-6}{7})^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - (\\frac{-6}{7})^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - (\\frac{-6}{7})^3) \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.09, bodu=24, $$\frac{6}{6 + 6} - 1\frac{2}{5}=\textcolor{white}{-0{,}9}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "aazNsX_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = -0.9, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-9}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{10}", ["tex_float"] = "-0{,}9", ["y"] = -9, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6}{6 + 6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{6 + 6} - 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.1, bodu=6, $$5 \cdot (11 - 3 \cdot 9)=\textcolor{white}{-80}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "N9982C_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -80, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-80}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-80", ["tex_float"] = "-80", ["x"] = -80 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "11 - 3 \\cdot 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 3 \\cdot 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (11 - 3 \\cdot 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.11, bodu=13, $$8 - \frac{-8}{-9} + 8=\textcolor{white}{15\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "dHfguE_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["float"] = 15.111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 136, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{136}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{1}{9}", ["x"] = 15, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 - \\frac{-8}{-9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - \\frac{-8}{-9} + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.12, bodu=13, $$\frac{-7}{\frac{7}{5} + (-5)}=\textcolor{white}{1\frac{17}{18}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "FZYN63_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["float"] = 1.9444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-35}{-18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{17}{18}", ["x"] = 1, ["y"] = 17, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-7}{\\frac{7}{5} + (-5)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.13, bodu=14, $$\frac{9 + (-8) + 7}{5}=\textcolor{white}{1{,}6}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "YEo3oU_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["float"] = 1.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{8}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "1{,}6", ["x"] = 1, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-8) + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + (-8) + 7}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.14, bodu=21, $$\frac{(4 + (-11) + 5)^4}{(-7 - 9)^2}=\textcolor{white}{\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "iYTQCb_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.2496, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{16}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{16}", ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-11) + 5", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(4 + (-11) + 5)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-7 - 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(4 + (-11) + 5)^4}{(-7 - 9)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.15, bodu=15, $$\frac{9 + 5 - 3}{7}=\textcolor{white}{1\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "qfTx2H_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["float"] = 1.5714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{11}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{4}{7}", ["x"] = 1, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 5 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + 5 - 3}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.16, bodu=7, $$3 - (12 \cdot -8 - 8)=\textcolor{white}{107}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "DquLSr_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 107, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{107}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "107", ["x"] = 107 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot -8 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 \\cdot -8 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 - (12 \\cdot -8 - 8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.17, bodu=30, $$\frac{4\frac{2}{6}}{5} \cdot 10=\textcolor{white}{8\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "T680sK_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["float"] = 8.6666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{130}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{2}{3}", ["x"] = 8, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{6}}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{6}}{5} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.18, bodu=16, $$10 - (\frac{5}{11} + 6)=\textcolor{white}{3\frac{6}{11}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "vAZUJR_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["float"] = 3.5454545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 39, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{39}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{6}{11}", ["x"] = 3, ["y"] = 6, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{11} + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{5}{11} + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (\\frac{5}{11} + 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.19, bodu=17, $$\frac{\frac{9}{6}}{-6}=\textcolor{white}{-0{,}25}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "EbJ5vZ_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["float"] = -0.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{3}{-12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-0{,}25", ["y"] = -1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{9}{6}}{-6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.2, bodu=9, $$-10 + (-6) - (-11 - 12) \cdot 6=\textcolor{white}{122}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "8j89Jt_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 122, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{122}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "122", ["tex_float"] = "122", ["x"] = 122 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-11 - 12) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 + (-6) - (-11 - 12) \\cdot 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.21, bodu=33, $$6 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 3\frac{1}{3}=\textcolor{white}{1100}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "1lhUp9_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1100, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{3300}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1100", ["x"] = 1100 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 \\cdot 5 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 5 \\cdot 11 \\cdot 3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.22, bodu=34, $$6 - (9 + 8) + (-8 - 2\frac{1}{5})=\textcolor{white}{-21{,}2}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "LxcUrN_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = -21.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -106, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-106}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-21{,}2", ["x"] = -21, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (9 + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 - (9 + 8) + (-8 - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.23, bodu=35, $$\frac{10}{-11 \cdot 2\frac{5}{9}} - 10=\textcolor{white}{-10\frac{90}{253}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "kBI6AN_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = -10.355731225296, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2620, ["jmenovatel"] = 253 }, ["render"] = "\\frac{-2620}{253}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{90}{253}", ["x"] = -10, ["y"] = 90, ["z"] = 253 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10}{-11 \\cdot 2\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-11 \\cdot 2\\frac{5}{9}} - 10", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.24, bodu=44, $$(6 \cdot 2\frac{1}{2})^2 \cdot (\frac{9}{9})^2=\textcolor{white}{225}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "YpvSTB_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.5312, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 225, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{225}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "225", ["tex_float"] = "225", ["x"] = 225 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 \\cdot 2\\frac{1}{2})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(6 \\cdot 2\\frac{1}{2})^2 \\cdot (\\frac{9}{9})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.25, bodu=37, $$3\frac{2}{3} \cdot 8 \cdot (10 + (-8))=\textcolor{white}{58\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "gE1iMc_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = 58.