- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Zajímavost: Název filmu obshauje konkrétní (pozemské) město
Obsazení: Harrison Ford nebo Johnny Depp nebo Zdeněk Svěrák

Další zadání