15AE802369C055D4C5B0092803DB2172ABFF08AE129045D2FF7EB7FA0E7CFA44

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

FE2E171971D3CBFFD9A8223FD1B0AED8504BFC8DBCCBE8A825CBB133CCC6961B

Něco mi říká, že zrovna teď neukazujete svým prstem na číslo 1 ani na číslo 12, takže je přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.