001F4DAA927A3A829EB49FAF8E464C9EAB2CD820F4D65CB73A9937C104AA74F9

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

71AEAF373E5A126128E0FCD29A380B5623AD7A2F1BF13B955E799FD0F732C5DF

Jistě teď neukazujete prstem na číslo 9, takže ho přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.