- - - MATIX - škola hrou - - -

Posledních 15 aktivních dní uživatele demo:
Datum:26.06.27.06.28.06.01.07.02.07.03.07.04.07.08.07.09.07.10.07.11.07.12.07.15.07.16.07.17.07.
Příklady:443244465444443
Body:108116107115129115122130125116120127138106105
Průměr:272936583229312225293032352735
Zpět na hlavní stránku.

Dnešní body: 105

17. 07. 08:16: 😉 Úspěšné řešení příkladu OTf2xZ_0717_0816, (28 bodů, obtížnost 0.342): 2\frac{2}{49}

17. 07. 08:16: 😉 Úspěšné řešení příkladu pFGCkd_0717_0815, (28 bodů, obtížnost 0.3514): 1000

17. 07. 08:15: 😉 Úspěšné řešení příkladu coraD6_0717_0813, (49 bodů, obtížnost 0.58): 1\frac{1}{95}

17. 07. 08:13: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: oA4jn8_0716_2234, iZb7OM_0716_2234, i2W8WX_0716_2234, ETFjDf_0716_2234, mcS2JM_0716_2234, eIalV9_0716_2234, 0yya0x_0716_2234, 9UwoAL_0716_2234, zFfqYU_0716_2234, qxYwYY_0716_2234.

16. 07. 22:34: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: txLN9o_0716_2234, aYRkuF_0716_2234, H39868_0716_2234, Hddy8i_0716_2234, ajf0aG_0716_2234, x0Zd5j_0716_2234, GZGe4V_0716_2234, JBkfxB_0716_2234, 1SJ6l5_0716_2234, CvODhd_0716_2234.

16. 07. 22:34: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: VxGJ7z_0716_2137, uTiNyF_0716_2137, mx8kt5_0716_2137, dFvPls_0716_2137, 5Agy5F_0716_2137, JD9Pdq_0716_2137, WdkaKK_0716_2137, LHRCrw_0716_2137, t9FhCC_0716_2137, tGywwB_0716_2137.

16. 07. 21:37: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: phgCVM_0716_1925, WfWM40_0716_1925, XiLx3C_0716_1925, cwchYA_0716_1925, uicq4m_0716_1925, 2vRRiu_0716_1925, 9wgEpr_0716_1925, z7bJVM_0716_1925, G7wtkW_0716_1925, QKLff5_0716_1925.

16. 07. 19:25: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: DyDYch_0716_1318, jZI6Tf_0716_1318, wW7PDH_0716_1318, hK1Vou_0716_1318, 3YeVE4_0716_1318, qCyvdI_0716_1318, yOMIqs_0716_1318, 6GJCS4_0716_1318, xreEOP_0716_1318, HolTDz_0716_1318.

16. 07. 13:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: zU0HTS_0716_0918, O1VfeT_0716_0918, QaOtq3_0716_0918, I3HlE6_0716_0918, HbEzhN_0716_0918, xh01Nm_0716_0918, abGHL0_0716_0918, nzqmF0_0716_0918, 5EEgwk_0716_0918, vVLtO8_0716_0918.

16. 07. 08:18: 😉 Úspěšné řešení příkladu bzQb86_0716_0756, (40 bodů, obtížnost 0.4886): 231{,}2

16. 07. 07:56: 😉 Úspěšné řešení příkladu cvRm7Y_0716_0755, (12 bodů, obtížnost 0.082): -5{,}5

16. 07. 07:55: 😉 Úspěšné řešení příkladu nPlw61_0716_0755, (13 bodů, obtížnost 0.121): \frac{3}{14}

16. 07. 07:55: 😉 Úspěšné řešení příkladu Uuu89R_0716_0609, (41 bodů, obtížnost 0.5): 1\frac{118}{287}

16. 07. 06:09: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 92uniW_0716_0436, CmICUC_0716_0436, jrXIRC_0716_0436, BBVCIx_0716_0436, dzcTwh_0716_0436, fAJeMq_0716_0436, cbnfh8_0716_0436, MCybAc_0716_0436, BmstEE_0716_0436, o7Pj1P_0716_0436.

16. 07. 04:36: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: ixAE54_0716_0300, b3roAk_0716_0300, 484sjr_0716_0300, PQWdae_0716_0300, 6yofFD_0716_0300, OOhVeL_0716_0300, gd5IJw_0716_0300, p19a07_0716_0300, pz8HIB_0716_0300, aVRgC1_0716_0300.

16. 07. 03:00: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: uL6b93_0715_2144, RtWKdL_0715_2144, JL7cV8_0715_2144, MJq3Qd_0715_2144, 343YUa_0715_2144, e6XQUg_0715_2144, TbLcKj_0715_2144, nebCbR_0715_2144, ncrLS5_0715_2144, oZyrDJ_0715_2144.

15. 07. 21:44: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: EY3d3z_0715_2032, JEGBfk_0715_2032, y2WNuU_0715_2032, 7MrMph_0715_2032, bA7of4_0715_2032, Hkxxpv_0715_2032, t2giA3_0715_2032, 0MGrnw_0715_2032, FSH7F6_0715_2032, ScDPqa_0715_2032.

15. 07. 20:32: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Zxt1lO_0715_1653, x3UGLo_0715_1653, k7TuJJ_0715_1653, af8a82_0715_1653, 3H5Ftl_0715_1653, oozuLr_0715_1653, zeSUG6_0715_1653, OXpgov_0715_1653, 375bd7_0715_1653, XEEUhg_0715_1653.

15. 07. 16:53: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: gWpZT2_0715_1551, C7lIgL_0715_1551, yOJnCk_0715_1551, 321tv8_0715_1551, ZiY7Nq_0715_1551, nNRi4X_0715_1551, ZMr9TU_0715_1551, tIjMOw_0715_1551, Xhk7Yu_0715_1551, 77Xn5H_0715_1551.

15. 07. 15:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 1ZFVXY_0715_1217, tj95Tm_0715_1217, 2vZ88b_0715_1217, XB9IcD_0715_1217, FaxIY7_0715_1217, kiM8jW_0715_1217, tx1Qbo_0715_1217, VMP7zr_0715_1217, 9bxE5L_0715_1217, Oh4RHJ_0715_1217.

15. 07. 12:17: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: UBUQKi_0715_1142, Br0eU7_0715_1142, y9GaP1_0715_1142, JHXDTh_0715_1142, ISDXOy_0715_1142, KKDMxG_0715_1142, zDf6eH_0715_1142, QpyLUo_0715_1142, hLibpD_0715_1142, U53Ls7_0715_1142.

15. 07. 08:01: 😉 Úspěšné řešení příkladu 88qPdo_0715_0759, (46 bodů, obtížnost 0.543): 0{,}72

15. 07. 07:59: 😉 Úspěšné řešení příkladu lzh569_0715_0758, (29 bodů, obtížnost 0.362): -6\frac{5}{7}

15. 07. 07:58: 😉 Úspěšné řešení příkladu fFop6k_0715_0758, (18 bodů, obtížnost 0.2102): \frac{4}{169}

15. 07. 07:58: 😉 Úspěšné řešení příkladu xmTF55_0714_1248, (45 bodů, obtížnost 0.54): 241\frac{13}{14}

14. 07. 12:48: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: JSL9c9_0714_0544, V9zfem_0714_0544, IBe20U_0714_0544, f1BDSc_0714_0544, vJYZ7k_0714_0544, WT2QbH_0714_0544, Ly3ay9_0714_0544, zre0Wh_0714_0544, ebcWlF_0714_0544, UaxPrx_0714_0544.

14. 07. 05:44: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: MYuVy7_0714_0410, V9PacE_0714_0410, 1MepyX_0714_0410, NxaKqn_0714_0410, r6eJDC_0714_0410, BBbKFh_0714_0410, IOmwcJ_0714_0410, dRBtzY_0714_0410, ERjvSb_0714_0410, NunGor_0714_0410.

14. 07. 04:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 0B6Bkj_0713_1829, LZaard_0713_1829, XKCs4I_0713_1829, 4bul1z_0713_1829, bV9Vgm_0713_1829, cVdIdk_0713_1829, eUMG8y_0713_1829, 4vy3rI_0713_1829, cVqNnC_0713_1829, ncURSJ_0713_1829.

13. 07. 18:29: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: dJKmaa_0713_1000, cCoPoA_0713_1000, 9hhnB3_0713_1000, ATGUWu_0713_1000, kPWb2l_0713_1000, Ocw9xd_0713_1000, y6lneM_0713_1000, CNq2Df_0713_1000, HlVVxu_0713_1000, DnyDvQ_0713_1000.

13. 07. 10:00: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: YWq8ew_0712_2358, y2Op4L_0712_2358, qe7kge_0712_2358, nf2nDa_0712_2358, cPXwUO_0712_2358, 2cHg3Y_0712_2358, CmvlQS_0712_2358, 2AVlPD_0712_2358, zhEyaL_0712_2358, dEPBnH_0712_2358.

12. 07. 23:58: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: HxWsi9_0712_1208, drLpMt_0712_1208, Pu9SZN_0712_1208, pVQX7Z_0712_1208, AUNE4g_0712_1208, WWbesr_0712_1208, AhlnMK_0712_1208, jF33bt_0712_1208, c3uTbh_0712_1208, eVp8bA_0712_1208.

12. 07. 12:08: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 9wg1qv_0712_1151, LmS3RT_0712_1151, LMc1FX_0712_1151, F5hzFD_0712_1151, kxGYIc_0712_1151, NJ1638_0712_1151, bi4kB7_0712_1151, 5TXdZS_0712_1151, AwUJB3_0712_1151, c506c3_0712_1151.

12. 07. 11:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: paMiXL_0712_1130, mBhI6k_0712_1130, Zxlixb_0712_1130, MFKl6O_0712_1130, vfXlTm_0712_1130, qUyBlI_0712_1130, 6bKWcC_0712_1130, VKUw6i_0712_1130, xh2SOt_0712_1130, MJKZfc_0712_1130.

12. 07. 11:30: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 3sRHc9_0712_0733, 24CmKB_0712_0733, OD3UXF_0712_0733, 13PQtB_0712_0733, 9irFO1_0712_0733, r9qG5j_0712_0733, rvciWF_0712_0733, W2N3qG_0712_0733, MSusNy_0712_0733, BvxrF0_0712_0733.

