- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Postava: Nešika
Zápletka: Hrdina je ostatními pokládán za někoho jiného

Další zadání