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 176, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{176}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "58\\frac{2}{3}", ["x"] = 58, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{2}{3} \\cdot 8 \\cdot (10 + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.26, bodu=43, $$-9 - (\frac{7}{\frac{3\frac{3}{6}}{6}})^2=\textcolor{white}{-153}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "AIbVa6_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.518, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -153, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-153}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-153", ["tex_float"] = "-153", ["x"] = -153 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{6}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{7}{\\frac{3\\frac{3}{6}}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{\\frac{3\\frac{3}{6}}{6}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-9 - (\\frac{7}{\\frac{3\\frac{3}{6}}{6}})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.27, bodu=59, $$3\frac{2}{6} - (2\frac{2}{9} \cdot 13 - 12)=\textcolor{white}{-13\frac{5}{9}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "I9WFpG_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -13.555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -122, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-366}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{5}{9}", ["x"] = -13, ["y"] = 5, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{9} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{9} \\cdot 13 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{9} \\cdot 13 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} - (2\\frac{2}{9} \\cdot 13 - 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.28, bodu=39, $$\frac{\frac{3\frac{5}{10}}{12 \cdot 4}}{-8}=\textcolor{white}{-\frac{7}{768}}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "04BBot_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0091145833333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 768 }, ["render"] = "\\frac{7}{-768}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{768}", ["y"] = -7, ["z"] = 768 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{12 \\cdot 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{5}{10}}{12 \\cdot 4}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.29, bodu=24, $$\frac{-7}{6} \cdot \frac{12}{-4}=\textcolor{white}{3{,}5}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "GFmG8N_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = 3.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{21}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "3{,}5", ["x"] = 3, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-7}{6} \\cdot \\frac{12}{-4}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.3, bodu=62, $$-10 \cdot (4 - (4\frac{2}{6} - (2\frac{4}{8} + (-4))))=\textcolor{white}{18\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "e1JH8g_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = 18.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{110}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{1}{3}", ["x"] = 18, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{8} + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{8} + (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} - (2\\frac{4}{8} + (-4))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{6} - (2\\frac{4}{8} + (-4)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 - (4\\frac{2}{6} - (2\\frac{4}{8} + (-4)))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4 - (4\\frac{2}{6} - (2\\frac{4}{8} + (-4))))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot (4 - (4\\frac{2}{6} - (2\\frac{4}{8} + (-4))))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.31, bodu=25, $$\frac{\frac{10 \cdot -11}{-7}}{-2}=\textcolor{white}{-7\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "uIqaKf_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["float"] = -7.8571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -55, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{110}{-14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{6}{7}", ["x"] = -7, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot -11}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{10 \\cdot -11}{-7}}{-2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.32, bodu=52, $$(\frac{\frac{12}{3\frac{3}{5} + (-4)}}{6 - 4})^2=\textcolor{white}{225}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "eBDDtH_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.6104, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 225, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{225}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "225", ["tex_float"] = "225", ["x"] = 225 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.32", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12}{3\\frac{3}{5} + (-4)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{12}{3\\frac{3}{5} + (-4)}}{6 - 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{\\frac{12}{3\\frac{3}{5} + (-4)}}{6 - 4})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.33, bodu=66, $$\frac{12 \cdot 3\frac{4}{10} + 9}{-6 - 4\frac{3}{7}}=\textcolor{white}{-4\frac{283}{365}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "6p0b8N_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = -4.7753424657534, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1743, ["jmenovatel"] = 365 }, ["render"] = "\\frac{1743}{-365}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{283}{365}", ["x"] = -4, ["y"] = 283, ["z"] = 365 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 3\\frac{4}{10} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 3\\frac{4}{10} + 9}{-6 - 4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.34, bodu=67, $$\frac{2\frac{1}{5}}{3} - 4 - (-9 + 1\frac{3}{7})=\textcolor{white}{4\frac{32}{105}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "EhNQcZ_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.74, ["reseni"] = { ["float"] = 4.3047619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 452, ["jmenovatel"] = 105 }, ["render"] = "\\frac{452}{105}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{32}{105}", ["x"] = 4, ["y"] = 32, ["z"] = 105 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{3} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 1\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{3} - 4 - (-9 + 1\\frac{3}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.35, bodu=46, $$\frac{2\frac{2}{7} \cdot -7 \cdot -9}{5}=\textcolor{white}{28{,}8}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "e7F0OM_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.55, ["reseni"] = { ["float"] = 28.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 144, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{144}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "28\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "28{,}8", ["x"] = 28, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} \\cdot -7 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{7} \\cdot -7 \\cdot -9}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.36, bodu=100, $$\frac{11 - 4\frac{3}{7}}{(\frac{6}{1\frac{2}{8}})^2}=\textcolor{white}{\frac{575}{2016}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "jY9PlC_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.0004, ["reseni"] = { ["float"] = 0.28521825396825, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 575, ["jmenovatel"] = 2016 }, ["render"] = "\\frac{1150}{4032}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{575}{2016}", ["y"] = 575, ["z"] = 2016 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{1\\frac{2}{8}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{11 - 4\\frac{3}{7}}{(\\frac{6}{1\\frac{2}{8}})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.37, bodu=48, $$9 \cdot 8 + \frac{3\frac{1}{2}}{8}=\textcolor{white}{72\frac{7}{16}}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "TA41nf_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["float"] = 72.4375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1159, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{1159}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "72\\frac{7}{16}", ["x"] = 72, ["y"] = 7, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{2}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot 8 + \\frac{3\\frac{1}{2}}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.38, bodu=49, $$4 + 8 - 3\frac{5}{9} + 14 \cdot 15=\textcolor{white}{218\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "YtVcdr_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = 218.44444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1966, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{1966}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "218\\frac{4}{9}", ["x"] = 218, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8 - 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4 + 8 - 3\\frac{5}{9} + 14 \\cdot 15", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.39, bodu=50, $$(11 - (-4)) \cdot 4\frac{4}{8} \cdot 5=\textcolor{white}{337{,}5}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "MMPSwD_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = 337.