12. 07. 07:22: 😉 Úspěšné řešení příkladu 9WYnb5_0712_0722, (28 bodů, obtížnost 0.343): 182

12. 07. 07:22: 😉 Úspěšné řešení příkladu ElebmS_0712_0721, (41 bodů, obtížnost 0.4992): \frac{448}{729}

12. 07. 07:21: 😉 Úspěšné řešení příkladu 3iuIP5_0712_0720, (29 bodů, obtížnost 0.361): -19\frac{1}{11}

12. 07. 07:20: 😉 Úspěšné řešení příkladu 3aDNZy_0712_0410, (29 bodů, obtížnost 0.36): 19\frac{5}{21}

12. 07. 04:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: UvdDEv_0711_1743, SxqNyC_0711_1743, rU9J0K_0711_1743, RxdUmR_0711_1743, rU1Uay_0711_1743, wEEgDT_0711_1743, CJcF1R_0711_1743, AIS1Qp_0711_1743, v3bn0P_0711_1743, AuwEUW_0711_1743.

11. 07. 17:43: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 4zNFdp_0711_1137, PCZTUD_0711_1137, cHsizj_0711_1137, 5yHuTl_0711_1137, ykQQKv_0711_1137, 1OeKQn_0711_1137, f9rRY7_0711_1137, ACyBoF_0711_1137, f6OpAK_0711_1137, IdWHHE_0711_1137.

11. 07. 11:37: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: tuIWcp_0711_1110, AWp5xc_0711_1110, ve5dwO_0711_1110, ycStji_0711_1110, 2Yx4bL_0711_1110, XZ3FPF_0711_1110, HRCtUN_0711_1110, 7o7BrQ_0711_1110, GbzEZb_0711_1110, g11RZr_0711_1110.

11. 07. 09:36: 😉 Úspěšné řešení příkladu sSwEiN_0711_0935, (27 bodů, obtížnost 0.3394): -9\frac{15}{32}

11. 07. 09:35: 😉 Úspěšné řešení příkladu IEY0zk_0711_0934, (24 bodů, obtížnost 0.302): 2\frac{38}{49}

11. 07. 09:34: 😉 Úspěšné řešení příkladu D5bKlS_0711_0931, (38 bodů, obtížnost 0.463): -4\frac{174}{343}

11. 07. 09:34: Neúspěšné řešení příkladu D5bKlS_0711_0931, (38 bodů, obtížnost 0.463): -4\frac{169}{343}

11. 07. 09:33: Neúspěšné řešení příkladu D5bKlS_0711_0931, (38 bodů, obtížnost 0.463): -5\frac{169}{343}

11. 07. 09:33: Neúspěšné řešení příkladu D5bKlS_0711_0931, (38 bodů, obtížnost 0.463): -5\frac{174}{343}

11. 07. 09:31: 😉 Úspěšné řešení příkladu fzgJfO_0711_0702, (31 bodů, obtížnost 0.38): 1\frac{23}{60}

11. 07. 07:02: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: hcVKVl_0711_0317, 23AmqB_0711_0317, d7nhgM_0711_0317, R7gLJw_0711_0317, MpJ9pE_0711_0317, E1nb37_0711_0317, PUaUUx_0711_0317, nExGqu_0711_0317, 0b8hIS_0711_0317, fgY9qs_0711_0317.

11. 07. 03:17: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 9Suasw_0710_2351, r2F2Iv_0710_2351, sGWAn4_0710_2351, PLbATp_0710_2351, wPlKDq_0710_2351, bQ6eTp_0710_2351, Ds0gVu_0710_2351, afzIQi_0710_2351, widWJh_0710_2351, 5mTJSx_0710_2351.

10. 07. 23:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: W09KGe_0710_2030, 6bFS6g_0710_2030, Jk3iV0_0710_2030, fs579U_0710_2030, TAzJ4F_0710_2030, GN11hq_0710_2030, pvkl08_0710_2030, GCG8mM_0710_2030, YuBX5E_0710_2030, 2I1lOZ_0710_2030.

10. 07. 20:30: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: s3xRYx_0710_1251, kkq9ge_0710_1251, DGJ5To_0710_1251, cmgHFl_0710_1251, oVUPyR_0710_1251, dCwWGF_0710_1251, etNM8P_0710_1251, jCkJU0_0710_1251, ZTJ5ac_0710_1251, nAaUky_0710_1251.

10. 07. 12:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: vRFo2o_0710_1217, iAe8oB_0710_1217, Z1Obec_0710_1217, z37usy_0710_1217, WtH4rc_0710_1217, oXuxu4_0710_1217, pZDdtO_0710_1217, t9Uhmt_0710_1217, mN6pVU_0710_1217, KAVwMj_0710_1217.

10. 07. 12:17: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: iupdjq_0710_1036, 5kQDmr_0710_1036, wi7ii0_0710_1036, Bp6G5K_0710_1036, pOLQFM_0710_1036, kl8uUP_0710_1036, Ku0OiJ_0710_1036, WXIrMR_0710_1036, M1qw65_0710_1036, bJYfGR_0710_1036.

10. 07. 08:00: 😉 Úspěšné řešení příkladu csO1IY_0710_0758, (45 bodů, obtížnost 0.5354): 10\frac{143}{256}

10. 07. 07:58: 😉 Úspěšné řešení příkladu 3bZ4pM_0710_0757, (16 bodů, obtížnost 0.182): -28{,}8

10. 07. 07:57: 😉 Úspěšné řešení příkladu f41rZn_0710_0757, (31 bodů, obtížnost 0.381): -5\frac{1}{22}

10. 07. 07:57: 😉 Úspěšné řešení příkladu fL5NZM_0710_0334, (24 bodů, obtížnost 0.3): 37\frac{1}{14}

10. 07. 03:34: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: C8ZoeH_0709_2213, T849IK_0709_2213, fxskwx_0709_2213, 7jUtKc_0709_2213, vFLSFw_0709_2213, HfzNrE_0709_2213, 66yPCv_0709_2213, HY2nEi_0709_2213, 3dde7e_0709_2213, GLl2Vu_0709_2213.

09. 07. 22:13: 😉 Úspěšné řešení příkladu a5Dr26_0709_2033, (5 bodů, obtížnost 0.04): -270

09. 07. 20:33: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: wiSk3C_0709_2010, bUYdgb_0709_2010, uQPnAr_0709_2010, JU8AlU_0709_2010, kBnU4N_0709_2010, dUBLJZ_0709_2010, 5tgwFV_0709_2010, K3U86b_0709_2010, AjQGwy_0709_2010, qtpRZZ_0709_2010.

09. 07. 20:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: zPBZnZ_0709_1723, XNlZoO_0709_1723, 4HzHAO_0709_1723, Hk41ck_0709_1723, Uhr5cz_0709_1723, e8GjWh_0709_1723, EZO1NL_0709_1723, sSeZRE_0709_1723, VJlbZg_0709_1723, ZzvKdt_0709_1723.

09. 07. 17:23: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: syLQmq_0709_1449, 883BVC_0709_1449, OiH3HV_0709_1449, np1vNr_0709_1449, v2Tfp2_0709_1449, nyOqvW_0709_1449, aI9eNw_0709_1449, tMON9Y_0709_1449, Z50dS5_0709_1449, 94Sb6B_0709_1449.

09. 07. 07:03: 😉 Úspěšné řešení příkladu KhwkN3_0709_0703, (28 bodů, obtížnost 0.343): -129{,}6

09. 07. 07:03: 😉 Úspěšné řešení příkladu QZqcNI_0709_0703, (16 bodů, obtížnost 0.182): 0{,}125

09. 07. 07:03: 😉 Úspěšné řešení příkladu FhYcuy_0709_0701, (33 bodů, obtížnost 0.409): 15\frac{16}{63}

09. 07. 07:01: 😉 Úspěšné řešení příkladu r8zr5h_0709_0619, (43 bodů, obtížnost 0.52): -31\frac{17}{18}

09. 07. 06:19: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: N6VSCx_0709_0302, vYUdRS_0709_0302, cGAD71_0709_0302, O6PW4Q_0709_0302, vR7Epn_0709_0302, X0tAGE_0709_0302, eg7Bwx_0709_0302, mPy8n3_0709_0302, yrunN2_0709_0302, uduBvz_0709_0302.

09. 07. 03:02: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Yv2ckL_0708_1912, PhPXBB_0708_1912, QVIn1g_0708_1912, P0PjPm_0708_1912, p5q82M_0708_1912, buI0Pq_0708_1912, i7cBAG_0708_1912, dKGC89_0708_1912, 90qepu_0708_1912, Kxrm2R_0708_1912.

08. 07. 15:57: 😉 Úspěšné řešení příkladu uF57hK_0708_1434, (6 bodů, obtížnost 0.08): 245

08. 07. 15:56: Neúspěšné řešení příkladu uF57hK_0708_1434, (6 bodů, obtížnost 0.08): 0

08. 07. 14:34: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: qddZS0_0708_0712, faRTM5_0708_0712, Vu6jPX_0708_0712, 0ULhvS_0708_0712, 6mKnIw_0708_0712, W0t9Qw_0708_0712, nJxVWo_0708_0712, 2RNFbl_0708_0712, 9eQmer_0708_0712, VSUJE3_0708_0712.

08. 07. 07:04: 😉 Úspěšné řešení příkladu zKEPXX_0708_0704, (29 bodů, obtížnost 0.364): -48

08. 07. 07:04: 😉 Úspěšné řešení příkladu v1shzq_0708_0704, (31 bodů, obtížnost 0.383): 0{,}25

08. 07. 07:04: 😉 Úspěšné řešení příkladu 0FOxMh_0708_0703, (34 bodů, obtížnost 0.4208): -1\frac{7}{9}

08. 07. 07:03: 😉 Úspěšné řešení příkladu NUoyo5_0708_0702, (16 bodů, obtížnost 0.181): 17{,}125

08. 07. 07:02: 😉 Úspěšné řešení příkladu T6hFvn_0708_0606, (14 bodů, obtížnost 0.3504): -619

08. 07. 06:06: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 8U8LJY_0708_0432, i3X9jq_0708_0432, voAkZe_0708_0432, ZFwTI8_0708_0432, IvLlvq_0708_0432, KAlIp9_0708_0432, 66uUVK_0708_0432, Mmr1WH_0708_0432, 9S4RJx_0708_0432, rey91B_0708_0432.

