- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Zajímavost: Film obsahuje slavnou píseň nebo obecně známou instrumentální hudbu
Obsazení: Herec, který má jméno i příjmení a oboje začíná stejným písmenem

Další zadání