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 675, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{675}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "337\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "337{,}5", ["x"] = 337, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(11 - (-4)) \\cdot 4\\frac{4}{8} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.4, bodu=74, $$2\frac{4}{11} \cdot 2\frac{4}{10} \cdot 4 \cdot (13 - (-4))=\textcolor{white}{385\frac{41}{55}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "5UXZ6w_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.8, ["reseni"] = { ["float"] = 385.74545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21216, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{21216}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "385\\frac{41}{55}", ["x"] = 385, ["y"] = 41, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot (13 - (-4))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 4 \\cdot (13 - (-4))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{4}{10} \\cdot 4 \\cdot (13 - (-4))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.41, bodu=52, $$\frac{3\frac{2}{5}}{-6 + 6 + 1} - 8 \cdot 12=\textcolor{white}{-92{,}6}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "hVvIHR_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = -92.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -463, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-463}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-92\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "-92{,}6", ["x"] = -92, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 6 + 1", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{5}}{-6 + 6 + 1}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{5}}{-6 + 6 + 1} - 8 \\cdot 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.42, bodu=130, $$(\frac{10 \cdot 7 - 2\frac{5}{10}}{2\frac{4}{6} \cdot 15})^2=\textcolor{white}{2\frac{217}{256}}$$return { ["body"] = 130, ["id"] = "l45syo_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.214, ["reseni"] = { ["float"] = 2.84765625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 729, ["jmenovatel"] = 256 }, ["render"] = "\\frac{729}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{217}{256}", ["x"] = 2, ["y"] = 217, ["z"] = 256 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.42", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 7 - 2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot 7 - 2\\frac{5}{10}}{2\\frac{4}{6} \\cdot 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10 \\cdot 7 - 2\\frac{5}{10}}{2\\frac{4}{6} \\cdot 15})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.43, bodu=78, $$\frac{4\frac{3}{8}}{\frac{9}{-5 + (-15)} \cdot 3\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{-2\frac{397}{414}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "p7zZbk_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = -2.9589371980676, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1225, ["jmenovatel"] = 414 }, ["render"] = "\\frac{4900}{-1656}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{397}{414}", ["x"] = -2, ["y"] = 397, ["z"] = 414 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{-5 + (-15)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-5 + (-15)} \\cdot 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{9}{-5 + (-15)} \\cdot 3\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.44, bodu=133, $$(2\frac{1}{5} \cdot 10)^2 - (6 + \frac{1\frac{2}{3}}{2\frac{5}{8}})=\textcolor{white}{477\frac{23}{63}}$$return { ["body"] = 133, ["id"] = "dIJGmj_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.234, ["reseni"] = { ["float"] = 477.36507936508, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30074, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{30074}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "477\\frac{23}{63}", ["x"] = 477, ["y"] = 23, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2\\frac{1}{5} \\cdot 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{3}}{2\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 + \\frac{1\\frac{2}{3}}{2\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + \\frac{1\\frac{2}{3}}{2\\frac{5}{8}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{5} \\cdot 10)^2 - (6 + \\frac{1\\frac{2}{3}}{2\\frac{5}{8}})", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.45, bodu=18, $$(-14 + 15)^4 \cdot (15 + 11 - 5) \cdot 6=\textcolor{white}{126}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "kfMfbL_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.4508, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 126, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{126}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "126", ["x"] = 126 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-14 + 15)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "15 + 11 - 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + 11 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-14 + 15)^4 \\cdot (15 + 11 - 5)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-14 + 15)^4 \\cdot (15 + 11 - 5) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.46, bodu=68, $$1\frac{5}{9} \cdot 6 - \frac{(14 + (-8))^3}{-15}=\textcolor{white}{23\frac{11}{15}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "sPwQDe_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.7468, ["reseni"] = { ["float"] = 23.733333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 356, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{356}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{11}{15}", ["x"] = 23, ["y"] = 11, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(14 + (-8))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(14 + (-8))^3}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} \\cdot 6 - \\frac{(14 + (-8))^3}{-15}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.47, bodu=104, $$\frac{-8 + \frac{1\frac{2}{9}}{6}}{(4\frac{2}{8} - 6)^3}=\textcolor{white}{1\frac{4211}{9261}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "YrLfvC_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.0328, ["reseni"] = { ["float"] = 1.454702515927, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13472, ["jmenovatel"] = 9261 }, ["render"] = "\\frac{-26944}{-18522}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{4211}{9261}", ["x"] = 1, ["y"] = 4211, ["z"] = 9261 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{9}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 + \\frac{1\\frac{2}{9}}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - 6)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-8 + \\frac{1\\frac{2}{9}}{6}}{(4\\frac{2}{8} - 6)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.48, bodu=60, $$-15 \cdot (3\frac{2}{9} + (-9) - 7 \cdot -9)=\textcolor{white}{-858\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "iW2Dyz_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = -858.