08. 07. 04:32: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: s652Gu_0707_2005, n8TRA6_0707_2005, VGh672_0707_2005, fKuO7d_0707_2005, k0wvHt_0707_2005, faYwNU_0707_2005, 5pgDeh_0707_2005, I17VxZ_0707_2005, mLj7N6_0707_2005, 0oFTil_0707_2005.

07. 07. 20:05: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 4dIBec_0707_1807, uZzMOP_0707_1807, sMyQPe_0707_1807, iPQm8k_0707_1807, nVLMgi_0707_1807, N1qaOf_0707_1807, 30JxSE_0707_1807, hXLQRX_0707_1807, ot78jU_0707_1807, aZKYYo_0707_1807.

07. 07. 18:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Bbz573_0706_1958, DCHahW_0706_1958, MrWX1p_0706_1958, L3GhPL_0706_1958, cnlNy9_0706_1958, uBc4yL_0706_1958, cDcTHK_0706_1958, fbYWFd_0706_1958, WuJBQX_0706_1958, MPQMtT_0706_1958.

06. 07. 19:58: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: EErDvJ_0706_1257, chjIYW_0706_1257, djPOEX_0706_1257, 2LIolv_0706_1257, devz1L_0706_1257, M75E7J_0706_1257, qQQvM2_0706_1257, i8eThJ_0706_1257, Q9csBm_0706_1257, FYqEWq_0706_1257.

06. 07. 12:57: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 30GIAw_0706_0936, PM75UO_0706_0936, 6uC7U4_0706_0936, oN49ey_0706_0936, BQNkFa_0706_0936, Lotw5P_0706_0936, jz0Cz6_0706_0936, E7jT7q_0706_0936, nkJpG7_0706_0936, MKthox_0706_0936.

06. 07. 09:36: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: zpY1fC_0706_0051, lPg4lO_0706_0051, ee0CbO_0706_0051, lNJIpc_0706_0051, uWgppa_0706_0051, 5VCNR3_0706_0051, yaB0YT_0706_0051, Xf8mGT_0706_0051, coJcvP_0706_0051, j8lOAb_0706_0051.

06. 07. 00:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: ZvceB3_0705_2318, 2gZqOk_0705_2318, LJvBfc_0705_2318, Egoz7f_0705_2318, rqhCmb_0705_2318, 2ZZRYk_0705_2318, 11kRk6_0705_2318, 92sZSV_0705_2318, 1yDTLs_0705_2318, 6I3RAm_0705_2318.

05. 07. 23:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: sUSJYd_0705_2018, uf5WB9_0705_2018, mPbsss_0705_2018, 0TcdOU_0705_2018, Qp773W_0705_2018, aCHtcZ_0705_2018, 3IJjC0_0705_2018, I0STA0_0705_2018, YQ2LTU_0705_2018, KDcQGY_0705_2018.

05. 07. 20:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: agkOr5_0705_1920, 4eSHLO_0705_1920, 3GUpLF_0705_1920, vXum9D_0705_1920, MRkkxu_0705_1920, vAoKFS_0705_1920, 1bcNWE_0705_1920, uT8giD_0705_1920, oEZJ4i_0705_1920, Af3N7c_0705_1920.

05. 07. 19:20: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: N2mdwg_0705_1429, MwXY19_0705_1429, igWRnx_0705_1429, wmZqGH_0705_1429, CntsOL_0705_1429, PiZWX7_0705_1429, oS3YTc_0705_1429, DU9hbW_0705_1429, C1oD3O_0705_1429, JKTf6j_0705_1429.

05. 07. 14:29: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FvY4lN_0705_0658, psjKXz_0705_0658, pAbfSM_0705_0658, Ytblc9_0705_0658, oWndL0_0705_0658, j6q5Bv_0705_0658, oVQIsb_0705_0658, 4Cjb1q_0705_0658, LIopDo_0705_0658, iIsJvz_0705_0658.

05. 07. 06:58: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: RB1L3u_0704_1323, E0TbeQ_0704_1323, ce0E5Y_0704_1323, lCBPUJ_0704_1323, hdPiKz_0704_1323, V7V9Ux_0704_1323, ymICg3_0704_1323, 48cgB3_0704_1323, P27Dl2_0704_1323, Qn6lf0_0704_1323.

04. 07. 13:23: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Vf2Z4l_0704_0949, J6NrC7_0704_0949, ykxaRg_0704_0949, ulmW5m_0704_0949, HESmtw_0704_0949, KOMMdH_0704_0949, r9Zu7W_0704_0949, dY28Au_0704_0949, eV5OM8_0704_0949, sE9UMW_0704_0949.

04. 07. 09:49: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: gJ9BPs_0704_0852, wlLYhB_0704_0852, 86vD19_0704_0852, TaAePU_0704_0852, UNl4XU_0704_0852, 7fSjaN_0704_0852, 2GLLYD_0704_0852, VN7qgR_0704_0852, fWuWmA_0704_0852, Zy3W5k_0704_0852.

04. 07. 07:07: 😉 Úspěšné řešení příkladu B2xabY_0704_0706, (31 bodů, obtížnost 0.383): 134\frac{2}{9}

04. 07. 07:06: 😉 Úspěšné řešení příkladu hvRJJS_0704_0706, (31 bodů, obtížnost 0.382): 46{,}75

04. 07. 07:06: 😉 Úspěšné řešení příkladu vMCe2A_0704_0705, (31 bodů, obtížnost 0.381): 25{,}75

04. 07. 07:05: 😉 Úspěšné řešení příkladu sJnGHr_0703_2325, (29 bodů, obtížnost 0.3652): \frac{4}{9}

03. 07. 23:25: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Hnb77S_0703_2104, lR20qI_0703_2104, twh8jE_0703_2104, CRWw8Y_0703_2104, Zbn7wi_0703_2104, uVlvAk_0703_2104, gtFRw3_0703_2104, LjMG3W_0703_2104, HhVaMi_0703_2104, oJqEHN_0703_2104.

03. 07. 21:04: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: O6N6h1_0703_1908, LwZeQn_0703_1908, csqnw6_0703_1908, mHSKRe_0703_1908, 9KtOt8_0703_1908, QUfv9e_0703_1908, xF70d5_0703_1908, Dd5R3e_0703_1908, nq31m3_0703_1908, klO1PL_0703_1908.

03. 07. 19:08: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: f61NKd_0703_1842, yyY5yn_0703_1842, fIeFlj_0703_1842, fmU0lJ_0703_1842, xUKqnW_0703_1842, 0cEI0A_0703_1842, 6cJax5_0703_1842, zuAgbF_0703_1842, fMlUs5_0703_1842, UZbuid_0703_1842.

03. 07. 18:42: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Vswrd6_0703_1736, OZQSCc_0703_1736, k1Q8Lm_0703_1736, s7O9Rw_0703_1736, fVxCTl_0703_1736, 2IbVfG_0703_1736, d2UDsa_0703_1736, pWiLBB_0703_1736, EWg2i5_0703_1736, b3QhrG_0703_1736.

03. 07. 17:36: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: wOawDh_0703_0944, XItwi4_0703_0944, 5KYr7l_0703_0944, 81eGKQ_0703_0944, VKSZEb_0703_0944, etnhMl_0703_0944, DFjjht_0703_0944, kyZLco_0703_0944, 38aaqG_0703_0944, ixoVpC_0703_0944.

03. 07. 07:35: 😉 Úspěšné řešení příkladu RooDX3_0703_0735, (29 bodů, obtížnost 0.363): -5{,}5

03. 07. 07:35: 😉 Úspěšné řešení příkladu gkO7Mi_0703_0734, (26 bodů, obtížnost 0.3196): -\frac{5}{343}

03. 07. 07:35: Neúspěšné řešení příkladu gkO7Mi_0703_0734, (26 bodů, obtížnost 0.3196): -\frac{5}{353}

03. 07. 07:34: 😉 Úspěšné řešení příkladu M9LYt9_0703_0732, (31 bodů, obtížnost 0.381): -126\frac{2}{3}

03. 07. 07:32: 😉 Úspěšné řešení příkladu 1wvdtE_0703_0136, (29 bodů, obtížnost 0.3608): \frac{9}{76}

03. 07. 01:36: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FzjhyL_0702_2203, BWK2GP_0702_2203, OcXPs8_0702_2203, r1pHQy_0702_2203, 0wz6Xz_0702_2203, dA6TlN_0702_2203, EPm3gw_0702_2203, IL8R2J_0702_2203, NJTqbX_0702_2203, QIAtCA_0702_2203.

02. 07. 22:03: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Q3ENVD_0702_1753, PJExiW_0702_1753, 66fahy_0702_1753, QXemKs_0702_1753, TOT0OX_0702_1753, WbKx26_0702_1753, yCGKTP_0702_1753, ifRJtX_0702_1753, kvhsAV_0702_1753, gjV8NO_0702_1753.

02. 07. 07:03: 😉 Úspěšné řešení příkladu PIlZqj_0702_0702, (42 bodů, obtížnost 0.503): 9\frac{27}{35}

02. 07. 07:02: 😉 Úspěšné řešení příkladu fXIx9P_0702_0702, (31 bodů, obtížnost 0.382): -\frac{7}{88}

02. 07. 07:02: 😉 Úspěšné řešení příkladu dSUsVj_0702_0701, (29 bodů, obtížnost 0.361): 90

02. 07. 07:01: 😉 Úspěšné řešení příkladu ausgKa_0701_2354, (27 bodů, obtížnost 0.34): 18{,}4

01. 07. 23:54: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 5TgPsc_0701_2245, YCTSZt_0701_2245, 9KCMjN_0701_2245, McJRpr_0701_2245, iEomCl_0701_2245, irTE1V_0701_2245, auMUg4_0701_2245, LEDLed_0701_2245, Sxw4zB_0701_2245, cFXGSz_0701_2245.

