- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0, bodu=17, $$(\frac{5 - 9}{8 \cdot 11})^2=\textcolor{white}{\frac{1}{484}}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "T4bTme_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.194, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0020661157024793, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 484 }, ["render"] = "\\frac{1}{484}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{484}", ["y"] = 1, ["z"] = 484 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 - 9}{8 \\cdot 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{5 - 9}{8 \\cdot 11})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.01, bodu=29, $$\frac{7}{(\frac{5}{-4})^4}=\textcolor{white}{2\frac{542}{625}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "yweZjd_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.3624, ["reseni"] = { ["float"] = 2.8672, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1792, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{1792}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{542}{625}", ["x"] = 2, ["y"] = 542, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{5}{-4})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{7}{(\\frac{5}{-4})^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.02, bodu=5, $$7 - (5 + (-6) + 7)^2 - (-8)=\textcolor{white}{-21}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "HHr1Xa_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.0348, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-21}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21", ["tex_float"] = "-21", ["x"] = -21 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-6) + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 + (-6) + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - (5 + (-6) + 7)^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (5 + (-6) + 7)^2 - (-8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.03, bodu=5, $$6 + (7 - 9)^4 - 9=\textcolor{white}{13}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "HB1apw_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.0368, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{13}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13", ["tex_float"] = "13", ["x"] = 13 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(7 - 9)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 - 9)^4 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 + (7 - 9)^4 - 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.04, bodu=10, $$\frac{11}{9} \cdot 6=\textcolor{white}{7\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "al39eQ_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = 7.3333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{66}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{1}{3}", ["x"] = 7, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{9} \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.05, bodu=11, $$(\frac{(6 + (-7))^2 \cdot 7}{7})^4=\textcolor{white}{1}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "opgLiu_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.0516, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1", ["x"] = 1 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.05", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 + (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 + (-7))^2 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(6 + (-7))^2 \\cdot 7}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{(6 + (-7))^2 \\cdot 7}{7})^4", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.06, bodu=11, $$\frac{10 - 8}{8 + 6}=\textcolor{white}{\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "c3mrPK_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["float"] = 0.14285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{2}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{7}", ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{10 - 8}{8 + 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.07, bodu=11, $$(\frac{9}{7} + 5) \cdot 9=\textcolor{white}{56\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "IbyjDX_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = 56.571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 396, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{396}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "56\\frac{4}{7}", ["x"] = 56, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{7} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{9}{7} + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{7} + 5) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.08, bodu=12, $$\frac{5 + 6}{8} \cdot -7=\textcolor{white}{-9{,}625}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "5rxP1O_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["float"] = -9.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -77, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-77}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-9\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "-9{,}625", ["x"] = -9, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 + 6}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 + 6}{8} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.09, bodu=8, $$(9 + 5 - 8)^3 - (-6)=\textcolor{white}{222}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "o6iXGw_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.1768, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 222, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{222}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "222", ["tex_float"] = "222", ["x"] = 222 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "9 + 5 - 8", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 + 5 - 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 5 - 8)^3 - (-6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.1, bodu=12, $$\frac{10}{9} \cdot 3=\textcolor{white}{3\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "J6i3dS_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["float"] = 3.3333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{30}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1}{3}", ["x"] = 3, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{9} \\cdot 3", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.11, bodu=13, $$8 - ((\frac{5}{5})^4 - 7)=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "AGJkWP_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.1108, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["tex_float"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{5}{5})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{5}{5})^4 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{5}{5})^4 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 - ((\\frac{5}{5})^4 - 7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.12, bodu=26, $$\frac{10}{\frac{4\frac{5}{8}}{9}}=\textcolor{white}{19\frac{17}{37}}$$return { ["body"] = 26, ["id"] = "lerpee_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.32, ["reseni"] = { ["float"] = 19.459459459459, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 720, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{720}{37}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "19\\frac{17}{37}", ["x"] = 19, ["y"] = 17, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{8}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{10}{\\frac{4\\frac{5}{8}}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.13, bodu=7, $$(-6 + 8) \cdot (3 + 6)=\textcolor{white}{18}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "hfx0vG_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{18}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18", ["x"] = 18 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-6 + 8) \\cdot (3 + 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.14, bodu=16, $$\frac{-2}{7} - (10 - 7)^4=\textcolor{white}{-81\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "H2sCQs_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.1728, ["reseni"] = { ["float"] = -81.