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2575, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-7725}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-858\\frac{1}{3}", ["x"] = -858, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + (-9) - 7 \\cdot -9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{9} + (-9) - 7 \\cdot -9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot (3\\frac{2}{9} + (-9) - 7 \\cdot -9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.49, bodu=40, $$\frac{11 - 17}{\frac{-9}{-7} + 4}=\textcolor{white}{-1\frac{5}{37}}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "IBBEhS_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1351351351351, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -42, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{-42}{37}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{5}{37}", ["x"] = -1, ["y"] = 5, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 17", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-7} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11 - 17}{\\frac{-9}{-7} + 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.5, bodu=62, $$1\frac{2}{6} \cdot \frac{\frac{15}{11}}{6}=\textcolor{white}{\frac{10}{33}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "8eE7uF_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = 0.3030303030303, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{20}{66}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{10}{33}", ["y"] = 10, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{15}{11}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} \\cdot \\frac{\\frac{15}{11}}{6}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.51, bodu=63, $$\frac{\frac{3\frac{2}{5}}{9}}{(11 + (-11))^3 + 5} \cdot 10=\textcolor{white}{\frac{34}{45}}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "7TPX28_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.7104, ["reseni"] = { ["float"] = 0.75555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{170}{225}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{34}{45}", ["y"] = 34, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{5}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(11 + (-11))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + (-11))^3 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{2}{5}}{9}}{(11 + (-11))^3 + 5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{2}{5}}{9}}{(11 + (-11))^3 + 5} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.52, bodu=65, $$5 \cdot (6 - 8)^2 - \frac{1\frac{2}{6}}{-5}=\textcolor{white}{20\frac{4}{15}}$$return { ["body"] = 65, ["id"] = "Ppmzgz_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.722, ["reseni"] = { ["float"] = 20.266666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 304, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{304}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "20\\frac{4}{15}", ["x"] = 20, ["y"] = 4, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 - 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "5 \\cdot (6 - 8)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{6}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 \\cdot (6 - 8)^2 - \\frac{1\\frac{2}{6}}{-5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.53, bodu=66, $$(12 + (-3) + (-11 \cdot 11)) \cdot (14 - 3\frac{5}{7})=\textcolor{white}{-1152}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "BSnvM2_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1152, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-8064}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1152", ["tex_float"] = "-1152", ["x"] = -1152 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 + (-3) + (-11 \\cdot 11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + (-3) + (-11 \\cdot 11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 - 3\\frac{5}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(12 + (-3) + (-11 \\cdot 11)) \\cdot (14 - 3\\frac{5}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.54, bodu=127, $$(3\frac{4}{7} \cdot 2\frac{4}{5})^2 \cdot ((-15 + (-8))^2 - 13)=\textcolor{white}{51600}$$return { ["body"] = 127, ["id"] = "Eho3Sh_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.1924, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 51600, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{51600}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "51600", ["x"] = 51600 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{7} \\cdot 2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{4}{7} \\cdot 2\\frac{4}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-15 + (-8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-15 + (-8))^2 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((-15 + (-8))^2 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{7} \\cdot 2\\frac{4}{5})^2 \\cdot ((-15 + (-8))^2 - 13)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.55, bodu=93, $$-15 \cdot 4\frac{1}{6} + \frac{13 - 5}{4\frac{3}{7}}=\textcolor{white}{-60\frac{43}{62}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "RMJ7dU_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = -60.693548387097, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3763, ["jmenovatel"] = 62 }, ["render"] = "\\frac{-3763}{62}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-60\\frac{43}{62}", ["x"] = -60, ["y"] = 43, ["z"] = 62 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 - 5}{4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 \\cdot 4\\frac{1}{6} + \\frac{13 - 5}{4\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.56, bodu=69, $$15 \cdot (9 - \frac{19 + 4\frac{2}{6}}{12})=\textcolor{white}{105\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "f6t31G_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = 105.83333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 635, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{1905}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "105\\frac{5}{6}", ["x"] = 105, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 + 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19 + 4\\frac{2}{6}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - \\frac{19 + 4\\frac{2}{6}}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - \\frac{19 + 4\\frac{2}{6}}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (9 - \\frac{19 + 4\\frac{2}{6}}{12})", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.57, bodu=70, $$3\frac{4}{5} - (-15 - (-16)) - (-13) - 15=\textcolor{white}{0{,}8}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "wllDfL_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = 0.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "0{,}8", ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{5} - (-15 - (-16))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{5} - (-15 - (-16)) - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{5} - (-15 - (-16)) - (-13) - 15", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.58, bodu=97, $$(-13 - (-15)) \cdot (1\frac{3}{5} + 3\frac{5}{7} - 14)=\textcolor{white}{-17\frac{13}{35}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "1CGgF2_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = -17.371428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -608, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-608}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-17\\frac{13}{35}", ["x"] = -17, ["y"] = 13, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} + 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} + 3\\frac{5}{7} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{5} + 3\\frac{5}{7} - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-13 - (-15)) \\cdot (1\\frac{3}{5} + 3\\frac{5}{7} - 14)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.59, bodu=73, $$(-10 + 9) \cdot -7 \cdot 7 \cdot 1\frac{2}{9}=\textcolor{white}{59\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "PnTWV0_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 59.888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 539, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{539}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "59\\frac{8}{9}", ["x"] = 59, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 \\cdot 7 \\cdot 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-10 + 9) \\cdot -7 \\cdot 7 \\cdot 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.6, bodu=74, $$\frac{1\frac{2}{8}}{8 - 15 + 11 + \frac{-9}{-11}}=\textcolor{white}{\frac{55}{212}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "GzxwFg_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.8, ["reseni"] = { ["float"] = 0.25943396226415, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 212 }, ["render"] = "\\frac{55}{212}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{55}{212}", ["y"] = 55, ["z"] = 212 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 + \\frac{-9}{-11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "8 - 15 + 11 + \\frac{-9}{-11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{8}}{8 - 15 + 11 + \\frac{-9}{-11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.61, bodu=129, $$\frac{-8 + 1\frac{3}{8} - 2\frac{4}{9} + (-8 + (-11)) \cdot 10}{2\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{-83\frac{140}{171}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "lZTxjg_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = -83.818713450292, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14333, ["jmenovatel"] = 171 }, ["render"] = "\\frac{-114664}{1368}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-83\\frac{140}{171}", ["x"] = -83, ["y"] = 140, ["z"] = 171 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} - 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-8 + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 + (-11)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} - 2\\frac{4}{9} + (-8 + (-11)) \\cdot 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-8 + 1\\frac{3}{8} - 2\\frac{4}{9} + (-8 + (-11)) \\cdot 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 + 1\\frac{3}{8} - 2\\frac{4}{9} + (-8 + (-11)) \\cdot 10}{2\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.62, bodu=60, $$\frac{(-10 - (-9))^2}{14 - (\frac{3}{-5})^3}=\textcolor{white}{\frac{125}{1777}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "Xu7dFn_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.6816, ["reseni"] = { ["float"] = 0.070343275182893, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 125, ["jmenovatel"] = 1777 }, ["render"] = "\\frac{125}{1777}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{125}{1777}", ["y"] = 125, ["z"] = 1777 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-10 - (-9))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{3}{-5})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "14 - (\\frac{3}{-5})^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(-10 - (-9))^2}{14 - (\\frac{3}{-5})^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.63, bodu=132, $$8 \cdot 2\frac{1}{5} + (-12 - 1\frac{1}{6}) \cdot (-12 + 1\frac{3}{7})=\textcolor{white}{156\frac{83}{105}}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "d9T0DJ_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["float"] = 156.79047619048, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16463, ["jmenovatel"] = 105 }, ["render"] = "\\frac{16463}{105}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "156\\frac{83}{105}", ["x"] = 156, ["y"] = 83, ["z"] = 105 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 1\\frac{1}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + 1\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-12 - 1\\frac{1}{6}) \\cdot (-12 + 1\\frac{3}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot 2\\frac{1}{5} + (-12 - 1\\frac{1}{6}) \\cdot (-12 + 1\\frac{3}{7})", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.64, bodu=79, $$(\frac{3\frac{3}{6}}{5} + (-13)) \cdot (-9 - (-18) + 14)=\textcolor{white}{-282{,}9}$$return { ["body"] = 79, ["id"] = "oS0xM7_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.84, ["reseni"] = { ["float"] = -282.9, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2829, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-2829}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-282\\frac{9}{10}", ["tex_float"] = "-282{,}9", ["x"] = -282, ["y"] = 9, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{6}}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{6}}{5} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{6}}{5} + (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (-18)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (-18) + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 - (-18) + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{6}}{5} + (-13)) \\cdot (-9 - (-18) + 14)", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.65, bodu=142, $$(\frac{7}{-8})^2 - (\frac{1\frac{1}{4}}{1\frac{4}{7}} - 1\frac{1}{5})=\textcolor{white}{1\frac{599}{3520}}$$return { ["body"] = 142, ["id"] = "wneBu4_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.2952, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1701704545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4119, ["jmenovatel"] = 3520 }, ["render"] = "\\frac{16476}{14080}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{599}{3520}", ["x"] = 1, ["y"] = 599, ["z"] = 3520 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{-8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{1\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{1\\frac{4}{7}} - 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{1}{4}}{1\\frac{4}{7}} - 1\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{7}{-8})^2 - (\\frac{1\\frac{1}{4}}{1\\frac{4}{7}} - 1\\frac{1}{5})", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.66, bodu=108, $$\frac{-19}{16} + 2\frac{2}{6} \cdot 1\frac{2}{4} \cdot 14=\textcolor{white}{47\frac{13}{16}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "qLWMKB_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = 47.8125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 765, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{765}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "47\\frac{13}{16}", ["x"] = 47, ["y"] = 13, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-19}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} \\cdot 1\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-19}{16} + 2\\frac{2}{6} \\cdot 1\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.67, bodu=138, $$\frac{2\frac{1}{5}}{\frac{-7 \cdot 2\frac{5}{11} - (-10)}{2\frac{1}{7}}}=\textcolor{white}{-\frac{363}{553}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "eXsc5T_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = -0.65641952983725, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -363, ["jmenovatel"] = 553 }, ["render"] = "\\frac{1815}{-2765}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{363}{553}", ["y"] = -363, ["z"] = 553 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 2\\frac{5}{11} - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 \\cdot 2\\frac{5}{11} - (-10)}{2\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{\\frac{-7 \\cdot 2\\frac{5}{11} - (-10)}{2\\frac{1}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.68, bodu=111, $$10 \cdot 12 \cdot (3\frac{5}{14} - 4\frac{5}{12}) \cdot (-15 + (-14))=\textcolor{white}{3687\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "hsJ7Gh_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = 3687.1428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25810, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{25810}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3687\\frac{1}{7}", ["x"] = 3687, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{14} - 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{14} - 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 \\cdot (3\\frac{5}{14} - 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot 12 \\cdot (3\\frac{5}{14} - 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot 12 \\cdot (3\\frac{5}{14} - 4\\frac{5}{12}) \\cdot (-15 + (-14))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.69, bodu=112, $$\frac{2\frac{1}{5} \cdot 15 + 3\frac{1}{6} + (-7)}{20 - 11 + (-10)}=\textcolor{white}{-29\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "DCCsvr_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = -29.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -175, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{175}{-6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29\\frac{1}{6}", ["x"] = -29, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} \\cdot 15 + 3\\frac{1}{6} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - 11 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5} \\cdot 15 + 3\\frac{1}{6} + (-7)}{20 - 11 + (-10)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.7, bodu=86, $$\frac{\frac{17 \cdot \frac{-17}{4\frac{1}{5}}}{6}}{12}=\textcolor{white}{-\frac{1445}{1512}}$$return { ["body"] = 86, ["id"] = "HQkZbJ_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.9, ["reseni"] = { ["float"] = -0.95568783068783, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1445, ["jmenovatel"] = 1512 }, ["render"] = "\\frac{-1445}{1512}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1445}{1512}", ["y"] = -1445, ["z"] = 1512 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17}{4\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 \\cdot \\frac{-17}{4\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 \\cdot \\frac{-17}{4\\frac{1}{5}}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{17 \\cdot \\frac{-17}{4\\frac{1}{5}}}{6}}{12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.71, bodu=115, $$-19 \cdot 3\frac{3}{8} \cdot \frac{2\frac{4}{12}}{-11} \cdot -14=\textcolor{white}{-190\frac{19}{44}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "ZRLvue_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = -190.43181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8379, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{-16758}{88}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-190\\frac{19}{44}", ["x"] = -190, ["y"] = 19, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 \\cdot 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{12}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-19 \\cdot 3\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{2\\frac{4}{12}}{-11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 \\cdot 3\\frac{3}{8} \\cdot \\frac{2\\frac{4}{12}}{-11} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.72, bodu=64, $$\frac{7 \cdot -10}{(18 + 15) \cdot -10}=\textcolor{white}{\frac{7}{33}}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "JFkO7W_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.72, ["reseni"] = { ["float"] = 0.21212121212121, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-70}{-330}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{33}", ["y"] = 7, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(18 + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(18 + 15) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot -10}{(18 + 15) \\cdot -10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.73, bodu=118, $$\frac{-12}{-10 + \frac{5}{\frac{2\frac{2}{8}}{-8}} + 2\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{\frac{216}{455}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "Kb7J30_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.13, ["reseni"] = { ["float"] = 0.47472527472527, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 216, ["jmenovatel"] = 455 }, ["render"] = "\\frac{-216}{-455}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{216}{455}", ["y"] = 216, ["z"] = 455 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{8}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{5}{\\frac{2\\frac{2}{8}}{-8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 + \\frac{5}{\\frac{2\\frac{2}{8}}{-8}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + \\frac{5}{\\frac{2\\frac{2}{8}}{-8}} + 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-10 + \\frac{5}{\\frac{2\\frac{2}{8}}{-8}} + 2\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.74, bodu=149, $$3\frac{3}{10} \cdot -8 \cdot (2\frac{3}{6} + 19 + 3\frac{1}{5} - (-12))=\textcolor{white}{-968{,}88}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "8pTXE2_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = -968.88, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24222, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{-48444}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-968\\frac{22}{25}", ["tex_float"] = "-968{,}88", ["x"] = -968, ["y"] = 22, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} + 19 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} + 19 + 3\\frac{1}{5} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{6} + 19 + 3\\frac{1}{5} - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} \\cdot -8 \\cdot (2\\frac{3}{6} + 19 + 3\\frac{1}{5} - (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.75, bodu=196, $$(\frac{6}{-13 \cdot 4})^2 + 2\frac{2}{11} - 3\frac{3}{9} - 3\frac{2}{10}=\textcolor{white}{-4\frac{37723}{111540}}$$return { ["body"] = 196, ["id"] = "rn2afX_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.624, ["reseni"] = { ["float"] = -4.3382015420477, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -483883, ["jmenovatel"] = 111540 }, ["render"] = "\\frac{-483883}{111540}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{37723}{111540}", ["x"] = -4, ["y"] = 37723, ["z"] = 111540 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6}{-13 \\cdot 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{-13 \\cdot 4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} - 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{6}{-13 \\cdot 4})^2 + 2\\frac{2}{11} - 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{6}{-13 \\cdot 4})^2 + 2\\frac{2}{11} - 3\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.76, bodu=122, $$\frac{16 + \frac{11}{10} + 2\frac{2}{7} + (-7)}{3\frac{2}{9}}=\textcolor{white}{3\frac{1713}{2030}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "uVz2LJ_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = 3.843842364532, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7803, ["jmenovatel"] = 2030 }, ["render"] = "\\frac{7803}{2030}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1713}{2030}", ["x"] = 3, ["y"] = 1713, ["z"] = 2030 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11}{10} + 2\\frac{2}{7} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "16 + \\frac{11}{10} + 2\\frac{2}{7} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16 + \\frac{11}{10} + 2\\frac{2}{7} + (-7)}{3\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.77, bodu=70, $$\frac{18 \cdot -4}{-11 \cdot -9 + 8}=\textcolor{white}{-\frac{72}{107}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "tXgK0S_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = -0.67289719626168, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -72, ["jmenovatel"] = 107 }, ["render"] = "\\frac{-72}{107}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{72}{107}", ["y"] = -72, ["z"] = 107 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot -9 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{18 \\cdot -4}{-11 \\cdot -9 + 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.78, bodu=97, $$7 \cdot -11 - \frac{9}{12 \cdot 1\frac{2}{9}}=\textcolor{white}{-77\frac{27}{44}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "XPQ9Tz_0715_1348", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = -77.613636363636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3415, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{-3415}{44}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-77\\frac{27}{44}", ["x"] = -77, ["y"] = 27, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{9}{12 \\cdot 1\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot -11 - \\frac{9}{12 \\cdot 1\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.79, bodu=159, $$\frac{(16 - 14 \cdot 1\frac{1}{3})^3}{9 \cdot 3\frac{3}{12}}=\textcolor{white}{-\frac{2048}{3159}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "T98j4x_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.4056, ["reseni"] = { ["float"] = -0.6483064260842, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2048, ["jmenovatel"] = 3159 }, ["render"] = "\\frac{-2048}{3159}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{2048}{3159}", ["y"] = -2048, ["z"] = 3159 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "16 - 14 \\cdot 1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(16 - 14 \\cdot 1\\frac{1}{3})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(16 - 14 \\cdot 1\\frac{1}{3})^3}{9 \\cdot 3\\frac{3}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.8, bodu=128, $$\frac{13 + 1\frac{4}{11}}{18} \cdot 15 - \frac{1\frac{3}{9}}{19}=\textcolor{white}{11\frac{188}{209}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "Mcrtiu_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.2, ["reseni"] = { ["float"] = 11.8995215311, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2487, ["jmenovatel"] = 209 }, ["render"] = "\\frac{22383}{1881}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{188}{209}", ["x"] = 11, ["y"] = 188, ["z"] = 209 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 + 1\\frac{4}{11}}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 + 1\\frac{4}{11}}{18} \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{9}}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{13 + 1\\frac{4}{11}}{18} \\cdot 15 - \\frac{1\\frac{3}{9}}{19}", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.81, bodu=193, $$2\frac{5}{12} - 2\frac{2}{7} + (-21 \cdot 1\frac{5}{9} \cdot -13 - 2\frac{3}{8})=\textcolor{white}{422\frac{71}{168}}$$return { ["body"] = 193, ["id"] = "wqUJ0z_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.61, ["reseni"] = { ["float"] = 422.42261904762, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 70967, ["jmenovatel"] = 168 }, ["render"] = "\\frac{851604}{2016}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "422\\frac{71}{168}", ["x"] = 422, ["y"] = 71, ["z"] = 168 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{12} - 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 1\\frac{5}{9} \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 1\\frac{5}{9} \\cdot -13 - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{5}{12} - 2\\frac{2}{7} + (-21 \\cdot 1\\frac{5}{9} \\cdot -13 - 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.82, bodu=162, $$\frac{2\frac{4}{8} + 2\frac{1}{4}}{(-20 - \frac{3\frac{4}{10}}{12}) \cdot -19}=\textcolor{white}{\frac{15}{1217}}$$return { ["body"] = 162, ["id"] = "p4Ofdp_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.42, ["reseni"] = { ["float"] = 0.012325390304026, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1217 }, ["render"] = "\\frac{1140}{92492}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{15}{1217}", ["y"] = 15, ["z"] = 1217 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{8} + 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{10}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-20 - \\frac{3\\frac{4}{10}}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-20 - \\frac{3\\frac{4}{10}}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-20 - \\frac{3\\frac{4}{10}}{12}) \\cdot -19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8} + 2\\frac{1}{4}}{(-20 - \\frac{3\\frac{4}{10}}{12}) \\cdot -19}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.83, bodu=104, $$-7 \cdot \frac{10 - (-10)}{8 - 2\frac{1}{7} \cdot -9}=\textcolor{white}{-5\frac{25}{191}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "Iw610P_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = -5.130890052356, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -980, ["jmenovatel"] = 191 }, ["render"] = "\\frac{-980}{191}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{25}{191}", ["x"] = -5, ["y"] = 25, ["z"] = 191 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - 2\\frac{1}{7} \\cdot -9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{10 - (-10)}{8 - 2\\frac{1}{7} \\cdot -9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 \\cdot \\frac{10 - (-10)}{8 - 2\\frac{1}{7} \\cdot -9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.84, bodu=105, $$4\frac{3}{9} \cdot 14 \cdot 23 - (\frac{-21}{-12} - 12)=\textcolor{white}{1405\frac{7}{12}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "AUmFh7_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = 1405.5833333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16867, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{16867}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1405\\frac{7}{12}", ["x"] = 1405, ["y"] = 7, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} \\cdot 14 \\cdot 23", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-21}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-21}{-12} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{-21}{-12} - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} \\cdot 14 \\cdot 23 - (\\frac{-21}{-12} - 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.85, bodu=200, $$(4\frac{4}{5} + 2\frac{4}{7} + 3\frac{5}{10} \cdot -14 \cdot 8) \cdot (13 - 2\frac{1}{5})=\textcolor{white}{-4153\frac{173}{175}}$$return { ["body"] = 200, ["id"] = "qRwTey_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.65, ["reseni"] = { ["float"] = -4153.9885714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -726948, ["jmenovatel"] = 175 }, ["render"] = "\\frac{-726948}{175}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4153\\frac{173}{175}", ["x"] = -4153, ["y"] = 173, ["z"] = 175 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{5} + 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} \\cdot -14 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{4}{5} + 2\\frac{4}{7} + 3\\frac{5}{10} \\cdot -14 \\cdot 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{5} + 2\\frac{4}{7} + 3\\frac{5}{10} \\cdot -14 \\cdot 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{5} + 2\\frac{4}{7} + 3\\frac{5}{10} \\cdot -14 \\cdot 8) \\cdot (13 - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.86, bodu=168, $$\frac{4\frac{3}{9}}{14 - 1\frac{2}{7} \cdot (-6 - \frac{1\frac{2}{7}}{-13})}=\textcolor{white}{\frac{8281}{41253}}$$return { ["body"] = 168, ["id"] = "d0DaCP_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.46, ["reseni"] = { ["float"] = 0.20073691610307, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8281, ["jmenovatel"] = 41253 }, ["render"] = "\\frac{8281}{41253}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{8281}{41253}", ["y"] = 8281, ["z"] = 41253 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{7}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-6 - \\frac{1\\frac{2}{7}}{-13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-6 - \\frac{1\\frac{2}{7}}{-13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} \\cdot (-6 - \\frac{1\\frac{2}{7}}{-13})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "14 - 1\\frac{2}{7} \\cdot (-6 - \\frac{1\\frac{2}{7}}{-13})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{9}}{14 - 1\\frac{2}{7} \\cdot (-6 - \\frac{1\\frac{2}{7}}{-13})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.87, bodu=109, $$\frac{-19}{1\frac{1}{11} - \frac{13}{-9} - 5 - (-4)}=\textcolor{white}{-12{,}375}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "6v5mOU_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.07, ["reseni"] = { ["float"] = -12.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -99, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-1881}{152}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "-12{,}375", ["x"] = -12, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{1}{11} - \\frac{13}{-9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{11} - \\frac{13}{-9} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{11} - \\frac{13}{-9} - 5 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-19}{1\\frac{1}{11} - \\frac{13}{-9} - 5 - (-4)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.88, bodu=172, $$-18 - (9 - 4\frac{3}{9} + \frac{4\frac{3}{9}}{2\frac{4}{12} - 15} - (-19))=\textcolor{white}{-41\frac{37}{114}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "JhGKZ9_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = -41.324561403509, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4711, ["jmenovatel"] = 114 }, ["render"] = "\\frac{-4711}{114}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{37}{114}", ["x"] = -41, ["y"] = 37, ["z"] = 114 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{12} - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{12} - 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 - 4\\frac{3}{9} + \\frac{4\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{12} - 15}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 4\\frac{3}{9} + \\frac{4\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{12} - 15} - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 4\\frac{3}{9} + \\frac{4\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{12} - 15} - (-19))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-18 - (9 - 4\\frac{3}{9} + \\frac{4\\frac{3}{9}}{2\\frac{4}{12} - 15} - (-19))", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.89, bodu=173, $$12 + 13 - (2\frac{2}{11} - 2\frac{2}{5} \cdot 4\frac{2}{4} \cdot 14)=\textcolor{white}{174\frac{1}{55}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "qKFB5w_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.49, ["reseni"] = { ["float"] = 174.01818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9571, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{9571}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "174\\frac{1}{55}", ["x"] = 174, ["y"] = 1, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} \\cdot 4\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} - 2\\frac{2}{5} \\cdot 4\\frac{2}{4} \\cdot 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{11} - 2\\frac{2}{5} \\cdot 4\\frac{2}{4} \\cdot 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 + 13 - (2\\frac{2}{11} - 2\\frac{2}{5} \\cdot 4\\frac{2}{4} \\cdot 14)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.9, bodu=175, $$2\frac{4}{10} \cdot 3\frac{5}{15} \cdot 11 \cdot 1\frac{3}{7} \cdot -12=\textcolor{white}{-1508\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "8ZCoWd_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.5, ["reseni"] = { ["float"] = -1508.5714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10560, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-10560}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1508\\frac{4}{7}", ["x"] = -1508, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 3\\frac{5}{15}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 3\\frac{5}{15} \\cdot 11 \\cdot 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 3\\frac{5}{15} \\cdot 11 \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.91, bodu=115, $$\frac{(-13 + 2\frac{5}{10}) \cdot -21}{11} - (-4 - (-5 + 8)^2)=\textcolor{white}{33\frac{1}{22}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "5jRJCG_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.114, ["reseni"] = { ["float"] = 33.045454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 727, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{727}{22}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "33\\frac{1}{22}", ["x"] = 33, ["y"] = 1, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 + 2\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-13 + 2\\frac{5}{10}) \\cdot -21", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-13 + 2\\frac{5}{10}) \\cdot -21}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-5 + 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-4 - (-5 + 8)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - (-5 + 8)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{(-13 + 2\\frac{5}{10}) \\cdot -21}{11} - (-4 - (-5 + 8)^2)", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.92, bodu=240, $$\frac{4\frac{5}{6}}{5} + ((\frac{12}{15})^4 + 4\frac{5}{15}) \cdot 3\frac{2}{7}=\textcolor{white}{16\frac{14453}{26250}}$$return { ["body"] = 240, ["id"] = "lntLUc_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.8724, ["reseni"] = { ["float"] = 16.55059047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 434453, ["jmenovatel"] = 26250 }, ["render"] = "\\frac{6516795}{393750}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{14453}{26250}", ["x"] = 16, ["y"] = 14453, ["z"] = 26250 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{6}}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{12}{15})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{12}{15})^4 + 4\\frac{5}{15}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{12}{15})^4 + 4\\frac{5}{15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((\\frac{12}{15})^4 + 4\\frac{5}{15}) \\cdot 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{6}}{5} + ((\\frac{12}{15})^4 + 4\\frac{5}{15}) \\cdot 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.93, bodu=169, $$10 \cdot 2\frac{1}{7} \cdot (\frac{-10}{12})^3 - 4\frac{4}{13} + 4=\textcolor{white}{-12\frac{2321}{3276}}$$return { ["body"] = 169, ["id"] = "CjC8XN_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.4664, ["reseni"] = { ["float"] = -12.708485958486, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -41633, ["jmenovatel"] = 3276 }, ["render"] = "\\frac{-41633}{3276}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{2321}{3276}", ["x"] = -12, ["y"] = 2321, ["z"] = 3276 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-10}{12})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 \\cdot 2\\frac{1}{7} \\cdot (\\frac{-10}{12})^3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 2\\frac{1}{7} \\cdot (\\frac{-10}{12})^3 - 4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 2\\frac{1}{7} \\cdot (\\frac{-10}{12})^3 - 4\\frac{4}{13} + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.94, bodu=181, $$\frac{2\frac{2}{4} - 9 - \frac{-11 - 3\frac{5}{7}}{1\frac{4}{10}}}{-5}=\textcolor{white}{-\frac{393}{490}}$$return { ["body"] = 181, ["id"] = "uY1LIO_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.54, ["reseni"] = { ["float"] = -0.80204081632653, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -393, ["jmenovatel"] = 490 }, ["render"] = "\\frac{393}{-490}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{393}{490}", ["y"] = -393, ["z"] = 490 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 - 3\\frac{5}{7}}{1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} - 9 - \\frac{-11 - 3\\frac{5}{7}}{1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{4} - 9 - \\frac{-11 - 3\\frac{5}{7}}{1\\frac{4}{10}}}{-5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.95, bodu=151, $$\frac{(-19 + 4\frac{5}{12} + 13) \cdot 14}{3\frac{3}{7} + (-14 + (-7))}=\textcolor{white}{1\frac{193}{738}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "G1Y0NV_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2615176151762, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 931, ["jmenovatel"] = 738 }, ["render"] = "\\frac{-931}{-738}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{193}{738}", ["x"] = 1, ["y"] = 193, ["z"] = 738 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-19 + 4\\frac{5}{12} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-19 + 4\\frac{5}{12} + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-19 + 4\\frac{5}{12} + 13) \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} + (-14 + (-7))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(-19 + 4\\frac{5}{12} + 13) \\cdot 14}{3\\frac{3}{7} + (-14 + (-7))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.96, bodu=185, $$\frac{\frac{3\frac{4}{7}}{3\frac{1}{2} \cdot -6}}{\frac{-9 + 4\frac{5}{8}}{17}}=\textcolor{white}{\frac{680}{1029}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "MIFbZ7_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = 0.66083576287658, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 680, ["jmenovatel"] = 1029 }, ["render"] = "\\frac{-3400}{-5145}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{680}{1029}", ["y"] = 680, ["z"] = 1029 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{2} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{1}{2} \\cdot -6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 + 4\\frac{5}{8}}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{1}{2} \\cdot -6}}{\\frac{-9 + 4\\frac{5}{8}}{17}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.97, bodu=154, $$-17 - (3\frac{2}{13} \cdot -14 \cdot -17 \cdot 3\frac{3}{7} - (-11))=\textcolor{white}{-2601\frac{7}{13}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "LKfYST_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -2601.5384615385, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -33820, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{-33820}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2601\\frac{7}{13}", ["x"] = -2601, ["y"] = 7, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{2}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{13} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 \\cdot 3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{2}{13} \\cdot -14 \\cdot -17 \\cdot 3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{13} \\cdot -14 \\cdot -17 \\cdot 3\\frac{3}{7} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{13} \\cdot -14 \\cdot -17 \\cdot 3\\frac{3}{7} - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-17 - (3\\frac{2}{13} \\cdot -14 \\cdot -17 \\cdot 3\\frac{3}{7} - (-11))", ["typ"] = "minus" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.98, bodu=260, $$2\frac{2}{8} \cdot \frac{2\frac{1}{4}}{12 \cdot 4\frac{4}{9} + \frac{1\frac{2}{4}}{1\frac{2}{8}}}=\textcolor{white}{\frac{1215}{13088}}$$return { ["body"] = 260, ["id"] = "ortpZ7_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.98, ["reseni"] = { ["float"] = 0.092833129584352, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1215, ["jmenovatel"] = 13088 }, ["render"] = "\\frac{1215}{13088}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1215}{13088}", ["y"] = 1215, ["z"] = 13088 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{4}}{1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 \\cdot 4\\frac{4}{9} + \\frac{1\\frac{2}{4}}{1\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{4}}{12 \\cdot 4\\frac{4}{9} + \\frac{1\\frac{2}{4}}{1\\frac{2}{8}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot \\frac{2\\frac{1}{4}}{12 \\cdot 4\\frac{4}{9} + \\frac{1\\frac{2}{4}}{1\\frac{2}{8}}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.99, bodu=157, $$\frac{12}{9 - (6 \cdot \frac{1\frac{4}{11}}{19} + 3\frac{1}{4})}=\textcolor{white}{2\frac{1138}{4447}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "lS4JZV_0715_1348", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 2.2559028558579, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10032, ["jmenovatel"] = 4447 }, ["render"] = "\\frac{10032}{4447}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{1138}{4447}", ["x"] = 2, ["y"] = 1138, ["z"] = 4447 }, ["seed"] = "FTLMMdhxrjxHoyZeaenZ_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{11}}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 \\cdot \\frac{1\\frac{4}{11}}{19}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot \\frac{1\\frac{4}{11}}{19} + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 \\cdot \\frac{1\\frac{4}{11}}{19} + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (6 \\cdot \\frac{1\\frac{4}{11}}{19} + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{12}{9 - (6 \\cdot \\frac{1\\frac{4}{11}}{19} + 3\\frac{1}{4})}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: