1C3EABEFB2855C97E4AB47CB7505E67AABB7B1907C58768DC3BEAAB51B6E72307441EC9C7CC4D738

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

DA5E3CC52B43081CD2FF5427038B111B993FE076F2E8FAA15C17CD1CF7C8AAD8366FDCCC71BEA534

Soustřeďte se, začínáme...

V tuto chvíli nemohu tušit, na jakém čísle máte prst...

Nyní vezměte počet písmen, který odpovídá číslu, na kterém právě jste, a posuňte se o tolik čísel po směru hodinových ručiček. Například kdybyste měli prst na pětce, posunete ho o tři místa (P, Ě, T) a skončíte na osmičce. Až to uděláte, klikněte znovu kamkoliv na ciferník.