64D900FF3EB67548B5BDD06421E9B77E3063093E2874E77855D2145F41D3DB80

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

8CFBC2838AD74E3311D746875BB175E558AB92C1FAC88DE97EF0864D7D8AE388

Vytušil jsem, že právě teď neukazujete svým prstem na číslo 4, takže ho přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.