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -569, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-569}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-81\\frac{2}{7}", ["x"] = -81, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-2}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(10 - 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-2}{7} - (10 - 7)^4", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.15, bodu=15, $$8 + (3 - (-5 + (-8)) + 8)^2=\textcolor{white}{584}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "WDcP3w_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.3808, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 584, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{584}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "584", ["x"] = 584 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-5 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 - (-5 + (-8))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - (-5 + (-8)) + 8", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 - (-5 + (-8)) + 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (3 - (-5 + (-8)) + 8)^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.16, bodu=15, $$\frac{5}{\frac{-10}{-6}}=\textcolor{white}{3}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "oXJU1O_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{15}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3", ["x"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{5}{\\frac{-10}{-6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.17, bodu=16, $$-6 - (\frac{7}{-9} + 4)=\textcolor{white}{-9\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "daKfM3_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["float"] = -9.2222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -83, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-83}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-9\\frac{2}{9}", ["x"] = -9, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-9} + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{7}{-9} + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - (\\frac{7}{-9} + 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.18, bodu=16, $$\frac{8}{8} + 8 - 6=\textcolor{white}{3}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "GDywCA_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{3}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3", ["x"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8} + 8 - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.19, bodu=17, $$\frac{-7}{-9 \cdot -8}=\textcolor{white}{-\frac{7}{72}}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "fThFyn_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["float"] = -0.097222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{-7}{72}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{72}", ["y"] = -7, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-7}{-9 \\cdot -8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.2, bodu=18, $$\frac{\frac{9}{6} + 9}{13}=\textcolor{white}{\frac{21}{26}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "sM8D3d_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["float"] = 0.80769230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 26 }, ["render"] = "\\frac{21}{26}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{21}{26}", ["y"] = 21, ["z"] = 26 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{6} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{9}{6} + 9}{13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.21, bodu=79, $$\frac{((-8 + 7)^3 - 8)^3}{(4\frac{1}{6} + 7 + (-12))^3}=\textcolor{white}{1259{,}712}$$return { ["body"] = 79, ["id"] = "LAfx9H_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.8392, ["reseni"] = { ["float"] = 1259.712, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 157464, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-157464}{-125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1259\\frac{89}{125}", ["tex_float"] = "1259{,}712", ["x"] = 1259, ["y"] = 89, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-8 + 7)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 + 7)^3 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "((-8 + 7)^3 - 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} + 7 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(4\\frac{1}{6} + 7 + (-12))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{((-8 + 7)^3 - 8)^3}{(4\\frac{1}{6} + 7 + (-12))^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.22, bodu=19, $$\frac{5}{8} \cdot (9 + 9)=\textcolor{white}{11{,}25}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "IJ6Q7J_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 11.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{90}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "11{,}25", ["x"] = 11, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{5}{8} \\cdot (9 + 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.23, bodu=10, $$6 + 8 + (6 - 8)^3 - 13=\textcolor{white}{-7}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "n39GlD_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.2336, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7", ["x"] = -7 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 8)^3 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 + 8 + (6 - 8)^3 - 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.24, bodu=10, $$(13 \cdot -7 - 10) \cdot 6=\textcolor{white}{-606}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "Zh5OlE_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -606, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-606}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-606", ["x"] = -606 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot -7 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 \\cdot -7 - 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 \\cdot -7 - 10) \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.25, bodu=37, $$(4\frac{1}{4} + (-10 - 14 - 10)) \cdot 13=\textcolor{white}{-386{,}75}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "tZplwQ_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = -386.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1547, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-1547}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-386\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "-386{,}75", ["x"] = -386, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 14 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{1}{4} + (-10 - 14 - 10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{4} + (-10 - 14 - 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{4} + (-10 - 14 - 10)) \\cdot 13", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.26, bodu=21, $$\frac{11 \cdot 7 \cdot 13}{10}=\textcolor{white}{100{,}1}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "w6RwRp_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["float"] = 100.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1001, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{1001}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "100\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "100{,}1", ["x"] = 100, ["y"] = 1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 7 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 \\cdot 7 \\cdot 13}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.27, bodu=59, $$8 - 1\frac{1}{4} - (4\frac{5}{9} + 11 + 10)=\textcolor{white}{-18\frac{29}{36}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "PU88O2_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -18.805555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -677, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{-677}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18\\frac{29}{36}", ["x"] = -18, ["y"] = 29, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} + 11 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{9} + 11 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 - 1\\frac{1}{4} - (4\\frac{5}{9} + 11 + 10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.28, bodu=63, $$\frac{12}{8 + (\frac{11}{4\frac{3}{6}})^2}=\textcolor{white}{\frac{243}{283}}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "Eer6OO_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.706, ["reseni"] = { ["float"] = 0.85865724381625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 243, ["jmenovatel"] = 283 }, ["render"] = "\\frac{972}{1132}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{243}{283}", ["y"] = 243, ["z"] = 283 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{4\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{11}{4\\frac{3}{6}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (\\frac{11}{4\\frac{3}{6}})^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12}{8 + (\\frac{11}{4\\frac{3}{6}})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.29, bodu=24, $$4 - \frac{\frac{13}{-8}}{7}=\textcolor{white}{4\frac{13}{56}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "9lWW6l_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = 4.2321428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 237, ["jmenovatel"] = 56 }, ["render"] = "\\frac{237}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{13}{56}", ["x"] = 4, ["y"] = 13, ["z"] = 56 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{13}{-8}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4 - \\frac{\\frac{13}{-8}}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.3, bodu=12, $$(9 - 7)^3 \cdot 10 \cdot -12=\textcolor{white}{-960}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "ptn8Qe_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.3036, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -960, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-960}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-960", ["x"] = -960 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 - 7)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(9 - 7)^3 \\cdot 10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.31, bodu=12, $$-7 \cdot 10 \cdot 9 - 8=\textcolor{white}{-638}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "BvezZ9_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -638, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-638}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-638", ["tex_float"] = "-638", ["x"] = -638 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 \\cdot 10 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 10 \\cdot 9 - 8", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.32, bodu=13, $$-3 \cdot -11 \cdot (7 - 