01. 07. 07:11: 😉 Úspěšné řešení příkladu ulxP6j_0701_0710, (22 bodů, obtížnost 0.261): 16\frac{11}{14}

01. 07. 07:10: 😉 Úspěšné řešení příkladu aMeLlb_0701_0626, (93 bodů, obtížnost 0.948): 379\frac{13}{18}

01. 07. 06:26: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Z1A9Ib_0701_0322, Rpf0r1_0701_0322, xQFqIc_0701_0322, 1KNzkj_0701_0322, OMN3FO_0701_0322, g0pmoD_0701_0322, xMZ8W7_0701_0322, WEJKgO_0701_0322, mqtALo_0701_0322, sW3zQL_0701_0322.

01. 07. 03:22: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Lqw4QI_0701_0257, mdHg7g_0701_0257, LYHYN9_0701_0257, AQ42Nd_0701_0257, Ce8LMd_0701_0257, hDAenj_0701_0257, 9CT5fT_0701_0257, ZZ4j0k_0701_0257, 1AL96i_0701_0257, 1h0Hmy_0701_0257.

01. 07. 02:57: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: LxNs64_0701_0206, ncpR9p_0701_0206, mEOhn0_0701_0206, SMQNE4_0701_0206, r2xMiq_0701_0206, byF2Kf_0701_0206, hUfgc2_0701_0206, 1zUMo4_0701_0206, jroSDZ_0701_0206, Sn99ye_0701_0206.

01. 07. 02:06: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: bvxnbo_0630_2021, NMkehz_0630_2021, UKJQyg_0630_2021, T7RczL_0630_2021, sgmHiO_0630_2021, GLXUiF_0630_2021, Uuwgp3_0630_2021, zCh5OX_0630_2021, fByZJz_0630_2021, wqBj4f_0630_2021.

30. 06. 20:21: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Ezad9S_0630_1918, fFUMKQ_0630_1918, JfPLDm_0630_1918, dpA0uP_0630_1918, 2PO1yL_0630_1918, JhAYuL_0630_1918, ZzCflS_0630_1918, E0f5D8_0630_1918, cLosKy_0630_1918, yhgzDH_0630_1918.

30. 06. 19:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: h4dzc0_0630_1623, wB6z7f_0630_1623, Cdts06_0630_1623, IUHpuw_0630_1623, knnekZ_0630_1623, 34uTik_0630_1623, Yl5OAV_0630_1623, mIHJYS_0630_1623, P5kOsJ_0630_1623, PVjzNK_0630_1623.

30. 06. 16:23: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 5iuvjw_0630_1318, nxNLa5_0630_1318, XugpsR_0630_1318, ukoiua_0630_1318, xQDRAm_0630_1318, DLhM2y_0630_1318, GuB7DT_0630_1318, gHfW7e_0630_1318, 9QnOOr_0630_1318, oShiHO_0630_1318.

30. 06. 13:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: eOmxBQ_0629_1939, IM820Q_0629_1939, MJwQl3_0629_1939, 18jA4V_0629_1939, gxO9OB_0629_1939, GTj5jR_0629_1939, zzMnZB_0629_1939, uVJ0Ar_0629_1939, eyJN21_0629_1939, ItHxT8_0629_1939.

29. 06. 19:39: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: lDeVDf_0629_1721, 3tyGPX_0629_1721, D2zf8Y_0629_1721, 3ESR2q_0629_1721, 6psokh_0629_1721, 33OZgH_0629_1721, cMFgBH_0629_1721, Xne3Bz_0629_1721, 3QzLTJ_0629_1721, uk33k2_0629_1721.

29. 06. 17:21: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Es45tS_0629_1045, U8dkUr_0629_1045, q1OtWN_0629_1045, W92pol_0629_1045, lJVbLu_0629_1045, rb8Qh2_0629_1045, NVEqG3_0629_1045, Wt9KMz_0629_1045, LDTtdX_0629_1045, 1DEODr_0629_1045.

29. 06. 10:45: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: yqR8gO_0629_1043, R37vPk_0629_1043, 7cuTbN_0629_1043, 13orMM_0629_1043, XratNh_0629_1043, g76JCo_0629_1043, EoeU4g_0629_1043, ARLiDc_0629_1043, La79ai_0629_1043, zTRVQg_0629_1043.

29. 06. 10:43: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 3YGfpf_0628_1556, rQ4cs0_0628_1556, 2EmPGR_0628_1556, qPh75X_0628_1556, LJJTCA_0628_1556, 62MxOg_0628_1556, 50MlKg_0628_1556, mTJr1F_0628_1556, 1Dou7a_0628_1556, nqxWQ9_0628_1556.

29. 06. 09:02: Neúspěšné řešení příkladu 3YGfpf_0628_1556, (5 bodů, obtížnost 0): 6\frac{5}{4}

28. 06. 15:56: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: jfdb6u_0628_1402, 10F9pd_0628_1402, Dsg6TB_0628_1402, l15ZHC_0628_1402, j5TjWH_0628_1402, PHbSHH_0628_1402, Oa6CEW_0628_1402, KaD0PE_0628_1402, vBpMNX_0628_1402, z2A0zN_0628_1402.

28. 06. 08:19: 😉 Úspěšné řešení příkladu FsLIF8_0628_0819, (43 bodů, obtížnost 0.522): -128

28. 06. 08:19: 😉 Úspěšné řešení příkladu JefjzE_0628_0816, (41 bodů, obtížnost 0.4982): 53\frac{7}{9}

28. 06. 08:16: 😉 Úspěšné řešení příkladu feH7gM_0628_0549, (23 bodů, obtížnost 0.28): -7

28. 06. 05:49: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Bll3Rs_0627_2339, WB5xLn_0627_2339, SkUMuD_0627_2339, 9l4exD_0627_2339, pXYH4n_0627_2339, Eky1rD_0627_2339, hmPSad_0627_2339, 4Nhl9X_0627_2339, DVAbnd_0627_2339, AIIHrj_0627_2339.

27. 06. 23:39: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Ba9gV6_0627_2208, wqKOj8_0627_2208, yYN9LN_0627_2208, dUajTt_0627_2208, fqTXXl_0627_2208, Zi9tSX_0627_2208, iq5x6l_0627_2208, CIbBHB_0627_2208, jii8B8_0627_2208, OU41TQ_0627_2208.

27. 06. 22:08: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: lwe6ym_0627_2128, w2LECy_0627_2128, sjpxSG_0627_2128, woU5zm_0627_2128, tkegBP_0627_2128, mmABGt_0627_2128, BkCNKt_0627_2128, o8EMcJ_0627_2128, HnR65n_0627_2128, 89ijB6_0627_2128.

27. 06. 21:28: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: I8cjcg_0627_1635, xhnU5z_0627_1635, itdpBj_0627_1635, DdwhRU_0627_1635, ODekaR_0627_1635, xHmpMR_0627_1635, CAJko2_0627_1635, M8ZbLu_0627_1635, dTKGt8_0627_1635, mzhcAa_0627_1635.

27. 06. 16:35: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: QS1vYz_0627_1549, lGd0rF_0627_1549, wXWtsH_0627_1549, TawlOe_0627_1549, Pe8Xor_0627_1549, kUT37Z_0627_1549, vGK2c8_0627_1549, x3kOkP_0627_1549, 1fAqmC_0627_1549, BFazH2_0627_1549.

27. 06. 15:49: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: lso1Rp_0627_1538, VzXz80_0627_1538, SwolbC_0627_1538, SweMSN_0627_1538, VY6PZt_0627_1538, MbCpR6_0627_1538, 8zzFXH_0627_1538, lcPXPs_0627_1538, BVPbwg_0627_1538, 1LnNU1_0627_1538.

27. 06. 15:38: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: qtdai2_0627_1206, 25ODQd_0627_1206, 5ULL4g_0627_1206, oZ4ns6_0627_1206, 9gk22s_0627_1206, LFNr8G_0627_1206, sVqUpz_0627_1206, V8DklX_0627_1206, CmAyCP_0627_1206, iJpr9t_0627_1206.

27. 06. 09:44: 😉 Úspěšné řešení příkladu sSE3rq_0627_0944, (40 bodů, obtížnost 0.4834): -\frac{7}{900}

27. 06. 09:44: 😉 Úspěšné řešení příkladu vK506v_0627_0944, (31 bodů, obtížnost 0.382): -11\frac{3}{7}

27. 06. 09:44: 😉 Úspěšné řešení příkladu mcRdDS_0627_0944, (29 bodů, obtížnost 0.361): -28

27. 06. 09:44: 😉 Úspěšné řešení příkladu MQiI0l_0627_0059, (16 bodů, obtížnost 0.18): \frac{4}{11}

27. 06. 00:59: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 1Ub8Wo_0626_2152, uQ64zy_0626_2152, 0dlrRc_0626_2152, C3avhN_0626_2152, sIJN3P_0626_2152, 2A0AEE_0626_2152, WBwMyL_0626_2152, QPoJ6a_0626_2152, sFRWFV_0626_2152, 4D8b0q_0626_2152.

26. 06. 21:52: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 9Wqj16_0626_1651, a0bvzK_0626_1651, qg3M0j_0626_1651, vwv992_0626_1651, 5u6gIz_0626_1651, 7efqwZ_0626_1651, i1D07j_0626_1651, V6JoYO_0626_1651, Ay4gz2_0626_1651, CPQezX_0626_1651.

26. 06. 16:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: ofjORF_0626_1328, CG2Jse_0626_1328, jHWAUw_0626_1328, 2CYN5S_0626_1328, CD6d6K_0626_1328, 2KvNEn_0626_1328, Mj7rEA_0626_1328, Ln5nbl_0626_1328, JSwExf_0626_1328, mbNoXk_0626_1328.

26. 06. 13:28: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Nv7UBb_0626_0802, IOQa6C_0626_0802, CCYUOG_0626_0802, gEfbfx_0626_0802, jkl3z9_0626_0802, SGLF3N_0626_0802, mBUva3_0626_0802, pZ4Ueo_0626_0802, Ae59A3_0626_0802, 87kQn2_0626_0802.

26. 06. 07:49: 😉 Úspěšné řešení příkladu lqSf5F_0626_0748, (17 bodů, obtížnost 0.183): -7{,}8

26. 06. 07:48: 😉 Úspěšné řešení příkladu FOJxnK_0626_0747, (28 bodů, obtížnost 0.3532): -2\frac{39}{49}

26. 06. 07:47: 😉 Úspěšné řešení příkladu i6MTXA_0626_0745, (31 bodů, obtížnost 0.381): -101\frac{1}{9}

26. 06. 07:46: Neúspěšné řešení příkladu i6MTXA_0626_0745, (31 bodů, obtížnost 0.381): -108\frac{8}{9}

26. 06. 07:45: 😉 Úspěšné řešení příkladu IbrXsf_0626_0712, (32 bodů, obtížnost 0.3972): 91{,}125

26. 06. 07:12: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 0KLVdh_0626_0245, 2epHAM_0626_0245, ZETNzd_0626_0245, PDQ6rw_0626_0245, t6ImFV_0626_0245, xVxs7l_0626_0245, FnadQS_0626_0245, kHWmm8_0626_0245, 0YhlAg_0626_0245, 2w9t1h_0626_0245.

26. 06. 02:45: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: jg3pPV_0626_0124, tsEsGy_0626_0124, e08Bdt_0626_0124, JcwtnO_0626_0124, 8TfJKZ_0626_0124, oUZBjw_0626_0124, 3Ce6cN_0626_0124, SPIoGa_0626_0124, Z1tEyE_0626_0124, i0Itiz_0626_0124.

26. 06. 01:24: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: tMw5GW_0625_1606, JU5yaS_0625_1606, Z1UqjD_0625_1606, byyc3W_0625_1606, LwIO9r_0625_1606, yRNNc4_0625_1606, ApWOIa_0625_1606, MMOoRN_0625_1606, dpTdrT_0625_1606, G3s0mP_0625_1606.

25. 06. 16:06: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: C0tSZJ_0625_1407, eCEKYZ_0625_1407, XTW5Ws_0625_1407, iSNvQP_0625_1407, wZQD9X_0625_1407, LamXrM_0625_1407, Zj1Wit_0625_1407, kUCqQo_0625_1407, gW68ik_0625_1407, lUp8l7_0625_1407.

25. 06. 14:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: f7Is60_0625_1327, 2Nr7bX_0625_1327, Fdj7An_0625_1327, b6KkCz_0625_1327, uZyaDp_0625_1327, WvAjrb_0625_1327, dzhhWn_0625_1327, JhXYew_0625_1327, jXBvK2_0625_1327, tweRcd_0625_1327.

25. 06. 13:27: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: qwTFnP_0625_1137, kEkSEQ_0625_1137, DgRNWT_0625_1137, h8uOMX_0625_1137, 7zFUGQ_0625_1137, NYpT3i_0625_1137, rFueAE_0625_1137, lZpJHL_0625_1137, fyt3ME_0625_1137, 2FHLcA_0625_1137.

25. 06. 11:37: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: kkCn0k_0625_1110, pmmh7y_0625_1110, eFKYSM_0625_1110, Wyay52_0625_1110, 8s25AL_0625_1110, Ro8kFI_0625_1110, 9ZyYVM_0625_1110, R6kuMv_0625_1110, 0p8T8u_0625_1110, TY1FBd_0625_1110.

25. 06. 07:06: 😉 Úspěšné řešení příkladu RcVtBl_0625_0706, (38 bodů, obtížnost 0.4648): 266\frac{2}{7}

25. 06. 07:05: 😉 Úspěšné řešení příkladu d3nG7C_0625_0705, (24 bodů, obtížnost 0.301): -2{,}7

25. 06. 07:05: 😉 Úspěšné řešení příkladu wHqwz6_0625_0635, (39 bodů, obtížnost 0.48): 8{,}1

25. 06. 07:05: Neúspěšné řešení příkladu wHqwz6_0625_0635, (39 bodů, obtížnost 0.48): 0{,}81

25. 06. 06:35: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: dZvCce_0625_0620, 67PikX_0625_0620, MVQKmV_0625_0620, U34b2a_0625_0620, 8jinXN_0625_0620, 4xyZTd_0625_0620, lgGAw3_0625_0620, XIqjuN_0625_0620, G15syf_0625_0620, RXxojB_0625_0620.

25. 06. 06:20: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 0VDhki_0624_2315, OiJH9u_0624_2315, Lu6rQ5_0624_2315, AOMkz6_0624_2315, lQpw78_0624_2315, nefsev_0624_2315, hCs0SZ_0624_2315, 3DwtsL_0624_2315, MLMQzn_0624_2315, LYSwNx_0624_2315.

24. 06. 23:15: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: D1tAZW_0624_2300, qHlWbz_0624_2300, hf77c8_0624_2300, Yzoe8V_0624_2300, ad19Jr_0624_2300, C1SasN_0624_2300, 173QWs_0624_2300, 0Qd9qY_0624_2300, NaoYZf_0624_2300, xZSEGC_0624_2300.

24. 06. 23:00: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: CpdJod_0624_1257, 3yXye9_0624_1257, Pn3STK_0624_1257, kws8Js_0624_1257, Z9jMhE_0624_1257, WoeON5_0624_1257, DihOzX_0624_1257, WEfzwI_0624_1257, pcWAFd_0624_1257, s8TU3B_0624_1257.

24. 06. 12:57: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: lhCfYX_0624_0700, fTaRfp_0624_0700, yAfTOY_0624_0700, JiN7uT_0624_0700, M0gPJH_0624_0700, D4Jkom_0624_0700, CSnUOO_0624_0700, oiyASe_0624_0700, s3KJNK_0624_0700, KiFcCt_0624_0700.

24. 06. 07:00: 😉 Úspěšné řešení příkladu 0Kco7k_0624_0659, (28 bodů, obtížnost 0.344): -166{,}4

24. 06. 06:59: 😉 Úspěšné řešení příkladu mr14AE_0624_0659, (17 bodů, obtížnost 0.183): -4\frac{1}{11}

24. 06. 06:59: 😉 Úspěšné řešení příkladu ciHY86_0624_0658, (27 bodů, obtížnost 0.3392): 11\frac{25}{64}

24. 06. 06:58: 😉 Úspěšné řešení příkladu uylew4_0624_0654, (29 bodů, obtížnost 0.3566): 5\frac{361}{448}

24. 06. 06:57: Neúspěšné řešení příkladu uylew4_0624_0654, (29 bodů, obtížnost 0.3566): 5\frac{55}{448}

24. 06. 06:54: 😉 Úspěšné řešení příkladu eEAT6x_0624_0409, (24 bodů, obtížnost 0.3): -4\frac{19}{32}

24. 06. 06:54: Neúspěšné řešení příkladu eEAT6x_0624_0409, (24 bodů, obtížnost 0.3): -4\frac{15}{32}

24. 06. 04:09: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: LvBqWb_0623_2137, ReHfco_0623_2137, O8A6lw_0623_2137, 1hKVOu_0623_2137, ypblQQ_0623_2137, urHGDe_0623_2137, 7byuqt_0623_2137, 4qA74h_0623_2137, iosxbl_0623_2137, vmkGBT_0623_2137.

23. 06. 21:37: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: jxWLoP_0623_0726, qj2Kii_0623_0726, MdTt8Y_0623_0726, GUKYyy_0623_0726, XyAmEC_0623_0726, SlwEdu_0623_0726, h9PTXK_0623_0726, s57xVB_0623_0726, YvOqzy_0623_0726, I7Qm27_0623_0726.

23. 06. 07:26: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: MfQRu0_0622_2332, 97XmJU_0622_2332, tjjmn1_0622_2332, 4UA8xk_0622_2332, 0tJLim_0622_2332, 73Tldl_0622_2332, JtPD9A_0622_2332, C4SYgd_0622_2332, aFOYDL_0622_2332, 3GW6mz_0622_2332.

22. 06. 23:32: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: xCIjq2_0622_1007, gQevne_0622_1007, cg1TkU_0622_1007, g4fBab_0622_1007, o0tGyi_0622_1007, XTf8jt_0622_1007, HA9qMP_0622_1007, JV20P5_0622_1007, 6E49BL_0622_1007, d14eZ7_0622_1007.

22. 06. 10:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: mBH5b3_0622_0801, ndUeqG_0622_0801, nTcn5L_0622_0801, N0pwvs_0622_0801, Lp7oFB_0622_0801, 1knJwc_0622_0801, w2BLyE_0622_0801, A92sqT_0622_0801, zYFjyh_0622_0801, FTQ4tG_0622_0801.

22. 06. 08:01: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: ySCF7i_0621_2317, oX5w46_0621_2317, YpFZDD_0621_2317, veaIHm_0621_2317, 0QzqD9_0621_2317, 6PQu0G_0621_2317, NKhoZR_0621_2317, Tlz2rR_0621_2317, efw4Zj_0621_2317, dLUe3o_0621_2317.

22. 06. 00:26: Neúspěšné řešení příkladu Tlz2rR_0621_2317, (15 bodů, obtížnost 0.16): 9\frac{9}{9}

21. 06. 23:17: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: yUjyiG_0621_2233, MvVvDB_0621_2233, xJNUbd_0621_2233, CkqIk9_0621_2233, 4AsO4B_0621_2233, 0ONQEN_0621_2233, M5dUb8_0621_2233, 5D1yy7_0621_2233, ECaunJ_0621_2233, fBEgjR_0621_2233.

21. 06. 07:13: 😉 Úspěšné řešení příkladu 4JQFwb_0621_0712, (49 bodů, obtížnost 0.582): 15{,}3

21. 06. 07:12: 😉 Úspěšné řešení příkladu UPkGbf_0621_0711, (32 bodů, obtížnost 0.3998): 1531{,}2

21. 06. 07:11: 😉 Úspěšné řešení příkladu JP0eD6_0620_2135, (46 bodů, obtížnost 0.5472): 2{,}744

20. 06. 21:35: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FoF9Ow_0620_2102, kvJvHE_0620_2102, NtAqt0_0620_2102, 291P6V_0620_2102, eF3DnB_0620_2102, pLjKPH_0620_2102, cQcf8b_0620_2102, CGtMpy_0620_2102, 9ySoUF_0620_2102, 212jZW_0620_2102.

20. 06. 21:02: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: YYoI4D_0620_2059, 8ZKbSY_0620_2059, W8ibqF_0620_2059, cLGvEP_0620_2059, Q6OvAc_0620_2059, mcL8T2_0620_2059, 8x2mdy_0620_2059, pOPeWI_0620_2059, TaLUIT_0620_2059, tlWdih_0620_2059.

20. 06. 20:59: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: tdphLb_0620_1920, aTaaZm_0620_1920, XIQ1P0_0620_1920, Ly4ERl_0620_1920, jufKpP_0620_1920, TkSrbI_0620_1920, pmNCaz_0620_1920, Rq23jg_0620_1920, XsPjrB_0620_1920, Z6T8oL_0620_1920.

20. 06. 19:20: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: GUce9T_0620_1813, kq6kaU_0620_1813, sHj3b6_0620_1813, WEziWr_0620_1813, RDEapI_0620_1813, uvBLi5_0620_1813, SXrblJ_0620_1813, D6nStH_0620_1813, vqRR0W_0620_1813, eiqNvt_0620_1813.

20. 06. 18:13: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: J454io_0620_1510, b5jclQ_0620_1510, qNd4gK_0620_1510, RttonV_0620_1510, iCz32O_0620_1510, t5qd4c_0620_1510, mnntuv_0620_1510, Dbg5i8_0620_1510, hG4DIE_0620_1510, 32A7iX_0620_1510.

20. 06. 09:13: 😉 Úspěšné řešení příkladu 3wqFsu_0620_0912, (49 bodů, obtížnost 0.582): -37{,}8

20. 06. 09:11: 😉 Úspěšné řešení příkladu QTPiTE_0620_0911, (16 bodů, obtížnost 0.181): \frac{16}{33}

20. 06. 09:11: 😉 Úspěšné řešení příkladu JUb7OE_0620_0812, (27 bodů, obtížnost 0.34): -7\frac{41}{49}

20. 06. 08:12: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: EGsQGg_0620_0730, mt7zRQ_0620_0730, rnOGSC_0620_0730, zAJTbb_0620_0730, yNBzok_0620_0730, E068yi_0620_0730, Ijw9Rc_0620_0730, 1mPw3o_0620_0730, esd11Z_0620_0730, BAPsXV_0620_0730.

20. 06. 07:31: Neúspěšné řešení příkladu BAPsXV_0620_0730, (33 bodů, obtížnost 0.4096): 33{,}8

20. 06. 07:30: 😉 Úspěšné řešení příkladu D3SoKF_0620_0728, (31 bodů, obtížnost 0.3862): 7\frac{33}{64}

20. 06. 07:29: Neúspěšné řešení příkladu D3SoKF_0620_0728, (31 bodů, obtížnost 0.3862): 7\frac{49}{64}

20. 06. 07:28: 😉 Úspěšné řešení příkladu ryder7_0620_0156, (17 bodů, obtížnost 0.1924): \frac{25}{256}

20. 06. 01:56: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Efa4Dw_0619_2216, sQ2lw0_0619_2216, EjqWmX_0619_2216, wPPn6y_0619_2216, gWA5Bc_0619_2216, N42tnM_0619_2216, V9iiqo_0619_2216, gc67sP_0619_2216, khnP4o_0619_2216, cnUeu1_0619_2216.

19. 06. 22:16: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: I9yusr_0619_1825, qij4Vb_0619_1825, uRuMgy_0619_1825, Z4oQbk_0619_1825, siZKKo_0619_1825, wGtlmt_0619_1825, sh0L6m_0619_1825, J9S4zG_0619_1825, HIlEzT_0619_1825, 4Cb9M1_0619_1825.

19. 06. 18:25: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 4RorK2_0619_1607, fdhnrx_0619_1607, eZirDI_0619_1607, TSLl1w_0619_1607, 86jTHt_0619_1607, GTzLhz_0619_1607, WgZhJ9_0619_1607, WXvIqG_0619_1607, ZTsNy9_0619_1607, FnqCQj_0619_1607.

19. 06. 16:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: CuLGNZ_0619_1445, 1ApRKK_0619_1445, zEyr3M_0619_1445, 3iM1xa_0619_1445, 3AFue0_0619_1445, adJAQA_0619_1445, IuHEmi_0619_1445, FDgyOD_0619_1445, 987pt1_0619_1445, OlA5bG_0619_1445.

19. 06. 14:45: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: c8eEml_0619_1348, vBrMTM_0619_1348, tbbqDH_0619_1348, IrIo3E_0619_1348, dSFdBD_0619_1348, yLYLbw_0619_1348, EAbwn7_0619_1348, ZKPqCX_0619_1348, ywJyZZ_0619_1348, 3UBQuh_0619_1348.

19. 06. 13:48: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 57vTtD_0619_1044, Ahzt7t_0619_1044, 7xRfYF_0619_1044, 34tvTE_0619_1044, qCWqpy_0619_1044, lM4B7D_0619_1044, 75zs24_0619_1044, ke6wlo_0619_1044, dcowjg_0619_1044, Mkusob_0619_1044.

19. 06. 07:09: 😉 Úspěšné řešení příkladu cBVsU3_0619_0706, (55 bodů, obtížnost 0.6368): \frac{2048}{8019}

19. 06. 07:06: 😉 Úspěšné řešení příkladu TRZeV8_0619_0706, (31 bodů, obtížnost 0.3814): 0

19. 06. 07:06: 😉 Úspěšné řešení příkladu h4xdzT_0618_2259, (19 bodů, obtížnost 0.2308): 22\frac{9}{16}

18. 06. 22:59: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: f7tYgC_0618_2044, LVilnA_0618_2044, cDx4iR_0618_2044, fLZ06r_0618_2044, kaSqkW_0618_2044, HxppgW_0618_2044, dyv5ut_0618_2044, RcgYl0_0618_2044, s2aNkd_0618_2044, 6Ox8FF_0618_2044.

18. 06. 07:00: 😉 Úspěšné řešení příkladu 2lCAp7_0618_0658, (90 bodů, obtížnost 0.927): 91{,}75

18. 06. 06:58: 😉 Úspěšné řešení příkladu UjE48g_0618_0441, (33 bodů, obtížnost 0.408): 123\frac{4}{9}

18. 06. 04:41: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: bzaAR2_0617_2205, 2XXc01_0617_2205, G4s4p3_0617_2205, E4v7kv_0617_2205, SD1jZ7_0617_2205, ZE2bkF_0617_2205, vx8sX9_0617_2205, nyVnwp_0617_2205, ZSZYe2_0617_2205, CyccyH_0617_2205.

17. 06. 22:05: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FL5f4i_0617_2150, PiX5rR_0617_2150, aJLr7O_0617_2150, gSVKAc_0617_2150, jblMjd_0617_2150, Z193qF_0617_2150, o5Pj0a_0617_2150, jwpSa9_0617_2150, T6d90N_0617_2150, kuR3aQ_0617_2150.

17. 06. 21:50: 😉 Úspěšné řešení příkladu TOHdYV_0617_2149, (16 bodů, obtížnost 0.182): 7

17. 06. 21:50: Neúspěšné řešení příkladu TOHdYV_0617_2149, (16 bodů, obtížnost 0.182): 7\frac{21}{3}

17. 06. 21:49: 😉 Úspěšné řešení příkladu X7ant9_0617_2148, (27 bodů, obtížnost 0.341): -16{,}4

17. 06. 21:47: 😉 Úspěšné řešení příkladu TCWlBL_0617_1815, (5 bodů, obtížnost 0.02): 126

17. 06. 18:15: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 7XYNKP_0617_1158, Dn7Nt1_0617_1158, CcifQA_0617_1158, po4urC_0617_1158, DduIoL_0617_1158, HDckdC_0617_1158, GS2LDA_0617_1158, rzd3pM_0617_1158, 2K8rkV_0617_1158, Gd6iHu_0617_1158.

17. 06. 07:48: 😉 Úspěšné řešení příkladu vOKY4d_0617_0747, (47 bodů, obtížnost 0.562): -0{,}95

17. 06. 07:48: Neúspěšné řešení příkladu vOKY4d_0617_0747, (47 bodů, obtížnost 0.562): -1{,}05

17. 06. 07:47: 😉 Úspěšné řešení příkladu givK9G_0617_0746, (61 bodů, obtížnost 0.689): -94\frac{7}{9}

17. 06. 07:46: 😉 Úspěšné řešení příkladu lHDor6_0617_0655, (24 bodů, obtížnost 0.3): 20\frac{5}{6}

17. 06. 06:55: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 48W2d2_0617_0346, 3YkyBM_0617_0346, SaqkmE_0617_0346, Bi5wjK_0617_0346, xoJ4CZ_0617_0346, 56PpaF_0617_0346, 5qPYIv_0617_0346, oOkDiU_0617_0346, xXMN5r_0617_0346, qSY9uK_0617_0346.

17. 06. 03:46: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: VKRYMx_0616_1812, AQwT2V_0616_1812, te8hwe_0616_1812, VgaPmp_0616_1812, rkZSMq_0616_1812, RUBrwW_0616_1812, t8VmV9_0616_1812, TbjNuH_0616_1812, Ikr6sS_0616_1812, mkJZHt_0616_1812.

16. 06. 18:12: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: u7RBVg_0616_1711, k9ylM3_0616_1711, jW81GV_0616_1711, 5Aicsz_0616_1711, GK1gN6_0616_1711, dfberO_0616_1711, B2PHTu_0616_1711, 9pp4TT_0616_1711, pICVKE_0616_1711, UiSh16_0616_1711.

16. 06. 17:11: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 3vgysL_0616_1709, RtpDbf_0616_1709, 7liqbZ_0616_1709, FGYnrr_0616_1709, pzVbLy_0616_1709, aKhRTJ_0616_1709, uRWM75_0616_1709, wmheFJ_0616_1709, Z3nAUy_0616_1709, VkY58w_0616_1709.

16. 06. 17:09: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: LHR2pG_0616_1709, ik2P7g_0616_1709, zVeClU_0616_1709, JJTeYQ_0616_1709, moZ6Jv_0616_1709, dgD786_0616_1709, 5KJ7wn_0616_1709, H1nnzI_0616_1709, AqYZlj_0616_1709, MLgCGD_0616_1709.

16. 06. 17:09: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 3YCSQ8_0616_0618, Ps2vKL_0616_0618, lxINBq_0616_0618, TjAhDN_0616_0618, 7quGKD_0616_0618, l0CRQG_0616_0618, QUOAB6_0616_0618, BsQJsX_0616_0618, TMM1QM_0616_0618, k9pzXQ_0616_0618.

16. 06. 06:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: x2NShu_0616_0131, euBeQX_0616_0131, lbD0fS_0616_0131, V2bOHR_0616_0131, nTLUpw_0616_0131, cHVd94_0616_0131, YCZy3G_0616_0131, Bvoq09_0616_0131, ttxHBu_0616_0131, PRpFN2_0616_0131.

16. 06. 01:31: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: MHB4I3_0615_1558, NLhRYg_0615_1558, 6RlxnY_0615_1558, 6IKcBO_0615_1558, EG8N0d_0615_1558, SlzfYR_0615_1558, H1QQR3_0615_1558, j2qvJ8_0615_1558, kfp3dH_0615_1558, CiM4is_0615_1558.

15. 06. 15:58: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: BqUEtE_0615_1039, QsOQTb_0615_1039, drCTVQ_0615_1039, Ektsyw_0615_1039, bjLgah_0615_1039, z5Nvh9_0615_1039, Ap0pT7_0615_1039, 3QXafv_0615_1039, vLMFRj_0615_1039, vdhu6t_0615_1039.

15. 06. 10:39: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: sYHMdP_0615_0935, YN4FaR_0615_0935, eSmqH8_0615_0935, mz520U_0615_0935, qRSdyY_0615_0935, Ulz400_0615_0935, JcWtqk_0615_0935, xk7XkR_0615_0935, RLkOs0_0615_0935, 5E4fI3_0615_0935.

15. 06. 09:35: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: TM1XuE_0615_0840, AOcqCc_0615_0840, UbxrdE_0615_0840, fOVnux_0615_0840, IqFeZV_0615_0840, OJBZdl_0615_0840, 27RVJj_0615_0840, bNMQlQ_0615_0840, u8WP5r_0615_0840, oW3DqH_0615_0840.

15. 06. 08:40: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: V0sTWs_0615_0810, 1JBxwc_0615_0810, jXzds8_0615_0810, 7gLKgE_0615_0810, 4IUyqf_0615_0810, aFxgQH_0615_0810, dat4oW_0615_0810, Y5a5Fn_0615_0810, 58NOXz_0615_0810, TV9usN_0615_0810.

15. 06. 08:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: zuiZDL_0615_0504, T6bsr2_0615_0504, BJdVHD_0615_0504, uM0jrc_0615_0504, pUZ2us_0615_0504, vCZc2J_0615_0504, fyD8Ew_0615_0504, C0WuVa_0615_0504, ebojTx_0615_0504, XZG594_0615_0504.

15. 06. 05:04: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: yDy62W_0615_0249, ksaXRV_0615_0249, HGjb1i_0615_0249, YHUbtC_0615_0249, ZsvQQi_0615_0249, cCIrGZ_0615_0249, wVFWzY_0615_0249, YmTWiB_0615_0249, YtooVz_0615_0249, nUqdmD_0615_0249.

15. 06. 02:49: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: d6BAWY_0615_0052, 6w2uQf_0615_0052, QVT6UQ_0615_0052, 8PQQcr_0615_0052, RbGtQi_0615_0052, N2CTfo_0615_0052, VVhTwU_0615_0052, CvtYkK_0615_0052, 5HHNCJ_0615_0052, sRQAGl_0615_0052.

15. 06. 00:52: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FDl6pa_0614_2020, XBA4R2_0614_2020, ueRYPL_0614_2020, 214a9Z_0614_2020, 0k9QTP_0614_2020, tg0BR0_0614_2020, YeCQwN_0614_2020, WRJ6D2_0614_2020, SZAZwZ_0614_2020, ujqzwY_0614_2020.

14. 06. 20:20: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: wO005e_0614_1854, SnKRzG_0614_1854, LxE0S4_0614_1854, cICGLI_0614_1854, UDWDwV_0614_1854, H2vWIM_0614_1854, M6ykH4_0614_1854, 6MrY3y_0614_1854, b9F8q1_0614_1854, vksqmI_0614_1854.

14. 06. 18:54: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 6HCpAf_0614_1837, Jzt2rZ_0614_1837, ILP3y6_0614_1837, hNsGtx_0614_1837, cpR6AQ_0614_1837, ZWUWkN_0614_1837, mnsEVa_0614_1837, kzXNfm_0614_1837, kJqzHl_0614_1837, RRadYW_0614_1837.

14. 06. 18:37: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: JV2x6z_0614_1205, x0oHMw_0614_1205, RhDGeD_0614_1205, PN2EZA_0614_1205, hY3Jyg_0614_1205, J3DQMN_0614_1205, 88iC3D_0614_1205, K3o38C_0614_1205, 4eyU0E_0614_1205, jBEryL_0614_1205.

14. 06. 06:56: 😉 Úspěšné řešení příkladu yNNXQl_0614_0655, (49 bodů, obtížnost 0.582): -1\frac{17}{48}

14. 06. 06:55: 😉 Úspěšné řešení příkladu XHir3p_0614_0654, (35 bodů, obtížnost 0.4286): -\frac{25}{576}

14. 06. 06:54: 😉 Úspěšné řešení příkladu R2KYRR_0614_0613, (41 bodů, obtížnost 0.4972): -5\frac{25}{64}

14. 06. 06:13: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: gos8K3_0614_0257, g2XA12_0614_0257, FJcaX5_0614_0257, LFGc4z_0614_0257, it7uV6_0614_0257, MA7DjA_0614_0257, Kr1Fe7_0614_0257, Ph6EVa_0614_0257, YPqbkx_0614_0257, w9h5U8_0614_0257.

13. 06. 09:23: 😉 Úspěšné řešení příkladu GLg2NA_0613_0920, (36 bodů, obtížnost 0.4456): 46\frac{2201}{2744}

13. 06. 09:20: 😉 Úspěšné řešení příkladu ayE2UM_0613_0917, (47 bodů, obtížnost 0.553): 1701

13. 06. 09:20: Neúspěšné řešení příkladu ayE2UM_0613_0917, (47 bodů, obtížnost 0.553): 1743

13. 06. 09:17: 😉 Úspěšné řešení příkladu ar9aGF_0613_0758, (52 bodů, obtížnost 0.606): \frac{1}{64}

13. 06. 07:58: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 49vDfP_0613_0644, xBW3iS_0613_0644, VBr285_0613_0644, 8BUrE9_0613_0644, 6Px0Sp_0613_0644, atFMwi_0613_0644, jz141U_0613_0644, LYU1FZ_0613_0644, xsmAXb_0613_0644, hOd2ry_0613_0644.

13. 06. 06:44: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: RAYpdy_0612_2257, 2rqFtY_0612_2257, U4oPsg_0612_2257, y8lJmH_0612_2257, uaMqKE_0612_2257, HUrd88_0612_2257, 8SvCmx_0612_2257, D3mdrr_0612_2257, qSbKmb_0612_2257, VYlvD6_0612_2257.

12. 06. 22:57: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: NahyrO_0612_1851, pwUtuG_0612_1851, CvNWpP_0612_1851, nBAVpY_0612_1851, BvMF7I_0612_1851, c0OgVq_0612_1851, zK69Pi_0612_1851, SqgUBh_0612_1851, 7U8UL1_0612_1851, OX1kWE_0612_1851.

12. 06. 18:51: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: o37Cfw_0612_1437, 7ZXKdT_0612_1437, goi1ZO_0612_1437, sO0avo_0612_1437, usyLTF_0612_1437, iY0eHs_0612_1437, pk56X7_0612_1437, Dl5dwp_0612_1437, wMAqjU_0612_1437, AlJuyA_0612_1437.

12. 06. 14:37: 😉 Úspěšné řešení příkladu jMpl9X_0612_1435, (49 bodů, obtížnost 0.5752): 72\frac{17}{64}

12. 06. 14:37: Neúspěšné řešení příkladu jMpl9X_0612_1435, (49 bodů, obtížnost 0.5752): -72\frac{17}{64}

12. 06. 14:35: 😉 Úspěšné řešení příkladu fJws5Y_0612_1434, (24 bodů, obtížnost 0.301): -0{,}4

12. 06. 14:34: 😉 Úspěšné řešení příkladu UV9RX1_0612_1423, (31 bodů, obtížnost 0.38): 72\frac{2}{7}

12. 06. 14:23: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: H6WAsQ_0611_2107, c5WF7S_0611_2107, W8rwFM_0611_2107, yDoGBw_0611_2107, k14Ptz_0611_2107, p9h83i_0611_2107, EfgMML_0611_2107, xTCL2M_0611_2107, wbzCnX_0611_2107, GJraGg_0611_2107.

11. 06. 21:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Z99Ewj_0611_1807, QEW9GF_0611_1807, OdN8Ra_0611_1807, Y3xjNa_0611_1807, 6wx1pr_0611_1807, i0PKab_0611_1807, f0LmOn_0611_1807, V9hWfL_0611_1807, b252TQ_0611_1807, Lr9vYp_0611_1807.

11. 06. 18:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: AUrk67_0611_1310, KTJbWR_0611_1310, vcg0pI_0611_1310, rxxbnr_0611_1310, psod2P_0611_1310, 0OsENR_0611_1310, F0eD1M_0611_1310, HbdG67_0611_1310, hgh7XE_0611_1310, nKcaBE_0611_1310.

11. 06. 13:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 0H14Dk_0611_1117, v6T2OU_0611_1117, 4xNNLr_0611_1117, 2XB1ln_0611_1117, AtqHcA_0611_1117, mzMv7J_0611_1117, vHzgDU_0611_1117, elV9yC_0611_1117, IOYM7s_0611_1117, 1Pznyj_0611_1117.

11. 06. 07:43: 😉 Úspěšné řešení příkladu vk29d7_0611_0741, (28 bodů, obtížnost 0.343): -\frac{14}{45}

11. 06. 07:41: 😉 Úspěšné řešení příkladu Iq2mey_0611_0741, (24 bodů, obtížnost 0.2924): \frac{1}{625}

11. 06. 07:41: 😉 Úspěšné řešení příkladu s4iJSS_0611_0740, (29 bodů, obtížnost 0.361): -58

11. 06. 07:40: 😉 Úspěšné řešení příkladu OcyMCc_0611_0708, (39 bodů, obtížnost 0.48): 39\frac{11}{16}

11. 06. 07:08: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Sb6Eoe_0611_0457, x5XXJk_0611_0457, 5dyv0q_0611_0457, t2Zyrn_0611_0457, I7S7Ah_0611_0457, rS7sQW_0611_0457, ia4P5g_0611_0457, Jbyo7L_0611_0457, 9xN9Hs_0611_0457, bDw4e8_0611_0457.

11. 06. 04:57: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 71wAnc_0611_0120, d6L9cm_0611_0120, SAsM9J_0611_0120, 3U64be_0611_0120, zSg8hk_0611_0120, RVmgq6_0611_0120, utE4WR_0611_0120, tB26lT_0611_0120, j7cuho_0611_0120, wZ8kBH_0611_0120.

11. 06. 01:20: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: dlNszH_0610_2256, xaenBA_0610_2256, 9KbFXM_0610_2256, MjE3AG_0610_2256, OKJIkb_0610_2256, VYvRno_0610_2256, ufcxY1_0610_2256, HI3vOW_0610_2256, yYKyuC_0610_2256, k6tp3l_0610_2256.

10. 06. 22:56: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: nO2MZR_0610_2107, 86NHDx_0610_2107, uptc9Y_0610_2107, NNMamG_0610_2107, kOgvtu_0610_2107, hNDBcv_0610_2107, yEd9nr_0610_2107, DdII6d_0610_2107, MhCf6D_0610_2107, RVZdCj_0610_2107.

10. 06. 21:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: h5fjla_0610_1734, zZq5Vy_0610_1734, XiG8AF_0610_1734, l1MvrF_0610_1734, RW7CVo_0610_1734, kYYJSx_0610_1734, b85NAe_0610_1734, r9uxZb_0610_1734, fwoJ1h_0610_1734, 5mRPgL_0610_1734.

10. 06. 08:23: 😉 Úspěšné řešení příkladu c2JgKJ_0610_0820, (36 bodů, obtížnost 0.4378): \frac{68}{81}

10. 06. 08:20: 😉 Úspěšné řešení příkladu YWca0K_0610_0820, (33 bodů, obtížnost 0.4124): \frac{11}{625}

10. 06. 08:20: 😉 Úspěšné řešení příkladu Sg7tTj_0610_0818, (32 bodů, obtížnost 0.3982): -609\frac{7}{9}

10. 06. 08:19: Neúspěšné řešení příkladu Sg7tTj_0610_0818, (32 bodů, obtížnost 0.3982): -1829\frac{1}{3}

10. 06. 08:18: 😉 Úspěšné řešení příkladu iSlVpf_0610_0748, (31 bodů, obtížnost 0.38): -11{,}2

10. 06. 07:48: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: suvN9p_0610_0711, ruJ4aL_0610_0711, nXHQHc_0610_0711, LlV7Ir_0610_0711, 64JRD2_0610_0711, w7vk1A_0610_0711, zTFcKt_0610_0711, oZRqxX_0610_0711, QhcHUM_0610_0711, wQjn5Z_0610_0711.

10. 06. 07:11: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: C9zBvU_0610_0446, ZR96nv_0610_0446, 0k91et_0610_0446, 1oriIJ_0610_0446, Zw5XJv_0610_0446, sGv4Vl_0610_0446, ttvSm7_0610_0446, 87mu0o_0610_0446, W1bdGv_0610_0446, LFCXyW_0610_0446.

10. 06. 04:46: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: DYYLny_0609_1848, jF4PLP_0609_1848, 64TCJ4_0609_1848, r9LKCr_0609_1848, e0FaND_0609_1848, IswNFY_0609_1848, DpqFuT_0609_1848, eEoCCy_0609_1848, ijPuCz_0609_1848, ruosIk_0609_1848.

09. 06. 18:48: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: nKqqbu_0609_0629, 4uXkWq_0609_0629, Kxykpv_0609_0629, f7RxUA_0609_0629, rVcrDR_0609_0629, vyH2Mz_0609_0629, ikd29i_0609_0629, 6Vv50S_0609_0629, VHnxhq_0609_0629, gtAlHk_0609_0629.

09. 06. 06:29: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 3obLyS_0609_0321, acOOz5_0609_0321, 1QIzhW_0609_0321, MsCUvf_0609_0321, XOUUqU_0609_0321, HiDa1Z_0609_0321, uM5BCO_0609_0321, t8wMIt_0609_0321, oXWPUh_0609_0321, b1o91O_0609_0321.

09. 06. 03:21: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: C0I5ZU_0609_0111, gL1gJC_0609_0111, 5kKnEE_0609_0111, P3H7zc_0609_0111, cmiWKL_0609_0111, nuXeM1_0609_0111, ZdgkwF_0609_0111, x9jm1H_0609_0111, 9IxcY9_0609_0111, 3Bkxox_0609_0111.

09. 06. 01:11: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: vaJ4G5_0608_0810, KqfRKu_0608_0810, VPSRMm_0608_0810, h8T1v4_0608_0810, dnDT5z_0608_0810, POMmd6_0608_0810, kqaWZu_0608_0810, auhyDG_0608_0810, 74XUAa_0608_0810, W8AsEs_0608_0810.

08. 06. 08:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: Zp1iVj_0607_2145, fMPVNw_0607_2145, wP671a_0607_2145, 36fUMN_0607_2145, XlPhjx_0607_2145, aB6BLt_0607_2145, clwHQv_0607_2145, CCMTRX_0607_2145, RuP9Pj_0607_2145, N75YaB_0607_2145.

07. 06. 21:45: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 2NWLHE_0607_1931, ww3zj1_0607_1931, M4ISl1_0607_1931, RoK04G_0607_1931, S4b7KO_0607_1931, yKW1hl_0607_1931, d0BUME_0607_1931, PzcVvJ_0607_1931, uFaS1a_0607_1931, fKY1T0_0607_1931.

07. 06. 19:31: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: YRiJqE_0607_1510, rn9H8B_0607_1510, cQaf33_0607_1510, jnrEEn_0607_1510, GGo4bB_0607_1510, j1pXrd_0607_1510, ljhk7Q_0607_1510, xnOdgY_0607_1510, CsOAMK_0607_1510, Jh57kz_0607_1510.

07. 06. 15:10: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: EZTKWn_0607_1337, zvxA8b_0607_1337, jrWDJG_0607_1337, fMWQqr_0607_1337, MNDT8q_0607_1337, tCnN4E_0607_1337, N3cEgB_0607_1337, lUceem_0607_1337, MCNhIF_0607_1337, H52LdK_0607_1337.

07. 06. 07:20: 😉 Úspěšné řešení příkladu MhaAFU_0607_0716, (25 bodů, obtížnost 0.3102): -\frac{125}{343}

07. 06. 07:16: 😉 Úspěšné řešení příkladu 2VgOLc_0607_0713, (31 bodů, obtížnost 0.382): \frac{49}{233}

07. 06. 07:13: 😉 Úspěšné řešení příkladu UrKVEQ_0607_0712, (14 bodů, obtížnost 0.141): \frac{7}{99}

07. 06. 07:12: 😉 Úspěšné řešení příkladu 1NhEjx_0607_0707, (45 bodů, obtížnost 0.54): 5\frac{13}{87}

07. 06. 07:07: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: FZ1ScA_0606_1215, cspAji_0606_1215, 7xucEg_0606_1215, rUKMO3_0606_1215, YSpewb_0606_1215, JoEbH2_0606_1215, D11ldi_0606_1215, n2OeYI_0606_1215, ruYdlF_0606_1215, 8kO2US_0606_1215.

06. 06. 09:14: 😉 Úspěšné řešení příkladu z0oXFx_0606_0914, (29 bodů, obtížnost 0.363): \frac{5}{24}

06. 06. 09:14: 😉 Úspěšné řešení příkladu sNihQJ_0606_0912, (25 bodů, obtížnost 0.3048): -4\frac{23}{64}

06. 06. 09:12: 😉 Úspěšné řešení příkladu bKKiwB_0606_0910, (41 bodů, obtížnost 0.501): 41\frac{23}{35}

06. 06. 09:10: 😉 Úspěšné řešení příkladu kM0dTJ_0605_2321, (31 bodů, obtížnost 0.3852): -\frac{1}{512}

05. 06. 23:21: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: IWotqZ_0605_2143, osCYU6_0605_2143, pCXs3j_0605_2143, S3Jhdn_0605_2143, t70aG2_0605_2143, USNSC3_0605_2143, FsgVoq_0605_2143, oMcNP9_0605_2143, pcTmPA_0605_2143, 8vRAl2_0605_2143.

05. 06. 21:43: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: maENpd_0605_1444, XNdH4R_0605_1444, ztmYmM_0605_1444, LHuiOF_0605_1444, 2f2tm5_0605_1444, M6juKm_0605_1444, j0W9D6_0605_1444, nRJlBo_0605_1444, onKtf8_0605_1444, NVsa38_0605_1444.

05. 06. 14:44: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: 57nbav_0605_1118, idYbbL_0605_1118, 6LOHkb_0605_1118, mA1aDw_0605_1118, ba8xNS_0605_1118, o3URF6_0605_1118, DOOg6X_0605_1118, nCvm12_0605_1118, Bjo5IO_0605_1118, RXavqC_0605_1118.

05. 06. 11:18: ***** Obtížnost snížena o 0.005 na 0. Aktivní příklady byly: h3L3RM_0605_0901, gIk7z1_0605_0901, xLuLWg_0605_0901, YPgFPC_0605_0901, DGgT8S_0605_0901, dD5Bys_0605_0901, y2wiXK_0605_0901, GDcJrd_0605_0901, 5kJDSD_0605_0901, 5Clrmg_0605_0901.

05. 06. 07:52: 😉 Úspěšné řešení příkladu Lhkwq6_0605_0750, (58 bodů, obtížnost 0.6608): 11\frac{25}{64}

Zpět na hlavní stránku.