12)=\textcolor{white}{-165}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "DsKYsS_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.32, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -165, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-165}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-165", ["tex_float"] = "-165", ["x"] = -165 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-3 \\cdot -11 \\cdot (7 - 12)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.33, bodu=19, $$10 + 7 - (3 - 10)^3 - 10=\textcolor{white}{350}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "FuPy9q_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.4676, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 350, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{350}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "350", ["x"] = 350 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(3 - 10)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - (3 - 10)^3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (3 - 10)^3 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "10 + 7 - (3 - 10)^3 - 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.34, bodu=31, $$\frac{(11 - (-10) + (-10))^2 + 2\frac{5}{5}}{9}=\textcolor{white}{13\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "V7htxr_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.3888, ["reseni"] = { ["float"] = 13.777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 124, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{124}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{7}{9}", ["x"] = 13, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-10) + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 - (-10) + (-10))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2\\frac{5}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 - (-10) + (-10))^2 + 2\\frac{5}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(11 - (-10) + (-10))^2 + 2\\frac{5}{5}}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.35, bodu=28, $$(9 + 11) \cdot \frac{-9 - (-14)}{6}=\textcolor{white}{16\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "exubci_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["float"] = 16.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 50, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{100}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{2}{3}", ["x"] = 16, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 - (-14)}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(9 + 11) \\cdot \\frac{-9 - (-14)}{6}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.36, bodu=14, $$-7 \cdot 7 \cdot 7 + 4=\textcolor{white}{-339}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "S9PLB7_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -339, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-339}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-339", ["x"] = -339 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 \\cdot 7 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 7 \\cdot 7 + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.37, bodu=30, $$\frac{14}{3} + (-6 + 8 + 8)=\textcolor{white}{14\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "H6fqOq_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["float"] = 14.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 44, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{44}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{2}{3}", ["x"] = 14, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 8 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{14}{3} + (-6 + 8 + 8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.38, bodu=71, $$\frac{-9 - (-5 \cdot 3\frac{3}{7})}{2\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{3\frac{9}{35}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "bisLeU_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = 3.2571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 114, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{114}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{9}{35}", ["x"] = 3, ["y"] = 9, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-9 - (-5 \\cdot 3\\frac{3}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 - (-5 \\cdot 3\\frac{3}{7})}{2\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.39, bodu=15, $$-15 \cdot 10 - (6 - (-9 + 12))=\textcolor{white}{-153}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "UY2EF6_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -153, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-153}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-153", ["tex_float"] = "-153", ["x"] = -153 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (-9 + 12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - (-9 + 12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot 10 - (6 - (-9 + 12))", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.4, bodu=100, $$(1\frac{4}{11} - 6) \cdot 4\frac{3}{7} \cdot \frac{13}{3\frac{5}{10}}=\textcolor{white}{-76\frac{142}{539}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "kx5Cxy_0228_0034", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = -76.263450834879, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -41106, ["jmenovatel"] = 539 }, ["render"] = "\\frac{-41106}{539}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-76\\frac{142}{539}", ["x"] = -76, ["y"] = 142, ["z"] = 539 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{11} - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{13}{3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{11} - 6) \\cdot 4\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{13}{3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.41, bodu=16, $$9 \cdot 17 \cdot 11 \cdot -12=\textcolor{white}{-20196}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "3R2paa_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20196, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-20196}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20196", ["tex_float"] = "-20196", ["x"] = -20196 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 17 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 17 \\cdot 11 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.42, bodu=94, $$(\frac{\frac{-12}{12} - \frac{11}{1\frac{4}{7}}}{7})^3=\textcolor{white}{-1\frac{169}{343}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "x8YBDT_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.962, ["reseni"] = { ["float"] = -1.4927113702624, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -512, ["jmenovatel"] = 343 }, ["render"] = "\\frac{-512}{343}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{169}{343}", ["x"] = -1, ["y"] = 169, ["z"] = 343 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.42", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{1\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-12}{12} - \\frac{11}{1\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-12}{12} - \\frac{11}{1\\frac{4}{7}}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{\\frac{-12}{12} - \\frac{11}{1\\frac{4}{7}}}{7})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.43, bodu=35, $$6 \cdot -9 \cdot \frac{13}{-5}=\textcolor{white}{140{,}4}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "QNUSno_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = 140.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 702, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{702}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "140\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "140{,}4", ["x"] = 140, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 \\cdot \\frac{13}{-5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 \\cdot -9 \\cdot \\frac{13}{-5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.44, bodu=36, $$9 \cdot 9 \cdot \frac{12}{11}=\textcolor{white}{88\frac{4}{11}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "lElXSh_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 88.363636363636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 972, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{972}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "88\\frac{4}{11}", ["x"] = 88, ["y"] = 4, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot \\frac{12}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 9 \\cdot \\frac{12}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.45, bodu=59, $$\frac{13}{10} \cdot (2\frac{2}{10} - (15 - 8)^2)=\textcolor{white}{-60{,}84}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "b6tkO6_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -60.84, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1521, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{-3042}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-60\\frac{21}{25}", ["tex_float"] = "-60{,}84", ["x"] = -60, ["y"] = 21, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(15 - 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{2}{10} - (15 - 8)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{10} - (15 - 8)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{13}{10} \\cdot (2\\frac{2}{10} - (15 - 8)^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.46, bodu=88, $$(11 - \frac{-7}{-8} - (1\frac{5}{12} + 9))^2=\textcolor{white}{\frac{49}{576}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "5Lsec1_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 0.085069444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 576 }, ["render"] = "\\frac{49}{576}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{49}{576}", ["y"] = 49, ["z"] = 576 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.46", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 - \\frac{-7}{-8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{12} + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - \\frac{-7}{-8} - (1\\frac{5}{12} + 9)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 - \\frac{-7}{-8} - (1\\frac{5}{12} + 9))^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.47, bodu=110, $$-14 - \frac{4}{-11 + (2\frac{2}{4} + 9 - 3\frac{5}{10})^3}=\textcolor{white}{-14\frac{4}{501}}$$return { ["body"] = 110, ["id"] = "FAopAK_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.0752, ["reseni"] = { ["float"] = -14.007984031936, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7018, ["jmenovatel"] = 501 }, ["render"] = "\\frac{-7018}{501}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14\\frac{4}{501}", ["x"] = -14, ["y"] = 4, ["z"] = 501 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + 9 - 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(2\\frac{2}{4} + 9 - 3\\frac{5}{10})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-11 + (2\\frac{2}{4} + 9 - 3\\frac{5}{10})^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4}{-11 + (2\\frac{2}{4} + 9 - 3\\frac{5}{10})^3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 - \\frac{4}{-11 + (2\\frac{2}{4} + 9 - 3\\frac{5}{10})^3}", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.48, bodu=60, $$\frac{2\frac{5}{11} + (-15)}{10 \cdot 11} - 11=\textcolor{white}{-11\frac{69}{605}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "YHWxzK_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = -11.114049586777, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6724, ["jmenovatel"] = 605 }, ["render"] = "\\frac{-6724}{605}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{69}{605}", ["x"] = -11, ["y"] = 69, ["z"] = 605 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{11} + (-15)}{10 \\cdot 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{11} + (-15)}{10 \\cdot 11} - 11", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.49, bodu=85, $$\frac{2\frac{5}{10} \cdot -10 - 13 + 7}{3\frac{4}{6}}=\textcolor{white}{-8\frac{5}{11}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "DBI29t_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = -8.4545454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -93, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-93}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{5}{11}", ["x"] = -8, ["y"] = 5, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot -10 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot -10 - 13 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{10} \\cdot -10 - 13 + 7}{3\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.5, bodu=106, $$-14 \cdot \frac{14}{2\frac{2}{8}} + (3\frac{3}{6} - 13)^2=\textcolor{white}{3\frac{5}{36}}$$return { ["body"] = 106, ["id"] = "Ea7mSY_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.046, ["reseni"] = { ["float"] = 3.1388888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 113, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{113}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{5}{36}", ["x"] = 3, ["y"] = 5, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 \\cdot \\frac{14}{2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{6} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{3}{6} - 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-14 \\cdot \\frac{14}{2\\frac{2}{8}} + (3\\frac{3}{6} - 13)^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.51, bodu=63, $$2\frac{1}{5} \cdot (13 + 9 + 12 \cdot -7)=\textcolor{white}{-136{,}4}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "qxVBpF_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.71, ["reseni"] = { ["float"] = -136.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -682, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-682}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-136\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-136{,}4", ["x"] = -136, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 + 12 \\cdot -7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "13 + 9 + 12 \\cdot -7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 9 + 12 \\cdot -7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} \\cdot (13 + 9 + 12 \\cdot -7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.52, bodu=89, $$14 + 8 + \frac{2\frac{1}{5}}{\frac{4\frac{2}{6}}{-6}}=\textcolor{white}{18\frac{62}{65}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "aluHmY_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["float"] = 18.953846153846, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1232, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{1232}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{62}{65}", ["x"] = 18, ["y"] = 62, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{6}}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{\\frac{4\\frac{2}{6}}{-6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "14 + 8 + \\frac{2\\frac{1}{5}}{\\frac{4\\frac{2}{6}}{-6}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.53, bodu=44, $$-6 \cdot (-15 - \frac{10}{13}) \cdot -10=\textcolor{white}{-946\frac{2}{13}}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "V5ArcA_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.53, ["reseni"] = { ["float"] = -946.15384615385, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12300, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{-12300}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-946\\frac{2}{13}", ["x"] = -946, ["y"] = 2, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 - \\frac{10}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - \\frac{10}{13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 \\cdot (-15 - \\frac{10}{13})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot (-15 - \\frac{10}{13}) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.54, bodu=93, $$\frac{1\frac{3}{10}}{14} - (\frac{8}{1\frac{2}{6}})^2 + (-6)=\textcolor{white}{-41\frac{127}{140}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "3KvlI7_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.9548, ["reseni"] = { ["float"] = -41.907142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5867, ["jmenovatel"] = 140 }, ["render"] = "\\frac{-5867}{140}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{127}{140}", ["x"] = -41, ["y"] = 127, ["z"] = 140 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10}}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{1\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8}{1\\frac{2}{6}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10}}{14} - (\\frac{8}{1\\frac{2}{6}})^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10}}{14} - (\\frac{8}{1\\frac{2}{6}})^2 + (-6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.55, bodu=151, $$2\frac{2}{7} + (12 - 11)^2 - 1\frac{1}{2} + 3\frac{5}{9} + 2\frac{1}{5}=\textcolor{white}{7\frac{341}{630}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "WzsIrY_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.3508, ["reseni"] = { ["float"] = 7.5412698412698, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4751, ["jmenovatel"] = 630 }, ["render"] = "\\frac{4751}{630}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{341}{630}", ["x"] = 7, ["y"] = 341, ["z"] = 630 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 - 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - 11)^2 - 1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 - 11)^2 - 1\\frac{1}{2} + 3\\frac{5}{9} + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} + (12 - 11)^2 - 1\\frac{1}{2} + 3\\frac{5}{9} + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.56, bodu=94, $$\frac{-18}{3 + 1\frac{4}{9} - (-14 + \frac{3\frac{1}{7}}{19})}=\textcolor{white}{-\frac{10773}{10940}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "6dfXmO_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = -0.98473491773309, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10773, ["jmenovatel"] = 10940 }, ["render"] = "\\frac{-21546}{21880}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{10773}{10940}", ["y"] = -10773, ["z"] = 10940 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{7}}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 + \\frac{3\\frac{1}{7}}{19}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + \\frac{3\\frac{1}{7}}{19})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 + 1\\frac{4}{9} - (-14 + \\frac{3\\frac{1}{7}}{19})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-18}{3 + 1\\frac{4}{9} - (-14 + \\frac{3\\frac{1}{7}}{19})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.57, bodu=83, $$\frac{3\frac{2}{8}}{((12 - 11) \cdot 4)^4 \cdot 6}=\textcolor{white}{\frac{13}{6144}}$$return { ["body"] = 83, ["id"] = "6icvW8_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.8728, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0021158854166667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6144 }, ["render"] = "\\frac{13}{6144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13}{6144}", ["y"] = 13, ["z"] = 6144 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - 11) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "((12 - 11) \\cdot 4)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((12 - 11) \\cdot 4)^4 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{8}}{((12 - 11) \\cdot 4)^4 \\cdot 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.58, bodu=97, $$3\frac{5}{8} \cdot 3\frac{3}{7} \cdot -14 \cdot 8=\textcolor{white}{-1392}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "sCn0rF_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1392, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-11136}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1392", ["tex_float"] = "-1392", ["x"] = -1392 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot -14 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} \\cdot 3\\frac{3}{7} \\cdot -14 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.59, bodu=98, $$-9 - (4\frac{4}{7} - (-15 \cdot 1\frac{2}{6})) + (-13)=\textcolor{white}{-46\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "mZVwwo_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = -46.571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -326, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-326}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-46\\frac{4}{7}", ["x"] = -46, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} - (-15 \\cdot 1\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{7} - (-15 \\cdot 1\\frac{2}{6}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 - (4\\frac{4}{7} - (-15 \\cdot 1\\frac{2}{6}))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (4\\frac{4}{7} - (-15 \\cdot 1\\frac{2}{6})) + (-13)", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.6, bodu=159, $$2\frac{4}{11} \cdot 9 - 4\frac{4}{6} + 6 + 3\frac{2}{7} \cdot 3\frac{2}{9}=\textcolor{white}{33\frac{134}{693}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "CNNWXB_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.4, ["reseni"] = { ["float"] = 33.193362193362, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23003, ["jmenovatel"] = 693 }, ["render"] = "\\frac{69009}{2079}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "33\\frac{134}{693}", ["x"] = 33, ["y"] = 134, ["z"] = 693 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot 9 - 4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 + 3\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot 9 - 4\\frac{4}{6} + 6 + 3\\frac{2}{7} \\cdot 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.61, bodu=106, $$\frac{10}{-9} + 3\frac{3}{6} + (17 + (-7))^2 - (-13) + 3\frac{3}{8}=\textcolor{white}{118\frac{55}{72}}$$return { ["body"] = 106, ["id"] = "eLvBcV_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.0504, ["reseni"] = { ["float"] = 118.76388888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8551, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{17102}{144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "118\\frac{55}{72}", ["x"] = 118, ["y"] = 55, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(17 + (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{3}{6} + (17 + (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9} + 3\\frac{3}{6} + (17 + (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9} + 3\\frac{3}{6} + (17 + (-7))^2 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9} + 3\\frac{3}{6} + (17 + (-7))^2 - (-13) + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.62, bodu=102, $$-7 \cdot 9 \cdot 3\frac{3}{6} \cdot (3\frac{2}{7} - (-12))=\textcolor{white}{-3370{,}5}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "Iy5GCF_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.02, ["reseni"] = { ["float"] = -3370.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6741, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-47187}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3370\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-3370{,}5", ["x"] = -3370, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 9 \\cdot 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{7} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{7} - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 \\cdot 9 \\cdot 3\\frac{3}{6} \\cdot (3\\frac{2}{7} - (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.63, bodu=134, $$4\frac{2}{9} + (-13) - 2\frac{3}{8} + (12 - (-4) + (-11))^2 + 4\frac{2}{4}=\textcolor{white}{18\frac{25}{72}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "BZr92P_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.2404, ["reseni"] = { ["float"] = 18.347222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1321, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{2642}{144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{25}{72}", ["x"] = 18, ["y"] = 25, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{9} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{9} + (-13) - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-4) + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 - (-4) + (-11))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (-4) + (-11))^2 + 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{9} + (-13) - 2\\frac{3}{8} + (12 - (-4) + (-11))^2 + 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.64, bodu=105, $$4\frac{2}{5} \cdot 12 \cdot -10 \cdot \frac{-12}{1\frac{4}{11}}=\textcolor{white}{4646{,}4}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "ssA8HZ_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = 4646.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23232, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{23232}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4646\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "4646{,}4", ["x"] = 4646, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot 12 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{1\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot 12 \\cdot -10 \\cdot \\frac{-12}{1\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.65, bodu=57, $$\frac{15 \cdot -12}{(5 - 12) \cdot (-10 + (-9))}=\textcolor{white}{-1\frac{47}{133}}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "PSRbxr_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.65, ["reseni"] = { ["float"] = -1.3533834586466, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -180, ["jmenovatel"] = 133 }, ["render"] = "\\frac{-180}{133}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{47}{133}", ["x"] = -1, ["y"] = 47, ["z"] = 133 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(5 - 12) \\cdot (-10 + (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{15 \\cdot -12}{(5 - 12) \\cdot (-10 + (-9))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.66, bodu=137, $$15 - (-11 + 3\frac{1}{4}) - 4\frac{1}{4} \cdot 13 \cdot 2\frac{4}{6}=\textcolor{white}{-124\frac{7}{12}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "L1c9Gi_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = -124.58333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1495, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-1495}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-124\\frac{7}{12}", ["x"] = -124, ["y"] = 7, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 - (-11 + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{4} \\cdot 13 \\cdot 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 - (-11 + 3\\frac{1}{4}) - 4\\frac{1}{4} \\cdot 13 \\cdot 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.67, bodu=109, $$\frac{\frac{\frac{2\frac{1}{4} + (-8)}{2\frac{4}{10}}}{-16}}{11}=\textcolor{white}{\frac{115}{8448}}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "mblS97_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.07, ["reseni"] = { ["float"] = 0.013612689393939, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 115, ["jmenovatel"] = 8448 }, ["render"] = "\\frac{115}{8448}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{115}{8448}", ["y"] = 115, ["z"] = 8448 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{4} + (-8)}{2\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{1}{4} + (-8)}{2\\frac{4}{10}}}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{2\\frac{1}{4} + (-8)}{2\\frac{4}{10}}}{-16}}{11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.68, bodu=84, $$\frac{14 \cdot (17 + 16)}{4\frac{4}{7} \cdot (-10 + 17)}=\textcolor{white}{14\frac{7}{16}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "PEvrle_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = 14.4375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 231, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{462}{32}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{7}{16}", ["x"] = 14, ["y"] = 7, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(17 + 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (17 + 16)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} \\cdot (-10 + 17)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot (17 + 16)}{4\\frac{4}{7} \\cdot (-10 + 17)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.69, bodu=141, $$3\frac{2}{10} \cdot \frac{-15 \cdot (-20 - 4\frac{1}{3})}{2\frac{2}{8}}=\textcolor{white}{519\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "U6Ngao_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 519.11111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4672, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{23360}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "519\\frac{1}{9}", ["x"] = 519, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-20 - 4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-20 - 4\\frac{1}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot (-20 - 4\\frac{1}{3})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-15 \\cdot (-20 - 4\\frac{1}{3})}{2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{2}{10} \\cdot \\frac{-15 \\cdot (-20 - 4\\frac{1}{3})}{2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.7, bodu=31, $$10 \cdot (11 - (-15) - (-11)) \cdot (16 - 4)=\textcolor{white}{4440}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "pZYHju_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4440, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{4440}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4440", ["x"] = 4440 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-15) - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (-15) - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(16 - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 - (-15) - (-11)) \\cdot (16 - 4)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot (11 - (-15) - (-11)) \\cdot (16 - 4)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.71, bodu=88, $$(3\frac{3}{8} - (-13 \cdot -7)) \cdot \frac{-14}{19}=\textcolor{white}{64\frac{43}{76}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "lEyBnh_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 64.565789473684, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4907, ["jmenovatel"] = 76 }, ["render"] = "\\frac{9814}{152}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "64\\frac{43}{76}", ["x"] = 64, ["y"] = 43, ["z"] = 76 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{8} - (-13 \\cdot -7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} - (-13 \\cdot -7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} - (-13 \\cdot -7)) \\cdot \\frac{-14}{19}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.72, bodu=146, $$(3\frac{5}{11} + 3\frac{3}{8}) \cdot 14 \cdot (-14 - \frac{4\frac{2}{6}}{14})=\textcolor{white}{-1368\frac{49}{264}}$$return { ["body"] = 146, ["id"] = "nFergM_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.32, ["reseni"] = { ["float"] = -1368.1856060606, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -361201, ["jmenovatel"] = 264 }, ["render"] = "\\frac{-361201}{264}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1368\\frac{49}{264}", ["x"] = -1368, ["y"] = 49, ["z"] = 264 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} + 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{11} + 3\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{6}}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 - \\frac{4\\frac{2}{6}}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-14 - \\frac{4\\frac{2}{6}}{14})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (-14 - \\frac{4\\frac{2}{6}}{14})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{11} + 3\\frac{3}{8}) \\cdot 14 \\cdot (-14 - \\frac{4\\frac{2}{6}}{14})", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.73, bodu=187, $$1\frac{4}{6} \cdot (\frac{(\frac{4\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2}{2\frac{5}{12}} + (-12))=\textcolor{white}{-19\frac{4051}{4176}}$$return { ["body"] = 187, ["id"] = "oIU9n5_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.5704, ["reseni"] = { ["float"] = -19.970067049808, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -83395, ["jmenovatel"] = 4176 }, ["render"] = "\\frac{-83395}{4176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-19\\frac{4051}{4176}", ["x"] = -19, ["y"] = 4051, ["z"] = 4176 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2}{2\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2}{2\\frac{5}{12}} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{(\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2}{2\\frac{5}{12}} + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{6} \\cdot (\\frac{(\\frac{4\\frac{3}{8}}{-8 + (-13)})^2}{2\\frac{5}{12}} + (-12))", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.74, bodu=119, $$1\frac{1}{4} \cdot (-11 - (-12 + \frac{12}{11 + (-7 + 2\frac{1}{6})}))=\textcolor{white}{-1\frac{27}{148}}$$return { ["body"] = 119, ["id"] = "b0cdgx_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.14, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1824324324324, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -175, ["jmenovatel"] = 148 }, ["render"] = "\\frac{-175}{148}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{27}{148}", ["x"] = -1, ["y"] = 27, ["z"] = 148 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 + \\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + \\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-11 - (-12 + \\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - (-12 + \\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{1}{4} \\cdot (-11 - (-12 + \\frac{12}{11 + (-7 + 2\\frac{1}{6})}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.75, bodu=151, $$\frac{3\frac{1}{8} + 1\frac{3}{5}}{-15} \cdot (15 + \frac{6}{2\frac{5}{10}})=\textcolor{white}{-5{,}481}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "i8H8sL_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = -5.481, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5481, ["jmenovatel"] = 1000 }, ["render"] = "\\frac{-5481}{1000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{481}{1000}", ["tex_float"] = "-5{,}481", ["x"] = -5, ["y"] = 481, ["z"] = 1000 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{8} + 1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{8} + 1\\frac{3}{5}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{2\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "15 + \\frac{6}{2\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + \\frac{6}{2\\frac{5}{10}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{8} + 1\\frac{3}{5}}{-15} \\cdot (15 + \\frac{6}{2\\frac{5}{10}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.76, bodu=122, $$\frac{14}{\frac{\frac{20 - 2\frac{4}{6}}{11}}{3\frac{3}{11}}}=\textcolor{white}{29\frac{1}{13}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "3ZkREd_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = 29.076923076923, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 378, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{378}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{1}{13}", ["x"] = 29, ["y"] = 1, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 - 2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20 - 2\\frac{4}{6}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{20 - 2\\frac{4}{6}}{11}}{3\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{14}{\\frac{\\frac{20 - 2\\frac{4}{6}}{11}}{3\\frac{3}{11}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.77, bodu=96, $$\frac{-11 + 2\frac{1}{8} + (-13)}{(-4 - (-4))^3 + 3} - 15=\textcolor{white}{-22\frac{7}{24}}$$return { ["body"] = 96, ["id"] = "YA9p2n_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.9704, ["reseni"] = { ["float"] = -22.291666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -535, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{-535}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-22\\frac{7}{24}", ["x"] = -22, ["y"] = 7, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-11 + 2\\frac{1}{8} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-4 - (-4))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 - (-4))^3 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-11 + 2\\frac{1}{8} + (-13)}{(-4 - (-4))^3 + 3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 + 2\\frac{1}{8} + (-13)}{(-4 - (-4))^3 + 3} - 15", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.78, bodu=156, $$-7 \cdot 11 + (4\frac{5}{7} - 3\frac{5}{7})^3 + 8 \cdot 1\frac{2}{5}=\textcolor{white}{-64{,}8}$$return { ["body"] = 156, ["id"] = "eDJiBn_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.3808, ["reseni"] = { ["float"] = -64.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -324, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-324}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "-64{,}8", ["x"] = -64, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(4\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{7})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{7})^3 + 8 \\cdot 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-7 \\cdot 11 + (4\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{7})^3 + 8 \\cdot 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.79, bodu=76, $$(5 \cdot 12 - (-5)) \cdot (\frac{8}{(12 + (-13))^4})^2=\textcolor{white}{4160}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "x359Be_0228_0034", ["obtiznost"] = 0.8168, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4160, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{4160}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4160", ["tex_float"] = "4160", ["x"] = 4160 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 12 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 \\cdot 12 - (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(12 + (-13))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{8}{(12 + (-13))^4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8}{(12 + (-13))^4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(5 \\cdot 12 - (-5)) \\cdot (\\frac{8}{(12 + (-13))^4})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.8, bodu=147, $$\frac{21 + 3\frac{2}{10} - 11}{16 + (\frac{8 + 4\frac{4}{7}}{-16})^2}=\textcolor{white}{\frac{12936}{16285}}$$return { ["body"] = 147, ["id"] = "yPS1yW_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.3268, ["reseni"] = { ["float"] = 0.79435062941357, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12936, ["jmenovatel"] = 16285 }, ["render"] = "\\frac{12936}{16285}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{12936}{16285}", ["y"] = 12936, ["z"] = 16285 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{10} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "21 + 3\\frac{2}{10} - 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8 + 4\\frac{4}{7}}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8 + 4\\frac{4}{7}}{-16})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "16 + (\\frac{8 + 4\\frac{4}{7}}{-16})^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{21 + 3\\frac{2}{10} - 11}{16 + (\\frac{8 + 4\\frac{4}{7}}{-16})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.81, bodu=101, $$(-4 - 17) \cdot 1\frac{1}{10} - (12 - (-12 - 12))=\textcolor{white}{-59{,}1}$$return { ["body"] = 101, ["id"] = "TYGRXi_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.01, ["reseni"] = { ["float"] = -59.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -591, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-591}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-59\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "-59{,}1", ["x"] = -59, ["y"] = 1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 17", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 - 17) \\cdot 1\\frac{1}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (-12 - 12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - (-12 - 12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-4 - 17) \\cdot 1\\frac{1}{10} - (12 - (-12 - 12))", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.82, bodu=102, $$18 \cdot 4\frac{4}{10} \cdot (10 + 6 - (\frac{13}{13})^3)=\textcolor{white}{1188}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "Ya6qqx_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.0208, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1188, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1188}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1188", ["x"] = 1188 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{13}{13})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + 6 - (\\frac{13}{13})^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 + 6 - (\\frac{13}{13})^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} \\cdot (10 + 6 - (\\frac{13}{13})^3)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "18 \\cdot 4\\frac{4}{10} \\cdot (10 + 6 - (\\frac{13}{13})^3)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.83, bodu=163, $$(-11 - 14) \cdot \frac{4\frac{5}{13} \cdot 1\frac{4}{9} \cdot 2\frac{4}{12}}{-18}=\textcolor{white}{20\frac{85}{162}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "FZtdGN_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = 20.524691358025, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3325, ["jmenovatel"] = 162 }, ["render"] = "\\frac{3325}{162}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "20\\frac{85}{162}", ["x"] = 20, ["y"] = 85, ["z"] = 162 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-11 - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} \\cdot 1\\frac{4}{9} \\cdot 2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{13} \\cdot 1\\frac{4}{9} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-11 - 14) \\cdot \\frac{4\\frac{5}{13} \\cdot 1\\frac{4}{9} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{-18}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.84, bodu=134, $$(1\frac{3}{10} - 11 + (-20 + (-16 + 2\frac{1}{7} - 14)) + 20) \cdot -16=\textcolor{white}{600\frac{32}{35}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "IcW4c6_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.24, ["reseni"] = { ["float"] = 600.91428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21032, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{42064}{70}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "600\\frac{32}{35}", ["x"] = 600, ["y"] = 32, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 2\\frac{1}{7} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-20 + (-16 + 2\\frac{1}{7} - 14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - 11 + (-20 + (-16 + 2\\frac{1}{7} - 14))", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - 11 + (-20 + (-16 + 2\\frac{1}{7} - 14)) + 20", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{10} - 11 + (-20 + (-16 + 2\\frac{1}{7} - 14)) + 20)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{10} - 11 + (-20 + (-16 + 2\\frac{1}{7} - 14)) + 20) \\cdot -16", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.85, bodu=200, $$2\frac{5}{11} \cdot (-21 - 4\frac{4}{7} \cdot 3\frac{5}{12}) \cdot (3\frac{5}{11} - 11)=\textcolor{white}{678\frac{177}{847}}$$return { ["body"] = 200, ["id"] = "fbiFw8_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.65, ["reseni"] = { ["float"] = 678.20897284534, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 574443, ["jmenovatel"] = 847 }, ["render"] = "\\frac{574443}{847}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "678\\frac{177}{847}", ["x"] = 678, ["y"] = 177, ["z"] = 847 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-21 - 4\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-21 - 4\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} \\cdot (-21 - 4\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{11} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{11} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} \\cdot (-21 - 4\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{5}{12}) \\cdot (3\\frac{5}{11} - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.86, bodu=108, $$(\frac{-5}{20} \cdot 2\frac{5}{12} + (-14 + 10)) \cdot 14=\textcolor{white}{-64\frac{11}{24}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "A0x5xM_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = -64.458333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1547, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{-3094}{48}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64\\frac{11}{24}", ["x"] = -64, ["y"] = 11, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{20} \\cdot 2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-5}{20} \\cdot 2\\frac{5}{12} + (-14 + 10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-5}{20} \\cdot 2\\frac{5}{12} + (-14 + 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-5}{20} \\cdot 2\\frac{5}{12} + (-14 + 10)) \\cdot 14", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.87, bodu=170, $$\frac{2\frac{3}{6} - (-19) - 3 \cdot 1\frac{5}{12}}{2\frac{1}{11}} \cdot -22=\textcolor{white}{-181{,}5}$$return { ["body"] = 170, ["id"] = "eSmNZ0_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.47, ["reseni"] = { ["float"] = -181.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -363, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-726}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-181\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-181{,}5", ["x"] = -181, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} - (-19) - 3 \\cdot 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{6} - (-19) - 3 \\cdot 1\\frac{5}{12}}{2\\frac{1}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{6} - (-19) - 3 \\cdot 1\\frac{5}{12}}{2\\frac{1}{11}} \\cdot -22", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.88, bodu=111, $$20 + 20 - 2\frac{2}{8} - (\frac{17}{-14} + \frac{-20}{17})=\textcolor{white}{40\frac{67}{476}}$$return { ["body"] = 111, ["id"] = "1FzLNn_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.08, ["reseni"] = { ["float"] = 40.140756302521, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19107, ["jmenovatel"] = 476 }, ["render"] = "\\frac{38214}{952}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "40\\frac{67}{476}", ["x"] = 40, ["y"] = 67, ["z"] = 476 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 + 20", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "20 + 20 - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-20}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{17}{-14} + \\frac{-20}{17}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{17}{-14} + \\frac{-20}{17})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "20 + 20 - 2\\frac{2}{8} - (\\frac{17}{-14} + \\frac{-20}{17})", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.89, bodu=175, $$\frac{(-14 - (-13))^4}{6 - ((\frac{1\frac{2}{10}}{3\frac{3}{5}})^3 - 2\frac{4}{10})}=\textcolor{white}{\frac{135}{1129}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "8ZrqPV_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.502, ["reseni"] = { ["float"] = 0.11957484499557, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 135, ["jmenovatel"] = 1129 }, ["render"] = "\\frac{135}{1129}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{135}{1129}", ["y"] = 135, ["z"] = 1129 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-14 - (-13))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}})^3 - 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}})^3 - 2\\frac{4}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - ((\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}})^3 - 2\\frac{4}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(-14 - (-13))^4}{6 - ((\\frac{1\\frac{2}{10}}{3\\frac{3}{5}})^3 - 2\\frac{4}{10})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.9, bodu=139, $$(-5 - 16)^2 \cdot (13 \cdot 6 - \frac{11}{3\frac{4}{15}})=\textcolor{white}{32913}$$return { ["body"] = 139, ["id"] = "CWpjpR_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.2768, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32913, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{1612737}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32913", ["x"] = 32913 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-5 - 16)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "3\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{3\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 \\cdot 6 - \\frac{11}{3\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 \\cdot 6 - \\frac{11}{3\\frac{4}{15}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-5 - 16)^2 \\cdot (13 \\cdot 6 - \\frac{11}{3\\frac{4}{15}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.91, bodu=211, $$\frac{(3\frac{5}{12} - 2) \cdot 1\frac{2}{10}}{5 - 3\frac{1}{8}} - 1\frac{2}{12}=\textcolor{white}{-0{,}26}$$return { ["body"] = 211, ["id"] = "5cQBDG_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.71, ["reseni"] = { ["float"] = -0.26, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 50 }, ["render"] = "\\frac{-117}{450}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{13}{50}", ["tex_float"] = "-0{,}26", ["y"] = -13, ["z"] = 50 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} - 2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} - 2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} - 2) \\cdot 1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(3\\frac{5}{12} - 2) \\cdot 1\\frac{2}{10}}{5 - 3\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(3\\frac{5}{12} - 2) \\cdot 1\\frac{2}{10}}{5 - 3\\frac{1}{8}} - 1\\frac{2}{12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.92, bodu=275, $$\frac{(\frac{12}{16})^4 - 1\frac{5}{12} + 4\frac{3}{11}}{2\frac{1}{7} \cdot (2\frac{4}{10} + 2\frac{5}{8})}=\textcolor{white}{\frac{187607}{636768}}$$return { ["body"] = 275, ["id"] = "RJyYxn_0228_0034", ["obtiznost"] = 2.0548, ["reseni"] = { ["float"] = 0.29462378762752, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 187607, ["jmenovatel"] = 636768 }, ["render"] = "\\frac{1500856}{5094144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{187607}{636768}", ["y"] = 187607, ["z"] = 636768 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{12}{16})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{12}{16})^4 - 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{12}{16})^4 - 1\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} + 2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} + 2\\frac{5}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} \\cdot (2\\frac{4}{10} + 2\\frac{5}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{12}{16})^4 - 1\\frac{5}{12} + 4\\frac{3}{11}}{2\\frac{1}{7} \\cdot (2\\frac{4}{10} + 2\\frac{5}{8})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.93, bodu=251, $$2\frac{3}{11} \cdot 2\frac{1}{8} \cdot 5 \cdot 2\frac{2}{8} \cdot (3\frac{4}{12} - 3\frac{2}{10})=\textcolor{white}{7\frac{43}{176}}$$return { ["body"] = 251, ["id"] = "UC0qtJ_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.93, ["reseni"] = { ["float"] = 7.2443181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1275, ["jmenovatel"] = 176 }, ["render"] = "\\frac{1275}{176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{43}{176}", ["x"] = 7, ["y"] = 43, ["z"] = 176 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} \\cdot 5 \\cdot 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} - 3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{12} - 3\\frac{2}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} \\cdot 5 \\cdot 2\\frac{2}{8} \\cdot (3\\frac{4}{12} - 3\\frac{2}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{3}{11} \\cdot 2\\frac{1}{8} \\cdot 5 \\cdot 2\\frac{2}{8} \\cdot (3\\frac{4}{12} - 3\\frac{2}{10})", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.94, bodu=181, $$\frac{1\frac{3}{6}}{-17 + (10 - 1\frac{3}{10}) \cdot 15 - 2\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{\frac{9}{668}}$$return { ["body"] = 181, ["id"] = "AiKXnS_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.54, ["reseni"] = { ["float"] = 0.013473053892216, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 668 }, ["render"] = "\\frac{9}{668}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{9}{668}", ["y"] = 9, ["z"] = 668 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{3}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{3}{10}) \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{3}{10}) \\cdot 15 - 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-17 + (10 - 1\\frac{3}{10}) \\cdot 15 - 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6}}{-17 + (10 - 1\\frac{3}{10}) \\cdot 15 - 2\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.95, bodu=183, $$4\frac{5}{12} \cdot \frac{11 \cdot 3\frac{2}{8}}{\frac{2\frac{4}{11}}{-8}}=\textcolor{white}{-534\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "tImdIb_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = -534.41666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6413, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-6413}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-534\\frac{5}{12}", ["x"] = -534, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{11}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11 \\cdot 3\\frac{2}{8}}{\\frac{2\\frac{4}{11}}{-8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} \\cdot \\frac{11 \\cdot 3\\frac{2}{8}}{\\frac{2\\frac{4}{11}}{-8}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.96, bodu=152, $$\frac{15}{\frac{9 \cdot (13 - 1\frac{3}{12}) \cdot 9}{4\frac{2}{6}}}=\textcolor{white}{\frac{260}{3807}}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "AfXBMw_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.36, ["reseni"] = { ["float"] = 0.06829524560021, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 260, ["jmenovatel"] = 3807 }, ["render"] = "\\frac{780}{11421}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{260}{3807}", ["y"] = 260, ["z"] = 3807 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - 1\\frac{3}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (13 - 1\\frac{3}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot (13 - 1\\frac{3}{12}) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 \\cdot (13 - 1\\frac{3}{12}) \\cdot 9}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{15}{\\frac{9 \\cdot (13 - 1\\frac{3}{12}) \\cdot 9}{4\\frac{2}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.97, bodu=154, $$\frac{\frac{3\frac{5}{10}}{16}}{16 \cdot 10 + (-19 - 3\frac{2}{13})}=\textcolor{white}{\frac{13}{8192}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "eXHMNW_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0015869140625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8192 }, ["render"] = "\\frac{91}{57344}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13}{8192}", ["y"] = 13, ["z"] = 8192 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{2}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 - 3\\frac{2}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "16 \\cdot 10 + (-19 - 3\\frac{2}{13})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{5}{10}}{16}}{16 \\cdot 10 + (-19 - 3\\frac{2}{13})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.98, bodu=261, $$\frac{21}{11} \cdot (3\frac{3}{10} - 2\frac{1}{6})^2 + 1\frac{5}{14} - 3\frac{2}{9}=\textcolor{white}{\frac{20341}{34650}}$$return { ["body"] = 261, ["id"] = "12wGmT_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.9856, ["reseni"] = { ["float"] = 0.58704184704185, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20341, ["jmenovatel"] = 34650 }, ["render"] = "\\frac{61023}{103950}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{20341}{34650}", ["y"] = 20341, ["z"] = 34650 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{21}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} - 2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{3}{10} - 2\\frac{1}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{21}{11} \\cdot (3\\frac{3}{10} - 2\\frac{1}{6})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "1\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{14} - 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{21}{11} \\cdot (3\\frac{3}{10} - 2\\frac{1}{6})^2 + 1\\frac{5}{14} - 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" } }

seed: d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.99, bodu=126, $$-17 \cdot \frac{-16 \cdot 9 + 9}{-10 + 18 - 3\frac{1}{7}}=\textcolor{white}{472{,}5}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "kGSadV_0228_0034", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = 472.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 945, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{16065}{34}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "472\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "472{,}5", ["x"] = 472, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "d8I8LOIhyN7cpfs6cvjQ_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 9 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-10 + 18 - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-16 \\cdot 9 + 9}{-10 + 18 - 3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-17 \\cdot \\frac{-16 \\cdot 9 + 9}{-10 + 18 - 3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "krat" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: